Parenteral Nutrisyon Do Dr Yusuf usta Me T

  • Slides: 64
Download presentation
Parenteral Nutrisyon Doç. Dr. Yusuf usta Me. Ü. T. F. Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme

Parenteral Nutrisyon Doç. Dr. Yusuf usta Me. Ü. T. F. Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme BD.

Parenteral Nutrisyon .

Parenteral Nutrisyon .

Tanım • Gerekli besinlerin damar içinden verilmesi – Makrobesinler • Karbonhidrat (Dekstroz) • Protein

Tanım • Gerekli besinlerin damar içinden verilmesi – Makrobesinler • Karbonhidrat (Dekstroz) • Protein (Amino asitler) • Lipit – Mikrobesinler • Elektrolitler • Vitaminler • Eser elementler

Amaç • Besinler enteral yolla kısmen ya da tam alınamıyorsa • Nütrisyonun korunması ve

Amaç • Besinler enteral yolla kısmen ya da tam alınamıyorsa • Nütrisyonun korunması ve somatik büyümenin devamı için • İnfantlarda ve adölsanlar enerji kısıtlamasına hassastır

Endikasyon • Ne kadar süre enteral beslenemeyecek? – Beslenme durumu – Altta yatan hastalık

Endikasyon • Ne kadar süre enteral beslenemeyecek? – Beslenme durumu – Altta yatan hastalık – Yaş • Yenidoğanlarda 1 gün içinde • Çocuklarda 5 -7 gün üzerinde beslenememe

Endikasyon • Primer – – – İntesinal yetmezlik Nekrotizan enterokolit Kısa bağırsak sendromu Şiddetli

Endikasyon • Primer – – – İntesinal yetmezlik Nekrotizan enterokolit Kısa bağırsak sendromu Şiddetli motilite bozukluğu Enteral girişin sağlanamaması • Desdekleyici ve Tamalayıcı – – – – Travma Yanıklar Onkoloji ve KİT Ameliyat sonrası Transplantasyon İBD Ameliyat sonrası

Plan • • Hangi yol kullanılacak? Sıvı ihtiyacı? Enerji ihtiyacı? Protein, amino asit ve

Plan • • Hangi yol kullanılacak? Sıvı ihtiyacı? Enerji ihtiyacı? Protein, amino asit ve lipit miktarı? Elektrolitler? Mineral ve vitaminler? Karışımın hazırlanması?

Uygulama yolu • Periferik ya da Santral – Periferik ven • • Santral yol

Uygulama yolu • Periferik ya da Santral – Periferik ven • • Santral yol ile beslenmeye başlamadan önce köprü tedavisi Glukoza konsantrasyonu %12. 5 > Osmolarite 900 mosm/L > 2 hafta < – Tromboz ve flebit riski – Santral ven • 2 hafta parenteral beslenme < • Osmolarite 900 mosm/L < • Yüksek volum

Uygulama yolu • Santral kateter seçimi? – PICC: Non-tunneled, Peripheral Inserted Central Catheter •

Uygulama yolu • Santral kateter seçimi? – PICC: Non-tunneled, Peripheral Inserted Central Catheter • 6 -8 hafta kullanılabilir – CVC: Tunneled, Central Venous Catheter (Broviac, Hicman vb. ) • Subklavien, internal juguler ven – İmplantable port: Port-Cath vb. • Subklavien, juguler, sefalik ven • En uygun yer sağ atrium ile süperior vena kava’nın birleşme yeri – Umblikal ve femoral venden venöz giriş • Önerilmez

Verilecek Sıvı Miktarı • Sıvı ihtiyacı – İdame sıvısı – Kayıplar (İnsensible, gayta ve

Verilecek Sıvı Miktarı • Sıvı ihtiyacı – İdame sıvısı – Kayıplar (İnsensible, gayta ve idral) – Defisit • Sıvı ihtiyacını arttırır – – – Ateş Fototerapi Hiperventilasyon Hipermetabolizma GİS kayıp • Sıvı ihtiyacı azalır – Renal yetmezlik – Kalp yetmezliği

