OVRNI POSTUPAK UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA Zagreb 26 studeni

  • Slides: 36
Download presentation
OVRŠNI POSTUPAK UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA Zagreb, 26. studeni 2008. PREDAVAČ NADA NEKIĆ PLEVKO SUDAC

OVRŠNI POSTUPAK UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA Zagreb, 26. studeni 2008. PREDAVAČ NADA NEKIĆ PLEVKO SUDAC

OVRŠNI ZAKON • • • NN 57/96. NN 29/99. NN 42/00. NN 173/03. NN

OVRŠNI ZAKON • • • NN 57/96. NN 29/99. NN 42/00. NN 173/03. NN 194/03. NN 151/04. NN 88/05. NN 121/05. NN 67/08. STUPIO NA SNAGU DANA 17. LIPNJA 2008.

SADRŽAJ ZAKONA • POSTUPAK PO KOJEM SUDOVI I JAVNI BILJEŽNICI PROVODE PRISILNO OSTVARENJE TRAŽBINA

SADRŽAJ ZAKONA • POSTUPAK PO KOJEM SUDOVI I JAVNI BILJEŽNICI PROVODE PRISILNO OSTVARENJE TRAŽBINA NA TEMELJU OVRŠNIH I VJERODOSTOJNIH ISPRAVA

UTVRĐIVANJE IMOVINE OVRŠENIKA SVRHA POSTUPKA -NAMIRENJE OVRHOVODITELJA- PROKAZNA IZJAVA PROKAZNI POPIS DUŽNOST DAVANJA PODATAKA

UTVRĐIVANJE IMOVINE OVRŠENIKA SVRHA POSTUPKA -NAMIRENJE OVRHOVODITELJA- PROKAZNA IZJAVA PROKAZNI POPIS DUŽNOST DAVANJA PODATAKA O IMOVINI

PROKAZNA IZJAVA • Gdje se nalaze stvari radi čija se predaje ili isporuke vodi

PROKAZNA IZJAVA • Gdje se nalaze stvari radi čija se predaje ili isporuke vodi ovrha • Postupak pred sudom • Javnost • Obrazac • Kažnjavanje ( čl. 3 OZ i 10 ZPP ) UČINKOVITOST?

PROKAZNI POPIS • Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine bez uspjeha jer se

PROKAZNI POPIS • Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine bez uspjeha jer se nisu našli predmeti na kojima se ovrha može provesti - Postupak pred sudom • Javnost • Obrazac • Kažnjavanje ( čl. 3 OZ i 10 ZPP ) UČINKOVITOST? DUŽNOST OVRHOVODITELJA DA UZ PRIJEDLOG DOSTAVI DOKAZ O POSTUPANJU PREMA ČL. 16 b

DUŽNOST DAVANJA PODATAKA O DUŽNIKU • • • HZMIORH MUP FINA TIJELO KATASTARSKE EVIDENCIJE

DUŽNOST DAVANJA PODATAKA O DUŽNIKU • • • HZMIORH MUP FINA TIJELO KATASTARSKE EVIDENCIJE DUŽNIKOV DUŽNIK POREZNA UPRAVA ? Čl. 16 a st. 13 OZ – PROKAZNI POPIS – Na prijedlog ovrhovoditelja sud može zatražiti očitovanje i od drugih osoba ili tijela

OVRŠNE ISPRAVE • NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE- SUDOVI • • • Ovršna sudska odluka i

OVRŠNE ISPRAVE • NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE- SUDOVI • • • Ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba Ovršna odluka arbitražnog suda Ovršna odluka donesena u upravnom postupku Ovršna javnobilježnička odluka i isprava Nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u RH - Druga isprava koja je kao takva određena zakonom

OVRŠNOST ODLUKE • SUDSKA ODLUKA KOJOM JE NALOŽENO ISPUNJNJE TRAŽBINE NA DAVANJE ILI ČINJENJE

OVRŠNOST ODLUKE • SUDSKA ODLUKA KOJOM JE NALOŽENO ISPUNJNJE TRAŽBINE NA DAVANJE ILI ČINJENJE OVRŠNA JE • AKO JE PRAVOMOĆNA • AKO JE PROTEKAO ROK ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE -------------- • Čl. 23 a OZ

PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU • AKO SU U NJOJ NAZNAČENI • VJEROVNIK •

PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU • AKO SU U NJOJ NAZNAČENI • VJEROVNIK • DUŽNIK • PREDMET • VRSTA • OPSEG • VRIJEME OBAVEZE -------PRIJENOS TRAŽBINE

VJERODOSTOJNA ISPRAVA • NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE – JAVNI BILJEŽNICI • RAČUN • MJENICA I

VJERODOSTOJNA ISPRAVA • NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE – JAVNI BILJEŽNICI • RAČUN • MJENICA I ČEK • JAVNA ISPRAVA • IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA • PO ZAKONU OVJEROVLJENA PRIVATNA ISPRAVA • POSEBNIM PROPISIMA ODREĐENA ISPRAVA ------Original ili ovjereni prijepis - Čl. 501 ZPP

NADLEŽNOST MJESNA NADLEŽNOST ISKLJUČIVA STVARNA NADLEŽNOST -OPĆINSKI SUDOVI ( ako rješavanje nije povjereno drugom

NADLEŽNOST MJESNA NADLEŽNOST ISKLJUČIVA STVARNA NADLEŽNOST -OPĆINSKI SUDOVI ( ako rješavanje nije povjereno drugom sudu , tijelu ili osobi ) -TRGOVAČKI SUDOVI -JAVNI BILJEŽNICI • Čl. 34 b ZPP

 MJESNA I STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA PREMA PREDMETU OVRHE • NEKRETNINA (čl. 74 OZ

MJESNA I STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA PREMA PREDMETU OVRHE • NEKRETNINA (čl. 74 OZ ) • POKRETNINE ( čl. 126 i 127 OZ ) • DIONICE I POSLOVNI UDJELI ( čl. 194 OZ ) • DIONICE ZA KOJE SU IZDANE ISPRAVE (čl. 199 OZ) • NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNU( čl. 205 ) • NOVČANA TRAŽBINA OVRŠENIKA ( čl. 147 OZ )

PRIJEDLOG ZA OVRHU - ZAHTJEV - u kojem mora biti naznačena ovršna ili vjerodostojna

PRIJEDLOG ZA OVRHU - ZAHTJEV - u kojem mora biti naznačena ovršna ili vjerodostojna isprava - OVRHOVODITELJ I OVRŠENIK ( valjana naznaka ) - TRAŽBINA - SREDSTVO I PREDMET - DRUGI PROPISANI PODACI - RJEŠENJE KOJIM SE PRIJEDLOG ODBACUJE ILI ODBIJA MORA BITI OBRAZLOŽENO

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE 1) ZAHTJEV DA SUD NALOŽI OVRŠENIKU DA

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE 1) ZAHTJEV DA SUD NALOŽI OVRŠENIKU DA U ROKU OD 8 DANA ( 3 DANA ) NAMIRI TRAŽBINU S TROŠKOVIMA 2) OVRŠNI ZAHTJEV Čl. 35 st. 3 OZ ODBAČAJ PRIJEDLOGA

RJEŠENJE O OVRSI • NAZNAKA • • • Ovršne ili vjerodostojne isprave Ovrhovoditelj i

RJEŠENJE O OVRSI • NAZNAKA • • • Ovršne ili vjerodostojne isprave Ovrhovoditelj i ovršenik Tražbina Sredstvo i predmet Drugi podaci RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE • NALOG • ODREĐENJE

