PAKUVA 3 0 Avvikelse och komplikationsregistrering Sara Lyckner

  • Slides: 40
Download presentation
PAKUVA 3. 0 Avvikelse- och komplikationsregistrering. Sara Lyckner, Karin Liander. Linköping 161111

PAKUVA 3. 0 Avvikelse- och komplikationsregistrering. Sara Lyckner, Karin Liander. Linköping 161111

Agenda • • Varför PAKUVA 3. 0? Genomgång av PAKUVA 3. 0 Registrering Patientfall

Agenda • • Varför PAKUVA 3. 0? Genomgång av PAKUVA 3. 0 Registrering Patientfall PAKUVA 3. 0 vs. vårdtyngdsregistrering Patientinformation Barn

PAKUVA 3. 0 üSPOR 3. 0 som inkluderar PAKUVA lanserades i maj 2016 üMål

PAKUVA 3. 0 üSPOR 3. 0 som inkluderar PAKUVA lanserades i maj 2016 üMål att alla börjar registrera PAKUVA. üKompatibilitet mellan olika operationsprogram till exempel; Orbit, Provisio, Optimera och PAKUVA 3. 0, en utmaning. ü”Barnsjukdomar” i samband med genomförandet. üUtvärdering i framtiden görs lokalt och externt

Validering ü PAKUVA- listan är utvecklad av SPORs postoperativa grupp, tvärprofessionell ü Konsensusmetod ü

Validering ü PAKUVA- listan är utvecklad av SPORs postoperativa grupp, tvärprofessionell ü Konsensusmetod ü Pilottest ü Stickprovsvaliderad

Stickpovsvalidering ü En första validering genom stickprov ü 2811 behandlingstillfällen varav 297 för stickprovskontroll

Stickpovsvalidering ü En första validering genom stickprov ü 2811 behandlingstillfällen varav 297 för stickprovskontroll ü 10 sjukhus ü Hälften av data från universitetssjukhus ü SPOR bedömare granskade patientjournalen och registrerade komplikationer oberoende ü Jämförelse gjordes mellan användare och två oberoende bedömare

Hur gjorde vi? ü Vi räknade: – Frekvensen av komplikationer registrerad av användare och

Hur gjorde vi? ü Vi räknade: – Frekvensen av komplikationer registrerad av användare och bedömare – Typen av komplikation och svårighetsgrad – Hur väl dessa överenstämmer – Cohen’s κ= mäta överenstämmelse mellan bedömare • < 0. 20 Dålig • 0. 21 - 0. 40 Måttligt dålig • 0. 41 - 0. 60 Måttligt bra • 0. 61 - 0. 80 Bra • 0. 81 - 1. 00 Mycket bra

Resultat Stämmer komplikationsregistreringen? ü Har användare registrerat en komplikation (ja/ nej) när SPOR- bedömare

Resultat Stämmer komplikationsregistreringen? ü Har användare registrerat en komplikation (ja/ nej) när SPOR- bedömare har registrerat en komplikation? ü 43. 3% av vårdtillfällen med minst en komplikation registrerat av användare jf. m. 51. 0% registrerat av bedömare ü Κ- värde 0. 82 (stämmer mycket väl)

Resultat Har man registrerat rätt antal komplikation eller rätt kod? • 12. 1% av

Resultat Har man registrerat rätt antal komplikation eller rätt kod? • 12. 1% av registrerade komplikationer avviker från bedömarens registrering • Huvudparten pga. oregistrerade komplikationer Κ-värde 0. 52 (stämmer måttligt väl)

Resultat Stämmer svårighetsgraderingen? ü Fråga: har användaren registrerat rätt svårighetskod jf. m. bedömaren? ü

Resultat Stämmer svårighetsgraderingen? ü Fråga: har användaren registrerat rätt svårighetskod jf. m. bedömaren? ü De flesta var Grad 1+2 ü Inga Grad 4 eller 5 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Användare Bedömare 16. 6% 6. 7% 60. 6% 75. 1% 22. 8% 18. 1% K-värde 0. 56 (stämmer måttligt väl)

