P 2112 PERBANKAN DI MALAYSIA BAB 3 BANK

  • Slides: 36
Download presentation
P 2112 PERBANKAN DI MALAYSIA BAB 3 – BANK PERDAGANGAN DISEDIAKAN OLEH : ASMIDAR

P 2112 PERBANKAN DI MALAYSIA BAB 3 – BANK PERDAGANGAN DISEDIAKAN OLEH : ASMIDAR BINTI MOHAMAD 18 DPM 07 F 2027 FARAH HIDA BINTI MD AMDAN 18 DPM 07 F 2031 HIDAYATUL AKMAL BINTI YUSOFF 18 DPM 07 F 2032 ZETTY ASYIREEN BINTI AMIRNUDIN 18 DPM 07 F 2033

DEFINISI BANK PERDAGANGAN Institusi-institusi perbankan yang menyediakan perkhidmatan perbankan runcit, kemudahan pembiayaan dagangan, perkhidmatan

DEFINISI BANK PERDAGANGAN Institusi-institusi perbankan yang menyediakan perkhidmatan perbankan runcit, kemudahan pembiayaan dagangan, perkhidmatan perbendaharaan, perkhidmatan pembayaran dan perkhidmatan kustodi.

SEJARAH BANK PERDAGANGAN DI MALAYSIA • 1859 - Bank Perdagangan pertama, Chartered Mercantile Bank

SEJARAH BANK PERDAGANGAN DI MALAYSIA • 1859 - Bank Perdagangan pertama, Chartered Mercantile Bank of India London and China di Pulau Pinang. • 1913 - Bank Perdagangan tempatan pertama iaitu Kong Tik Selangor Bank. • 1959 - 26 buah Bank Perdagangan wujud masa itu hanya 8 buah tempatan. • 1970 - 16 buah Bank Perdagangan telah wujud.

 • 1975 - bawangan Bank Perdagangan tempatan, jumlah aset, jumlah deposit, dan jumlah

• 1975 - bawangan Bank Perdagangan tempatan, jumlah aset, jumlah deposit, dan jumlah pembiayaan menyamai Bank Perdagangan asing. • 1994 - Bank Perdagangan asing tidak lagi dikenali sebagai bank cawangan asing tetapi mesti beroperasi sebagai syarikat tempatan. Mula dilaksanakan oleh Hong Kong and Shanghai Bank Corporation.

 • 1997 - Bank Perdagangan menguasai 69. 7 % deposit simpanan dalam sistem

• 1997 - Bank Perdagangan menguasai 69. 7 % deposit simpanan dalam sistem kewangan. • 1998 -RHB Bank membeli SIME Bank Bhd dan Bank of Commerce dengan Malaysian Berhad. • 1999 - Mulanya era penggabungan bank-bank perdagangan tempatan dengan matlamat mewujudkan suatu kumpulan asas bank tempatan. Bank Negara berhasrat untuk mempunyai beberapa buah bank besar sahaja.

 • Mac 2001 -Plan Induk Sektor Kewangan dilancarkan. Ia bermatlamatkan untul membentuk satu

• Mac 2001 -Plan Induk Sektor Kewangan dilancarkan. Ia bermatlamatkan untul membentuk satu sistem kewangan yang lebih berdaya saing, berdaya tahan, dinamik dengan amalan terbaik yang menyokong dan menyumbang secara positif kepada pertumbuhan ekonomi. Ianya bagi menghadapi cabaran liberalisasi dan globalisasi. • 2005 - Bank Perdagangan menguasai 44. 1% deposit.

PERANAN BANK PERDAGANGAN • Membekal wang dalam bentuk permintaan deposit. • Menyediakan kredit untuk

PERANAN BANK PERDAGANGAN • Membekal wang dalam bentuk permintaan deposit. • Menyediakan kredit untuk pinjaman iaitu sumber pembiayaan jangka pendek kepada sektor perniagaan dan pelanggan. • Melabur dalam pembelian sekuriti kerajaan. • Menyediakan kemudahan pinjaman wang. • Menyediakan perkhidmatan keselamatan dan simpanan amanah. • Menyediakan perkhidmatan pertukaran wang asing.

