Pareskatologi och andlig verklighet Det andliga och det

  • Slides: 42
Download presentation
Pareskatologi och andlig verklighet Det andliga och det fysiskas Tvåsamhet Sigfrid Östberg

Pareskatologi och andlig verklighet Det andliga och det fysiskas Tvåsamhet Sigfrid Östberg

Dagens ämnen De grundläggande principer som styr förhållandet mellan den andliga och den fysiska

Dagens ämnen De grundläggande principer som styr förhållandet mellan den andliga och den fysiska världen ► Den andliga och den fysiska världens natur ► Människans andliga och fysiska dimensioner ► Andlig mognad och livet efter döden ► Den fria viljan (en utvikning)

Hur blir vår tillvaro efter det att vi dör?

Hur blir vår tillvaro efter det att vi dör?

Vi är eviga varelser ► Gud är vår eviga förälder, Sann kärleks källa ►

Vi är eviga varelser ► Gud är vår eviga förälder, Sann kärleks källa ► Således måste Hans barn vara eviga de med (kärlekens logik)

Själ Osynligt Andliga världen Kropp Synligt Fysiska världen

Själ Osynligt Andliga världen Kropp Synligt Fysiska världen

Den andliga och den fysiska världen Andliga världen Fysiska världen • Bortom tid och

Den andliga och den fysiska världen Andliga världen Fysiska världen • Bortom tid och rymd • Ingen fortplantning • Fortplantning • Orsak • Verkan

Människan är ensam om att kunna skapa fler eviga andliga varelser

Människan är ensam om att kunna skapa fler eviga andliga varelser

En både andlig och fysisk varelse ► Står i kosmos centrum ► Det andliga

En både andlig och fysisk varelse ► Står i kosmos centrum ► Det andliga jaget behöver inte det fysiska jaget för sin existens, men för sin mognad

Det fysiska jaget Fysiska sinnet Fysiska kroppen

Det fysiska jaget Fysiska sinnet Fysiska kroppen

Fysiska världen De fysiska sinnena

Fysiska världen De fysiska sinnena

Det fysiska jaget Fysiska sinnet Fysiska kroppen Det andliga jaget Andliga sinnet Andliga kroppen

Det fysiska jaget Fysiska sinnet Fysiska kroppen Det andliga jaget Andliga sinnet Andliga kroppen

Det andliga sinnet ► Det andliga jagets kvintessens ► Subjekt gentemot andliga kroppen ►

Det andliga sinnet ► Det andliga jagets kvintessens ► Subjekt gentemot andliga kroppen ► Länken till Gud

Innersta kompassen Gud Andliga sinnet Fysiska sinnet Innersta kompassen

Innersta kompassen Gud Andliga sinnet Fysiska sinnet Innersta kompassen

Samvetet Egen sanningsuppfattning Andliga sinnet Fysiska sinnet Samvetet

Samvetet Egen sanningsuppfattning Andliga sinnet Fysiska sinnet Samvetet

Andliga världen De andliga sinnena

Andliga världen De andliga sinnena

Möjliga exempel på andliga fenomen 1. ESP – extrasensorisk perception 2. Telepati 3. Klärvoajans

Möjliga exempel på andliga fenomen 1. ESP – extrasensorisk perception 2. Telepati 3. Klärvoajans 4. Healing 5. Psykokinesi 6. Medium/seanser 7. Prekognition/retrokognition

Vanligt vid näradödenupplevelser 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Känsla av frid

Vanligt vid näradödenupplevelser 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Känsla av frid Höga oljud Rörelse genom tunnel Upplevelse av vistelse utanför sitt fysiska jag Möten med andra andliga väsen Möte med kärleksfull ljusvarelse Moralisk tillbakablick på ens jordliga leverne Återvändo till sitt fysiska jag Raymond A. Moody, Jr. M. D. Amerikansk läkare Life after Life, 1975

Människan samspelar med båda världar Fysiska världen Andliga världen Djur Ängel

Människan samspelar med båda världar Fysiska världen Andliga världen Djur Ängel

Vår ställning i kosmos Andliga världen Fysiska världen 1. Mikrokosmos 2. Medlare 3. Herre

Vår ställning i kosmos Andliga världen Fysiska världen 1. Mikrokosmos 2. Medlare 3. Herre

Kosmos i människans avbild Andliga sinnet Instinkt, osv. Liv Liv Fys. kem. egensk. Mineralet

Kosmos i människans avbild Andliga sinnet Instinkt, osv. Liv Liv Fys. kem. egensk. Mineralet Växten Djuret Människan Energi, materia Celler, struktur Organ, nerver Andliga kroppen Sinne Andliga (andliga världen (fysiska) Kropp Fysiska (andliga) världen (fysiska)

“Heaven being such, it is ruled by the Lord as a single man is

“Heaven being such, it is ruled by the Lord as a single man is ruled, thus as a one. For although man, as we know, consists of an innumerable variety of parts, not only as a whole but also in each part-as a whole, of members, organs, and viscera; and in each part, of series of fibres, nerves, and blood-vessels, thus of members within members, and of parts within parts-nevertheless, when he acts as a single man. Such likewise is heaven under the auspices and direction of the Lord. ” Om Himlen och dess under, och om Helvetet, Emanuel Swedenborg (1688 -1772)