Resultat Vilka är de vanligaste komplikationerna? • • • U 302 smärta vid ankomst

Resultat Vilka är de vanligaste komplikationerna? • • • U 302 smärta vid ankomst (15. 2%) U 301: Svår smärta (10. 8%) U 311: Illamående behandling (7. 7%) U 511: Överflylld blåsa (6. 4%) U 512 Oplanerad kateterisering (5. 1%) U 221: Hypotension (5. 1%)

Konklusioner ü Frekvensen av avvikelser och komplikationer på UVA är ca. 50% ü De

Konklusioner ü Frekvensen av avvikelser och komplikationer på UVA är ca. 50% ü De flesta av dessa är av svårighetsgrad 2 ü Det flesta rör sig om smärta, illamående, blåstömning, hypotension ü Signifikant underrapportering ü Bra överenskommelse med bedömaren när det gäller förekomst av en komplikation ü Mindre bra när det gäller antal (underregistrering), typ (fel kod) och svårighetsgrad (fel grad)

Postoperativa utmaningar Smärta Illamående Immobilisering Inflammation Muskelnedbrytning Atelektaser Ödem Nedsatt kraft Hypotermi Förvirring GI

Postoperativa utmaningar Smärta Illamående Immobilisering Inflammation Muskelnedbrytning Atelektaser Ödem Nedsatt kraft Hypotermi Förvirring GI atoni & reflux Infektioner Aspiration Nutrition Sekretstagnation Vätskeförluster Njursvikt Anastomossvikt Krisreaktioner Andningssvikt Tromboser Arytmier Hjärtinfarkt Hjärtsvikt Död

PAKUVA 3. 0 üMöjligheter till både medicinsk- och omvårdnadsforskning. üMöjliggör jämförelser mellan egna sjukhuset

PAKUVA 3. 0 üMöjligheter till både medicinsk- och omvårdnadsforskning. üMöjliggör jämförelser mellan egna sjukhuset och nationellt samt över tid. üMöjliggör förbättringsarbeten och kvalitetshöjande arbeten.

PAKUVA 3. 0 ü Indelad i 9 rubriker med underrubriker: Respiration, Cirkulation, Smärta/illamående, Nervsystem,

PAKUVA 3. 0 ü Indelad i 9 rubriker med underrubriker: Respiration, Cirkulation, Smärta/illamående, Nervsystem, Njure/urinväg, Hud/vävnad, Mage/tarm, Lab/läk/teknik och Övrigt. ü Alla avvikelser och komplikationer som identifieras på Uppvakningen börjar med U ü PAKOP har A som identifiering.

PAKUVA 3. 0

PAKUVA 3. 0

PAKUVA 3. 0 Vissa avvikelser och komplikationer finns under flera rubriker. U 105 Tandskada;

PAKUVA 3. 0 Vissa avvikelser och komplikationer finns under flera rubriker. U 105 Tandskada; Respiration och Hud/vävnad. U 815 Malign hypertermi; Cirkulation och Lab/läk/teknik. U 234 Transfusionsreaktion; Cirkulation och Lab/läk/teknik.

Svårighetsgrad ü Vid registrering av avvikelse eller komplikation måste alltid svårighetsgrad anges. ü Flera

Svårighetsgrad ü Vid registrering av avvikelse eller komplikation måste alltid svårighetsgrad anges. ü Flera avvikelser kan anges för samma vårdtillfälle.

Svårighetsgrad ü Grad U 0 = ingen avvikelse eller komplikation. ü Grad U 0

Svårighetsgrad ü Grad U 0 = ingen avvikelse eller komplikation. ü Grad U 0 noteras när avvikelser och komplikationer inte har uppstått. ü ”största komplikationen är att inte registrera”

Svårighetsgrad Grad 1 Saknar betydelse för post op omhändertagande. Grad 2 Påverkar omhändertagande post

Svårighetsgrad Grad 1 Saknar betydelse för post op omhändertagande. Grad 2 Påverkar omhändertagande post op på uva men saknar betydelse för fortsatt vård. Grad 3 Påverkar omhändertagandet post op på vårdavdelning med förlängt omhändertagande och/eller fortsatt speciell observation. Grad 4 Påverkar omhändertagandet så att intensivvård krävs postoperativt. Grad 5 Medför sannolikt bestående skada eller död.