JAVNI BILJEŽNICI • ODLUČUJU O PRIJEDLOGU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE • AKO OCIJENI DA

JAVNI BILJEŽNICI • ODLUČUJU O PRIJEDLOGU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE • AKO OCIJENI DA PRIJEDLOG NIJE DOPUŠTEN, UREDAN ILI OSNOVAN- PROSLJEĐUJE PREDMET SUDU • ODLUKA JAVNOG BILJEŽNIKA - 30 DANA • ODLUKA SUDA – 60 DANA • MOGUĆNOST ODREĐIVANJA OVRHE OPĆENITO NA IMOVINI OVRŠENIKA • OTPRAVAK RJEŠENJA O OVRSI SA POTVRDOM PRAVOMOĆNOSTI I OVRŠNOSTI JAVNI BILJEŽNIK PREDAJE OVRHOVODITELJU ( broj otpravaka )

PRIGOVOR • REDOVAN PRAVNI LIJEK • PREDMET SE PROSLJEĐUJE SUDU A) ako je prigovor

PRIGOVOR • REDOVAN PRAVNI LIJEK • PREDMET SE PROSLJEĐUJE SUDU A) ako je prigovor dopušten i pravovremen B) i ako nije SPIS PROSLJEĐEN SUDU PO PRIGOVORU, ŽALBI ILI PRIJEDLOGU ZA ODGODU OSTAJE KOD SUDA

DOSTAVA RJEŠENJA O OVRSI • ODBAČAJ / ODBIJANJE- samo ovrhovoditelju • NA TEMELJU OVRŠNE

DOSTAVA RJEŠENJA O OVRSI • ODBAČAJ / ODBIJANJE- samo ovrhovoditelju • NA TEMELJU OVRŠNE ISPRAVE –PRIJE PRAVOMOĆNOSTI TIJELU KOJE OVRHU PROVODI • NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE TEK NAKON ŠTO POSTANE PRAVOMOĆNO -------- OVRHA NA POKRETNINAMA - OVRHA NA NEKRETNINI

DOSTAVA • PRAVNOJ OSOBI UPISANOJ U UPISNIK • ODGOVORNOJ FIZIČKOJ OSOBI • ODGOVORNOJ PRAVNOJ

DOSTAVA • PRAVNOJ OSOBI UPISANOJ U UPISNIK • ODGOVORNOJ FIZIČKOJ OSOBI • ODGOVORNOJ PRAVNOJ OSOBI OGLASNA PLOČA SUDA

DOSTAVA PUTEM JAVNOG BILJEŽNIKA OVRŠENIKU • OPĆE ODREDBE O DOSTAVI PREMA OZ • DOSTAVA

DOSTAVA PUTEM JAVNOG BILJEŽNIKA OVRŠENIKU • OPĆE ODREDBE O DOSTAVI PREMA OZ • DOSTAVA OVRŠENIKU FIZIČKOJ OSOBI KOJA NE OBAVLJA UPISANU DJELATNOST - NA ZAHTJEV OVRHOVODITELJA - dvije neuspjele dostave Dostava putem javnog bilježnika Prava i dužnosti sudskog dostavljača Troškovi dostave-troškovi ovrhe

DOSTAVA PUTEM JAVNOG BILJEŽNIKA OVRHOVODITELJU • DVIJE NEUSPIJELE UZASTOPNE DOSTAVE OVRHOVODITELJU – DOSTAVA PUTEM

DOSTAVA PUTEM JAVNOG BILJEŽNIKA OVRHOVODITELJU • DVIJE NEUSPIJELE UZASTOPNE DOSTAVE OVRHOVODITELJU – DOSTAVA PUTEM OGLASNE PLOČE JAVNOG BILJEŽNIKA • NEUSPIJEŠNA DOSTAVA OVRŠENIKU ( koji ne obavlja upisanu djelatnost ) – daljnja dostava samo na pisani zahtjev ovrhovoditelja uz upozorenje

OBUSTAVA POSTUPKA • AKO OVRHOVODITELJ U ROKU OD 15 DANA OD DOSTAVE OBAVIJESTI NE

OBUSTAVA POSTUPKA • AKO OVRHOVODITELJ U ROKU OD 15 DANA OD DOSTAVE OBAVIJESTI NE ZAHJEVA PODUZIMANJE DALJNJIH RADNJI SMATRA SE DA JE POSTUPAK OBUSTAVLJEN • NA ZAHTJEV OVRHOVODITELJA ILI OVRŠENIKA JAVNI BILJEŽNIK IZDAJE POTVRDU O OBUSTAVI