FUNGSI BANK PERDAGANGAN a. b. c. d. e. f. Menerima Deposit Beri pinjaman dan

FUNGSI BANK PERDAGANGAN a. b. c. d. e. f. Menerima Deposit Beri pinjaman dan pendahuluan Buat dan terima bayaran penyimpan Keluar cek kembara dan bank draf Menjalankan aktiviti pelaburan Perkhidmatan lain-lain

a. Menerima Deposit • Deposit dari sektor isi rumah, firma dan kerajaan. • Dana

a. Menerima Deposit • Deposit dari sektor isi rumah, firma dan kerajaan. • Dana aset bank terbesar. • Penyimpan akan terima pulangan bunga atas tabungan. Jenis deposit : i. Deposit Tetap ii. Deposit Simpanan iii. Deposit Semasa

Deposit Tetap • Wang tunai di simpan oleh orang ramai ikut pilihan (160 bulan)

Deposit Tetap • Wang tunai di simpan oleh orang ramai ikut pilihan (160 bulan) • Tidak boleh keluar sebelum tarikh matang kecuali beri notis • Kadar bunga dibayar berbeza mengikut tempoh matang • Kaedah selamat dan pendeposit menikmati kadar faedah tinggi berbanding pendeposit lain • Deposit tidak boleh dipindah kepada orang lain melalui cek • Deposit terpenting kepada bank kerana separuh dana bank dari deposit

Deposit Simpanan • Simpanan penyimpan dan boleh dikeluarkan bila-bila masa tanpa notis • Tidak

Deposit Simpanan • Simpanan penyimpan dan boleh dikeluarkan bila-bila masa tanpa notis • Tidak boleh dipindah milik melalui cek • Kadar bunga dibayar pada kadar rendah • Had keluaran karian akan ditetapkan oleh pihak bank

Deposit Semasa • Deposit ini tidak menerima kadar bunga • Merupakan bentuk wang utama

Deposit Semasa • Deposit ini tidak menerima kadar bunga • Merupakan bentuk wang utama dalam edaran dimana penyimpan boleh mengeluarkan wang menggunakan cek • Bayaran oleh bank sebagai caj perkhidmatan • Cek merupakan kaedah utama dalam pembayaran urusniaga

b. Beri pinjaman dan pendahuluan • Merupakan fungsi terpenting dan menguntungkan • Pinjaman jangka

b. Beri pinjaman dan pendahuluan • Merupakan fungsi terpenting dan menguntungkan • Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang i. Akaun semasa - Pinjaman langsung jangka panjang melalui kredit wang ke akaun semasa pelanggan - Wang simpanan dicaj kadar bunga ii. Akaun pendahuluan atau Overdraf - pelanggan boleh mengeluarkan wang melebihi simpanan akaun semasa - Bunga hanya pada wang keluar (bukan semua pinjaman) - Untuk pinjaman jangka pendek (kad kredit)

iii. Mendiskaunkan Bil Pertukaran - Pinjaman jangka pendek melalui diskaun bil pertukaran - Bila

iii. Mendiskaunkan Bil Pertukaran - Pinjaman jangka pendek melalui diskaun bil pertukaran - Bila peniaga beri kredit kepada pelanggan, pelanggan boleh meminta bank atau wang pendahuluan melalui diskaun bil pertukaran milik peniaga - Peniaga akan berhutang kepada bank dan pelanggan berhutang kepada peniaga - peniaga akan menerima tunai serta merta walau kredit kepada pelanggan (wang menggurangkan nilai bil dan akan penuh apabila matang) - merupakan satu bentuk aset cair bank.

c. Membuat dan menerima bayaran para penyimpan • Pembayaran melalui akaun semasa penyimpan (urusniaga

c. Membuat dan menerima bayaran para penyimpan • Pembayaran melalui akaun semasa penyimpan (urusniaga cek) • Cek yang dikeluarkan akan dibayar oleh bank • Penyimpan akan menerima cek di mana cek ke akaun deposit semasa dan bayaran bank dibuat di gedung penjelasan • Cek dijelaskan dimana bank akan mengkreditkan jumlah nilai dari bank lain ke akaun semasa pelanggan • Selain cek, bank juga menerima dividen (bunga) atas saham dan bon milik pelanggan

d. Keluar Cek Kembara dan Draf Bank • Cek Kembara - Cek kembara digunakan

d. Keluar Cek Kembara dan Draf Bank • Cek Kembara - Cek kembara digunakan untuk keluar negara - Cek kembara boleh ditukar di mana-mana - Selamat digunakan kerana tidak perlu wang tunai • Draf Bank - Cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan

e. Aktiviti Pelaburan • Belian aset di pasaran terbuka untuk mengaut keuntungan • Dengan

e. Aktiviti Pelaburan • Belian aset di pasaran terbuka untuk mengaut keuntungan • Dengan cara melabur dalam bil perbendaharaan dan sekuriti kerajaan Malaysia untuk menikmati bunga yang ditawarkan

f. Perkhidmatan Lain • Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan yang ingin melabur • Untuk

f. Perkhidmatan Lain • Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan yang ingin melabur • Untuk perkhidmatan bayaran ansuran kereta • Untuk perkhidmatan premium insurans • Pertukaran wang asing • Tempat simpanan barang berharga • Pemegang amanah (trustee) tadbir harta pelanggan

PERKHIDMATAN URUSAN DI BANK PERDAGANGAN a. b. c. d. Deposit Kiriman wang Pinjaman dan

PERKHIDMATAN URUSAN DI BANK PERDAGANGAN a. b. c. d. Deposit Kiriman wang Pinjaman dan pendahuluan Kad kredit, jaminan jurubank, resit amanah, cek kembara e. Perkhidmatan unit amanah – unit amanah, sewabeli, pemajakan, pemfaktoran f. Urusan bank moden – bank elektronik, Atm, home banking

Deposit • simpanan wang di bank atau institusi yang serupa deposit tetap simpanan wang

Deposit • simpanan wang di bank atau institusi yang serupa deposit tetap simpanan wang yang tertentu lamanya (atau untuk jangka masa yang ditetapkan) dengan mendapat bayaran faedah • wang yang disimpan di bank atau institusi yang serupa

Kiriman wang • Cek dikeluarkan oleh bank perdagangan atas permintaan pelanggan sebagai bayaran kepada

Kiriman wang • Cek dikeluarkan oleh bank perdagangan atas permintaan pelanggan sebagai bayaran kepada pihak tertentu. • Dijual pada harga yang sama dengan nilai muka cek dan ditambah yuran perkhidmatan. • Dijamin sepenuhnya oleh pihak bank yang mengeluarkannya. • Contoh penggunaan : bayaran ketika membeli kereta, melanggan saham baru.

Pinjaman dan pendahuluan • Perkhidmatan yang memberikan keuntungan yang besar • Dikenakan kadar bunga

Pinjaman dan pendahuluan • Perkhidmatan yang memberikan keuntungan yang besar • Dikenakan kadar bunga • Diberikan melalui akaun semasa, kemudahan overdraf dan bil diskaun • Sebagai aset separa cair dan mudah dituntut

Kad Kredit, Jaminan Jurubank, Resit Amanag dan Cek Kembara

Kad Kredit, Jaminan Jurubank, Resit Amanag dan Cek Kembara

Kad Kredit • Dikeluarkan oleh bank kepada pelanggannya yang membolehkan pemegang kad membeli barangan

Kad Kredit • Dikeluarkan oleh bank kepada pelanggannya yang membolehkan pemegang kad membeli barangan secara kredit. • Bank buat bayaran terlebih dahulu bagi pihak pelanggan kemudian bank hantar penyata bulanan kepada pemegang kad untuk membuat bayaran. • Yuran tahun dan kadar faedah tinggi dikenakan atas baki kredit yang tidak dijelaskan.

Jaminan Jurubank • Akaun bertulis bank kepada pihak ketiga untuk jamin bayar balik pinjaman

Jaminan Jurubank • Akaun bertulis bank kepada pihak ketiga untuk jamin bayar balik pinjaman atau perlaksanaan oleh orang lain • Tujuan : i. Bayaran cek oleh jabatan kerajaan berkenaan(Kastam, PDNHEP, LHDN) ii. Laksanakan kerja pembinaan oleh kontrakor kepada JKR iii. Bayar premium kepada syarikat insurans dan polisi dikeluarkan • Jika mungkir, pihak ketiga boleh menuntut gantirugi kepada bank yang menjamin.