Registrera: ü Lätt acceptera små avvikelse som en del av ett normalt perioperativt förlopp.

Registrera: ü Lätt acceptera små avvikelse som en del av ett normalt perioperativt förlopp. Risk! Onormala => ‘normal’ ü I SPORs postoperativa avvikelse- och komplikationslista kommer vi även att registrera tillsynes ‘beninga’ händelser som kan eller har påvisat negativ påverkan för patienten ü Tips! Definitionslista nära till hands. ü Registrera alltid U 0 vid komplikationsfritt förlopp ü Registrera innan du avslutar ditt pass. ü Registrera när patienten skrivs ut från Uppvakningsavdelning.

Patientfall 1 Kvinna 79 år , knäledsartros. Hon läggs in på ortopedisk avdelning för

Patientfall 1 Kvinna 79 år , knäledsartros. Hon läggs in på ortopedisk avdelning för att få en högersidig knäledsprotes. Inkomststatus ua. Sedvanlig anestesibedömning görs. Eftersom patienten har degenerativa förändringar i ryggen beslutas att patienten ska sövas. Ingreppet genomförs som planerat. Vid ankomst till postop: Vaken, men trött. Cirkulatoriskt stabil, puls 90, 100/55, fryser, shivrar. Andning: AF 16, 2 liter o 2 på grimma Sao 2 95% Hud: förband ua. Smärta: verkar inte ha ont Elim: KAD Vid ankomst postop tas en temperatur som visar 35, 9 gr C. Patienten får värmetäcke. Nästa blodtryck som tas 89/42. Patienten vaknar till mer och börjar få rejält ont i sitt knä, VAS 7, ges smärtstillande med god effekt. Inget illamående alls. Alla värden förbättras och patienten mår bra och kan skrivas ut till vårdavdelning. Vid utskrivning påtalar patienten att allt är bra förutom att hon har ont i halsen, och det blir allt mer besvärande.

Patientfall 1 Kvinna 79 år , knäledsartros. Hon läggs in på ortopedisk avdelning för

Patientfall 1 Kvinna 79 år , knäledsartros. Hon läggs in på ortopedisk avdelning för att få en högersidig knäledsprotes. Inkomststatus ua. Sedvanlig anestesibedömning görs. Eftersom patienten har degenerativa förändringar i ryggen beslutas att patienten ska sövas. Ingreppet genomförs som planerat. Vid ankomst till postop: Vaken , men trött. Cirkulatoriskt stabil, puls 90, 100/55, fryser, shivrar. Andning: AF 16, 2 liter o 2 på grimma Sao 2 95% Hud: förband ua. Smärta: verkar inte ha ont Elim: KAD Vid ankomst postop tas en temperatur som visar 35, 9 gr C. Patienten får värmetäcke. Nästa blodtryck som tas 89/42. Patienten vaknar till mer och börjar få rejält ont i sitt knä, VAS 7, ges smärtstillande med god effekt. Inget illamående alls. Alla värden förbättras och patienten mår bra och kan skrivas ut till vårdavdelning. Vid utskrivning påtalar patienten att allt är bra förutom att hon har ont i halsen, och det blir allt mer besvärande.

Patientfall 2 Kvinna -37. Op leverresektion, fyra segment. EDA, KAD, Artärnål och CVK preop.

Patientfall 2 Kvinna -37. Op leverresektion, fyra segment. EDA, KAD, Artärnål och CVK preop. Noradrenalin avslutat på op. Opblödning 500 ml. POSTOP vid ankomst: Blodtryck 70/40 Lungrtg för CVK ua. Illamående trots 3 olika antiemetika iv, kräks x 3. NRS 8, EDA fungerar ej. Blodgas: elektrolytrubbning som behöver åtgärdas. Antibiotika, endast muntlig ordination via narkossköterska. Patienten får under natten en ny EDA. Patienten skrivs ut nästa morgon. Smärtfri, cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil.

