Oxigntartalm szerves vegyletek I Egyszer funkcis csoportot tartalmaz

  • Slides: 38
Download presentation
Oxigéntartalmú szerves vegyületek I. Egyszerű funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Azok a szerves molekulák amelyekben

Oxigéntartalmú szerves vegyületek I. Egyszerű funkciós csoportot tartalmazó vegyületek Azok a szerves molekulák amelyekben szén- és hidrogénatomokon kívül oxigénatomot is tartalmazó funkciós csoport(ok) is van(nak). • Molekuláikban C, H és O atom található • Az oxigénatom a funkciós csoport részeként többféle módon épülhet be a molekulába • Funkciós csoport: olyan atomcsoport, amely a vegyület tulajdonságit meghatározza.

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportosítása p Egy oxigénatomos funkciós csoportot tartalmazó vegyületek n hidroxivegyületek

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportosítása p Egy oxigénatomos funkciós csoportot tartalmazó vegyületek n hidroxivegyületek R–OH hidroxilcsoport R–O–R étercsoport C=O oxocsoport alkoholok p fenolok p n p éterek oxovegyületek p aldehidek p ketonok R–CHO =O n formilcsoport R–C–R karbonilcsoport Összetett (oxigéntartalmú) funkciós csoportot tartalmazó vegyületek karboxilcsoport R–COOH n karbonsavak R 1–COO–R 2 észtercsoport n észterek

Hidroxivegyületek hidroxil-csoportot tartalmazó vegyületek —OH Funkciós csoport kapcsolódása alapján lehetnek: 1. 2. Alkoholok: a

Hidroxivegyületek hidroxil-csoportot tartalmazó vegyületek —OH Funkciós csoport kapcsolódása alapján lehetnek: 1. 2. Alkoholok: a hidroxil-csoport telített vagy telítetlen szénatomhoz kapcsolódik Fenolok: a hidroxil-csoport aromás szénatomhoz kapcsolódik

Az alkoholok olyan szerves vegyületek, amelyek molekuláiban telített szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoport van. R–OH R:

Az alkoholok olyan szerves vegyületek, amelyek molekuláiban telített szénatomhoz kapcsolódó hidroxilcsoport van. R–OH R: alkilcsoport elnevezése • -ol végződést illesztünk a megfelelő szénhidrogén nevéhez. • A főlánc számozását azon a láncvégen kezdjük, melyhez a hidroxilcsoport közelebb esik. Pl. : 4 CH 3–OH metanol CH 3–CH 2–OH propan-1 -ol CH 3 2 1 CH 3–CH–CH–CH 3 3 OH 3 -metilbután-2 -ol

Az alkoholok csoportosítása Értékűség szerint (hidroxilcsoportok száma a molekulában) egy-, két-, három- és többértékű

Az alkoholok csoportosítása Értékűség szerint (hidroxilcsoportok száma a molekulában) egy-, két-, három- és többértékű alkoholok Rendűség szerint A hidroxilcsoport hanyad rendű szénatomhoz kapcsolódik? első-, másod- és harmadrendű alkoholok

Az alkoholok fizikai tulajdonságai • Halmazállapotuk folyékony vagy szilárd növekedésével a halmazállapot szilárdul) (szénatom

Az alkoholok fizikai tulajdonságai • Halmazállapotuk folyékony vagy szilárd növekedésével a halmazállapot szilárdul) (szénatom számuk • olvadáspontjuk a szénhidrogénekhez képest magasabb (oka: hidrogénkötés kialakítása) • oldhatóságuk vízben jó (szénatomszám növekedésével csökken) • jól oldódnak (szénatomok számától függetlenül) etanolban, éterben • tiszta alkoholok, ill. vizes oldatuk az elektromos áramot nem vezeti (az alkoholok vízben nem disszociálnak)

Az alkoholok kémiai tulajdonságai • vizes oldatuk semleges • alkáli- és alkáliföldfémekkel redoxireakcióba lépnek,