Resit Amanah • Dokumen ditandatangani oleh pelanggan(pengimport) – untuk penerimaan dokumen perkapalan dan wakil

Resit Amanah • Dokumen ditandatangani oleh pelanggan(pengimport) – untuk penerimaan dokumen perkapalan dan wakil kepada bank untuk terima, jual dan bayar kepada bank. • Akibat pengimport tidak dapat bayar – bank mengeluarkan resit sebagai dokumen bayaran • Tempoh antara 30 hari -180 hari

Cek Kembara • Cek kembara dikeluarkan untuk pelanggan yang ingin membuat bayaran semasa melawat

Cek Kembara • Cek kembara dikeluarkan untuk pelanggan yang ingin membuat bayaran semasa melawat negara asing. • Dijual dalam nilai mata wang asing dan ditunaikan di negara yang dilawati.

Perkhidmatan Unit Amanah, Sewabeli, Pemajakan, Pemfaktoran, dan Penerimaan Jurubank

Perkhidmatan Unit Amanah, Sewabeli, Pemajakan, Pemfaktoran, dan Penerimaan Jurubank

Perkhidmatan Unit Amanah • Khidmat pengurusan wasiat dan pemegang amanah. • Bank bertindak ikut

Perkhidmatan Unit Amanah • Khidmat pengurusan wasiat dan pemegang amanah. • Bank bertindak ikut arahan yang diamanahkan oleh pelanggan dalam surat amanah pelanggan termasuk pembahagian harta.

Pemajakan • Kemudahan untuk pelanggan atau pemegang pajakan memperolehi milikan atau pegangan aset serta

Pemajakan • Kemudahan untuk pelanggan atau pemegang pajakan memperolehi milikan atau pegangan aset serta faedah tanpa hak milik sebenar aset • Alternatif pembiayaan dan konsep untuk lalui sewa dan bukan memiliki aset • Bank kekal sebagai hak milik aset

Pemfaktoran • Pembelian Akaun Belum Terima atau hutang oleh bank sebagai faktor daripada pelanggan

Pemfaktoran • Pembelian Akaun Belum Terima atau hutang oleh bank sebagai faktor daripada pelanggan • Kemudahan pungutan hutang untuk pelanggan bank baiki aliran kendalian dan mengurangkan belanja atau akan merumitkan kawalan akaun jualan • Bank melaksanakan beberapa perkhidmatan selain pendahuluan sebelum akaun dipungut

 • Melibatkan akaun atau hutang perdagangan pelanggan kepada pemfaktor (pemfaktor menganalisa dahulu kredit

• Melibatkan akaun atau hutang perdagangan pelanggan kepada pemfaktor (pemfaktor menganalisa dahulu kredit pelanggan dan menetapkan had kredit) • Pelanggan akan dimaklum mengenai hutang dibayar kepada pemfaktor dan bukan kepada pembekal • Pemfaktor akan bertanggungjawab atas pentadbiran dan kawalan kredit, mengendalikan rekod akaun jualan dan pungutan hutang

 • Pemfaktor dahulu peroleh 80% - 90% nilai hutang (diskaun + komisen) •

• Pemfaktor dahulu peroleh 80% - 90% nilai hutang (diskaun + komisen) • Pemfaktor perolehi komisen melalui penyediaan khidmat dan mendapat faedah pendahuluan yang akan diberi sebelum hutang dikutip.

Urusan Bank Moden • Disediakan untuk pemegang akaun tabungan dan akaun semasa untuk membuat

Urusan Bank Moden • Disediakan untuk pemegang akaun tabungan dan akaun semasa untuk membuat bayaran’ • Kad ATM, pelanggan melakukan urusniaga layan diri seperti keluar wang, buat simpanan, semak baki simpanan, pindahkan wang antara akaun, buat bayaran.

 • Berfungsi sebagai kad debit iaitu sebarang urusniaga didebitkan daripada akaun pemegang kad

• Berfungsi sebagai kad debit iaitu sebarang urusniaga didebitkan daripada akaun pemegang kad dan dikreditkan dalam akaun penjual secara automatik (beli-belah secara POS elektronik Point of Sale pemindahan wang secara elektronik). • Teleperbankan, semakan baki akaun, bayaran utiliti, bayaran zakat, bayaran insurans dan maklumat pertukaran asing. • Internet, bayaran gaji, KWSP, pindahan wang antara akaun, bayaran insurans dan beli-belah.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

SEKIAN, TERIMA KASIH.