Patientfall 2 Kvinna -37. Op leverresektion, fyra segment. EDA, KAD, Artärnål och CVK preop.

Patientfall 2 Kvinna -37. Op leverresektion, fyra segment. EDA, KAD, Artärnål och CVK preop. Noradrenalin avslutat på op. Opblödning 500 ml. POSTOP vid ankomst: Blodtryck 70/40 Lungrtg för CVK ua. Illamående trots 3 olika antiemetika iv, kräks x 3. NRS 8, EDA fungerar ej. Blodgas: elektrolytrubbning som behöver åtgärdas. Antibiotika, endast muntlig ordination via narkossköterska. Patienten får under natten en ny EDA. Patienten skrivs ut nästa morgon. Smärtfri, cirkulatoriskt och respiratoriskt stabil, illamåendet har klingat av.

Patientfall 3 En 65 -årig man inkommer för en planerad dagkirurgisk operation av ljumskbråck.

Patientfall 3 En 65 -årig man inkommer för en planerad dagkirurgisk operation av ljumskbråck. Premedicinering endast Alvedon. Anestesi TCI. Ingreppet är lite besvärligare och tar lite längre tid än beräknat. Postoperativt status: Helt vaken och har mycket ont vid ankomst till postop. VAS 8. Svårt att smärtbehandla. Patienten kräks en gång. Ges antiemetika en dos, bra effekt. Blodtryck 165/90. Puls 99 Temp 37. 1. • Bladderscan: 410 ml och patienten kan inte kissa , urintappas. • Patienten blir smärtlindrad, mår inte illa, kan kissa och skrivas då ut till hemmet.

Patientfall 3 En 65 -årig man inkommer för en planerad dagkirurgisk operation av ljumskbråck.

Patientfall 3 En 65 -årig man inkommer för en planerad dagkirurgisk operation av ljumskbråck. Premedicinering endast Alvedon. Anestesi TCI. Ingreppet är lite besvärligare och tar lite längre tid än beräknat. Postoperativt status: Helt vaken och har mycket ont vid ankomst till postop. VAS 8. Svårt att smärtbehandla. Patienten kräks en gång. Ges antiemetika en dos, bra effekt. Blodtryck 165/90. Puls 99 Temp 37. 1. • Bladderscannas 410 och patienten kan inte kissa , urintappas. • Patienten blir smärtlindrad, mår inte illa, kan kissa och skrivas då ut till hemmet.

Patientfall 4 Man ´ 73, insulin diab, op fotledsfraktur i SPAbedövning. Postop: >550 ml

Patientfall 4 Man ´ 73, insulin diab, op fotledsfraktur i SPAbedövning. Postop: >550 ml urin i blåsan vid ankomst. Ej KAD. Pat erhåller urinflaska, kan ej kissa, urintappning krävs. B-glucos 11, 5. Initialt NRS 3 -4, ökar till NRS 5 innan förflyttning till avd.

Patientfall 4 Man ´ 73, insulin diab, op fotledsfraktur i SPAbedövning. Postop: >550 ml

Patientfall 4 Man ´ 73, insulin diab, op fotledsfraktur i SPAbedövning. Postop: >550 ml urin i blåsan vid ankomst. Ej KAD. Pat erhåller urinflaska, kan ej kissa, urintappning krävs. B-glucos 11, 5. Initialt NRS 3 -4, ökar till NRS 5 innan förflyttning till avd.

Patientfall 5 Kvinna 30 planerad exeres. Frisk. Propofol sedering. Blödning 50 ml. Sedvanlig premedicinering,

Patientfall 5 Kvinna 30 planerad exeres. Frisk. Propofol sedering. Blödning 50 ml. Sedvanlig premedicinering, smärtis och PONV. Postop. Vid ankomst NRS 3. Sao 2 luft 97%. Af 12, Cirkulatoriskt stabil, bltr 120/65 p 65. U-scan 250 ml. Ingen blödning noteras. Uppfyller utskrivningsparametrar och skrivs ut till vårdavdelning efter 30 min.