Az alkoholok kémiai tulajdonságai • vizes oldatuk semleges • alkáli- és alkáliföldfémekkel redoxireakcióba lépnek, hidrogén képződése közben 2 R-OH + 2 Na = 2 R-O- + 2 Na+ + H 2 • melegítve éterre és vízre bomlanak 2 R-OH = R-O-R + H 2 O • enyhe oxidáció során megfelelő oxovegyületté (a primer alkoholok aldehiddé, a szekunderek ketonná) alakulnak át R-CH 2 OH + Cu. O = R-CH═O + Cu + H 2 O • Karbonsavakkal vízkilépéssel észtereket képeznek: R 1 -OH + R 2 -COOH = R 2 -C(═O)-O-R 1

Az alkoholok előállítása • telítetlen szénhidrogének vízaddíciójával CH 2═CH 2 + H 2 O

Az alkoholok előállítása • telítetlen szénhidrogének vízaddíciójával CH 2═CH 2 + H 2 O = CH 3 -CH 2 -OH • alkoholátok vízben való oldásával R-ONa + H 2 O = R-OH + Na. OH felhasználása • vegyipari alapanyagként más oxigéntartalmú vegyületek előállítására • oldószerként • fagyálló folyadék • kozmetikai alapanyag • élelmiszeripar

Az alkoholok fontosabb képviselői Metanol (metil-alkohol, faszesz – CH OH) 3 • Színtelen, jellegzetes

Az alkoholok fontosabb képviselői Metanol (metil-alkohol, faszesz – CH OH) 3 • Színtelen, jellegzetes szagú, (standard körülmények között) kis sűrűségű folyadék • vízzel jól elegyedik • Kitűnő oldószer • Éghető: 2 CH 3 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 4 H 2 O • Oxidálódva formaldehiddé, majd hangyasavvá alakul • Fontos vegyipari alapanyag és alternatív hajtóanyag. • Veszélyes méreg: 50 -75 g tiszta metanol elfogyasztása halálos

Az alkoholok fontosabb képviselői Etanol (etil-alkohol, borszesz – C H OH) 2 • •

Az alkoholok fontosabb képviselői Etanol (etil-alkohol, borszesz – C H OH) 2 • • • 5 Színtelen, kellemes illatú folyadék. A víznél kisebb sűrűségű (0, 8 g/cm 3). Vízzel és apoláris oldószerekkel (benzin, toluol) is kitűnően elegyedik Viszonylag magas a forráspontja (78, 4 °C) Gyúlékony, meggyújtva kékes lánggal ég: C 2 H 5 OH + 3 O 2 → 2 CO 2 + 3 H 2 O • Vizes oldata semleges kémhatású • Nátriummal hidrogéngáz fejlődése közben reagál: 2 C 2 H 5 OH + 2 Na → 2 C 2 H 5 O- + 2 Na+ + H 2 • felhasználása: o szeszes italok o vegyipari alapanyag és oldószer (kozmetikai ipar, illatszeripar, lakkipar, bánat…) o gyógyászat: fertőtlenítés (a 70%-os etanol oldat már baktériumölő) o hajtóanyag (bioetanol) és adalék

Az alkoholok fontosabb képviselői glikol (C H O 2 • • 6 2 –

Az alkoholok fontosabb képviselői glikol (C H O 2 • • 6 2 – etán-1, 2 -diol) színtelen, sűrűn folyó, édes ízű folyadék felhasználása: o PET palackok gyártása o fagyálló folyadékok glicerin (C H O - propán-1, 2, 3 -triol) 3 • • • 9 3 színtelen, sűrűn folyó, édes ízű folyadék nem mérgező a növényi olajok és állati zsírok egyik alkotórésze bőrápoló krémek fontos komponense fagyálló folyadékok alkotója

A fenolok Az olyan hidroxivegyületeket, amelyekben a hidroxilcsoport aromás gyűrű szénatomjához kapcsolódik fenoloknak nevezzük.

