OTO SGORTALARI PROJES 16 Mart 2015 erik Proje

  • Slides: 56
Download presentation
OTO SİGORTALARI PROJESİ 16 Mart 2015

OTO SİGORTALARI PROJESİ 16 Mart 2015

İçerik • Proje Kapsamı • Eşdeğer Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu • Sigorta

İçerik • Proje Kapsamı • Eşdeğer Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu • Sigorta Suiistimali ile Mücadele • Doğrudan Tazmin Sistemi

Proje kapsamında sektör genelinde uygulanacak iş modelleri tasarımlarının yapılması ve modellerin hayata geçirilmesi hedeflendi

Proje kapsamında sektör genelinde uygulanacak iş modelleri tasarımlarının yapılması ve modellerin hayata geçirilmesi hedeflendi 1 2 Eşdeğer Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu Sigorta Suiistimali ile Mücadele • Yedek Parça ve Servis Sertifikasyon Modellerinin ve İlkelerinin Tanımlanması • Sektör Geneline Uygun Suistimal Yönetim Modelinin Tanımlanması 3 Doğrudan Tazmin Sistemi • Tazmin Kuralları • Yönetişim Modeli • Ortalama Hasar Hesaplaması

İçerik • Eşdeğer Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu

İçerik • Eşdeğer Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu

Projenin 1. fazında sektördeki paydaşların görüşleri alınmış, yurtdışındaki en iyi uygulamalar incelenmiş ve sertifikasyon

Projenin 1. fazında sektördeki paydaşların görüşleri alınmış, yurtdışındaki en iyi uygulamalar incelenmiş ve sertifikasyon komitesi ile düzenli olarak paylaşılmıştır Mevcut Durumun Değerlendirilmesi OSD ODD ÖTASAD CZ Türk Sektör Paydaşları ile Görüşmeler TÜV-SÜD Türkiye Sigorta Pazarı Dinamikleri Önceki Çalışmalar Yasal Mevzuat Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar Ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Karayolları Trafik Kanunu Borçlar Kanunu Pazar Yapısı Hedef Tedarik Ağı Sertifikasyon Modeli Türk Loydu AGM Otomotiv Group Auto Turkey EG Danışmanlık Hedef Parça Grupları KT Danışmanlık İspanya Yurtdışı Sertifikasyon Örneklerinin İncelenmesi Portekiz İngiltere Amerika Danışmanlık Firması Yurtdışı Konu Uzmanları ile Görüşmeler Haftalık Sertifikasyon Komitesi

2. faz çalışmaları kapsamında analiz ve araştırma, ortaklık alternatiflerinin değerlendirilmesi ve paydaş görüşlerinin alınması

2. faz çalışmaları kapsamında analiz ve araştırma, ortaklık alternatiflerinin değerlendirilmesi ve paydaş görüşlerinin alınması aktivitelerine paralel olarak değişim yönetimi çalışmaları yürütülmüştür Thatcham Centro Zaragoza Genelge taslağı çalışmaları AXA CAPA Belgelendirme kuruluşları ile görüşmeler Oto Yedek Parça ve Servis Sertifikasyon Merkezi İş ve İşleyiş Modeli Kapsamında KAPA Sigorta şirketleri Türk Loydu CZ Türk Parça dağıtıcıları ile görüşmeler Groupauto Parça üreticileri ile görüşmeler Phira Karland Aksigorta Allianz Intertek TUV_Rheinland Hazine Müsteşarlığı Hasar onarım servisleri için anket çalışması IPSOS Web sitesi kurulumu Acer Pro Marka Çalışmaları Leo Burnett SBM Veri analizi Oran Paramparça

Yurtdışındaki sertifikasyon organizasyonları incelendiğinde örnek yapıların sigorta şirketleri tarafından kurulmuş olan bağımsız özel kuruluşlar

Yurtdışındaki sertifikasyon organizasyonları incelendiğinde örnek yapıların sigorta şirketleri tarafından kurulmuş olan bağımsız özel kuruluşlar olduğu görülmektedir Almanya • Parça Sertifikasyonu • Üretici Sertifikasyonu • Servis sertifikasyonu İngiltere • Kurucu: Sigorta Şirketleri • Araştırma, veri üretim, eğitim merkezi • Eşdeğer Parça Sertifikasyonu • Servis sertifikasyonu Hollanda • • Kurucu: Allianz Üretici sertifikasyonu Eğitim merkezi Servis sertifikasyonu İsviçre • Servis sertifikasyonu • Test laboratuvarları • Eğitim merkezi İspanya Amerika • • Kurucu: Sigorta Şirketleri Eşdeğer Parça sertifikasyonu Üretici belgelendirme Test laboratuvarı • • Kurucu: Sigorta Şirketleri Eşdeğer Parça sertifikasyonu Servis sertifikasyonu Test laboratuvarı Güney Kore • Kurucu: Kore Sigorta Geliştirme Enstitüsü • Onarım araştırma merkezi • Eğitim merkezi • Servis sertifikasyonu Belçika • Uygunluk belgelendirme • Test laboratuvarı • Eğitim merkezi • Eşdeğer Parça Belgelendirme • Test Laboratuvarları Tayland Güney Afrika • • Eşdeğer Parça sertifikasyonu Üretici sertifikasyonu Tedarikçi sertifikasyonu Test laboratuvarı Projenin Odaklandığı Kuruluşlar

Thatcham Organizasyon Adı Temel Ürün ve Hizmet Odakları • Sigortalı Araç Onarım Araştırma Merkezi

Thatcham Organizasyon Adı Temel Ürün ve Hizmet Odakları • Sigortalı Araç Onarım Araştırma Merkezi (Motor Insurers’ Repair Research Centre) • Araç Onarım Zamanları Amaç • Güvenlik ve kalite standartlarının ödün vermenden Sigorta Hasar ödemeleri maliyetlerini düşürmek • Araç Onarım Metotları Genel Bakış • • • İngiliz sigorta şirketleri tarafından kurulan ve fonlanan kar amacı gütmeyen araştırma merkezidir 27 üye sigorta şirketi Motor sigorta primlerinin belirli bir yüzdesi oranında katkı yapar 180’den fazla çalışanı sektöre AR-GE ve eğitim sağlar Euro-NCAP onaylı Kaza Test Laboratuvarına ve 2 adet tam donanımlı otomotiv akademisine sahiptir Tayland’daki ofisi Asya bölgesindeki kullanıcılara hizmetler sunmaktadır 1969 Thatcham Kuruluş 2004 NCAP Üyeliği 2005 Otomotiv Akademisi 2008 Thatcham -TÜV programı 2012 NCAP Akreditasyonu 2013 ABI – Grup Değerlendirme • Parça Bilgileri • Araç Testi

Centro Zaragoza (CZ) Organizasyon Adı Temel Ürün ve Hizmet Odakları • Taşıt Onarım Araştırma

Centro Zaragoza (CZ) Organizasyon Adı Temel Ürün ve Hizmet Odakları • Taşıt Onarım Araştırma Enstitüsü (The Instituto de Investigación Sobre Reparación de Vehículos, S. A. CENTRO ZARAGOZA) • Araç Onarımları için Standartlar ve Ölçekler Oluşturmak Amaç • Kaliteli yedek parça üretimi ve rekabetçi bir pazar oluşturmak adına parça üreticilerini kendi kalite sistemleri geliştirmeye teşvik etmek • Araç sigortası kapsamında, gerek maddi hasarın yönetimi ve kontrolü gerekse de bedeni yaralanmanın önlenmesi için araştırma yapmak; ve Yol Emniyetini geliştirecek girişimleri desteklemek Genel Bakış • 1987’de 14 sigorta şirketinin kurduğu ticari sertifikasyon kuruluşu • 2012’de 19 sigorta şirketi ortaklı yapı • 22 ortak İspanya araç sigortası primlerinin %65’ini, Portekiz’dekinin %30’unu temsil eder 1987 1990 1999 2003 CZ Kuruluş RCAR üyeliği İlk parçanın sertifikasyonu CZ’nin TÜV kabulü 2011 CZ Türk Kuruluş • Yedek Parça ve Servis Sertifikasyonu • Bilgi Teknolojileri / Yazılım • Bilimsel ve Teknik Araştırma • Kaza İnceleme ve Çalıntı Araç Takip • Mesleki Eğitim ve Gelişim

Cappa Organizasyon Adı Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu • Sertifikalı Otomotiv Parçaları Birliği - The

Cappa Organizasyon Adı Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu • Sertifikalı Otomotiv Parçaları Birliği - The Certified Automotive Parts Association (CAPA) Amaç • Sertifikasyon standartları belirleyen kar amacı gütmeyen, bağımsız, üçüncü parti sertifikasyon sağlayan bir organizasyon olarak hasar onarımlarında kaliteden ödün vermeden fiyatı düşürerek yedek parça pazarında rekabetini artırmak Genel Bakış • 1987’de Amerikan sigorta şirketlerinin kurduğu kar amacı gütmeyen organizasyondur • CAPA prensipleri; araç onarım servisleri, tüketiciler, sigorta şirketleri ve parça distribütörlerinin oluşturduğu 11 kişilik bir komite tarafından belirlenir • CAPA Teknik Komitesi, parça kalite devamlılığını sağlamak için CAPA standartlarının dönemsel revizyonlarını gerçekleştirir • Araç onarım servisleri, tüketici grupları, distribütörler, sigorta şirketleri CAPA’ya üye gruplardır • Liberty Mutual, State Farm, Allstate Insurance, GEICO, Guide. One Insurance. . • CAPA, ANSI (American National Standards Institute) tarafından Standart Geliştirici olarak akredite edilmiştir Sponsor Katılımcı Onaylayıcı • Parça Üreticisi • 1990 -2013 yılları arasında pazara toplam 61. 9 M sertifikalı eşdeğer parça sunumu • 2012 yılında pazarda toplam 5, 574, 000 CAPA sertifikalı eşdeğer parça • 2012 yılında CAPA Programına dahil 13, 792 yedek parça • 2012 yılında 1, 506 yedek parçaya ve 43 parça üretici sistem ve sürecine sertifikasyon onayı • Yedek parçalar için aşınmaya dayanıklı CAPA etiketi • Aydınlatma parçaları için CAPA etiketi

Yurtdışı sertifikasyon kuruluşlarının pek çok ortak ürün ve hizmeti sigorta sektörüne sundukları görülmektedir Ürün

Yurtdışı sertifikasyon kuruluşlarının pek çok ortak ürün ve hizmeti sigorta sektörüne sundukları görülmektedir Ürün ve Hizmetler 1 Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu 2 Eşdeğer Yedek Parça Üretici Sertifikasyonu 3 Onarım Servisi Sertifikasyonu 4 Elektronik Parça Kılavuzu 5 Hasar Yönetim Sistemi 6 Teknik Yayınlar 7 Araç Kaza Testleri 8 Hasar Onarım Metotları, Süreleri, Ölçekleri, Tahmini Fiyatlama 9 Araç Onarım Eğitimleri 10 Çalıntı Araç Belirleme / Araç Müzayede Yönetimi 11 Kaza Canlandırma / Görsel ve İşitsel Yapımlar

Yurtdışı sertifikasyon kuruluşları sertifikasyon uygulamalarında benzer parça grupları için farklı değerlendirme kriterlerini analiz etmekte

Yurtdışı sertifikasyon kuruluşları sertifikasyon uygulamalarında benzer parça grupları için farklı değerlendirme kriterlerini analiz etmekte ve bu değerlendirmelerde global standartlardan faydalanmaktadırlar Parça Grupları • Metal Parçalar • Plastik Parçalar • Aydınlatma Parçaları Sertifikasyon Değerlendirme Kriterleri • • • Boyutsal kontrol Görsel uyum Malzeme analizi Mekanik özellikler Astar ve kaplama performansı • Yapıştırıcı performansı • • Kaynak bütünlüğü Korozyon direnci Bağlama ekipmanları Aydınlatma performansı • Kaza testi • • • • Kullanılan Standartlar • ASTM • SAE • ISO • FMVSS • DIN • ISO Boyutsal kontrol Görsel uyum Malzeme özellikleri Fonksiyonel uyum Kaplama performansı Korozyon direnci Kaza testi • EN • ASTM E-Sınıfı • Eşdeğer kalitede malzeme Sertifikasyon Sınıfları Malzeme ve performans test sonuçları Boyutsal kontrol Tasarım kayıtları Kalite kontrol planı Süreç akış şemaları Hata türü ve etkilerinin analizi (FMEA) Kaza testi • UN / ECE • TQAM - Thatcham Kalite Güvence Kılavuzu

Değerlendirme kriterleri doğrultusunda alternatif yapılar içerisinden sektöre en fazla avantajı sağlayacak yapının «Bağımsız Özel

Değerlendirme kriterleri doğrultusunda alternatif yapılar içerisinden sektöre en fazla avantajı sağlayacak yapının «Bağımsız Özel Yapı» olduğu öngörülmüştür A Değerlendirme Kriterleri B Resmi Tekil Yapı C Çoklu Yapı Bağımsız Özel Yapı Sektör beklentilerinin karşılanması Odağında sigorta sektörü hizmetleri olması Yurtdışı sertifikalarının sisteme entegrasyon kolaylığı Denetim Kolaylığı Devlet Yatırım Desteği Genel Görünüm Düşük

Kuruluş sektöre sunulacak hizmetlerinin tamamını aşamalı olarak kendi bünyesinde gerçekleştirebilecek şekilde kurgulandı Hedef Kuruluş

Kuruluş sektöre sunulacak hizmetlerinin tamamını aşamalı olarak kendi bünyesinde gerçekleştirebilecek şekilde kurgulandı Hedef Kuruluş içi Dış Kaynak Gelişme Başlangıç Strateji Planlama ve Kontrol Sertifikasyon AR-GE Sektörel Hizmetler Test Laboratuvarı Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma Eğitim Merkezi Veritabanı Kuruluş içi Hibrit § Kısa vadede yüksek yatırım gerekliliği ve sektör ihtiyaçlarının ivedi şekilde karşılanması hedefinden dolayı tüm fonksiyonların dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir § Organizasyon stratejinin belirlenmesi, işleyişinin planlanması ve dış kaynakların yönetilmesi ve kontrolünün sağlanması için bu fonksiyonların kurum içerisinde gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma Merkezi Veritabanı Dış kaynak Sektörel Hizmetler § Zaman içerisinde dış kaynaklardan sağlanacak teknik bilgi transferi, Ar-Ge aktivitelerinin, sertifikasyon yetkinliğinin ve test laboratuvarlarının orta vadede kuruluş içerisinde yönetilmesini mümkün kılacaktır § Geliştirilen bilgi birikimin içeride tutulması ve sektöre uzun vadede sağlayacağı faydalar göz önünde bulundurulduğunda hedef modelde tüm fonksiyonların kuruluş içerisinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır Zaman

İşleyiş Modeli Hazine Müsteşarlığı • Sertifikasyon • Denetim Parça Üreticileri • Kalite Yönetim •

İşleyiş Modeli Hazine Müsteşarlığı • Sertifikasyon • Denetim Parça Üreticileri • Kalite Yönetim • Parça Sertifikasyon Kuruluşları Yedek Parça Sertifikasyonu • 3. Parti Sertifikasyon Yetkisi Numarası • Karşılığındaki Testi Orijinal Parça Kodu • 3. Parti Test Yetkisi Finansman Oto Yedek Parça ve Servis Sertifikasyon Merkezi (OSEM) • Eşdeğer Yedek Parça Görüntüleme 2 Sertifikasyon Yedek Parça Sertifikasyonu • Belgeli servis 2 Servis Sertifikasyonu Görüntüleme Sigortalı • Eşdeğer Yedek Parça Görüntüleme • Belgeli servis 3 Veri Yönetimi Test Laboratuvarları • Sertifikasyon • Denetim • Yasal Düzenleme 1 Strateji ve Planlama • Parça Kodu • Üretim Parti Belgesi • Teknik Dokümanlar • Türkiye Sigorta Birliği Servis Sertifikasyonu Onarım Servisi • Kalite Yönetim Belgesi • Teknik Dokümanlar Parça Tedarikçileri • Güncel Yedek Parça Bilgileri Yazılım ve Veri Şirketleri • Veri Paylaşımı 1 Strateji ve Planlama ve Kontrol • Sevk ve idarenin sağlanması • 3. parti sertifikasyon kuruluşlarının / test laboratuvarlarının yetkilendirilmesi 2 Sertifikasyon • Sertifikasyon gereksinimlerinin belirlenmesi • 3. parti sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılan eşdeğer yedek parçaların takip edilmesi • Servis sertifikasyonu için yürütülen denetim aktivitelerinin koordine ve takip edilmesi • Yedek parça ve servis sertifikasyon uygulaması ile ilgili olan itirazlarını değerlendirebilecek itiraz mekanizması yönetimi 3 Veri Yönetimi • Sertifikalı eşdeğer yedek parça ve belgelenen onarım servislerini tanımlama ve bilgilendirme mekanizmasının yönetilmesi Görüntüleme Sigorta Şirketleri • Şikayet bildirimi • Eşdeğer Yedek Parça Görüntüleme Onarım Servisi • Eşdeğer Yedek Parça Görüntüleme Sigorta Eksperleri

Türkiye sigorta sektörünün değerlerine ve ihtiyaçlarına göre önceliklendirme yapıldığında OSEM için uygun olan 4

Türkiye sigorta sektörünün değerlerine ve ihtiyaçlarına göre önceliklendirme yapıldığında OSEM için uygun olan 4 ürün ve hizmetin öne çıktığı görülmektedir Ürün ve Hizmetler 2 Eşdeğer Yedek Parça Üretici Sertifikasyonu 3 Onarım Servisi Sertifikasyonu 4 Elektronik Parça Kılavuzu 5 Çalıntı Araç Belirleme / Araç Müzayede Yönetimi 6 Hasar Onarım Metotları, Süreleri, Ölçekleri, Tahmini Fiyatlama 7 Araç Onarım Eğitimleri 8 Teknik Yayınlar 9 Araç Kaza Testleri 1 Yüksek Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu 2 3 4 9 Hızlı Kazanımlar 5 7 10 6 FAYDA Orta 1 8 10 Hasar Yönetim Sistemi 12 Araç Güvenlik Testleri Düşük 11 Hasar Ödeme Sistemi 11 13 Kaza Canlandırma / Görsel ve İşitsel Yapımlar 14 Grup Değerlendirme Sistemi / Araç Emniyet Skoru Kısa Orta ZAMAN Uzun

Beklenen çıktılar doğrultusunda OSEM iş süreçleri 5 ana başlık altında toplanmıştır Strateji ve Planlama

Beklenen çıktılar doğrultusunda OSEM iş süreçleri 5 ana başlık altında toplanmıştır Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi Raporlama

Strateji ve Planlama Süreç Adımı Süreç Detayı Süreç Aktiviteleri Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği

Strateji ve Planlama Süreç Adımı Süreç Detayı Süreç Aktiviteleri Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi Raporlama • Resmi kurumların belirlediği regülasyonları takip etmek • Sektör paydaşlarının ihtiyaçlarını değerlendirmek ve planlama yapmak • • Yönetmelik ve genelgelerin takip edilmesi Sektör paydaşlarının ihtiyaçlarının toplanması ve değerlendirilmesi Sektör gelişimine yönelik sertifikasyon planlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi Sertifikasyon programı detaylarının ve gereksinimlerinin gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellemelerin yapılması

Sertifikasyon Yeterliliği Süreç Adımı Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi

Sertifikasyon Yeterliliği Süreç Adımı Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi Raporlama 1 Yedek Parça S. 2 Servis S. Süreç Detayı • Regülasyon gereksinimlerine uygun sertifika kuruluşlarının başvurularını sektör yaklaşımları doğrultusunda değerlendirmek • Sektör ihtiyaçları doğrultusunda yeterlilik gereksinimlerine uyumlu sertifikasyon kuruşlarına yeterlilik sağlanması • Yeterlilik sağlayamayan sertifikasyon kuruluşlarının sistemden çıkarılması Süreç Aktiviteleri

Bilgi Toplanması Süreç Adımı Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi

Bilgi Toplanması Süreç Adımı Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi Raporlama 1 Sertifikalı Parça 2 Sertifikalı Servis Süreç Detayı Süreç Aktiviteleri • İlgili sertifikasyon kuruluşları tarafından sağlanan sertifika bilgilerine ulaşmak ve güncellemeleri takip etmek • • Sertifikalandırılan yeni parçaların güncel verilerine ulaşılması Sertifikalı parçaların bilgi güncellemelerinin takip edilmesi Sertifikalandırılan servislerin güncel verilerine ulaşılması Sertifikalı servislerin bilgi güncellemelerinin takip edilmesi

Veri Yönetimi Süreç Adımı Süreç Detayı Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması

Veri Yönetimi Süreç Adımı Süreç Detayı Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi • Sektör paydaşlarının hasar onarımla ilgili günlük işleyişlerini kolaylaştıracak verileri hazırlamak ve yayınlamak • İlgili paydaşlardan toplanan verilerin anlamlı bir şekilde bir araya getirilmesi • Toplanan verilerin periyodik olarak yayınlanması Süreç Aktiviteleri Raporlama

Raporlama Süreç Adımı Süreç Detayı Süreç Aktiviteleri Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi

Raporlama Süreç Adımı Süreç Detayı Süreç Aktiviteleri Strateji ve Planlama Sertifikasyon Yeterliliği Sağlanması Bilgi Toplanması Veri Yönetimi Raporlama • Sektör paydaşlarını sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek • Sektörün gelişimini desteklemek amacıyla katma değerli raporlar sunmak • • Kuruluşun dönem içi aktivitelerinin sektör paydaşlarına doğru bir şekilde aktarılması Sertifikasyon ile ilgili makro verilerin sektör paydaşları ile paylaşılması Eşdeğer yedek parça üreticileri ve onarım servisleri ilgili gelişmelerle ilgili sektörün bilgilendirilmesi Sertifikasyon kuruluşlarınca hazırlanan teknik araştırma raporlarının sektöre sunulması

İçerik • Sigorta Suiistimali ile Mücadele

İçerik • Sigorta Suiistimali ile Mücadele

Projenin ilk fazında hedef modelin belirlenmesi için yurtdışı sigorta Birlikleri ve suiistimalle mücadele kuruluşlarıyla

Projenin ilk fazında hedef modelin belirlenmesi için yurtdışı sigorta Birlikleri ve suiistimalle mücadele kuruluşlarıyla görüşülmüş ve Türkiye’deki sigorta suiistimali ile ilgili mevcut durum değerlendirilmiştir Yurtdışı Örneklerinin İncelenmesi İspanya Sigorta Birliği Türkiye Sigorta Pazarı Dinamikleri Suistimal Mücadele Yapısı Türk Ceza Kanunu Portekiz Sigorta Birliği Yurtdışı Sigorta Birlikleri ile Görüşmeler Yönetmelikler Sigortacılık Kanunu Yunanistan Sigorta Birliği Almanya Sigorta Birliği Si. SBi. S Pazar Yapısı Avusturya Sigorta Birliği Güney Kore Sigorta Birliği İngiltere Yurtdışı Suistimal Mücadele Örneklerinin Detaylı İncelenmesi Yönetişim Modeli Amerika Güney Kore Fransa ACN Yurtdışı Konu Uzmanları ile görüşmeler Haftalık Suiistimal Komitesi Hedef Merkezi Suistimal Yönetim Modeli

2. Faz çalışmaları kapsamında suiistimal yönetim modelinin hayata geçirilmesi için modelin detaylı kurgusu oluşturulmuş

2. Faz çalışmaları kapsamında suiistimal yönetim modelinin hayata geçirilmesi için modelin detaylı kurgusu oluşturulmuş ve paralelde yürütülen analitik çalışmalarına destek verilmiştir Araştırma ve Analiz Yurtdışı Suistimal Bürolarının İncelenmesi İş ve İşleyiş Modelinin Oluşturulması Hedef Model Tasarımı Sigorta Şirketleri ile Görüşmeler ALFA NICB IFB UNESPA KIDI GDV Değerlendirme Toplantıları Suistimal Bürosu Çalışma Grubu Ak. Sigorta Eureko Anadolu Sigorta Ergo Allianz Fiba Emeklilik Aviva. SA Groupama İş ve İşleyiş Modeli Değerlendirmesi Hedef Modelin Onaylanması Yönlendirme Toplantıları Aksiyonlar Web Sitesi Kurulumu Acer Pro Leo Burnett Marka Çalışmaları Analitik Model Destek Analitik Model Statü Toplantıları SBM Analitik Model Çalışma Grubu İş Kurallarının Değerlendirilmesi

Dünya genelinde suiistimal ile mücadele eden yapıların benzer ürün ve hizmetler sunduğu gözlemlenmektedir Hizmet

Dünya genelinde suiistimal ile mücadele eden yapıların benzer ürün ve hizmetler sunduğu gözlemlenmektedir Hizmet ve Ürünler • • • Skorlama Modeli Web Portal İhbar Hattı Diğer İstihbarat Sosyal Ağ Analizi 1. Seviye Raporlar 2. Seviye Raporlar Poliçelendirme Suist. Göstergeleri Lisanssız Aracı Uyarıları Suiistimal Operasyonları İstihbarat Forumları Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimler • Net. Reveal (Detica) • Analitik ve Veritabanı Hizmetleri • Saha Hizmetleri • Eğitim Hizmetleri • Medya ve İletişim Hizmetleri Bilgi Hizmetleri altında: • Sigorta Bilgi Ağı • Sigorta Suiistimali Belirleme ve Yönetim Sistemi • Kullanılmış Araç Bilgi Sistemi • Zorunlu Taşıt Sigortası Yönetim Ağı • • • ISO (Dış Kaynak) • IFRS: Sigorta Suiistimali Tespit Sistemi (Devlet) • Yok • ICPS: Sigorta Hasar Havuz Sistemi (KIDI) Araştırmacı Akreditasyonu Akredite Araştırmacı Ağı Suiistimal Verileri Toplama Geçmiş Suistimal Bilgileri Web Portal

Yurtdışı örneklerinde bulunulan ülkedeki yapılanmaya göre değişen farklı organizasyonel modeller gözlemlenmektedir Strateji ve Yönetim

Yurtdışı örneklerinde bulunulan ülkedeki yapılanmaya göre değişen farklı organizasyonel modeller gözlemlenmektedir Strateji ve Yönetim • Yönlendirme Kurulu • Teknik Kurul • Tam Zamanlı Direktör • Yönetim Kurulu • Kurul Danışmanları • CEO • Yönetim Kurulu • Tam Zamanlı Direktör İnceleme ve Araştırma • Operasyonlar • İstihbarat • Saha Operasyonları • Eğitim • Yönetim Birimi • Teknik Birim Analitik • Bilgi Teknolojileri • Veri Analitiği İletişim • Medya ve İletişim* • Medya ve İletişim • Kamu İlişkileri Destek Fonksiyonları • İnsan Kaynakları* • Finans* • Proje Yönetimi* • • Diğer • Müşteri İlişkileri • Üyelik ve Pazarlama Çalışan Sayısı 30 - 50 İnsan Kaynakları Finans Hukuk Uyum >350 Sigorta suistimaline yönelik ayrı bir kuruluş mevcut olmadığından ve KIDI altında birim tarafından yönetildiği için karşılaştırma yapılmaya uygun değildir. • Yok • Koordinasyon Birimi Tüm destek fonksiyon ihtiyaçları dış kaynaklar ile karşılanmaktadır

Sigorta Sahteciliğini Engelleme Bürosu (SİSEB) Künyesi Organizasyon Adı ve Yasal Statüsü • Sigorta Sahteciliğini

Sigorta Sahteciliğini Engelleme Bürosu (SİSEB) Künyesi Organizasyon Adı ve Yasal Statüsü • Sigorta Sahteciliğini Engelleme Bürosu (SİSEB) • SBM bünyesinde yer alan ve ayrı bir yasal statüsü olmayan, mevcut SBM operasyonlarından bağımsız kuruluş Kuruluşu • SBM yapısı altında görevlendirilecek kadro ile faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır • Kuruluş aşamasında oto sigortaları için analitik suistimal skorlama modelinin canlıya geçirilmiş olması beklenmektedir • İleride kapsama alınacak diğer sigortacılık branşları için organize suistimal inceleme ve araştırma, sektör içi koordinasyon ve kamuyu bilinçlendirme çalışmaları ile eğitim yetkinliklerinin canlıya geçirilmesi hedeflenmektedir Hedefleri • Sigorta sektörünün organize suiistimal ile mücadelesinin yönetilmesi • Organize sigorta suiistimalinin tespit edilmesi ve bu konuda destek sağlanması • Sigorta suiistimalinin bir suç olduğu algısının yaratılması ve medya organlarında bilgilendirici yayınlar yapılması • Suiistimalin azaltılmasıyla sigorta şirketleri ve suiistimal ile ilgisi olmayan sigortalıların korunması • Yasal otoriteler ve kolluk kuvvetleri ile etkin bir ilişki ağı oluşturulması • Suiistimal istihbaratının toplanması, geliştirilmesi ve düzenli olarak paylaşılması • Veriler, yazılımlar, istihbarat ve ilişki ağı yardımıyla yüksek suiistimal riskinin önceden belirlenmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi • Talep edilen bilgilerin /raporların sağlanması

Beklenen çıktılar doğrultusunda SİSEB iş süreçleri 7 ana başlık altında toplanmıştır Analitik Skor Üretim

Beklenen çıktılar doğrultusunda SİSEB iş süreçleri 7 ana başlık altında toplanmıştır Analitik Skor Üretim ve İletim İhbar Yönetim Sistemsel Bilgilendirme Gri Liste Yönetimi İnceleme ve Araştırma Periyodik Raporlama İtiraz Yönetimi

Analitik Skor Üretim ve İletim Süreci Süreç Adımı Şirket Verilerinin Sisteme Yüklenmesi Süreç Detayı

Analitik Skor Üretim ve İletim Süreci Süreç Adımı Şirket Verilerinin Sisteme Yüklenmesi Süreç Detayı • Analitik modelde kullanılan ve belirlenen sıklıklarda güncellenen veriler işlenerek SAS sistemine yüklenir Analitik Modelin Çalıştırılması • Analitik model belirlenen zaman planına uygun olarak çalıştırılır Skorların Paylaşılması • Belirlenen kriterlere uygun olarak filtrelenen veriler sigorta şirketlerine ve İnceleme/Araştırma birimine iletilir Geri Bildirimlerin Alınması • Skorlara dair sigorta şirketlerinden gelen geri bildirimler değerlendirilir

İhbar Yönetim Süreci Süreç Adımı İhbar Listelerinin Oluşturulması Süreç Detayı • Üçüncü taraflardan alınan

İhbar Yönetim Süreci Süreç Adımı İhbar Listelerinin Oluşturulması Süreç Detayı • Üçüncü taraflardan alınan ihbarlar için listeler oluşturulur • İhbar içerikleri gözden geçirilerek inceleme için önceliklendirilir Bilgi Tamamlama • İhbara ilişkin bilgilerin tutarlılığı ve yeterliliği gözden geçirilir • Yetersiz bilgi tamamlanmaya çalışılır Ön İnceleme • Gelen ihbarın araştırmaya alınıp alınmayacağına dair ön inceleme yapılır İhbar Raporunun Paylaşılması • Organize suç şüphesi görülen ihbar bilgileri İnceleme ve Araştırma birimine iletilir • Organize olmayan ancak şüpheli görülen ihbarlar sigorta şirketlerine iletilir

Sistemsel Bilgilendirme Süreci Süreç Adımı Poliçe Verilerinin Sisteme Yüklenmesi Süreç Detayı • En güncel

Sistemsel Bilgilendirme Süreci Süreç Adımı Poliçe Verilerinin Sisteme Yüklenmesi Süreç Detayı • En güncel poliçe verileri sisteme yüklenir Raporun Oluşturulması • İşsizlik, ferdi kaza ve hayat branşları için farklı şirketlerde birden çok poliçesi bulunan kişiler TCKN bilgileriyle raporlanır • Ek olarak işsizilk branşı için VKN kullanılarak bir iş yerinden yapılan sigortalar da raporlanır • Rapor her hafta Pazartesi sabahı belirlenen saatte oluşturulur Rapor Sonuçlarının Paylaşılması • Belirlenen kriterlere uygun olarak oluşturulan ve sigortalı bilgileri, şirket kodu ve toplam teminat tutarını içeren rapor sigorta şirketlerine ve İnceleme/Araştırma birimine iletilir Geri Bildirimlerin Alınması • Raporlara dair sigorta şirketlerinden gelen yorumlar değerlendirilir

İnceleme Araştırma Süreci Süreç Adımı Süreç Detayı İncelenecek Dosyaların Belirlenmesi • Skorlamaya tabi dosya

İnceleme Araştırma Süreci Süreç Adımı Süreç Detayı İncelenecek Dosyaların Belirlenmesi • Skorlamaya tabi dosya adedi, skor dağılımı ve yüksek risk aralığındaki yoğunluk belirlenir • İncelenecek yüksek skorlu dosya listesi (ve test amaçlı düşük skorlu dosyalar) belirlenir • Kamu ihbarları ve sigorta şirketlerinden gelen bildirimler havuza eklenir İncelenecek Dosyaların Atanması • İnceleme kararı verilen dosyalar belirlenecek öncelikler ve yetkilere göre ilgili araştırmacılara atanır Masabaşı İnceleme • Sosyal Ağ Analizi aracı üzerinden detaylı ağ incelemesi yapılır • Kara ve gri liste kontrolleri yapılır • SBM veritabanları kontrol edilir • İnternet (sosyal medya, haber siteleri, vb) araştırması yapılır • Sigorta şirketlerinden ek bilgi toplanır İnceleme Raporlarının Oluşturulması • İncelenen tüm dosyalar (ve sosyal ağlar) için dosya bilgileri, araştırma sonuçları ve ekstra notları içeren listeler oluşturulur Raporların İletilmesi • Oluşturulan inceleme raporları sigorta şirketlerine iletilir • Belirlenen dosyalar için Hukuk departmanına / firmasına ve yönetime bilgi verilir

Gri Liste Yönetim Süreci - Gerekçeler • Mevcut veriler incelendiğinde, sektör genelinde suiistimalle mücadele

Gri Liste Yönetim Süreci - Gerekçeler • Mevcut veriler incelendiğinde, sektör genelinde suiistimalle mücadele alanındaki tek ortak kaynak olan SİSBİS’in etkin kullanılamadığı görülmektedir • Sigorta şirketleri ile yapılan görüşmelerde SİSBİS’te hatalı girişler olduğu, listenin verimli ve amacına uygun kullanılamadığı dile getirilmektedir • Hedef modelde kamu ihbarlarının SİSBİS yerine SİSEB sitesi üzerinden sadeleştirilmiş bir yapı ile alınması önerilmektedir • Tasarlanan kara ve gri liste yol haritası ile kademeli olarak mevcutta SİSBİS’e dair yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi hedeflenmektedir

Gri Liste Yönetim Süreci - 1 Sisteme Tanımlı Suistimallerinin Branş Kırılımı adet ve yüzde

Gri Liste Yönetim Süreci - 1 Sisteme Tanımlı Suistimallerinin Branş Kırılımı adet ve yüzde 97. 1% SİSBİS Girişi / Poliçe yüzde %19. 93 %0. 23 3, 775 0. 7% Diğer 0. 2% 6 0. 3% 10 Hayat Ferdi Kaza Sağlık 1. 0% %0. 07 Yangın Axa Oto • Kayıtların %97’sini Oto branşındaki suiistimalleridir. • Diğer branşlarda giriş yapılma alışkanlığı yerleşmediğinden gerçekleşen suiistimallerin sadece kısıtlı belirli bir bölümü kapsanmaktadır. %0. 09 %0. 08 %0. 12 %0. 07 Anadolu Allianz Mapfre Gunes Ege Hur • Prim üretimi bakımından pazarda oldukça geri sıralarda yer alan Hür Sigorta’nın kendine en yakın rakibinden 2 kat fazla giriş yapmış olduğu gözlenmiştir. • Buna karşılık olarak sektör liderlerinin bir kısmının oldukça az giriş yaptığı belirlenmiştir. Sigorta şirketlerinin SİSBİS’e düzenli giriş yapmamasının temel sebepleri: • Operasyonel yüke girmemek • Sigortalı itirazları ve davalar ile karşıya kalmamak

Gri Liste Yönetim Süreci - 2 Sorun Kaynakları Sonuçlar Yapılan girişlerden dolayı uygulanan yaptırımların

Gri Liste Yönetim Süreci - 2 Sorun Kaynakları Sonuçlar Yapılan girişlerden dolayı uygulanan yaptırımların bir dayanağı yoktur Şüphelilere yapılan yaptırımlar sonucu gelen itirazlar ve açılan davaların arkasında durulamamaktadır Giriş yapılması, güncellenmesi ve silinmesi adımları bir kontrol mekanizmasına tabi değildir Hatalı ve mükerrer girişler oluşturulmaktadır İhbar yapısının SİSBİS içerisinde yer alması ve gelen ihbarların düzenli takip edilememesi İhbarların kayda dönüştürülebilmesi için sigorta şirketlerinin aksiyon alması gerekmektedir Bazı ihbarlar değerlendirmeye alınmıyor ve ihbar havuzunda beklemede kalıyor Suistimalin ve derecelerinin sektör genelinde uzlaşılmış bir tanımı ve kesin bir SİSBİS’e giriş kriterleri yoktur Her şirket kendi algı ve kriterlerine göre dosyaları belirleyerek giriş yapmaktadır

Gri Liste Yönetim Süreci - 3 İhbar Eden Bilgileri Olay Bilgileri TCKN / VKN

Gri Liste Yönetim Süreci - 3 İhbar Eden Bilgileri Olay Bilgileri TCKN / VKN Adres Ad / Ünvan Cep / İş Telefonu Olay İli İlgili Sigorta Branşı Olay İlçesi Olay Açıklaması Olay Tarihi Şüpheli Bilgileri Kişi / Kurum Adres TCKN / VKN Cep / İş Telefonu Ad / Ünvan Plaka No • Kamunun suistimale dair etkileşimde olduğu tek yerin SİSEB olması • Kamu ihbarlarının tek yerden alınması • SİSBİS’ten daha pratik ve kulanışlı bir ihbar girişi sağlanması Hedef Zorunlu Hedef Opsiyonel Çıkartılacak Alan

Gri Liste Yönetim Süreci - 4 Mevcut Durum İhbar Girişinin Aktarımı • Sigorta şirketleri

Gri Liste Yönetim Süreci - 4 Mevcut Durum İhbar Girişinin Aktarımı • Sigorta şirketleri dışındaki kişilerin SİSBİS’e girişi engellenenecek • İhbar yapılabilmesi için mevcutta kullanılan benzer bir yapı SİSEB web sitesi içerisinde kurgulanacak • İhbar için gerekli alanlarda sadeleştirme yapılacak • Girilen alanlar için veri kontrolleri geliştirilecek Hedef Model Onay Mekanizması Kurumu • Tüm giriş ve güncellemelerin veri tabanına aktarılabilmesi için SİSEB’in onayı gerekmelidir. Bu sayede hatalı, yanıltıcı ve eksik girişler engellenebilecek • İhbarlar bireysel ise sigorta şirketleri, organize ise SİSEB bünyesinde araştırılmak üzere sistemsel olarak atanacak Gri Liste Oluşturulması Listelerin Birleştirilmesi • Kurulacak Gri Liste’ye yalnızca SİSEB tarafından giriş yapılacak • Gri Liste’nin ayrıştırılması ile SİSBİS bir Kara Liste’ye dönüşecektir • Liste SİSEB ve analitik model kullanımı için kullanılacak • Statülerle yönetilecek entite bazlı tek bir Kara/Gri Liste olacak şekilde konsolide edilecek

Gri Liste Yönetim Süreci Süreç Adımı Suiistimal Olduğuna Karar Verilmesi Süreç Detayı • Sigorta

Gri Liste Yönetim Süreci Süreç Adımı Suiistimal Olduğuna Karar Verilmesi Süreç Detayı • Sigorta şirketlerinden gelen bildirimler ve SİSEB bünyesinde yapılan inceleme ve araştırma süreci sonucunda suistimal şüphesi doğrulanır Gri Liste Kaydının Oluşturulması • Suiistimalde bulunduğu şüphelenilen entiteler (kişi, tamirhane, acente, vb) gri listeye kaydedilir Beyaz Liste Kaydının Oluşturulması • Daima yanlış pozitif üretimine sebep olan entiteler (kişi, tamirhane, acente, vb) beyaz listeye kaydedilir Liste Güncelleme • İtiraz yönetimi süreci sonucunda haklı bulunan bireysel itirazlar ile ilgili gri liste kayıtları güncellenir • Sigorta şirketlerince yürütülen araştırma süreci sonucunda veya gelen düzeltme talepleri doğrultusunda şüpheli olmadığı belirlenen entiteler (kişi, tamirhane, acente, vb) ile ilgili kayıtlar güncellenir

İtiraz Yönetim Süreci Süreç Adımı İtiraz Toplanması Süreç Detayı • Hasar dosyalarına üretilen skorlar

İtiraz Yönetim Süreci Süreç Adımı İtiraz Toplanması Süreç Detayı • Hasar dosyalarına üretilen skorlar ve araştırma sonuçlarına ilişkin itiraz ve düzeltme talepleri online olarak (veya telefon ile) toplanır Ön Değerlendirme Masabaşı İnceleme • İhbara ilişkin bilgilerin tutarlılığı ve talep edilen belgeler gözden geçirilir • Eksik belge ve veriler sigortalıdan talep edilir • Temel kontrol kriterlerine uygunluk doğrultusunda değerlendirme sürecine devam edilir • Sigortalı ve ilişkili hasar dosyalarıyla ilgili: • Sosyal Ağ Analizi aracı üzerinden detaylı ağ incelemesi yapılır • İnternet (sosyal medya, haber siteleri, vb) araştırması tekrarlanır • Sigorta şirketlerinden görüş alınır İtiraz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması • Sigortalının talebi haklı bulunursa: • Sigorta şirketleri için bilgilendirme yazısı, • Sigortalı için bilgilendirme ve özür yazısı oluşturulur • Sigortalının talebi haksız bulunursa sigortalı için bilgilendirme mektubu oluşturulur Rapor Sonuçlarının Paylaşılması • Hazırlanan yazılar ilgili taraflara iletilir

Periyodik Raporlama Süreci Süreç Adımı Rapor İçeriklerinin Hazırlanması Süreç Detayı • Haftalık, aylık, çeyreklik

Periyodik Raporlama Süreci Süreç Adımı Rapor İçeriklerinin Hazırlanması Süreç Detayı • Haftalık, aylık, çeyreklik olarak takip edilmesi gereken anahtar performans indikatörleri ve istatistikler için sistemsel sorgular yapılır ve ilgili hesaplamalar gerçekleştirilir Rapor Oluşturulması • Haftalık, aylık, çeyreklik olarak yayınlanması planlanan raporlar hazırlanır Raporun Onaylanması • Taslak raporlar SİSEB içerisinde onaylanır Rapor İletimi • Hazırlanıp onaylanan raporlar ilgili kanallar üzerinden paydaşlara iletilir • Halka açıklanacak raporlar internet sitesine yüklenir

İçerik • Doğrudan Tazmin Sistemi

İçerik • Doğrudan Tazmin Sistemi

Proje Kapsamı 2013, Nisan-Haziran Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5

Proje Kapsamı 2013, Nisan-Haziran Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Doğrudan Tazmin Sistemi 1 1 Doğrudan Tazmin Sistemi Projesi Önceden Yapılan Çalışmaların İncelenmesi 2 Benzer Ülke Model Örneklerinin Toplanması ve Karşılaştırmalı Analizi 3 Hedef Model Gereksinimlerinin / Prensiplerinin Tanımlanması 4 Tazmin Modelinin Tanımlanması ve Ortalama Tutarın Hesaplanması 5 Yol Haritasının Hazırlanması