Verilecek Sıvı Miktarı • Yüzey alanı (m 2) ya da ağırlığına (Kg) göre hesaplanır

Verilecek Sıvı Miktarı • Yüzey alanı (m 2) ya da ağırlığına (Kg) göre hesaplanır – Kg • 1 -10 • 11 -20 • 21 + 100 ml/kg 1000 ml + 50 ml/kg 1500 + 20 ml/kg – M 2 • 1500 -2000 ml/m 2 – Hasta izlenmelidir

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Enerji – Etkileyen faktörler • Yaş ve cins •

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Enerji – Etkileyen faktörler • Yaş ve cins • Beslenme durumu • Altta yatan hastalık – Total enerji ihtiyacı (Total energy expenditure-TEE) • Bazal metabolik hız (BMR) • Besinlerin termik etkisi (DIT) – Paranteral beslenmede enerji ihtiyacı yaklaşık %10 daha az • Fiziksel aktivite (FA) • Büyüme

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Enerji – BMR yerine REE kullanılabilir • REE=BMR x

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Enerji – BMR yerine REE kullanılabilir • REE=BMR x 0. 9 – İndirek kalorimetri (İK) • Solunumla gaz değişimi sırasında O 2 tüketimini ve CO 2 miktarını ölçer • İstirahatteki enerji tüketimini (Resting energy expenditure-REE) en uygun şekilde hesap eder

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Enerji – Aktivite (Katsayı x REE) • • Genel

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Enerji – Aktivite (Katsayı x REE) • • Genel olarak (1. 1 ve 1. 2) Uyurken (1) Uyanık uzanırken ve otururken (1. 2) Hafif hareketler ya da otururken aktif hareket (1. 4 -1. 5) – Büyüme (Katsayı x REE) • Güncel boy ve kg için 50. persantil dikkate alınır ya da • 1. 2 -1. 5 x REE; şiddetli ise 1. 5 -2 X REE • Büyüme izlenerek miktar belirlenir

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Amino asit (AA) sıvılarından sağlanır • 4

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Amino asit (AA) sıvılarından sağlanır • 4 kkal/gr • Enerjinin %10 -20’si – Çocuklar için uygun • Trophamine %6 • Primene %10 – Erişkinler için • Freamine %8. 5 ve 10 • Traumamine %6. 9 • Procalamine %3 – Özel solusyonlar • Hepatamine %8 • Aminosteril N-Hepa %8 • Nephramine %5. 4

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Amino asit içeriği erişkinlerde farklıdır • Erişkin

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Amino asit içeriği erişkinlerde farklıdır • Erişkin ürünlerden farklıdır – Trozin yok – Taurin yok » Retina ve beyin gelişiminde önemli » Eksikliğinde kolestaz – Dallı zincir AA (Valin, Lösin, İzolösin) – PH daha düşüktür » Fazla miktarda Ca ve P eklenmesine izin verir – Yeterli eneji + yeterli protein verilmeli • 26 – 32 kkal/gr protein olmalı • BUN seviyesi, protein alımı hakkında bilgi verir

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Hepatik ensefalopati (Hepat. Amine %8) • Dallı

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Hepatik ensefalopati (Hepat. Amine %8) • Dallı zincir aa’lerden zengin • Aromatik aa ve metioninden fakir • Belirgin yararı olup olmadığı tartışmalıdır – Renal yetmezlik (Nephramine %5. 4)

PN İçeriği ve İhtiyaçlar İV verilecek protein miktarı (g/kg/Gün) Bebek 0 -5 kg Çocuk

PN İçeriği ve İhtiyaçlar İV verilecek protein miktarı (g/kg/Gün) Bebek 0 -5 kg Çocuk 5 -20 kg Çocuk 20 -40 kg Çocuk/Erişkin > 40 kg (En fazla 150 g/Gün) 3 -3. 5 2 -3 1 -2 0. 8 -2

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Glutamin (Dipeptiven) • • • İmmün bütünlüğü

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Glutamin (Dipeptiven) • • • İmmün bütünlüğü sağlar Bakteriyemi ve sepsis sıklığını azaltır Postoperatif protein sentezine katkı sağlar Yatış süresinin kısaltır Mukozitin önlenler İlaç toksisistesini azaltır – Yanık ve travma hastalarında önerilir – Kısa bağırsak sendromu, travma, KİT ve yanıklarda yararlıdır

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Karnitin • Lizin ve metyoninden sentez edilir

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Karnitin • Lizin ve metyoninden sentez edilir • Uzun süren TPN alanlarda eksikliği ortaya çıkar – – 2 haftadan uzun süren TPN’de Serum TG yüksekliği Serum karnitin düzeyinin düşmesi VLBW’de, TG 200 mg/d. L üzerinde ise eklenmelidir • 10 -20 mg/kg/G eklenebilir – Kolin • Eksikliğinde TAG sentez bozukluğuna ikincil KC’de yağlanma • Prematüreler ve uzun süren TPN uygulamalarında kolin eksiklik • Oral lesitin kolin sentezi arttırır ve KC yağlanmasını önler

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Hipoproteinemide albumin kullanımı önerilmez • Yarılanma ömrü

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Protein – Hipoproteinemide albumin kullanımı önerilmez • Yarılanma ömrü kısadır – Yarılanma ömrü endojen 21 gün – Ekzojen verildiğinde yarılanma ömrü kısadır • Besin değeri yoktur • Na içeriği fazla • Sepsis sıklığını arttırır – Onkotik basıncı arttırmak için kullanılabilir

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Karbonhidrat – Karbonhidrat kaynağı dekstrozun mohidrattır • • Enerjinin

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Karbonhidrat – Karbonhidrat kaynağı dekstrozun mohidrattır • • Enerjinin %50 -60’i 3. 4 kkal/gr Ozmolariteyi çok arttırır %5 -10 konsantrasyonda başlanır – Priferik konsantrasyon %12. 5’i geçmemeli – En fazla %17. 5 -20 – Glukoz infüzyon hızı (GİH) • Başlama hızı bebeklerde 5 mg/kg/dk, çocuklarda 2 -5 mg/kg/dk • 14 mg/kg/dk üzerinde utilizasyon hızı azalır » Fazla glukoz insülin sekresyonunu artırır • Lipogenez artar • Mitokondride yağ oksidasyonunu baskılar

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Karbonhidrat – Hiperglisemi • Enerji harcanmasını ve solunum yükünü

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Karbonhidrat – Hiperglisemi • Enerji harcanmasını ve solunum yükünü arttırır – Mortalite ve morbiditeyi arttırır – İnsülin • Ayrı venden ver – Yakından izle » Başlangıçta ve değişikliklerde idrar şeker pozitifliği bakılabilir » İdrarda pozitifse kanda bakılır

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – Vücut için önemli bir yapı taşı •

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – Vücut için önemli bir yapı taşı • Esansiyel yağ asitleri ve kolori ihtiyacını karşılar – – – Membran lipitlerinin sentezi PG sentezi Beyin ve somatik büyüme İmmün fonksiyonlar Yara iyileşmesi – Enerjinin %25 -35’i • Gerekirse %60’a çıkılabilir

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – 24 saat sürede verilirse tölerans artar •

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – 24 saat sürede verilirse tölerans artar • 12 saatten sonra enfeksiyon riski artar • TG normalse 1 -3 günde doz arttırılır – Serum düzeyi yenidoğanda < 200 mg/d. L (< 300 mg/d. L) – Erişkinlerde < 400 mg/dl • Serum TG düzeyini etkiler – – – Solusyonun içeriği İnfüzyon hızı Malnütrisyon derecesi Uygulanan ilaçlar (Amfoterisin B vb. ) Klinik durum (sepsis vb. ) • Heparin

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – Ürünler • %100 soya kaynaklı (Intralipid %10,

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – Ürünler • %100 soya kaynaklı (Intralipid %10, 20*, 30) – %20’likte fosfolipit (FL) oranı düşük, TG klirensi yüksek – %10’lukta FL: TG oranı yüksek » FL Lipoprotein lipazı inhibe eder » Hipertgliseritemi riski yüksek • • • %100 zeytin yağı (Clinoleic %20) %100 balık yağı (Omegaven) MCT ve LCT (Lipofundin %20) %50 soya, %50 ayçiçeği kaynaklı (Liposyn II) Soya, MCT, zeytin yağı, balık yağı (Smoflipid %20)