A fenolok Az olyan hidroxivegyületeket, amelyekben a hidroxilcsoport aromás gyűrű szénatomjához kapcsolódik fenoloknak nevezzük. Fontosabb képviselője: fenol (hidroxi-benzol)

A fenol fizikai tulajdonságai • Aromás szerkezetű, dipólusmolekula • Színtelen, szilárd, jellegzetes szagú, kristályos

A fenol fizikai tulajdonságai • Aromás szerkezetű, dipólusmolekula • Színtelen, szilárd, jellegzetes szagú, kristályos anyag. • MÉRGEZŐ • Vízben kis mértékben oldódik (a hidroxil-csoportnak köszönhetően). • Apoláris oldószerekben jól oldódik (a benzolgyűrű apoláris jellege miatt). • Op. , fp. : magas, a molekulák közt kialakuló hidrogénkötések miatt.

A fenol kémiai tulajdonságai • Vizes oldata gyengén savas kémhatású: • Na. OH-dal sót

A fenol kémiai tulajdonságai • Vizes oldata gyengén savas kémhatású: • Na. OH-dal sót képez: nátrium-fenolát • Kicsapja a fehérjéket (koaguláció), híg vizes oldatát fertőtlenítésre használták.

A fenol Előfordulása: • kőszénkátrányban • fenyőfa törzse és tűlevele is tartalmazza • vegyületeiben

A fenol Előfordulása: • kőszénkátrányban • fenyőfa törzse és tűlevele is tartalmazza • vegyületeiben igen elterjedt (lignin) Előállítása: • Régen a kőszénkátrányból nyerték ki desztillációval. • Ma elsősorban benzolból gyártják.

A fenol Felhasználása: • Fontos műanyagipari kiindulási anyag (pl. polikarbonát). • Számos aromás vegyület

A fenol Felhasználása: • Fontos műanyagipari kiindulási anyag (pl. polikarbonát). • Számos aromás vegyület (festék, gyógyszer (pl. : aszpirin, torokfertőtlenítők), növényvédő szer, illatszer) nyersanyaga. Élettani hatása: • MÉRGEZŐ (kicsapja a fehérjéket!) • Bőrre kerülve fekélyt okoz

Az éterek Olyan oxigéntartalmú szerves vegyületek, melyekben étercsoport (olyan oxigénatom, mely két szénatomot (szénhidrogéncsoportot)

Az éterek Olyan oxigéntartalmú szerves vegyületek, melyekben étercsoport (olyan oxigénatom, mely két szénatomot (szénhidrogéncsoportot) köt össze) található. elnevezése • A szénhidogéncsoportok nevéhez -éter végződést illesztünk. • A két szénhidrogéncsoport nevét ábécérendben soroljuk fel. • Azonos szénhidrogéncsoportok esetén „di” előtagot illesztünk. CH 3–O–CH 3 dietil-éter

Az éterek csoportosítása Egyszerű éterek dimetil-éter Vegyes éterek etil-metil-éter Gyűrűs éterek Tetrahidrofurán 1, 4

Az éterek csoportosítása Egyszerű éterek dimetil-éter Vegyes éterek etil-metil-éter Gyűrűs éterek Tetrahidrofurán 1, 4 -dioxán

Az éterek szerkezete • Az oxigén nem befolyásolja jelentősen a molekula alakját. • Az

Az éterek szerkezete • Az oxigén nem befolyásolja jelentősen a molekula alakját. • Az éterek molekulái gyakorlatilag apolárisak, kismértékben polárisak. • Összegképletük: Cn. H 2 n+2 O (az alkoholokkal szerkezeti izomerek) C 2 H 6 O

Az éterek tulajdonságai • Fizikai tulajdonságaik a szénhidrogénekéhez hasonló • Kisebb szénatomszámú éterek folyadékok