PROVEDBA OVRHE NA TEMELJU RJEŠENJA O OVRSI IZDANOG PO JAVNOM BILJEŽNIKU PRAVOMOĆNOST RJEŠENJA O

PROVEDBA OVRHE NA TEMELJU RJEŠENJA O OVRSI IZDANOG PO JAVNOM BILJEŽNIKU PRAVOMOĆNOST RJEŠENJA O OVRSI IZVANSUDSKA OVRHA - Na tražbini po računu kod banke - Općenito na imovini ovršenika SUDSKA OVRHA - Ako predmet ovrhe nije novčana tražbina

ODREĐENJE I PROVEDBA OVRHE • NA TEMELJU RJEŠENJA O OVRSI IZDANOG PO JAVNOM BILJEŽNKU

ODREĐENJE I PROVEDBA OVRHE • NA TEMELJU RJEŠENJA O OVRSI IZDANOG PO JAVNOM BILJEŽNKU - Ako je rješenjem o ovrsi javnog bilježnika ovrha određena na novčanoj tražbini ili općenito na imovini - Prijedlog ovrhovoditelja za određivanjem ovrhe na predmetu na kojem se ne može odrediti izvansudska ovrha - Postupanje suda - prema čl. 5 st. 3 OZ DOSTAVA DOKAZA SUDU DA SE NIJE PROVELA OVRHA

OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI NA RAČUNU KOD BANKE • SADRŽAJ PRIJELDOGA Kunski i devizni

OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI NA RAČUNU KOD BANKE • SADRŽAJ PRIJELDOGA Kunski i devizni računi kod svih banaka uz naznaku glavnog računa - Prijenos sa računa drugih banaka na glavni račun banke ovršenika - Prijenos na račun ovrhovoditelja

ODGOVORNOST BANKE U PARNIČNOM POSTUPKU - Odgovornost za povredu odredbi o opsegu, redoslijedu i

ODGOVORNOST BANKE U PARNIČNOM POSTUPKU - Odgovornost za povredu odredbi o opsegu, redoslijedu i načinu namirenja ovrhovoditelja ( čl. 206 st. 6 OZ ) - Obavijest da nema sredstava na računu-obavijest sudu u roku od 8 dana ( 211 st. 2 OZ ) - Spor između banke i stranaka ( postupanje prema rješenju o ovrsi , namirenje ovrhovoditelja u cijelosti čl. 180 a st. 5 OZ)

ROK • AKO OVRHOVODITELJ NE BUDE NAMIREN UROKU OD 1 GODINE OD DOSTAVE RJEŠENJA

ROK • AKO OVRHOVODITELJ NE BUDE NAMIREN UROKU OD 1 GODINE OD DOSTAVE RJEŠENJA O OVRSI BANCI SUD OBUSTAVLJA OVRHU ODGODA OVRHE – NA PRIJEDLOG OVRHOVODITELJA – SAMO JEDNOM I TO ZA VRIJEME KOJE ODREDI SUD

OVRHA NA POKRETNINAMA OVRŠNE RADNJE Zapljena, procjena, oduzimanje, otpremanje, povjeravanje na čuvanje sudu ,

OVRHA NA POKRETNINAMA OVRŠNE RADNJE Zapljena, procjena, oduzimanje, otpremanje, povjeravanje na čuvanje sudu , ovrhovoditelju ili trećoj osobi, prodaja i namirenje ovrhovod. Itelja ODBAČAJ PRIJEDLOGA - Odgoda 30 dana ( ne 3 mj. ) - Obustava – 30 dana od dana bezuspješne pljenidbe ( ne 3 mj. )

