Pamokos tema DAIKTAVARDIS Pamokos udaviniai Imokti daiktavard atskirti

  • Slides: 13
Download presentation
Pamokos tema: DAIKTAVARDIS

Pamokos tema: DAIKTAVARDIS

Pamokos uždaviniai: • Išmokti daiktavardį atskirti nuo kitų kalbos dalių; • Žinoti daiktavardžio požymius

Pamokos uždaviniai: • Išmokti daiktavardį atskirti nuo kitų kalbos dalių; • Žinoti daiktavardžio požymius

Daiktavardį galima pažinti pagal du požymius: 1. Jis pasako daikto vardą; 2. Ir atsako

Daiktavardį galima pažinti pagal du požymius: 1. Jis pasako daikto vardą; 2. Ir atsako į klausimą kas tai?

Gramatikoje daiktais vadiname ne tik konkrečius daiktus, bet ir abstrakčius dalykus, reiškinius. Pvz: konkretieji

Gramatikoje daiktais vadiname ne tik konkrečius daiktus, bet ir abstrakčius dalykus, reiškinius. Pvz: konkretieji daiktavardžiai – laiškas, zuikis, pirkėjas, Jonas abstraktieji daiktavardžiai – liūdesys, ošimas, vestuvės, tamsa. . .

 • Kokie du daiktavardžių skyriai paminėti ištraukoje? • Kodėl kai kurie daiktavardžiai Vytukui

• Kokie du daiktavardžių skyriai paminėti ištraukoje? • Kodėl kai kurie daiktavardžiai Vytukui sukėlė abejonių? • Padėkite šuniukui išsiaiškinti, ar išsirikiavę žodžiai tikrai yra daiktavardžiai? Drąsa Gaisras Stalas

Nustatyk, kurie iš šių žodžių yra daiktavardžiai, nurašyk juos

Nustatyk, kurie iš šių žodžių yra daiktavardžiai, nurašyk juos

 • Prisimink, kokias gimines turi daiktavardžiai. • Padėk šio teksto daiktavardžiams įvykdyti įsakymą.

• Prisimink, kokias gimines turi daiktavardžiai. • Padėk šio teksto daiktavardžiams įvykdyti įsakymą. • Pvz: Vyriškoji giminė: berniuko, Moteriškoji giminė: motina

 • Yra vyriškosios arba moteriškosios giminės, bet giminėmis nekaitomi (tas stalas, ta lenta.

• Yra vyriškosios arba moteriškosios giminės, bet giminėmis nekaitomi (tas stalas, ta lenta. . . ) • Kai kurie yra bendrosios giminės (tas, ta nenuorama, tas ta kerėpla. . . )

Prisiminkime vienaskaitos naudininko linksnio galūnių rašybą Kada rašome – ei ar (i)ai - ei

Prisiminkime vienaskaitos naudininko linksnio galūnių rašybą Kada rašome – ei ar (i)ai - ei ar -(i)ai? Jei tu kartais nežinai Ką rašyti: - ei ar (i)ai, Pažiūrėk į vardininką, Ir žinosi, kas kur tinka.

ei ė gėl Jeigu ė – vardininke, ei rašyk naudininke. Bet jei -ė tenai

ei ė gėl Jeigu ė – vardininke, ei rašyk naudininke. Bet jei -ė tenai nerasi, - (i)ai tuomet rašyki drąsiai.

- Dar, vaikeli paklausyk: Dukteriai su – (i)ai rašyk, Nes žinok, kad žodis šis

- Dar, vaikeli paklausyk: Dukteriai su – (i)ai rašyk, Nes žinok, kad žodis šis Rašomas kaip išimtis.

Daiktavardis • Pasako daikto vardą, • Atsako į klausimą – kas tai? • Kaitomas

Daiktavardis • Pasako daikto vardą, • Atsako į klausimą – kas tai? • Kaitomas linksniais, skaičiais; • Turi giminę, bet ja nekaitomas; (jeigu abejojate, pridėkite įvardį tas, ta: tas dantis, ta ausis) • Neasmenuojamas ir nelaipsniuojamas.

Ačiū už gerą darbą

Ačiū už gerą darbą