Az éterek tulajdonságai • Fizikai tulajdonságaik a szénhidrogénekéhez hasonló • Kisebb szénatomszámú éterek folyadékok (kivéve a dimetil-étert, amely gáz halmazállapotú), a nagyobb szénatomszámúak (17 -18 -tól) kristályosak • Forráspontjuk lényegesen alacsonyabb a megfelelő alkoholokénál (nem képesek hidrogén-kötés kialakítására) • Jó oldószerek

Az éterek előfordulása • Az egyszerűbb éterek mind mesterséges vegyületek. • A természetben azonban

Az éterek előfordulása • Az egyszerűbb éterek mind mesterséges vegyületek. • A természetben azonban számos étercsoportot tartalmazó vegyület található. szőlőcukor Pl. : • szénhidrátok, pl. : • számos alkaloid*, pl. : kinin morfin *Az alkaloidok természetes eredetű, nitrogént is tartalmazó összetett gyűrűs szerves vegyületek. heroin

előállítása Az éterek • Az egyszerű (szimmetrikus) étereket alkoholból állítjuk elő vízelvonással: 2 R–OH

előállítása Az éterek • Az egyszerű (szimmetrikus) étereket alkoholból állítjuk elő vízelvonással: 2 R–OH (alkohol) R–O–R + H 2 O (éter) felhasználása • • vegyipari alapanyagok gyógyászatban (altató-, ill. bódítószerek) oldószerként kozmetikai készítmények (kéz- és fogkrémek)

Az éterek Fontosabb képviselői dietil-éter (C 2 H 5 -O-C 2 H 5) •

Az éterek Fontosabb képviselői dietil-éter (C 2 H 5 -O-C 2 H 5) • • • gyorsan párolgó gyúlékony alacsony forráspontú folyadék oldószer (régen altatásra használták) tetrahidrofurán (C 4 H 8 O) • oldószer (PVC gyártás, lakkok) PEG: polietilén-glikol (C 2 H 4 O)n • • gyógyászat újratölthető elemek egyik fontos komponense PUR-ok (poliuretánok) rugalmas szegmense kéz- és fogkrémek fontos alkotója

Az oxovegyületek Olyan oxigéntartalmú szerves vegyületek, amelyekben oxocsoport található. Az oxocsoport kettős kötésű oxigénatom

Az oxovegyületek Olyan oxigéntartalmú szerves vegyületek, amelyekben oxocsoport található. Az oxocsoport kettős kötésű oxigénatom C=O A láncközi szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportot tartalmazó vegyületeket ketonoknak nevezzük. CH 3–CH 2 C=O H R–CHO formilcsoport CH 3–CH 2 C=O =O A láncvégi szénatomhoz kapcsolódó oxocsoportot tartalmazó vegyületeket aldehideknek nevezzük. R–C–R karbonilcsoport

Az aldehidek molekuláiban az oxocsoport láncvégi szénhez kapcsolódik. R C=O oxocsoport H Az aldehidek

Az aldehidek molekuláiban az oxocsoport láncvégi szénhez kapcsolódik. R C=O oxocsoport H Az aldehidek jellemző funkcióscsoportja a formilcsoport. R C=O H R–CHO pl. : CH 3–CH 2 H C=O CH 3–CH 2–CHO

Elnevezése Az aldehidek • Az szénhidrogén nevéhez az –al végződést illesztjük. metanal propanal •

Elnevezése Az aldehidek • Az szénhidrogén nevéhez az –al végződést illesztjük. metanal propanal • A legfontosabb aldehideknek hétköznapi (régies) neve is van (és többnyire ezt használjuk). • metanal = formaldehid • etanal = acetaldehid • Az oxocsoport helyzetét nem kell számmal megadni… …

Az aldehidek Szerkezete • A formilcsoport poláris, ezért a kisszénatomszámú aldehidek dipólusmolekulák • Polaritása

