Pamokos planas 8 klasei MANO TIKJIMO KELION GALIU

  • Slides: 39
Download presentation
Pamokos planas 8 klasei , , MANO TIKĖJIMO KELIONĖ: GALIU PASIKLIAUTI DIEVU”

Pamokos planas 8 klasei , , MANO TIKĖJIMO KELIONĖ: GALIU PASIKLIAUTI DIEVU”

Pamokos uždavinys Remdamiesi savo patirtimi įvardins savo Dievo įvaizdį, skaitydami Šv. Raštą įvardins, koks

Pamokos uždavinys Remdamiesi savo patirtimi įvardins savo Dievo įvaizdį, skaitydami Šv. Raštą įvardins, koks Dievo įvaizdis pateikiamas Šv. Rašte, įsimins 4 -5 Šv. Rašto Dievo įvaizdžius.

Kiekvienas turime susikūrę savitą Dievo atvaizdą ir savaip jį suprantame. Šį Dievo atvaizdą mums

Kiekvienas turime susikūrę savitą Dievo atvaizdą ir savaip jį suprantame. Šį Dievo atvaizdą mums padeda susikurti mūsų išgyvenimai, patirtis ir kitų žmonių pasakojimai. Mūsų Dievo sąvoka gali būti nepilna arba net klaidinga.

Darbas porose-grupėse n n n Kodėl žmonės tiki arba netiki Dievą? Kaip yra susiję

Darbas porose-grupėse n n n Kodėl žmonės tiki arba netiki Dievą? Kaip yra susiję gyvenimas ir tikėjimas? Kokią reikšmę tikėjimas turi kasdieniame gyvenime?

Koks yra Dievas? Pasirink frazes, kurios artimos tavo Dievo sampratai:

Koks yra Dievas? Pasirink frazes, kurios artimos tavo Dievo sampratai:

DIDIS, BET IŠSIBLAŠKĘS IŠRADĖJAS. VISKĄ SUKŪRĖ, PALIKO SAVIEIGAI IR PAMIRŠO.

DIDIS, BET IŠSIBLAŠKĘS IŠRADĖJAS. VISKĄ SUKŪRĖ, PALIKO SAVIEIGAI IR PAMIRŠO.

MALONUS SENELIS GERO CHARAKTERIO, BET NEPASIEKIAMAS. TRUPUTĮ PANAŠUS Į KALĖDŲ SENELĮ, APIE KURĮ MALONU

MALONUS SENELIS GERO CHARAKTERIO, BET NEPASIEKIAMAS. TRUPUTĮ PANAŠUS Į KALĖDŲ SENELĮ, APIE KURĮ MALONU PASAKOTI VAIKAMS.

SUPERAGENTAS PATS SVARBIAUSIAS IŠ VISŲ AGENTŲ, NUOLATOS STEBĮS KIEKVIENĄ MŪSŲ, KAD UŽREGISTRUOTŲ MŪSŲ NUODĖMES

SUPERAGENTAS PATS SVARBIAUSIAS IŠ VISŲ AGENTŲ, NUOLATOS STEBĮS KIEKVIENĄ MŪSŲ, KAD UŽREGISTRUOTŲ MŪSŲ NUODĖMES IR PAGALIAU MUS NUBAUSTŲ.

DAILININKAS SUKŪRĖ NUOSTABIŲ DALYKŲ: MEDŽIUS, GĖLES, MAŽUS PŪKUOTUS ŽVĖRELIUS. VISA TAI LABAI GRAŽU.

DAILININKAS SUKŪRĖ NUOSTABIŲ DALYKŲ: MEDŽIUS, GĖLES, MAŽUS PŪKUOTUS ŽVĖRELIUS. VISA TAI LABAI GRAŽU.

LĖLIŲ TEATRO AKTORIUS TRAUKO MUS UŽ VIRVUČIŲ IR PRIVERČIA MUS SĖSTI, STOTI, ŠOKINĖTI, ATSIGULTI.

LĖLIŲ TEATRO AKTORIUS TRAUKO MUS UŽ VIRVUČIŲ IR PRIVERČIA MUS SĖSTI, STOTI, ŠOKINĖTI, ATSIGULTI. ESAME VISIŠKOJE JO ŽINIOJE IR KONTROLĖJE.

PAMAIVA KARTAS NUO KARTO PARODO KOKĮ NORS KEISTĄ STEBUKLĄ IR VISKAS.

