Pallboxen Optimerad lkemedelshantering inom palliativ vrd Alingss lasarett

  • Slides: 21
Download presentation
Pallboxen Optimerad läkemedelshantering inom palliativ vård Alingsås lasarett Anders Ryberg Fil. dr. Leg. apotekare

Pallboxen Optimerad läkemedelshantering inom palliativ vård Alingsås lasarett Anders Ryberg Fil. dr. Leg. apotekare

Palliativ vård i livets slutskede • När ingen bot finns • Skapa trygghet •

Palliativ vård i livets slutskede • När ingen bot finns • Skapa trygghet • Ökad livskvalitet Alingsås lasarett

Palliativ vård i Alingsås lasaretts område • • Fyra kommuner Kommunal hemsjukvård Multiprofessionellt palliativt

Palliativ vård i Alingsås lasaretts område • • Fyra kommuner Kommunal hemsjukvård Multiprofessionellt palliativt team på sjukhuset Palliativ enhet för inneliggande vård • Mellanform mellan öppen och sluten vård • Patienter kan betraktas som sjukhuspatienter som vårdas i hemmet Alingsås lasarett

Tidigare situation • Läkemedel på recept • Tidskrävande hämtning på apotek • Stora mängder

Tidigare situation • Läkemedel på recept • Tidskrävande hämtning på apotek • Stora mängder i hemmet • Plötsliga förändringar • Stor kassation • Indikationer att läkemedel återanvändes Alingsås lasarett

Pallboxen Syfte • Trygghet för patienten Mål • Tillgänglighet – Finns när det behövs

Pallboxen Syfte • Trygghet för patienten Mål • Tillgänglighet – Finns när det behövs – Handlingsberedskap växlingar vårdförlopp • Opioidsäkerhet • Kostnadseffektivitet • Förenkling för alla Alingsås lasarett

Avdelning Alingsås lasarett

Avdelning Alingsås lasarett

Strategi • Sjukhuslik tillgång på palliativa läkemedel nära patients hem • Små mängder läkemedel

Strategi • Sjukhuslik tillgång på palliativa läkemedel nära patients hem • Små mängder läkemedel i patientens hem • Arbeta som om patienterna är på sjukhus • Projekt startade våren 2013 Alingsås lasarett

Alingsås Brunnsgården Tuvegården Hemsjö Hagagården Alingsås lasarett Sollebrunn Fylls på med rekvistionsläkemedel från palliativa

Alingsås Brunnsgården Tuvegården Hemsjö Hagagården Alingsås lasarett Sollebrunn Fylls på med rekvistionsläkemedel från palliativa enheten på Alingsås lasarett

Arbetssätt • Hemsjukvården hämtar läkemedel för upp till en vecka i taget ur pallboxen

Arbetssätt • Hemsjukvården hämtar läkemedel för upp till en vecka i taget ur pallboxen • Inga recept för läkemedel i pallbox, inga apoteksbesök • Läkemedel ordineras även för långtidsbruk • Möjlighet att agera direkt vid behov • Anpassade mängder läkemedel i hemmet • Läkemedel som nått hemmet används eller kasseras Alingsås lasarett

Pallboxens innehåll just nu Opioider Övrigt • • • Kommungemensamt • • SMOFKabiven infusionsvätska

Pallboxens innehåll just nu Opioider Övrigt • • • Kommungemensamt • • SMOFKabiven infusionsvätska • • Buffrad glukos infusionsvätska • • • Matrifen plåster Metadon tablett, injektion Oxycontin tablett Oxynorm kapsel Relistor injektion Primperan tablett, injektion Betapred tablett Cilaxoral droppar Moxalole pulver Haldol injektion Fluconazol kapsel Omeprazol kapsel • Anpassas succesivt efter behov Alingsås lasarett

Utvärdering • Efter sex månader • Enkät till sjuksköterskor inom hemsjukvård Alingsås lasarett

Utvärdering • Efter sex månader • Enkät till sjuksköterskor inom hemsjukvård Alingsås lasarett

Utvärdering • Upplever du att du har bättre eller sämre kontroll över patientens narkotikatillgång

Utvärdering • Upplever du att du har bättre eller sämre kontroll över patientens narkotikatillgång än tidigare? 35 30 25 20 15 10 5 0 Bättre Alingsås lasarett Sämre

Utvärdering • Upplever du att patienten har bättre eller sämre tillgång till läkemedel än

Utvärdering • Upplever du att patienten har bättre eller sämre tillgång till läkemedel än innan? 35 30 25 20 15 10 5 0 Bättre Alingsås lasarett Sämre

Utvärdering • Upplever du att hanteringen av läkemedel tar mer eller mindre tid med

Utvärdering • Upplever du att hanteringen av läkemedel tar mer eller mindre tid med arbetsättet pallboxen? 35 30 25 20 15 10 5 0 Mer Alingsås lasarett Mindre

Utvärdering • Upplever du att det går snabbare eller långsammare att hjälpa patienten när

Utvärdering • Upplever du att det går snabbare eller långsammare att hjälpa patienten när behov ändras (såsom ökad smärta, ökad oro/ångest, illamående med mera)? 35 30 25 20 15 10 5 0 Bättre Alingsås lasarett Sämre

Kommentarer • Min uppfattning är att patienterna upplever trygghet. Fast jag vet inte om

Kommentarer • Min uppfattning är att patienterna upplever trygghet. Fast jag vet inte om de patienterna känner till att de är anslutna till pallboxen. • Upplever främst att det blir ett annat lugn både för patienten och dess anhöriga, då de vet att det finns läkemedel att tillgå. • Upplever att patienterna är lättade över att vi kan ordna med läkemedel på ett enkelt och snabbt sätt. Alingsås lasarett

Kostnadseffektivitet? 500, 000 kr 400, 000 kr Opioider till palliativa patienter, rekvisition 300, 000

Kostnadseffektivitet? 500, 000 kr 400, 000 kr Opioider till palliativa patienter, rekvisition 300, 000 kr Opioider till palliativa patienter, recept 200, 000 kr 100, 000 kr 2012 Alingsås lasarett 2013 2014 2015

Opioidsäkerhet? 700 600 Oxykodon, gram till palliativa patienter recept plus rekvisition 500 400 300

Opioidsäkerhet? 700 600 Oxykodon, gram till palliativa patienter recept plus rekvisition 500 400 300 Metadon, gram till palliativa patienter, recept plus rekvisition 200 100 0 2012 Alingsås lasarett 2013 2014 2015

Reflektioner • • • Samarbete kommuner-landsting Fortsätter utveckla konceptet På väg in i fler

Reflektioner • • • Samarbete kommuner-landsting Fortsätter utveckla konceptet På väg in i fler kommuner Viktigt med säkerhet för personal Valt att ligga lågt mot press Alingsås lasarett

Pallboxen Syfte ü Trygghet för patienten Mål ü Tillgänglighet üFinns när det behövs üHandlingsberedskap

Pallboxen Syfte ü Trygghet för patienten Mål ü Tillgänglighet üFinns när det behövs üHandlingsberedskap växlingar vårdförlopp ü Opioidsäkerhet ü Kostnadseffektivitet ü Förenkling Alingsås lasarett

Tack för mig! Frågor? Ställ dem nu eller hör av er! Anders 0322 -226116

Tack för mig! Frågor? Ställ dem nu eller hör av er! Anders 0322 -226116 anders. [email protected] se