Patientfall 6 Ung man 19 år, vikt 110 kg. Opereras ”långöra” höger sida. Sidoläge

Patientfall 6 Ung man 19 år, vikt 110 kg. Opereras ”långöra” höger sida. Sidoläge enligt rutin per op. Operation och anestesi ua. Fått full PONV-profylax. Trött postop. Vaknar till efter någon timme och klagar över tilltagande smärta vä. arm. VAS 8. Svår att smärtlindra. Flera doser ges. Har även nedsatt rörlighet och känsel i fingrar. Bedöms av narkosläkare, stannar på postop tills smärtan är behandlad och ny utvärdering görs av neurologi. Status vid utvärdering, mindre ont och återfått viss rörlighet. Rapporterar över till vårdavd med fortsatt obs.

Patientfall 6 Ung man 19 år, vikt 110 kg. Opereras ”långöra” höger sida. Sidoläge

Patientfall 6 Ung man 19 år, vikt 110 kg. Opereras ”långöra” höger sida. Sidoläge enligt rutin per op. Operation och anestesi ua. Fått full PONV-profylax. Trött postop. Vaknar till efter någon timme och klagar över tilltagande smärta vä arm. VAS 8 från armen. Svår att smärtlindra. Flera doser ges. Har även nedsatt rörlighet och känsel i fingrar. Bedöms av narkosläkare, stannar på postop tills smärtan är behandlad och ny utvärdering görs av neurologi. Status vid utvärdering, mindre ont och återfått viss rörlighet. Rapporterar över till vårdavd med fortsatt obs.

Patientinformation ü Hämtas på www. SPOR. se ü Informera/skylta om SPOR på vårdavdelning och

Patientinformation ü Hämtas på www. SPOR. se ü Informera/skylta om SPOR på vårdavdelning och Uppvakningsavdelning. ü Information om kvalitetsregister finns på www. 1177. se

Patientinformation ü Medverkan i kvalitetsregister är frivillig. ü Patienten har alltid möjlighet att säga

Patientinformation ü Medverkan i kvalitetsregister är frivillig. ü Patienten har alltid möjlighet att säga nej. Om patienten inte vill att uppgifter registreras, ska hen vända sig till ansvarig vårdgivare. ü Information om registret sker via vårdpersonal eller i kallelsen.

(SPOR) PAKUVA 3. 0 vs VÅRDTYNGDSREGISTRERING

(SPOR) PAKUVA 3. 0 vs VÅRDTYNGDSREGISTRERING

PAKUVA 3. 0 vs VÅRDTYNGDSREGISTRERING. Patient till Uva med 700 ml i blåsan. PAKUVA

PAKUVA 3. 0 vs VÅRDTYNGDSREGISTRERING. Patient till Uva med 700 ml i blåsan. PAKUVA 3. 0 Vårdtyngdsregistrering • U 511, grad 3. • U 512, grad 3. • Åtgärden, alltså tappning eller KAD-sättning registreras (2 poäng). Överfylld blåsa >500 ml.

PAKUVA 3. 0 vs VÅRDTYNGDSREGISTRERING. Pat till Uva med NRS 7 inom några minuter.

PAKUVA 3. 0 vs VÅRDTYNGDSREGISTRERING. Pat till Uva med NRS 7 inom några minuter. PAKUVA 3. 0 Vårdtyngdsregistrering • U 301, grad 2. • Åtgärden, alltså lindra smärta NRS 7 -9 (3 poäng).

Barnkomplikationer • Tillsammas med SFAI-BABI • Vi återkommer!

Barnkomplikationer • Tillsammas med SFAI-BABI • Vi återkommer!

BARN I PAKUVA ü PAKUVA för barn som genomgår anestesi och/eller operation är under

BARN I PAKUVA ü PAKUVA för barn som genomgår anestesi och/eller operation är under arbete. ü Beräknas klart ? ü Barn till och med 18 år. ü Barn registreras i nuvarande PAKUVA 3. 0.

Frågor?

Frågor?

Tack! Vill du veta mer? • Årsrapport kan laddas ner på hemsidan www. spor.

Tack! Vill du veta mer? • Årsrapport kan laddas ner på hemsidan www. spor. se • Följ oss på Facebook