Park Muakowski Muskauer Park POOENIE Park Muakowski Park

  • Slides: 19
Download presentation
Park Mużakowski Muskauer Park

Park Mużakowski Muskauer Park

POŁOŻENIE Park Mużakowski

POŁOŻENIE Park Mużakowski

Park Mużakowski inaczej Park Muskau został założony w pierwszej połowie XIX w. Twórcą parku

Park Mużakowski inaczej Park Muskau został założony w pierwszej połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej.

KSIĄŻĘ HERMANN LUDWIG HEINRICH VON PÜCKLER MUSKAU KOLEJNI WŁAŚCICIELE: Książę Fryderyk Niderlandzki rodzina von

KSIĄŻĘ HERMANN LUDWIG HEINRICH VON PÜCKLER MUSKAU KOLEJNI WŁAŚCICIELE: Książę Fryderyk Niderlandzki rodzina von Arnim ARCHITEKCI: John Adey Repton, Jacob Heinrich Rehde, Eduard Petzold

Dzisiaj przez Park Mużakowski przebiega korytem Nysy Łużyckiej polsko-niemiecka granica. Jego obszar, obejmujący łącznie

Dzisiaj przez Park Mużakowski przebiega korytem Nysy Łużyckiej polsko-niemiecka granica. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie). Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami i pleasuregroundem (ok. 1/3 historycznej kompozycji), po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park (ok. 500 ha). Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski.

STRONA WSCHODNIA

STRONA WSCHODNIA

PARK ZAMKOWY Z zespołem architektonicznym, ogrodami i fragmentem parku właściwego, rozciąga się między rzeką

PARK ZAMKOWY Z zespołem architektonicznym, ogrodami i fragmentem parku właściwego, rozciąga się między rzeką a miastem. Centrum rezydencji tworzą trzy główne budynki zespołu: Stary Zamek, Nowy Zamek i Dom Kawalerski

Park Mużakowski, wpisany w malowniczą scenerię doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki

Park Mużakowski, wpisany w malowniczą scenerię doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki ogrodniczej. To precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe. Dziś intryguje tych, którzy jeszcze go nie znają i zachwyca tych, którzy go już odkryli – bowiem podziwiane parkowe obiekty i miejsca to precyzyjnie dobrane składniki wyimaginowanego świata, to opowieść o pięknie, którą chce nam przekazać jej twórca.

ŁUK MUŻAKOWSKI Powstał w 2001 r. by chronić leżącą po polskiej stronie granicy część

ŁUK MUŻAKOWSKI Powstał w 2001 r. by chronić leżącą po polskiej stronie granicy część moreny czołowej w kształcie podkowy - Łuk Mużakowski oraz złożony system fragmentu doliny Nysy Łużyckiej. Park zajmuje powierzchnię 18 200 ha i obejmuje fragmenty pięciu gmin: Tuplice, Trzebiel, Łęknica, Przewóz i Brody.

ŁUK MUŻAKOWSKI

ŁUK MUŻAKOWSKI

Ostatni przedwojenni właściciele Bad Muskau – hrabiowie von Arnim – zdążyli zadbać o to,

Ostatni przedwojenni właściciele Bad Muskau – hrabiowie von Arnim – zdążyli zadbać o to, by centralna część ponad 700 -hektarowego parku znalazła się pod ochroną. Wojna nie oszczędziła parkowych terenów, dzieląc je w 1945 r. granicą na dwie części. Co najważniejsze, park wpisany w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO możemy dziś zwiedzać po obu stronach granicy. Na turystów czekają szlaki piesze, rowe i konne.

LICZBA ODWIEDZEŃ W LATACH

LICZBA ODWIEDZEŃ W LATACH

NAWET ZIMĄ LUDZIE MAJĄ OCHOTĘ NA ZWIEDZANIE

NAWET ZIMĄ LUDZIE MAJĄ OCHOTĘ NA ZWIEDZANIE

*Prace Wykonali* *Damian Kasowski* & *Michał Zygielewicz* *Klasa 3 a*

*Prace Wykonali* *Damian Kasowski* & *Michał Zygielewicz* *Klasa 3 a*