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – MCT – – – Daha çöünür Hızla

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – MCT – – – Daha çöünür Hızla hidrolize olur, periferden hızla uzaklaştırılır Depolanmaz Ketojeniktir LCT’den daha hızlı okside olur KC enzimleri daha yavaş yükselir – MCT-LCT karışımı ile yalnız LCT içerenlerle karşılaştırılması – Daha etkilidir – KC üzerine, immün sistem ve RES üzerine negatif etkisi daha azdır – Omegaven • Özellikle kostazlarda yararlıdır – VLBW’lerde tercihedilebilir

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – Yenidoğan • 0. 5 gr/kg/G (max 3

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Lipitler – Yenidoğan • 0. 5 gr/kg/G (max 3 -4 gr/kg/G) – Çocuklarda • 1 gr/kg/G (max 3 gr/kg/G) – Esansiyel yağ asitleri eksikliği gelişmemesi için • 0. 5 -1 gr/kg/G (%2 -4) verilmelidir – 9 kkal/gr lipit

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Elektrolit ve Mineraller – Na, K, Ca, P, Mg

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Elektrolit ve Mineraller – Na, K, Ca, P, Mg – Klorid ve asetat da solusyonu dengelenmek için eklenir – Ca ve P eklenirken dikkatli ol • Amino asit miktarının artması ve sistein eklenmesi (3040 mg/gr protein) – PH değerini düşür » Ca ve P çözünürlüğü artar

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Vitaminler – Erişkinler ve pediatrik multivitamin solusyonu var •

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Vitaminler – Erişkinler ve pediatrik multivitamin solusyonu var • Pediatrik vitamin solusyon (Solivid, Vitalipid) – 10 yaşına kadar kullanılır – Prematürede doz/kg’ın %40’ı • Erişkin vitamin solusyonu – Vitamin içeriği daha yüksektir » Vitamin D düşük, K vitamini yoktur – 10 yaş üstünde vitamin K ekleyerek kullanılabilir – Propilen glikol ve polisorbat içerir » Özellikle prematürelerde kullanılmaz

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Eser Elementler – Addaven 10 m. L (Fe, Zn,

PN İçeriği ve İhtiyaçlar • Eser Elementler – Addaven 10 m. L (Fe, Zn, Mn, Cu, Cr, Mo, Se, F, I) – Tracutil 10 m. L (Fe, Zn, Mn, Cu, Cr, Mo, Se, F, I) • İhtiyaç artar – Yanıkta Cu – İshalde Zn » Düşük ALP düzeyinde akla gelmelidir • Mn ve Cu kolestatik hastalıklarda çıkarılmalıdır • Cr ve Se verilirken idrar çıkışı dikkatli izlenmeli – 0. 5 m. L/kg/G (Max 10 m. L)

TPN Karışımı • TPN solüsyonunu hazırlanması – PN’nun hangi yolla verilek – Total sıvı

TPN Karışımı • TPN solüsyonunu hazırlanması – PN’nun hangi yolla verilek – Total sıvı ihtiyacını hesapla – Sıvı ihtiyacı hesaplanması – Ne kadar kalori ve protein ihtiyacı var. Refeeding sendromu? • Başlangıçta REE ya da hedef enerjinin %75 -85’i ver • 2 -3 gün sonra hedefe ulaş – Dextroz konsantrasyonu başlangıçta %10 • Tölere ederse %30 -35 verilebilir • Çoğu hasta %20’nin altında almaktadır • GİR’i hesapla

TPN Karışımı • TPN solüsyonunu hazırlanması – Sonuç • Dengeli ve gerekenden az ya

TPN Karışımı • TPN solüsyonunu hazırlanması – Sonuç • Dengeli ve gerekenden az ya da çok miktarda enerji ve besin ögesi vermemek için – TPN sıvısında » %50 -60 KH » %10 -20 protein » %20 -30 yağ – KC hasarının önlenmesinde yardımcıdır