PAMAIVA KARTAS NUO KARTO PARODO KOKĮ NORS KEISTĄ STEBUKLĄ IR VISKAS.

IŠVYKĘS ŠEIMININKAS VISIŠKAI NESIDOMINTIS SAVO NUOSAVYBE. RETKARČIAIS APSILANKO. KARTAIS PADEDA NUOMININKAMS SPRĘSTI JŲ PROBLEMAS,

IŠVYKĘS ŠEIMININKAS VISIŠKAI NESIDOMINTIS SAVO NUOSAVYBE. RETKARČIAIS APSILANKO. KARTAIS PADEDA NUOMININKAMS SPRĘSTI JŲ PROBLEMAS, KARTAIS IŠKRAUSTO JUOS BE GAILESČIO.

LYGINTOJAS LABAI GREITAI BAUDŽIA UŽ BLOGUS DARBUS. EFEKTINGAI, KARTAIS NET LABAI DRAMATIŠKAI PASIELGIA SU

LYGINTOJAS LABAI GREITAI BAUDŽIA UŽ BLOGUS DARBUS. EFEKTINGAI, KARTAIS NET LABAI DRAMATIŠKAI PASIELGIA SU DIDELĖMIS ŽMONIŲ GRUPĖMIS.

VADOVAS VEIKSMINGAS, DARBŠTUS, BET PER DAUG UŽSIĖMĘS, KAD MATYTŲ KIEKVIENĄ ŽMOGŲ INDIVIDUALIAI. VARGU AR

VADOVAS VEIKSMINGAS, DARBŠTUS, BET PER DAUG UŽSIĖMĘS, KAD MATYTŲ KIEKVIENĄ ŽMOGŲ INDIVIDUALIAI. VARGU AR PASKIRTŲ TAU PASIMATYMĄ.

KOKS YRA DIEVAS? GAL: n JIS DOMISI MANIMI; n DUODA MAN JĖGŲ KEISTIS; n

KOKS YRA DIEVAS? GAL: n JIS DOMISI MANIMI; n DUODA MAN JĖGŲ KEISTIS; n KAŽKAS LABAI TOLIMAS; n TAS, SU KURIUO MAN LABAI GERA;

VISA KO ŠALTINIS; n TAS, KURIUO GALIU PASITIKĖTI; n TAS, KURIO AŠ BIJAU; n

VISA KO ŠALTINIS; n TAS, KURIUO GALIU PASITIKĖTI; n TAS, KURIO AŠ BIJAU; n TAS, KURIS MANE SAUGOJA IR GLOBOJA; n

KAŽKAS LABAI NEAIŠKAUS; n TAS, KURIS ŽINO VISUS ATSAKYMUS; n STEBĖTOJAS; n GALINGA JĖGA,

KAŽKAS LABAI NEAIŠKAUS; n TAS, KURIS ŽINO VISUS ATSAKYMUS; n STEBĖTOJAS; n GALINGA JĖGA, VISUR ESANTIS; n

PAŽADINA MANE IŠ ABEJINGUMO; n TAS, KURIS TEISIA MANE; n KAŽKAS SU KUO AŠ

PAŽADINA MANE IŠ ABEJINGUMO; n TAS, KURIS TEISIA MANE; n KAŽKAS SU KUO AŠ GINČIJUOSI; n

Pasirinktų Dievo įvaizdžių aptarimas. Kodėl tokia patirtis?

Pasirinktų Dievo įvaizdžių aptarimas. Kodėl tokia patirtis?

Darbas su Šv. Raštu.

Darbas su Šv. Raštu.

DIEVO ĮVAIZDŽIAI ŠV. RAŠTE Jn 10, 9 , , Aš esu vartai. Jei kas

DIEVO ĮVAIZDŽIAI ŠV. RAŠTE Jn 10, 9 , , Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. ” Jn 8, 12 , , Aš esu pasaulio šviesa. Kas seka manimi nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. ”

Jn 10, 11 , , Aš esu gerasis Ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo

Jn 10, 11 , , Aš esu gerasis Ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. ” Jn 11, 25 , , Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. ” Jn 15, 5 , , Aš esu vynmedis. ”

Jn 6, 35 -59 , , Aš esu gyvoji duona. ” Apr 1, 8

Jn 6, 35 -59 , , Aš esu gyvoji duona. ” Apr 1, 8 , , Aš esu Alfa ir Omega”, -sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis. ”

Apr 22, 16 , , Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė.