OVRHA NA POKRETNINAMA • PRAKTIČNA VAŽNOST INSTITUTA ZA OSTVARENJE SVRHE POSTUPKA ? • MOGUĆNOST

OVRHA NA POKRETNINAMA • PRAKTIČNA VAŽNOST INSTITUTA ZA OSTVARENJE SVRHE POSTUPKA ? • MOGUĆNOST POVJERAVANJA ZAPLJENJENIH POKRETNINA NA ČUVANJE JAVNOM KOMISIONARU

JAVNI KOMISIONARI • ODJEL ZA ORGANIZACIJU POSLOVA JAVNOG KOMISIONARA • POPIS JAVNIH KOMISIONARA •

JAVNI KOMISIONARI • ODJEL ZA ORGANIZACIJU POSLOVA JAVNOG KOMISIONARA • POPIS JAVNIH KOMISIONARA • JAVNI KOMISIONARI MUSTAČ-COMMERCE, d. o. o. Virovitica, Gajeva • CHEMO MIX, d. o. o. Slatina, K. Zvonimira 313 PZ • KALINOVAC Kalinovac, Dravska • PRVA KOMISIONA TRGOVINA, d. o. o. Osijek, K. Zvonimira 175 • CORDYLINE, d. o. o. Osijek, H. Republike 43/ • CENTAR ZA PRODAJU, d. o. o. Zagreb, Drinska 87 • FRED BOBEK, d. o. o. Vodice, Trgovačka industrijska zona bb • … • Web stranica HGH www. hgk. hr

OVRHA NA MOTORNOM VOZILU • ODREĐUJU SUDOVI I JAVNI BILJEŽNICI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE I

OVRHA NA MOTORNOM VOZILU • ODREĐUJU SUDOVI I JAVNI BILJEŽNICI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE I OVRŠNE ISPRAVE • DOKAZ VLASNIŠTVA OVRŠENIKA • DOSTAVA RJEŠENJA O OVRSI MUP, UPISNIK FINE ZABILJEŽBA OVRHE-ZALOŽNO PRAVO OVRHOVODITELJ – DUŽNOST ZA PREDLAGANJE ODUZIMANJA UZ NAZNAKU MJESTA OBUSTAVA

OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI NA RAČUNU KOD BANKE • NAZNAKA GLAVNOG RAČUNA • NAČIN

OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI NA RAČUNU KOD BANKE • NAZNAKA GLAVNOG RAČUNA • NAČIN PROVEDBE SA “SPOREDNIH” RAČUNA • NAČIN PROVEDBE USKLAĐEN SA ODREDBAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

OVRHA NA PLAĆI • IZMJENJEN Čl. 149 OZ IZUZIMANJE U VISINI OD 2/3 PROSJEČNE

OVRHA NA PLAĆI • IZMJENJEN Čl. 149 OZ IZUZIMANJE U VISINI OD 2/3 PROSJEČNE NETO PLAĆE U RH AKO JE PLAĆA MANJA- IZUZIMANJE U VISINI OD 2/3 PLAĆE OVRŠENIKA

PROSJEČNA NETO PLAĆA • PROSJEČAN IZNOS MJESEČNE NETO – PLAĆE ISPLAĆENE PO JEDNOM ZAPOSLENOM

PROSJEČNA NETO PLAĆA • PROSJEČAN IZNOS MJESEČNE NETO – PLAĆE ISPLAĆENE PO JEDNOM ZAPOSLENOM U PRAVNIM OSOBAMA U RH ZA RAZDOBLJE – SIJEČANJ – KOLOVOZ TEKUĆE GODINE • UTVRĐUJE JE DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU I OBJAVLJUJE U NN NAKASNIJE DO 31. 12. TEKUĆE GODINE A • PRIMJENJUJE SE U NAREDNOJ GODINI • NN 73/08. (26. 6. 08. ) - OBJAVA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU : - PROSJEČNA NETO PLAĆA U RAZDOBLJU SIJEČANJ – KOLOVOZ 2007. IZNOSILA JE 4. 798 Kn

HVALA NA POZORNOSTI nada. nekic@tszg. pravosudje. hr

HVALA NA POZORNOSTI nada. [email protected] pravosudje. hr