Paddamas kitam padedu ir sau 3 klas iandien

  • Slides: 11
Download presentation
Padėdamas kitam padedu ir sau 3 klasė

Padėdamas kitam padedu ir sau 3 klasė

Šiandien aiškinsimės, kaip padėdami kitiems padarome gera sau ir Jėzui: • prisiminsime, kas yra

Šiandien aiškinsimės, kaip padėdami kitiems padarome gera sau ir Jėzui: • prisiminsime, kas yra geras darbas, o kas pareiga; • nagrinėsime geruosius darbus kūnui ir sielai; • įvardinsime, kodėl padėdami kitiems padedame ir sau; • iš 40 pratybų sąsiuvinio puslapio atliksite 1, 2 ir 3 užduotis; • vertinimui atliksite užduotį Eduka klasėje.

40 pratybų sąsiuvinio puslapio 1 užduotis

40 pratybų sąsiuvinio puslapio 1 užduotis

PAREIGA GERAS DARBAS

PAREIGA GERAS DARBAS

Geras darbas yra tada, kai jį darau kitam žmogui neprašomas (-a).

Geras darbas yra tada, kai jį darau kitam žmogui neprašomas (-a).

Gerieji darbai kūnui Išalkusį pavalgydinti Mirusį palaidoti Ligonį aplankyti Ištroškusį pagirdyti Vargšą aprengti Keleivį

Gerieji darbai kūnui Išalkusį pavalgydinti Mirusį palaidoti Ligonį aplankyti Ištroškusį pagirdyti Vargšą aprengti Keleivį priglausti Kalinį sušelpti

Gerieji darbai sielai Nuoskaudas nukęsti Abejojančiam patarti Nuliūdusį paguosti Melstis už gyvus ir mirusius

Gerieji darbai sielai Nuoskaudas nukęsti Abejojančiam patarti Nuliūdusį paguosti Melstis už gyvus ir mirusius Pikta darantį sudrausti Įžeidimus atleisti Nemokantį pamokyti

S Nemokantį pamokyti S Nuoskaudas iškėsti S Įžeidimus atleisti S Abejojančiam patarti K K

S Nemokantį pamokyti S Nuoskaudas iškėsti S Įžeidimus atleisti S Abejojančiam patarti K K Išalkusį pamaitinti K Ligonį aplankyti Keleivį priglausti S Piktą darantį sudrausti Nuliūdusį paguosti K Mirusį palaidoti S K Ištroškusį pagirdyti S Melstis už gyvus ir mirusius K Kalinį sušelpti K Vargšą aprengti

Kodėl padėdami kitiems padedame ir sau?

Kodėl padėdami kitiems padedame ir sau?

Kodėl padėdami kitam žmogui padarome gerą ir Jėzui?

Kodėl padėdami kitam žmogui padarome gerą ir Jėzui?

 • 40 pratybų sąsiuvinio puslapio atlik 1, 2 ir 3 užduotis; • vertinimui

• 40 pratybų sąsiuvinio puslapio atlik 1, 2 ir 3 užduotis; • vertinimui – Eduka klasės užduoties laukelyje pasirink vieną iš klausimų ir parašyk savo atsakymą. Pirmas klausimas - Kodėl padėdami kitiems padedame ir sau? Antras klausimas - Kodėl padėdami kitam žmogui padarome gerą ir Jėzui?