Samspelet mellan kropp och själ Guds Kärlek och Sanning Luft, solljus + Andeelement +

Samspelet mellan kropp och själ Guds Kärlek och Sanning Luft, solljus + Andeelement + Livselement Vitalitetselement Handlande Mat, vatten – – Vitalitetselement Fysiska jaget Andliga jaget

Vitalitetselement av godo och av ondo Gott handlande Goda vitalitets -elelment God person Uppfyllande

Vitalitetselement av godo och av ondo Gott handlande Goda vitalitets -elelment God person Uppfyllande Människans ansvar Misslyckande Ont handlande Onda vitalitets -element Ond person

Den mänskliga andens mognad Mognad Sann ande Ömsesidig kärlek Tillväxt Levande Responsiv kärlek Tillblivelse

Den mänskliga andens mognad Mognad Sann ande Ömsesidig kärlek Tillväxt Levande Responsiv kärlek Tillblivelse Varande Föräldrakärle k

Fysisk död Luft, solljus + Vitalitetselement Guds Kärlek och Sanning + Livselement Andeelemen t

Fysisk död Luft, solljus + Vitalitetselement Guds Kärlek och Sanning + Livselement Andeelemen t Handlande Mat, vatten – – Vitalitetselement Fysiska jaget Andliga jaget

Andlig död efter Fallet Luft, solljus + Vitalitetselement Guds Kärlek och Sanning + Livselement

Andlig död efter Fallet Luft, solljus + Vitalitetselement Guds Kärlek och Sanning + Livselement Andeelemen t Handlande Mat, vatten – – Vitalitetselement Fysiska jaget Andliga jaget

Träd Fysiska jaget Frukt Andliga jaget

Träd Fysiska jaget Frukt Andliga jaget

Livets tre steg MODERLIVET Förberedelse för fysiska jaget Foster Moderkaka FYSISKA VÄRLDEN Förberedelse för

Livets tre steg MODERLIVET Förberedelse för fysiska jaget Foster Moderkaka FYSISKA VÄRLDEN Förberedelse för andliga jaget ANDLIGA VÄRLDEN Slutlig destination Andliga sinnet/kroppen Andliga sinnet död och nytt liv Fysiska sinnet/kroppen Andliga kroppen 9 -10 månader 90 -100 år Evighet Under det fysiska livet växer anden och mognar

Hjärta och karaktärsmognad Anden växer och mognar i den fysiska kroppens “mylla” Var vi

Hjärta och karaktärsmognad Anden växer och mognar i den fysiska kroppens “mylla” Var vi hamnar i evigheten bestäms av det liv vi lever då vi ännu vandrar på jorden Jorden Förberedelse för andliga jaget Andliga världen Slutlig destination Andliga sinnet/kroppen Andliga sinnet död och nytt liv Fysiska sinnet/kroppen Andliga kroppen 9 -10 månader 90 -100 år Evighet Under det fysiska livet växer anden och mognar Den fysiska kroppen dör och bliver jord åter

Andliga världen evig Andliga jaget De andliga sinnena Fysiska jaget De fysiska sinnena Fysiska

Andliga världen evig Andliga jaget De andliga sinnena Fysiska jaget De fysiska sinnena Fysiska världen tidsbunden Gud Historical dudes, våra förfäder, änglar, andlig materia/energi Djur, växter, mineraler, fysisk materia/energi En sann person är ett mikrokosmos av de två världarna, en medlare som frambringar harmoni och en älskvärd herre

Vårt fysiska liv på jorden Unikt tillfälle för Hjärtats mognad ► Känsligheten gentemot Gud

Vårt fysiska liv på jorden Unikt tillfälle för Hjärtats mognad ► Känsligheten gentemot Gud ► Uppskattningen av medmänniskor och av naturen ► Förmågan att ge och ta emot Sann kärlek

I Fallets kölvatten separerades de två världarna

I Fallets kölvatten separerades de två världarna

Människan borde fungera som luften då en stämgaffels skänklar vibrerar; hon ska möjliggöra för

Människan borde fungera som luften då en stämgaffels skänklar vibrerar; hon ska möjliggöra för de två världarna att harmoniskt resonera

Fri vilja – vad vill du? ► ”cogito, ergo sum” ► Viljefrihet och handlingsfrihet

Fri vilja – vad vill du? ► ”cogito, ergo sum” ► Viljefrihet och handlingsfrihet ► Osäkerhet och lagbundenhet

Kosmos osäkra mikrovärld • Kvantnivåer • Obestämbara värden (vågfunktion) • ”De stora talens lag”

Kosmos osäkra mikrovärld • Kvantnivåer • Obestämbara värden (vågfunktion) • ”De stora talens lag”

Modeller för ”fri vilja” ► Deterministiskt, slutet ► Slumpstyrt, slutet ► Fritt, öppet V

Modeller för ”fri vilja” ► Deterministiskt, slutet ► Slumpstyrt, slutet ► Fritt, öppet V O V V

Människans fria vilja

Människans fria vilja

Människans fria vilja ► Medvetande och fri vilja ► Kärlek och fri vilja ►

Människans fria vilja ► Medvetande och fri vilja ► Kärlek och fri vilja ► ”amo, ergo vere sum”

Tack o hej!

Tack o hej!