TPN Karışımı

TPN Karışımı

TPN Karışımı • TPN karışımının hazırlanması – 1: 2 • Amino asit ve dekstroz

TPN Karışımı • TPN karışımının hazırlanması – 1: 2 • Amino asit ve dekstroz birlikte, lipit ayrı – 1: 3 • Ca ve P presipitasyonuna bağlı mikrovasküler AC trombüsüne dikkat – TPN solüsyonunu önce karıştır, sonra ekle ve filtre kullan » 1: 3 için 1. 2 µm; 1: 2 için 0. 22 µm filtreler kullan – Özellikle YD’da sorundur » Yüksek elektrolik konsantrasyonlarında lipit ayrı verilebilir • YD ve küçük bebeklerde 1: 3 mümkünse kullanma

TPN Karışımı • TPN karışımının hazırlanması – Yararları • Kullanım kolaylığı, • Ekonomik olması,

TPN Karışımı • TPN karışımının hazırlanması – Yararları • Kullanım kolaylığı, • Ekonomik olması, • Kontamiasyon riskinin azalması – Riskler • Opak olması ve çöküntüyü görememe • Bakterinin üremesini kolaylaştırma, • Yüksek elektrolit düzeyleri lipit satbilitesini bozabilir

Siklik PN • Günün belli bir aralığında verilmesi – Sikli TPN başlangıçta tercih edilmez

Siklik PN • Günün belli bir aralığında verilmesi – Sikli TPN başlangıçta tercih edilmez • Fazla hacimde PN solüyonunu töle edebilmeli • Tölere edemeyenlerde bulantı ve kusma – Verilme süresi uzatılır – 24 saatten 8 saate kadar verilebilir • 4 -6 aydan büyük çoğu çocukta 10 -12 saat uygulanır – Daha küçük infantlar 4 saatlik bir ara verilebilir – Yararı • Hastanın hareket aralığını arttırır • Hepatosteatoz gibi komplikasyon riskini azaltır

Siklik PN • Hipoglisemiyi önlemek için – Kesilmeden önce son 1 -2 saat verilme

Siklik PN • Hipoglisemiyi önlemek için – Kesilmeden önce son 1 -2 saat verilme hızı yarıya düşür – Örnek 1500 cc verlecekse • Önce 11. 5 saat, sonra yarım saatte yarısını ver – 1500/11. 5 = 130. 4/11 saatte – Sonra 65. 2/1 saat – 2 yaşından büyüklerde ani kesilmesi sorun olmayabilir

İzlem • Serum biyokimya ve büyüme parametreleri ve komplikasyon – TPN başlamadan önce •

İzlem • Serum biyokimya ve büyüme parametreleri ve komplikasyon – TPN başlamadan önce • Temel biyokimyasal değerleri ve büyüme ölçümleri – TPN başlandıktan sonra • Hedeflenen miktarlara erişinceye kadar ya da • Değişiklik yapıldığında günlük biyokimya kontrolü – Stabil olunca • Haftalık biyokimya kontrolü – Uzun süren TPN uygulamasında • Eser element ve vitamin düzeyi – CRP 1 mg/L> ise haftalık prealbumin bakılabilir • Yeterli kalori ve protein desteğinin verilip verilmediği gösterir

KOMPLİKASYONLAR MEKANİK • • Pnönomotorak Kateteri yanlış pozisyonu Hava embolisi Kateterle ilişkili sepsis Venöz

KOMPLİKASYONLAR MEKANİK • • Pnönomotorak Kateteri yanlış pozisyonu Hava embolisi Kateterle ilişkili sepsis Venöz trobüs İnfiltrasyon ve flebit İnfüzyonun blokajı ENFEKSİYON • Kateterle ilişkili sepsis • Diğer METABOLIK • • Hipo/hiperglisemi Allerjik reaksiyon Elektrolit bozuklukları Trombosit ve lökosit disfonksiyonu Kolestaz Metabolik asidoz Kemik hastalığı NÜTRİSYONEL • Yetersiz beslenme • Aşırı beslenme • Refeeding sendromu Yönetimin gözden geçirmesi

