OYUN VE OYUNCAIN OCUK GELM ZERNE ETKLER t

  • Slides: 11
Download presentation
OYUN VE OYUNCAĞIN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

OYUN VE OYUNCAĞIN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

t Oyun çocukların baş uğraşısı ve en önemli işidir t Oyun çocuğun özgürlüğüdür. t

t Oyun çocukların baş uğraşısı ve en önemli işidir t Oyun çocuğun özgürlüğüdür. t Oynayan çocuk kendi dünyasındadır. O dünyaya kendisi egemendir. t Kuralları kendisi koyar ve bozar. Erişkinlerin "dur, otur, öğle değil böyle yap" gibi kısıtlamalarından uzak kalır.

Fiziksel gelişim t Atlama, koşma, tırmanma, sürünme gibi fiziksel güç gerektiren oyunlar kas gelişimini

Fiziksel gelişim t Atlama, koşma, tırmanma, sürünme gibi fiziksel güç gerektiren oyunlar kas gelişimini güçlendirerek büyük ve küçük gelişimi destekler. t Solunum, sindirim ve boşaltım gibi vücut sistemlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. t Bağlama, çözme, iç içe koyma, kum, çamur, su gibi oyunlar el-göz koordinasyonunun gelişimini ve küçük kas-motor gelişimini destekler

Dil Gelişimi t Oyunla çocuk yeni kelimeler öğrenir, anlama yeteneği, bir durumu ya da

Dil Gelişimi t Oyunla çocuk yeni kelimeler öğrenir, anlama yeteneği, bir durumu ya da olayı anlatma ve soru sorma becerileri gelişir t Oyun, çocuğun yaratma ortamıdır. t Çocukların en doğal anlaşma ortamıdır t Çocukları işbirliğine iter.

Bilişsel Gelişim t Büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, tartma, zaman, canlı-cansız gibi kavramları öğrenir.

Bilişsel Gelişim t Büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, tartma, zaman, canlı-cansız gibi kavramları öğrenir. t Erime, kuruma, soğuma gibi doğa olaylarını öğrenir. t Benzerlik ve farklılıkları ayırt etmeyi, eşleştirmeyi, parça-bütün ilişkisini kurmayı, sıralama ve gruplama yapmayı öğrenirler.

Bilişsel Gelişim t Zihinde canlandırma ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir t Çocuğun en doğal

Bilişsel Gelişim t Zihinde canlandırma ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir t Çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. t Çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiştirdiği bir deney alanıdır t Çocuk ikili, üçlü ve toplu oyunlarında gösterdiği davranış biçimi ile aile içinde aldığı eğitimi yansıtır

Sosyal gelişim t Kişilik gelişimi, rol benimseme, cinsel kimlik kazanma gibi benlik kavramlarının yerleşmesine

Sosyal gelişim t Kişilik gelişimi, rol benimseme, cinsel kimlik kazanma gibi benlik kavramlarının yerleşmesine olanak yaratır. t İletişim kurmayı, gözlem yapmayı, toplum kurallarını, sevgi, saygı, koruma, başkalarının hakkına saygı gibi değerleri öğrenir t Bir arkadaş grubuyla oynama, paylaşma, yardımlaşma, işbirliğini yapabilme, sırasını bekleme, kurallara uyma gibi sosyal becerilerin gelişmesine yardımcı olur

Duygusal gelişim t Mutluluk, acı, öfke, korku, sevgi, ölüm gibi duygularını fark etme, farklı

Duygusal gelişim t Mutluluk, acı, öfke, korku, sevgi, ölüm gibi duygularını fark etme, farklı duyguları gözlemleme, duygularını kontrol ederek ifade etme, duygulara verilen tepkileri gözlemleme deneyimlerini kazanır. t Benlik kavramı gelişir ve özgüven duygusu artar. t Çocuk aile bireyleri ile olan çatışma veya sevgi paylaşımlarını, ruhsal sıkıntılarını oyuna yansıtarak rahatlar t Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci ve en önemli ruhsal besinidir.

Oyun yoluyla çocuk; t Düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi t Sorumluluk almayı, işbirliği

Oyun yoluyla çocuk; t Düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi t Sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı ve paylaşmayı t Dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi t Kendini tanımayı öğrenir t Hayal gücünü, becerilerini ve yaratıcılığını geliştirir

Oyun yoluyla çocuk; t Saldırganlık dürtüsünü boşaltma olanağı bulur t Değişik sosyal rolleri deneme,

Oyun yoluyla çocuk; t Saldırganlık dürtüsünü boşaltma olanağı bulur t Değişik sosyal rolleri deneme, duygularını dışa vurma olanağını bulur t Kas gelişimini hızlandırır ve güçlendirir. t Çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkânı sağlar. t Kendisini ifade etmeyi, sözlü olarak ifade edilenleri anlamayı öğrenir, yeni sözcükler kazanır. t Çocuk toplu yaşam için gerekli olan kuralları öğrenir

TEŞEKKÜRLER…

TEŞEKKÜRLER…