Partner na ktorho sa mete spoahn REFERENCIE ROUDNICE

  • Slides: 12
Download presentation
Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE ROUDNICE NAD LABEM – Česká republika §

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE ROUDNICE NAD LABEM – Česká republika § § § Revitalizácia existujúcich skladovacích zásobníkov Doba realizácie: 05/2007 – 07/2010 Pozostáva zo 6 podzemných oceľových zásobníkov 1 zásobník = 17 500 m 3 1 zásobník = cca. 5600 m 2 monitorovanej plochy Celková monitorovaná plocha = 33 600 m 2 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 1 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE LOUKOV– Česká republika § § § Výstavba

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE LOUKOV– Česká republika § § § Výstavba skladových kapacít – železobetónové nádrže s laminátovou výstelkou DOPA 1 Doba realizácie: 09/2009 – 05/2011 Pozostáva zo 4 podzemných betónových zásobníkov 1 zásobník = 40 000 m 3 1 zásobník = cca. 5200 m 2 monitorovanej plochy Celková monitorovaná plocha = 20 800 m 2 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 2 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE SMURFIT KAPPA ŠTÚROVO – Slovenská republika §

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE SMURFIT KAPPA ŠTÚROVO – Slovenská republika § § § § Revitalizácia existujúcich skladovacích oceľových zásobníkov Doba realizácie: 05/2007 – 09/2007 Pozostáva zo 5 nadzemných nerezových zásobníkov 5 zásobníkov = 2850 m 3 1 zásobník = cca. 60 m 2 monitorovanej plochy Teplota skladovaného média 80 °C Celková monitorovaná plocha = 360 m 2 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 3 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE Rakúsko § § Systémom DOPA bolo za

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť REFERENCIE Rakúsko § § Systémom DOPA bolo za posledných 15 rokov realizovaných firmou BETEC cca 1000 skladovacích nádrží na čerpacích staniciach PHM IDOPS, družstvo realizoval v roku 2008 a 2009 cca 12 skladovacích nádrží na čerpacích staniciach PHM pre OMV a AVANTI ako subdodávku pre firmu BETEC Francúzsko § § Systémom DOPA bolo za posledných 15 rokov realizovaných firmou BETEC cca 200 skladovacích nádrží na čerpacích staniciach PHM IDOPS, družstvo realizoval v roku 2008 a 2009 cca 16 skladovacích nádrží na čerpacích staniciach PHM ako subdodávku pre firmu BETEC IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 4 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť VÝSTAVBA ČERPACÍCH STANÍC PHM Rekonštrukcia skladovacích kapacít :

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť VÝSTAVBA ČERPACÍCH STANÍC PHM Rekonštrukcia skladovacích kapacít : § § § ČS PHM Euro. Oil Merklín (ČR) ČS PHM PARAMO Pardubice (ČR) ČS PHM Slovnaft Gelnica (vložkované systémom DOPA 1) ČS PHM Slovnaft Poprad západ Slovnaft Kľačany ČSPH SSC Malacky – rekonštrukcia podzemných skladovacích nádrží pre benzín a naftu Výstavba čerpacích staníc § ČS PHM Veľký Ďur IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 5 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS,

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 6 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS,

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 7 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS,

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 8 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS,

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 9 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS,

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PRED A PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 10 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS, družstvo; Opavská

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť PO APLIKÁCII SYSTÉMU DOPA 1 IDOPS, družstvo; Opavská 26; 831 01 Bratislava; Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5930 9100 -19; Fax: +421 - 2 - 5930 9105 © IDOPS 2010 DOPA PPT 1 2010 – 001 www. idops. com [email protected] sk Stránka 11 z 12

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť KONTAKTY Pracovisko Konatelia spoločnosti: Výrobný riaditeľ Opavská 26

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť KONTAKTY Pracovisko Konatelia spoločnosti: Výrobný riaditeľ Opavská 26 831 01 Bratislava Slovenská republika Tel: +421 – 2 – 5930 9100 -19 Fax: +421 – 2 – 5930 9105 Ing. Rastislav Rázus Tel: +421 - 2 - 5930 9101 Mob: +420 - 774 - 618 599 e-mail: [email protected] com Ing. Marián Lazár Mob: +420 - 774 - 498 770 e-mail: [email protected] com WWW: www. idops. com Mail: [email protected] sk Registrované sídlo spoločnosti IDOPS, družstvo Hýrošová 3 811 04 Bratislava Slovenská republika Tel: +421 - 2 - 5465 3834 Fax: +421 - 2 - 5477 1857 © IDOPS 2010 DOPA PPT 2 2010 – 001 Ing. Martin Rázus Tel: +421 - 2 - 5930 9102 Mob: +420 - 775 - 733 400 e-mail: [email protected] com Ing. Vladimír Rázus, CSc. Tel: +421 - 2 - 5930 9103 Mob: +420 - 774 - 498 778 e-mail: [email protected] com Stránka 12 z 12