Az aldehidek Szerkezete • A formilcsoport poláris, ezért a kisszénatomszámú aldehidek dipólusmolekulák • Polaritása a szénatomok számától függ (a szénlánc növekedésével a szénhidrogénlánc apoláris jellege válik dominánssá) • A telített, egyértékű aldehidek homológsorának összegképlete (nyílt lánc esetében): Cn. H 2 n. O illetve Cx. H 2 x+1 -COH • A funkciós csoport mentén hidrogénkötés kialakítására képes apoláris CH 3–CHO CH 3–CH 2–CH 2–CHO poláris

Az aldehidek Fizikai tulajdonságok • A formaldehid (metanal) gáz halmazállapotú • A nagyobb (C

Az aldehidek Fizikai tulajdonságok • A formaldehid (metanal) gáz halmazállapotú • A nagyobb (C 2 -C 11) szénatomszámúak folyékonyak vagy szilárdak • Forráspontjuk o a megfelelő szénhidrogénekénél magasabb (dipólus-dipólus kölcsönhatás) o a megfelelő alkoholokénál alacsonyabb (hidrogénkötés) • Vízben való oldhatóságuk a kisebb molekulák esetén jó (H-kötés), de nem korlátlan • A kis szénatomszámú aldehidek kellemetlen, szúrós szagú anyagok. • A C 8 -C 14 szénatomszámú aldehidek illatanyagok. fahéjaldehid vanillin

Az aldehidek Kémai tulajdonságok • Addícióra képesek • Vizes oldatuk kémhatása semleges. • Könnyen

Az aldehidek Kémai tulajdonságok • Addícióra képesek • Vizes oldatuk kémhatása semleges. • Könnyen oxidálhatók karbonsavvá (tehát erélyes redukálószerek). • Az aldehidek redukciójakor elsőrendű (primer) alkoholok képződnek • Fontos kimutatási reakció: o ezüsttükör próba: 2 Ag+ + 2 OH- + HCOH = 2 Ag + HCOOH + H 2 O o Fehling reakció: 2 Cu 2+ + 4 OH- + HCOH = 2 Cu. OH* + HCOOH + H 2 O *A sárga csapadékból hevítés hatására vízvesztéssel vörös csapadék keletkezik 2 Cu. OH = Cu 2 O + H 2 O sárga csap. vörös csap.

Az aldehidek Előállításuk A telített, nyíltláncú aldehidek a megfelelő szénatomszámú elsőrendű alkoholok oxidációjával állíthatók

Az aldehidek Előállításuk A telített, nyíltláncú aldehidek a megfelelő szénatomszámú elsőrendű alkoholok oxidációjával állíthatók elő. (alcohol dehidrogenatus = dehidrogénezett alkohol) Felhasználásuk • műanyaggyártás során (pl. fenoplasztok, karbamidgyanták) • színezékek gyártása • fertőtlenítés

Az aldehidek Fontosabb képviselői Formaldehid (metanal) • • • Színtelen, szúrós szagú, mérgező gáz.

Az aldehidek Fontosabb képviselői Formaldehid (metanal) • • • Színtelen, szúrós szagú, mérgező gáz. A fehérjéket kicsapja, ezért sejtméreg! Vízben jól oldódik. 40%-os vizes oldata a formalin. Adja az ezüsttükör-próbát és a Fehlingpróbát. • Kékes lánggal ég Acetaldehid (etanal) • • színtelen kellemetlen szagú folyadék forráspontja alacsony tulajdonságai a metanalhoz hasonlóak

A ketonok molekuláiban az oxocsoport láncközi vagy gyűrűs szénatomhoz kapcsolódik. R C=O oxocsoport R

A ketonok molekuláiban az oxocsoport láncközi vagy gyűrűs szénatomhoz kapcsolódik. R C=O oxocsoport R A ketonok jellemző funkcióscsoportja a karbonilcsoport. R R C=O pl. : CH 3–CH 2 C=O