Komplikasyon • Enfeksiyon – CVC kullanımı lokal ve sistemik bakteriyel ve mantar enfeksiyonu sıklığını

Komplikasyon • Enfeksiyon – CVC kullanımı lokal ve sistemik bakteriyel ve mantar enfeksiyonu sıklığını arttırır • Sepsis, kater kontaminasyonu, enfektif tromboflebit • Koagülaz (-) stafilokoklar, S. aureus, K. pneumoniae, Acinobacter • C. albicans • Kısa bağırsak sendromlu hastada gr (-) enfeksiyon sıklığında artış • Dış yüzey membranında polisakkarid içeren bakteriler, kateter yüzeyine bakteriyel biofilm oluşturur – Hastanın direnci kırıldığında bakteriyemi olabilir

Komplikasyon • Enfeksiyon – Enfeksiyonların %70 -85’i kateri çekmeden tedavi edilebilir • Kültür alınır,

Komplikasyon • Enfeksiyon – Enfeksiyonların %70 -85’i kateri çekmeden tedavi edilebilir • Kültür alınır, antibiyotik başlanır • Dirençli ateş, pozitif kültür ve tunnel enfeksiyonu varsa kateter çekilir – Enfeksiyondan korunmak için • CVC yerleştirilirken yapılan asepsis bakteriyel biyofil oluşumunu önler • Antibiyotikle kaplanmış kateter • Kısa süreli kullanım

Komplikasyon • Hipertrigliseridemi – Nedenleri • Hızlı infüzyon • TG klirensinin azalması • Fat

Komplikasyon • Hipertrigliseridemi – Nedenleri • Hızlı infüzyon • TG klirensinin azalması • Fat oveload sendromu: Oksijenizasyonda azalma, trombositopeni, takipne – Kronik AC hastalığı – Işık etkisi: Lipit hidroperoksit düzeyi ve serbest radikallerde artış ve organ hasarı – Kolestazis • Soya bazlı, MCT içeren solüsyonları kullan – Allerjik reaksiyonlar • Yumurta, soya, yerfıstığı gibi besinlere allerji varsa çapraz reaksiyon görülebilir • Böyle hastalarda 0. 1 gr/kg/saat test dozu verilerek gözlenebilir • Allerji konsültasyonu

Komplikasyon • Hepatobiliyer – Gerçek insidans bilinmiyor: %7. 4 -84 • Erişkinde ilk hepatosteatoz

Komplikasyon • Hepatobiliyer – Gerçek insidans bilinmiyor: %7. 4 -84 • Erişkinde ilk hepatosteatoz • Yenidoğanda ise kolestaz, siroz ve PHT görülür – Akalküler kolesistit, safra çamuru ve taş görülebilir – 2 hafta gibi kısa sürede ortaya çıkabilir – İlk belirti GGT artışı – En sık • NEK’li prematürelerde • Kısa bağırsak sendromunda • Sık sepsis geçirenlerde

Komplikasyon • Hepatobiliyer – Lipit kaynağı – Aşırı KH ve AA alınması; KH ve

Komplikasyon • Hepatobiliyer – Lipit kaynağı – Aşırı KH ve AA alınması; KH ve AA oranındaki dengesizlik – Taurin, karnitin ya da serin eksikliği – EYYE – Bakteriyel aşırı çoğalma – Enteral uyarının olmaması – Kanaliküler membran proteinlerinde bozulma – Foto oksidasyon – Aralıksız TPN uygulanması

Komplikasyon • Hepatobiliyer – UDC – Aşırı beslenmeden kaçımak – Aşırı protein ve Kh

Komplikasyon • Hepatobiliyer – UDC – Aşırı beslenmeden kaçımak – Aşırı protein ve Kh verilmemesi – Alternatif lipit solüsyonlarının kullanılması – Soya bazlı olanların miktarı 1 gr/kg/G’ü geçmesin – Uygun AA solüsyonlarının kullan – En kısa zamanda enteral beslenme başlanmalı – Mn ve Cu azaltılır veya kesilir • Cu, Mn ve seruloplazmin düzeyi kontrol edilebilir – Sepsis hızlıca tedavi edilmeli

