Paed Dr Iva Tomkov POKUSY VE VUCE PRODOVDNCH

  • Slides: 8
Download presentation
Paed. Dr. Iva Tomášková POKUSY VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ CZ. 1. 07/1. 1. 26/02.

Paed. Dr. Iva Tomášková POKUSY VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ CZ. 1. 07/1. 1. 26/02. 0059

OBSAH PROJEKTU Přírodní vědy jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Úroveň výuky se v těchto

OBSAH PROJEKTU Přírodní vědy jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Úroveň výuky se v těchto předmětech postupně snižuje a proto jsme se rozhodli tuto situaci na naší škole řešit. ü Využít ve výuce nové informační technologie ü Využít ve výuce měřící přístroje ü Využít ve výuce přírodovědných předmětů E-learningu ü Inovovat výuku přírodovědných předmětů ü Inovace ŠVP ZV

GRANTOVÝ PROJEKT Číslo výzvy 02 Číslo a název globálního grandu CZ. 1. 07/1. 1.

GRANTOVÝ PROJEKT Číslo výzvy 02 Číslo a název globálního grandu CZ. 1. 07/1. 1. 26 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“ Vyhlašovatel (ZS) Olomoucký kraj Žadatel Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Název projektu Pokusy ve výuce přírodovědných předmětů Registrační číslo CZ. 1. 07/1. 1. 26/02. 0059 Celkové způsobilé výdaje projektu 2 250 694, 19 Projekt financován 337 604, 13 1 913 090, 06 Státní rozpočet ČR Evropský sociální fond

CÍL PROJEKTU � � � Zvýšit kvalitu vzdělávání na základní škole a zlepšit podmínky

CÍL PROJEKTU � � � Zvýšit kvalitu vzdělávání na základní škole a zlepšit podmínky ve výuce přírodovědných a technických předmětů Zlepšit efektivitu ve vyučovacích hodinách pomocí moderních informačních technologií Inovovat výuku zavedením E-learningu Zařazení pokusů do výuky matematiky, fyziky a chemie Pedagogickým pracovníkům umožnit využívat pokusů ve výuce Učitelé získají data pro výuku přírodovědných předmětů

CÍLOVÁ SKUPINA � Cílovou skupinu tvoří žáci 1. a 2. stupně základní školy. Žáci

CÍLOVÁ SKUPINA � Cílovou skupinu tvoří žáci 1. a 2. stupně základní školy. Žáci budou ihned ověřovat své získané vědomosti, výsledky měření mohou ukládat a kdykoliv je použít. � Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci 1. a 2. stupně.

KLÍČOVÉ AKTIVITY � Proškolení pedagogických pracovníků � Tvorba dílčích pokusů a jejich ověření ve

KLÍČOVÉ AKTIVITY � Proškolení pedagogických pracovníků � Tvorba dílčích pokusů a jejich ověření ve výuce � Inovativní učební materiály a ověření ve výuce, E-learningová podpora výuky

REALIZAČNÍ TÝM Manažer projektu Paed. Dr. Iva Tomášková Finanční manažer projektu Vítězslav Hartmann Koordinátor

REALIZAČNÍ TÝM Manažer projektu Paed. Dr. Iva Tomášková Finanční manažer projektu Vítězslav Hartmann Koordinátor projektu Ph. Dr. Michal Šabatka Technický pracovník Bc. Miroslav Metlík Tvůrci inovativních pokusů Pedagogičtí pracovníci

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST