PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 1 Ramar PALLIATIVT UTVECKLING

  • Slides: 32
Download presentation
PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 1

PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 1

Ramar PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Måndag 11. 00 -18. 00 Lunch: 12. 30

Ramar PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Måndag 11. 00 -18. 00 Lunch: 12. 30 -13. 30, kaffe ca 15. 00 • Tisdag-onsdag: 8. 30 -17. 00 Lunch 12. 00 -13. 00, kaffe 10. 00 & 14. 30 • Torsdag: 8. 30 -14. 30 Lunch 12. 00 -13. 00, kaffe 10. 00 2

KURSENS INNEHÅLL PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Måndag Tisdag - onsdag Förväntningar Samtalsträning Medveten närvaro

KURSENS INNEHÅLL PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Måndag Tisdag - onsdag Förväntningar Samtalsträning Medveten närvaro Prata om döden & medkänsla Empatiskt bemötande Grunder i samtal Förbereda träning Torsdag Integrering Psykiatriska tillstånd 3

LÄRANDEMÅL PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • A 2: respektfullt bemötande • B 1: anpassa

LÄRANDEMÅL PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • A 2: respektfullt bemötande • B 1: anpassa information, ge svåra besked med respekt, empati & lyhördhet • B 5: genomföra brytpunktssamtal • C 7: psykiatriska tillstånd • C 9: effektiv och empatisk kommunikation vid anamnes, information, svåra eller hotfulla besked och existentiella samtal 4

PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 5

PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 5

PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM EN SVART HUND 6

PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM EN SVART HUND 6

KOMMUNIKATION PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM FILTRET 7

KOMMUNIKATION PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM FILTRET 7

KOGNITIVT OCH EMOTIONELLT PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM INNEHÅLL | VAD BEHANDLI DIAGN OS REMISS

KOGNITIVT OCH EMOTIONELLT PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM INNEHÅLL | VAD BEHANDLI DIAGN OS REMISS JOURN AL MEDICI NG OR N D UTREDNING AR RELATION | HUR SAMSP KÄNSL EL NÄRVA OR RO STÄMNI KROPPSSPR NG ÅK RESPEKT TILLIT 8

ATT FÅ EN BRA START PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM På samma spår 9

ATT FÅ EN BRA START PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM På samma spår 9

AGENDA 1 PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Skapa kontakt Hälsa välkommen, ta i hand, ögonkontakt,

AGENDA 1 PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Skapa kontakt Hälsa välkommen, ta i hand, ögonkontakt, visa till rätta, inledande fras, be om ursäkt om du är sen 2 Berätta vad du vill ta upp Var tydlig 3 Fråga vad patienten tycker är viktigast vid mötet Fråga om det är något mer, och något mer? Och något mer. . ? 4 Föreslå en dagordning för mötet Bådas perspektiv med 5 Fråga patienten om agendan är ok Visa respekt för patienten och att ni ska samarbeta 1 0

Trygg lärmiljö PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Sekretess • Experimentverkstad • Empati & medkänsla

Trygg lärmiljö PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Sekretess • Experimentverkstad • Empati & medkänsla • Humor 1 1

Personligt lärande PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Vad har du för erfarenheter av samtal

Personligt lärande PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Vad har du för erfarenheter av samtal – goda & mindre goda? • Vad vill du bli bättre på? Vad har du för mål med kursen? • Vad vill du förstå mer om kring samtal och dig själv? 1 2

ATT GE SVÅRA BESKED PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM SPIGES 1 S| STARTA 3 Förberedel

ATT GE SVÅRA BESKED PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM SPIGES 1 S| STARTA 3 Förberedel ser Agendan 2 PI | PEJLA IN PATIENTEN Vad vet patienten (Emotionell status? ) Är du redo för info? (Hur mycket info? ) GE | GE BESKED Ge info–börja med varningssignal Läs av emotioner– bemöt med lyhördhet 4 S | SAMLA IHOP Nästa steg Planering Vad har patienten tagit till sig? 1 3

NURSE PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Spegla och bemöt patientens känsloreaktion STÖTTA Vi kommer att

NURSE PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Spegla och bemöt patientens känsloreaktion STÖTTA Vi kommer att följa dig genom behandlingen (ge hopp) UTFORSKA KÄNSLAN Kan du berätta mer? Vad menar du med. . ? VAR TYST FLYTTA NÄRMARE Gör plats för känslor SÄTT ORD PÅ KÄNSLAN Jag ser att du gråter Jag märker att du är tyst NORMALISERA KÄNSLAN Det är en naturlig reaktion BEKRÄFTA KÄNSLAN Jag kan förstå att detta är svårt att höra 1 4

KAMP– FLYKT PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 1 5

KAMP– FLYKT PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 1 5

SKIFTA PERSPEKTIV PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Från behandling till livskvalitet 1 6

SKIFTA PERSPEKTIV PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Från behandling till livskvalitet 1 6

ATT VIDGA PERSPEKTIVET Brytpunktssamtal PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM - Vad du vill ta upp

