page 01 page 02 page 03 page 04

  • Slides: 10
Download presentation

page 01 page 02 page 03 page 04 page 05 KVALITATIVNA ANALIZA • uzorak:

page 01 page 02 page 03 page 04 page 05 KVALITATIVNA ANALIZA • uzorak: direktori zdravstvenih ustanova: za mentalno zdravlje, onkologiju, nefrologiju, rehabilitaciju; Ustanova za usvojenje i hraniteljstvo; načelnik školske uprave, načelnici MUP- za maloletničku delinkvenciju • način selekcije: birano na osnovu procene da te ustanove imaju korisnike koji su u poziciji socijalne potrebe, potrebe za posebnom društvenom podrškom i gde je potrebno obavljati poslove: socijalne dijagnostike, prevencije, zaštite, intervencije i evaluacije, a nemaju adekvatan stručni kadar (socijalni radnik).

page 01 page 02 page 03 page 04 page 05 KVALITATIVNA ANALIZA • način:

page 01 page 02 page 03 page 04 page 05 KVALITATIVNA ANALIZA • način: dubinski intervju • Utvrditi relevantne kompetencije u odnosu na opis sposobnosti i veština socijalnog radnika, socijalnog pedagoga i analitičara socijalne politike • Utvrđivanje dominantnih grupa mišljenja o tome šta treba da radi socijalni radnik, socijalni pedagog, analitičar socijalne politike

page 06 page 07 page 08 page 09 page 10 ISTRAŽIVAČKO PITANJE • Kakvo

page 06 page 07 page 08 page 09 page 10 ISTRAŽIVAČKO PITANJE • Kakvo značenje daje, menandžment ustanove, radu socijalni radnik i koji su poslovi na kojima bi socijalni radnici trebalo da rade u tim ustanovama

page 06 page 07 page 08 page 09 page 10 ISTRAŽITI 1. Da li

page 06 page 07 page 08 page 09 page 10 ISTRAŽITI 1. Da li predstavnici ustanove (ne)maju dobar uvid u to šta su poslovi socijalnog rada i socijalne politike 2. Tipovi mišljenja o potrebi stručnjaka iz oblasti socijalnog rada, socijalne pedagogije i soc politike 3. Informisanost i spremnost na promenu stava na nivou menadžmenta 4. Da li nakon razgovora ispitanici menjaju stav 5. Da li su za boljitak korisnika usluga spremni da prihvate profesiju socijalni radnik 6. Da li je u ustanovi sistematizacijom predviđen rad socijanog radnika

page 06 page 07 page 08 page 09 page 10 ZAKLJUČAK • Iz analize

page 06 page 07 page 08 page 09 page 10 ZAKLJUČAK • Iz analize stavova rukovodećih struktura u nekim ustanovama, gde su evidentne potrebe za socijalnim radnicima potrbno je: • Mobilisati ključnie ljude u ustanovama za promociju zapošljavanja socijalnih radnika • Kvalitetniji pristup u predstavljanju rada socijalnih radnika • Popularisati preventivne i interventne programe rada u oblasti socijalnog rada

Opis poslova u oblasti socijalnog rada • Procena potreba • Pružanje usluge korisnika usluga

Opis poslova u oblasti socijalnog rada • Procena potreba • Pružanje usluge korisnika usluga socijalne zaštite • Sprovođenje • Razvoj individualnih planiranih mera planova podrške • Praćenje korisnika koji • Praćenje efekata je u stanju socijalne primenjenih mera potrebee podrške • Savetodavni rad • Reakcija na krizne situacije

Opis poslova rada socijalnog pedagoga • Procena potreba za • Sprovođenje mera pristupanje resocijalizaciji

Opis poslova rada socijalnog pedagoga • Procena potreba za • Sprovođenje mera pristupanje resocijalizaciji • Praćenje korisnika koji • Izrada planova su uključeni u proces resocijalizacije • Savetodavni rad sa • Praćenje i evaluacija pojedincima i efekata sprovedenih grupama uključenim u mera resocijalizacije proces resocijalizacije

Opis poslova analitičara socijalne politike • Stvaranje evidencione • Evaluacija mera osnove za kreiranje

Opis poslova analitičara socijalne politike • Stvaranje evidencione • Evaluacija mera osnove za kreiranje socijalne politike i mera socijalne politike njihovih efekata na grupe građana • Participacija u izradi strategija društvenog • Predviđanje političkih, razvoja ekonomskih i društvenih trendova • Komparativna analiza mera za postizanje • Praćenje aktualnih društvenih ciljeva i događaja i javnih preporuka mera politika relevatnih za mere socijalne politike

Prof. dr Natalija Jovanović

Prof. dr Natalija Jovanović