PAPPA seviyesi ve plasenta lokalizasyonun fetal doum arl

  • Slides: 9
Download presentation
PAPP-A seviyesi ve plasenta lokalizasyonun fetal doğum ağırlığı ile ilişkisi var mıdır? . Op.

PAPP-A seviyesi ve plasenta lokalizasyonun fetal doğum ağırlığı ile ilişkisi var mıdır? . Op. Dr. Aşkın E. GÜLER Yrd. Doç. Dr. Melahat ATASEVER Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, Fethiye, Muğla Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Giresun

Amaç ve Giriş • Plasenta kökenli gebelik ile ilişkili Protein A (Pregnancy-associated protein A,

Amaç ve Giriş • Plasenta kökenli gebelik ile ilişkili Protein A (Pregnancy-associated protein A, PAPP-A) ve intrauterin plasenta lokalizasyonunun yenidoğan ağırlığı ile olan ilişkisini ortaya koymak.

Amaç ve Giriş • Pregnancy-associated protein A (PAPP-A) fetal büyüme ve gelişme için kritik

Amaç ve Giriş • Pregnancy-associated protein A (PAPP-A) fetal büyüme ve gelişme için kritik rol oynadığı, fizyolojik ve fizyopatolojik süreçe eşilik ettiği birçok çalışmada gösterilmiştir. • PAPP-A, maternal kana desidua ve plasenta tarafından üretilerek salgılanır. • PAPP-A, proteaz etkinliği ile IGFBP 4’ü parçalayıp lokal IGF miktarını artırarak büyümeyi hızlandırır. • IGF’lerin ise trofoblast kültürlerinde glukoz ve aminoasid alımını kontrol ederek büyümede etkinliği olduğu düşünülmektedir.

Gereç - Yöntem • Primigravid • Term (37 -41 hafta) • Obstetrik problemi olmayan

Gereç - Yöntem • Primigravid • Term (37 -41 hafta) • Obstetrik problemi olmayan • Doğumu vajinal yolla veya sezaryen ile gerçekleştirilen • 1145 olgu • Birinci trimesterde PAPP-A ölçümleri • İkinci trimesterde plasenta lokalizasyonları • Doğum sonrası yenidoğanların ağırlıkları

Gereç – Yöntem Schematization of placental localizations 1: placenta anterior 2: placenta posterior 3:

Gereç – Yöntem Schematization of placental localizations 1: placenta anterior 2: placenta posterior 3: placenta fundal 4: placenta fundal-anterior 5: placenta fundal-posterior 6: placenta lateral-right 7: placenta lateral-left

. PAPP-A gruplarına göre anne yaşı ve yenidoğan kilosunun dağılımları. Bulgular PAPP-A gruplarına göre

. PAPP-A gruplarına göre anne yaşı ve yenidoğan kilosunun dağılımları. Bulgular PAPP-A gruplarına göre , yenidoğan kilosunun dağılımları Doğum Kilosu PAPP-A (0 -1 MOM) (1, 1 -2 MOM) (2, 1 -3 MOM) (>3 MOM) n=67 n=241 n=444 n=392 3364± 350, 2 3296± 410, 6 3306± 400 3295, 4± 389, 1 PAPP-A seviyeleri ile yenidoğan kilosu arasında istatistiksel bir anlamlılık tespit edilmemiştir.

Bulgular plasentanın 7 farklı lokalizasyona göre doğum kilosunu etkileyen istatistiksel farklılık; plasenta anterior, fudal

Bulgular plasentanın 7 farklı lokalizasyona göre doğum kilosunu etkileyen istatistiksel farklılık; plasenta anterior, fudal plasenta, plasenta posteriorda tespit edilmiştir (p<0, 001). Karşılaştırılan gruplar P (0, 00238) anterior plasenta – fundal plasenta <0, 001 anterior plasenta – sağ yan plasenta <0, 001 anterior plasenta – sol yan plasenta <0, 001 posterior plasenta – sağ yan plasenta <0, 001 posterior plasenta – fundal anterior plasenta <0, 001 posterior plasenta – fundal plasenta <0, 001 Plasenta Anterior Plasenta Posterior Plasenta Fundal Bonferoni düzeltmeli Mann Whitney U testinde farkın anlamlı olduğu grup karşılaştırmaları.

Sonuç • • • Embriyonel blastokist, trofotropizm hipotezine göre uterusta özellikle fundal bölgeye implantasyona

Sonuç • • • Embriyonel blastokist, trofotropizm hipotezine göre uterusta özellikle fundal bölgeye implantasyona eğilimlidir. Bunun için plasentanın en son lokalizasyonun tamamlandığı ikinci trimester sonunda daha çok vaskülarizasyonun olduğu fundal bölge en iyi plasenta yerleşim bölgesidir. Çalışmamız sonucunda anterior, posterior ve fundal plasental lokalizasyonların fetal doğum ağırlığı ile ilişkisi bulunmuştur bu durum literatür bilgisi ile uyuşmaktadır. • Plasenta kaynaklı PAPP-A seviyelerinin ise fetal kilo ile bağlantısı tespit edilememiştir.

Teşekkürler, Sabrınız icin Tesekkürler…

Teşekkürler, Sabrınız icin Tesekkürler…