ATT VIDGA PERSPEKTIVET Brytpunktssamtal PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM - Vad du vill ta upp + vad patienten vill ta upp - Pejla in: hur ser patienten på sin situation - Information om medicinska bedömningen - Ge plats för reaktion och bemöt empatiskt Vidga perspektivet - Har du tänkt på att det kunde bli så här? - När det nu blivit så här, vad är viktigt för dig? - Vad är du rädd för? Vad hoppas du på? - Sammanfatta och föreslå åtgärder – behandlingsmöjligheter och risker - Gör en plan som möter patientens mål och värderingar 1 7

ATT VIDGA PERSPEKTIVET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Klargör den medicinska situationen – spiges

ATT VIDGA PERSPEKTIVET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Klargör den medicinska situationen – spiges • Var väl förberedd – påläst och mentalt redo Är patienten redo för nästa steg? • Har du funderat på att det skulle kunna bli så här? Vidga perspektivet • När det nu blivit så här, vad är viktigt för dig? • Vad är du rädd för? • • Sammanfatta och föreslå åtgärder – behandlingsmöjligheter och risker Gör en plan som möter patientens mål och värderingar 1 – ev behandlingsbegränsningar. 8

FRÅGOR SOM VIDGAR PERSPEKTIVET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Vad är viktigast för dig

FRÅGOR SOM VIDGAR PERSPEKTIVET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Vad är viktigast för dig nu? • Vad har du förväntningar och förhoppningar? • Vad är du mest bekymrad för just nu? • Vad är svårast för dig? För din familj? • Hur har du det med släkt, vänner, socialt liv? • Hur vill du leva den sista tiden? • Vad behöver du hjälp med? 1 9

ORDET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Att benämna döden 2 0

ORDET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Att benämna döden 2 0

ORDET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Att benämna döden Bekräfta livets slut • Göra plats

ORDET PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Att benämna döden Bekräfta livets slut • Göra plats för samtal Kort tid kvar Närstående ska hinna fram • Ta farväl av närstående, personal • Anhöriga klarar förlusten bättre om de är förberedda Behandlingsbegränsn ingar Akut / förväntat 2 1

FORTSATT LÄRANDE PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Testa en sak i taget • För

FORTSATT LÄRANDE PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Testa en sak i taget • För loggbok • Lärpartner – feedback & stöd • Handledning 2 2

ATT GE SVÅRA BESKED PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM SPIGES 1 S| STARTA 2 PI

ATT GE SVÅRA BESKED PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM SPIGES 1 S| STARTA 2 PI | PEJLA IN PATIENTEN 3 GE | GE BESKED EMOTIONELLT BEMÖTANDE 4 S | SAMLA IHOP 2 3

SVÅRA BESKED PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Förberedelser för en bra start Vad vet patienten?

SVÅRA BESKED PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Förberedelser för en bra start Vad vet patienten? Emotionell status Redo för info? Hur mycket info? ”Varningsskott” + Övergripande info Tystnad + läs av och bemöt emotioner / känslor – NURSE Summera och planera framåt 2 4

EMOTIONELLT BEMÖTANDE PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 2 5

EMOTIONELLT BEMÖTANDE PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 2 5

SAMTALETS TVÅ DIMENSION ER PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 2 6

SAMTALETS TVÅ DIMENSION ER PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 2 6

PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 2 7

PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM 2 7

SVÅRT BESKED 1 PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Starta Förberedelser Agendan 2 Pejla in patienten

SVÅRT BESKED 1 PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM Starta Förberedelser Agendan 2 Pejla in patienten Vad vet patienten? (Emotionell status? ) Är du redo för info? (Hur mycket info? ) 3 Ge besked Ge info – börja med varningssignal ”Läs av” emotioner – bemöt med lyhördhet 4 Samla ihop Nästa steg Planering– stäm av vad patienten tagit Källa: SPIKES–A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer. Baile et al. 2000 till sig 2 8

NÄR DET ÄR SVÅRT ATT SÄTTA AGENDA PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Patienten för

NÄR DET ÄR SVÅRT ATT SÄTTA AGENDA PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Patienten för orolig eller deprimerad Du får göra ett förslag • Närstående finns med i rummet och har en annan agenda Du får stämma av med patienten om det ska vägas in • Patienten tycker du är expert och får bestämma Fråga hur patienten vill bli involverad Uttryck att det är viktigt att ni samarbetar och samverkar 2 9

KOMMUNIKATIONENS GRUNDER PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Förhållningssätt Kommunikation är ömsesidigt Vänlig nyfikenhet Lyssna,

KOMMUNIKATIONENS GRUNDER PALLIATIVT UTVECKLING S CENTRUM • Förhållningssätt Kommunikation är ömsesidigt Vänlig nyfikenhet Lyssna, fråga, svara an • Kunskap Struktur i ett samtal Emotionellt bemötande • Färdigheter Träna beteenden 3 0

Empati Att fånga upp patientens känslor Förstå varför den känner som den gör Och

Empati Att fånga upp patientens känslor Förstå varför den känner som den gör Och vägledas av den förståelsen i kontakten med den andre

Professionell hållning Prioritera patientens behov och ge ett personligt bemötande baserat på empati (Ulla

Professionell hållning Prioritera patientens behov och ge ett personligt bemötande baserat på empati (Ulla Holm)