Ovovn a uznvn vsledk dalho vzdlvn v esk

  • Slides: 16
Download presentation
Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v České republice Konference ke kvalitě a uznávání

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v České republice Konference ke kvalitě a uznávání neformálního vzdělávání 12. prosince 2007 Bratislava – Slovenská republika Mgr. Jakub Stárek

Výchozí model POŽADAVKY TRHU PRÁCE Typové pozice Povolání KVALIFIKACE ÚPLNÉ KVALIFIKACE Typové pozice DÍLČÍ

Výchozí model POŽADAVKY TRHU PRÁCE Typové pozice Povolání KVALIFIKACE ÚPLNÉ KVALIFIKACE Typové pozice DÍLČÍ KVALIFIKACE POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kurzy, programy Zkoušky Praxe, … Národní soustava kvalifikací – most mezi světem práce a vzděláváním

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání n n n Zákon č. 179/2006 Sb. ,

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání n n n Zákon č. 179/2006 Sb. , o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání PRO - účinnost od 1. 8. 2007 Nabídka systémového nástroje pro celoživotní učení Základní principy ¨ Národní soustava kvalifikací ¨ Kvalifikační a hodnotící standardy ¨ Autorizované osoby ¨ Organizace zkoušek ¨ Uznávání výstupů pro účely praxe i studia 129 ZDRŽ. 6 PROTI 0

Autorizace n Autorizace - oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném

Autorizace n Autorizace - oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace n Kompetence za provádění autorizace mají ministerstva dle věcné působnosti n proces autorizace podléhá správnímu řádu - zahajuje se na základě písemné žádosti n na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace

Od uznávání k ověřování Uznávání – dle standardu či kreditů Uznávání portfolio II. I.

Od uznávání k ověřování Uznávání – dle standardu či kreditů Uznávání portfolio II. I. Ověřování otevřený standard Ověřování – pevný standard III. IV.

Základní prvky NSK Způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla odpovídá určitému oboru vzdělání. Způsobilost vykonávat

Základní prvky NSK Způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla odpovídá určitému oboru vzdělání. Způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které dávají možnost pracovního uplatnění. ÚPLNÉ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE Zedník, Zahradník Automechanik Omítkář Zhotovitel zateplovacích systémů Kamnář, krbař Ovocnář Školkař Vazač a aranžér květin Mechanik pneusevisu

Standardy NSK Stanoví, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět Kvalifikační standard n

Standardy NSK Stanoví, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět Kvalifikační standard n Posuzování pojetí a obsahu kvalifikačních standardů dílčích kvalifikací je velmi významnou příležitostí pro uplatňování požadavků zaměstnavatelů.

Standardy NSK Stanoví kritéria a postupy pro ověřování požadavků kvalifikačního standardu Hodnotící standard n

Standardy NSK Stanoví kritéria a postupy pro ověřování požadavků kvalifikačního standardu Hodnotící standard n n Kritéria musí umožňovat jednoznačné ověření, zda zkoušený má příslušnou kompetenci Je třeba zvažovat i reálnost ověření jak z hlediska technického, tak ekonomického Posoudit navrhované požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob (+ návrhy a doplnění) Posoudit navrhované požadavky na materiálně technické zabezpečení (+ návrhy a doplnění)

Vstup do informačního systému NSK www. narodni-kvalifikace. cz Zprávy Národní soustava kvalifikací Přehled kvalifikací

Vstup do informačního systému NSK www. narodni-kvalifikace. cz Zprávy Národní soustava kvalifikací Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č. 179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. 18. 6. 2007 Důležité adresy - řešitelské stránky projektu NSK, informace o projektu, změna hesla v SSU, systém spravující uživatele (SSU). Skupiny kvalifikací úplné dílčí Doprava a spoje Polygrafie a zpracování papíru Ekologie a ochrana životního prostředí Potravinářství a potravinářská chemie Elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika Stavebnictví, geodézie a kartografie Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Strojírenství a strojírenská výroba Hornictví a hornická geologie Technická chemie a chemie silikátů Kožedělná a obuvnická výroba Textilní výroba a oděvnictví Obchod Umění a užité umění Osobní a provozní služby Zemědělství a lesnictví Zpracování dřeva

Britský model sektorových rad Inspirace z britského modelu: SSC‘s – Sector Skills Councils. Požadavky

Britský model sektorových rad Inspirace z britského modelu: SSC‘s – Sector Skills Councils. Požadavky na obsah pozic, povolání a kvalifikací - Posuzování kvalifikačních a hodnotících standardů - Doporučení k autorizacím

Příprava standardů Data platná k 23. 10. 2007 DK se zpracovanými návrhy KS 320

Příprava standardů Data platná k 23. 10. 2007 DK se zpracovanými návrhy KS 320 DK se zpracovanými návrhy HS 315 DK schválené sektorovými radami 158 DK schválené MŠMT 57

Naplňování NSK Data platná k 11/2007 n MŠMT schválilo 2 sady standardů 6. 8.

Naplňování NSK Data platná k 11/2007 n MŠMT schválilo 2 sady standardů 6. 8. 2007 a 6. 11. 2007 n Celkem schváleno 57 standardů DK pro 10 ÚK n 2 resorty – MMR (2 ÚK) MZE (8 ÚK) n V procesu schvalování jsou standardy MD (3 DK pro 1 ÚK – železniční standardy) n V procesu vypořádávání připomínek ke standardům jsou standardy MPO (4 ÚK – stavební standardy)

Naplňování zákona Autorizace a zkoušky n MMR – 2 autorizované osoby (pro dalších 10

Naplňování zákona Autorizace a zkoušky n MMR – 2 autorizované osoby (pro dalších 10 žádostí probíhá schvalovací řízení) n MZE – 5 autorizovaných osob Všechny jsou PO – školy (státní, soukromé) n 7. 12. 2007 proběhla první zkouška DK sommeliér a DK barman – úspěšně!

Kontroverzní a praktické otázky při tvorbě zákona n Definice ¨ složitost a novost terminologie

Kontroverzní a praktické otázky při tvorbě zákona n Definice ¨ složitost a novost terminologie ¨ provázanost mezi počátečním a dalším vzděláváním ¨ provázanost mezi vzděláváním a trhem práce n n Osvědčení o dílčí kvalifikaci – dokument podobný vysvědčení z formálního vzdělávání Výše úhrady za provedení zkoušky (byznys nebo veřejná služba)

Výhled n Návrhy na úpravu zákona ¨ Legalizace sektorových rad ¨ Termíny konání zkoušek

Výhled n Návrhy na úpravu zákona ¨ Legalizace sektorových rad ¨ Termíny konání zkoušek (agrotechnické lhůty) ¨ Správní poplatky ¨ Osvědčení není archiválií n Propojení NSK s EQF

Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Jakub Stárek jakub. starek@msmt. cz

Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Jakub Stárek jakub. [email protected] cz