Elnevezése A ketonok • Néhány esetben triviális nevet használunk (pl. aceton) • Az azonos

Elnevezése A ketonok • Néhány esetben triviális nevet használunk (pl. aceton) • Az azonos szénatomszámú szénhidrogén nevéhez –on végződést illesztjük. • Az oxocsoport helyét az –on végződés elé tett számmal adjuk meg. VAGY • A karbonilcsoporthoz kapcsolódó szénhidrogéncsoportok nevét ábécérendben felsoroljuk és a –keton végződést illesztjük hozzájuk. O O O CH 3–C–CH 3 1 2 3 dimetil-keton CH 3–CH 2–CH 3 1 2 3 dietil-keton = Pent-1 -én-3 -on = pentán-3 -on = propán-2 -on CH 2=CH–C–CH 2–CH 3 1 2 3 etil-vinil-keton

A ketonok Szerkezete A karbonilcsoport erősen poláris • • A ketonok polárisak, köztük dipólus-dipólus

A ketonok Szerkezete A karbonilcsoport erősen poláris • • A ketonok polárisak, köztük dipólus-dipólus kölcsönhatás alakul ki. a funkciós csoportban poláris kovalens kötés molekuláik dipólusosak molekulák között dipólus-dipólus kölcsönhatás hidrogénkötés kialakításakor akceptor

A ketonok Fizikai tulajdonságok • A legkisebb vegyület halmazállapota folyadék • Olvadás- és forráspontjuk

A ketonok Fizikai tulajdonságok • A legkisebb vegyület halmazállapota folyadék • Olvadás- és forráspontjuk azonos szénatomszám esetén az étereknél és az észtereknél magasabb (erősebben dipólusosak). Nagy szénatomszám esetén a funkciós csoport hatása már elenyésző, ezért a nagy szénatomszámú vegyületek op. -ja jelentősen nem különbözik az azonos C-atomszámú szénhidrogénekétől. • Vízoldékonyság: az aceton esetében korlátlanul, a 4 -szénatomos már erősen korlátozottan oldódik. • A kismolekulájú vegyületek jellegzetes, édeskés szagúak.

A ketonok Kémiai tulajdonságok • Nehezebben oxidálhatók karbonsavakká mint az aldehidek. • Nem adják

A ketonok Kémiai tulajdonságok • Nehezebben oxidálhatók karbonsavakká mint az aldehidek. • Nem adják sem az ezüsttükör- sem a Fehling-próbát. • Az oxidáció C–C kötés hasadást eredményez. • A ketonok redukciójakor másodrendű (szekunder) alkoholok keletkeznek.

A ketonok Előállításuk • Megfelelő karbonsavak kalciumsóinak hevítésével • Másodrendű alkoholok oxidációjával O CH

A ketonok Előállításuk • Megfelelő karbonsavak kalciumsóinak hevítésével • Másodrendű alkoholok oxidációjával O CH 3–C–CH 3 + H 2 O + Cu dimetil-keton (aceton) = – OH CH 3–CH–CH 3 + Cu. O propán-2 -ol (izopropil-alkohol) Felhasználásuk • műanyaggyártás során (pl. fenoplasztok, karbamidgyanták) • színezékek gyártása • fertőtlenítés

A ketonok Fontosabb képviselői • Aceton (propanon, dimetil-keton) o o o kellemes szagú illékony

A ketonok Fontosabb képviselői • Aceton (propanon, dimetil-keton) o o o kellemes szagú illékony tűzveszélyes színtelen folyadék vízzel és szerves oldószerekkel is korlátlanul elegyedik jó oldószer (pl. : körömlakk lemosó) • Kámfor (izoprénvázas keton). • 1, 2 -benzokinon (o-benzokinon) • 1, 4 -benzokinon (p-benzokinon)