Apr 22, 16 , , Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. ” 1 Jn 4, 16 , , Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame. “

 Iš 3, 14 , , Aš esu tas, kuris esu. . . “

Iš 3, 14 , , Aš esu tas, kuris esu. . . “ Jn 14, 25 , , Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. ” Jn 14, 11 , , Aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje. ”

Aptarimas. Kuris Dievo įvaizdis iš Šv. Rašto artimas tau?

Aptarimas. Kuris Dievo įvaizdis iš Šv. Rašto artimas tau?

Ar taip suvokiu Dievą? , , Dievas vienus žmones myli, kitus gal nelabai. Reikia

Ar taip suvokiu Dievą? , , Dievas vienus žmones myli, kitus gal nelabai. Reikia stengtis Jam įtikti, kad tave mylėtų”. Ar sutinki? Jn. 15, 9 Jėzus sako: , , Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje. ”

, , Dievas griežtas ir Mt. 11, 28 -30 rūstus. Reikia labai Jėzus sako:

, , Dievas griežtas ir Mt. 11, 28 -30 rūstus. Reikia labai Jėzus sako: stengtis Jo neįžeisti. ” , , Ateikite pas mane visi kurie vargstate ir Ar sutinki? esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu. ”

Meldžiuosi, bet nežinau, ar Dievas išklauso. Ar sutinki? Mt. 7, 7 -8 Jėzus sako:

Meldžiuosi, bet nežinau, ar Dievas išklauso. Ar sutinki? Mt. 7, 7 -8 Jėzus sako: , , Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. ”

Turiu būti visiškai tobulas, kad Dievas mane mylėtų. Ar sutinki? Ef 2, 4 ,

Turiu būti visiškai tobulas, kad Dievas mane mylėtų. Ar sutinki? Ef 2, 4 , , Dievas apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo. ” Lk 6, 36 , , Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. ”

Man sunku prie Dievo priartėti, nes kai padarau ką blogo, nesu tikras, ar Dievas

Man sunku prie Dievo priartėti, nes kai padarau ką blogo, nesu tikras, ar Dievas tikrai atleidžia. Ar sutinki? Lk. 15, 7 Jėzus sako: , , Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vbieno atsivetusio nusidėjėlio negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsivertimo.

Filmuko peržiūra , , Ribbons-Every Breath you take” http: //www. youtube. com/watch? v=c 9

Filmuko peržiūra , , Ribbons-Every Breath you take” http: //www. youtube. com/watch? v=c 9 K 86 vc. HOLI Kokį Dievo įvaizdį atskleidžia?

Individualus darbas Pabaigti sakinius. Sukurti maldą apie Viešpatį. Tu esi gyvenimas, kai. . .

Individualus darbas Pabaigti sakinius. Sukurti maldą apie Viešpatį. Tu esi gyvenimas, kai. . . Tu esi gyvoji duona, kai. . Tu esi Alfa ir Omega, kai. .

Tu esi meilė, kai. . . Tu esi pasaulio šviesa, kai. . Tu esi

Tu esi meilė, kai. . . Tu esi pasaulio šviesa, kai. . Tu esi gerasis Ganytojas, kai. . . Tu esi prisikėlimas, kai. . . Tu esi gyvenimas, kai. . .

Tu esi vynmedis, kai. . . Tu esi kelias, kai. . Tu esi tiesa,

Tu esi vynmedis, kai. . . Tu esi kelias, kai. . Tu esi tiesa, kai. . Tu esi vartai, kai. . .

Darbų pristatymas. Apibendrinimas.

Darbų pristatymas. Apibendrinimas.

Įsivertinimas. Vertinimas. Tai pakeitė mano Dievo sampratą. . . . Sužinojau. . . .

Įsivertinimas. Vertinimas. Tai pakeitė mano Dievo sampratą. . . . Sužinojau. . . . Nustebino. . . .

Literatūra: , , Ateik Šv. Dvasia” , , Skautiška vasara” http: //www. vilniauskc. lt/new/lt/article/56

Literatūra: , , Ateik Šv. Dvasia” , , Skautiška vasara” http: //www. vilniauskc. lt/new/lt/article/56 Parengė: tikybos vyr. mokytoja Jolanta Murzienė