Komplikasyon • Refeeding sendrom – Özellikle ağır malnütrisyonu olanlarda aşırı beslenme • Serum düzeyleri

Komplikasyon • Refeeding sendrom – Özellikle ağır malnütrisyonu olanlarda aşırı beslenme • Serum düzeyleri normal bazı elektrolitlerin hücre içi düzeyi azdır • Karbonhidrat verilmesi – İnsülin sekresyonunda artış – Hücre içine K, P ve Mg girişinde artış ve serum düzeyinde düşme – Vitamin eksikliği

Örnek Hasta • 5. 5 y, E, Mersin – Akut batın sendromu tanısı almış

Örnek Hasta • 5. 5 y, E, Mersin – Akut batın sendromu tanısı almış – Operasyonda bağırsak iskemisi venekrozu – Bağırsak rezeksiyonu yapılmış • Çekumla birlikte sağlam 40 cm bağırsak • Ostomisi var – 20 kg (50 p), =0. 8 m 2

Örnek Hasta • Beslenme nasıl olamalı – TPN • Veriliş yolu – CVC •

Örnek Hasta • Beslenme nasıl olamalı – TPN • Veriliş yolu – CVC • Sıvı ihtiyacı: 1500 cc (1200 - 1600 cc) • Enerji gereksinimi : 1500 kkal – 1500 -1800 kkal/G (75 -90 kkal/G) – REE: 22. 7 x wt +495 = 949 (x 1. 3 -1. 5) • 1234 - 1425

Örnek Hasta • Protein 2 gr/kg = 40 gr – 400 cc %10 Primena

Örnek Hasta • Protein 2 gr/kg = 40 gr – 400 cc %10 Primena (160 kkal) • Lipit 1 gr/kg/G = 20 gr – 100 cc %20 IL (180 kkal) • Glukoz – 760 cc %10 Dx (258 kkal)

Örnek Hasta • Na : 2 -5 m. Eq/kg/G)(max 80 -150 m. Eq) –

Örnek Hasta • Na : 2 -5 m. Eq/kg/G)(max 80 -150 m. Eq) – 150 cc %3 Na. Cl • K: 2 -3 m. Eq/kg)(max 40 -60 m. Eq) – 30 cc KCl • Ca : 0. 5 -1 m. Eq/kg/G (max 15 -20 m. Eq) – 20 cc Ca glukonat KP 04 veya Na. P 04 • P: 1 -2 m. Eq/kg /G veya 0. 5 -1 mmol/kg /G – 10 cc Na. P 04 10 (mmol) • Mg : 0. 3 -0. 5 m. Eq/kg/G (max 10 -30 m. Eq/G) – 4 cc %15 Mg. SO 4 • Soluvit 10 m. L • Vitalipit 10 m. L • Trucotil 5 m. L

Örnek Hasta • Protein 2 gr/kg = 40 gr – 400 cc %10 Primena

Örnek Hasta • Protein 2 gr/kg = 40 gr – 400 cc %10 Primena (160 kkal) • Lipit 1 gr/kg/G = 20 gr – 100 cc %20 IL (180 kkal) • Glukoz – 760 cc %10 Dx (258 kkal) • • • Total enerji: 598 kkal Nonprotein enerji: 438 kkal Protein enerji: 160 kkal 11 kkal/gr protein 1. 4 gr/kg/dk

Örnek Hasta • Protein 3 gr/kg = 60 gr – 600 cc %10 Primena

Örnek Hasta • Protein 3 gr/kg = 60 gr – 600 cc %10 Primena (240 kkal) • Lipit 3 gr/kg/G = 60 gr – 300 cc %20 IL (540 kkal) • Glukoz – 450 cc %50 Dx (765 kkal) (+ 90 cc eklendi) • • • Total enerji: 1545 kkal Nonprotein enerji: 1305 kkal Protein enerji: 240 kkal 21 kkal/gr protein 3. 2 gr/kg/dk %15 protein; %35 lipit; %50 Kh