Birçok Avrupa ülkesinde de doğrudan tazmin sistemi uzun yıllardır uygulanmaktadır ve bu ülkeler sistemlerini

Birçok Avrupa ülkesinde de doğrudan tazmin sistemi uzun yıllardır uygulanmaktadır ve bu ülkeler sistemlerini önce maddi kazaları ardından bedensel tazminatı kapsayacak şekilde kurgulamışlardır BELÇİKA FRANSA • • • Kuruluş Tarihi: 1968 Motor - Şirket Sayısı: 103 Maddi ve Bedeni Hasar < 6, 500 € Gönüllülük Esaslı Tek Ortalama • Kuruluş Tarihi: 1972 • Motor - Şirket Sayısı: 53 • Maddi ve Bedeni Hasar < RUSYA • • 8, 500 € • Gönüllülük Esaslı • Tek Ortalama Kuruluş Tarihi: 2009 Maddi Hasarlar < 3, 000 € Gönüllülük Esaslı 30 farklı Ortalama PORTEKİZ • • • Kuruluş Tarihi: 1991 Motor - Şirket Sayısı: 25 Maddi Hasar < 15, 000 € Gönüllülük Esaslı Hasar Büyüklüklerine Göre Sınıflanan 3 Grup için Rastlantısal Ortalamalar YUNANİSTAN İTALYA İSPANYA • • • Kuruluş Tarihi: 1988 Motor - Şirket Sayısı: 46 Maddi Hasar < 100, 000 € Gönüllülük Esaslı Tek Ortalama • • • Kuruluş Tarihi: 1978 Motor - Şirket Sayısı: 65 Maddi ve Bedeni Hasar Limiti Yok Yasal Zorunluluk Coğrafi Bölge ve Araç Sınıflandırmasına için Ayrı Ortalamalar • Teminat - Primlerin %2’si • Kuruluş Tarihi: 2000 • Motor - Şirket Sayısı: 31 • Maddi ve Bedeni Hasar 50 € < X < 6, 500 € • Gönüllülük Esaslı • Hasar Büyüklüklerine Göre Sınıflanan 3 Grup için Rastlantısal Ortalamalar • Teminat - Poliçe Başına 2. 20 €

Sisteminin sigortalıya, sigorta şirketlerine ve sigorta sektörüne birçok fayda getireceği öngörülmektedir Doğrudan Tazmin Sistemi

Sisteminin sigortalıya, sigorta şirketlerine ve sigorta sektörüne birçok fayda getireceği öngörülmektedir Doğrudan Tazmin Sistemi Sigortalı • Kendi sigorta şirketinden hizmet alması sebebiyle müşteri memnuniyeti artması • Hasar hizmetinin hızlanması Sigorta Şirketleri • Hasar tasfiye sürecinin hızlanması • Ortalama tutarı ödemesi ile hasar maliyetlerinin kontrolü • Çapraz Satış Fırsatı Sigorta Sektörü • Suistimal riskinin azalması • Hasar ödeme yetkinliği ile kamuoyu ve tüketiciler önünde sigorta sektörü imajının ve değerinin yükselmesi

Ana Bileşenler Doğrudan tazmin sistemi 4 ana bileşenden oluşmaktadır Ana Bileşenler Doğrudan Tazmin Sistemi

Ana Bileşenler Doğrudan tazmin sistemi 4 ana bileşenden oluşmaktadır Ana Bileşenler Doğrudan Tazmin Sistemi Alt Bileşenler Anlaşma ve El Kitabı • Doğrudan tazmin sistemine konu olacak kazaların nitelikleri ve gerekli iş kuralları tanımı • Paydaşlar üst seviye rol ve sorumluluk tanımlamaları Kaza Tespit Tutanağı • Kusur tespiti için Kaza Tespit Tutanağı Ortalama Hasar Tutarı • Şirketler arası takas işlemine konu olacak tutar Takas Odası • Şirketler arası takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Türkiye için Kurgulanan Model DOĞRUDAN TAZMİN SİSTEMİ 1 Yönetici Kurum 1. 1 • Sistemin

Türkiye için Kurgulanan Model DOĞRUDAN TAZMİN SİSTEMİ 1 Yönetici Kurum 1. 1 • Sistemin düzenlenmesi ve anlaşma hükümlerinde değişiklik yapılması Yönetici Kurum 1 1. 2 Yönetim Kurulu 2 3 Kusursuz Tarafın Sigorta Şirketi 4 Takas Odası 2. 1 2. 2 DTS Yönetim Komitesi • Üyeler arasındaki anlaşmazlıkların ve itirazların çözümü • Ortalama hasar tutarı hesaplaması ve Takas Odası faaliyetlerinin takibi DTS Yönetim Komitesi 1. 2 Yönetim Kurulu 2 Takas Odası Kusurlu Tarafın Sigorta Şirketi Mali İşler ve Operasyon Teknoloji 2. 1 Mali İşler ve Operasyon • Finansal Aktivitelerin Yönetimi 2. 2 Teknoloji • Teknolojik Destek ve Raporlama 3 Kusursuz Tarafın Sigorta Şirketi 1. 2 • Kusursuz Kaza Sürücüsü tarafından kaza bildiriminin ardından hasar tazmini yapılması ve takas odasına bildirilmesi DTS Yönetim Komitesi 4 Kusurlu Tarafın Sigorta Şirketi Kaza Komitesi Hukuk Komitesi Hasar Komitesi TSB Aktüerya Komitesi SBM • Takas odası tarafından belirlenen mali yükümlülüğün yerine getirilmesi

DTS Organları ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Yönetim Komitesi • Anlaşma hükümlerinde değişiklik yapılması •

DTS Organları ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Yönetim Komitesi • Anlaşma hükümlerinde değişiklik yapılması • Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları ve itirazları çözmek • Üye katılımına karar vermek • Anlaşma hükümlerini yorumlamak, gerektiğinde anlaşmanın uygulanması esas ve usullerini saptamak • Yönetim Komitesi tarafından önerilen Ortalama Hasar Tutarı ile Asgari ve Azami Teminat Limitinin onaylanması • Anlaşmanın feshi • Kusur Tespit Komisyonunun görüşünü alarak gerektiğinde kaza senaryoları tablosunu değiştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek • Anlaşmanın uygulanmasındaki asgari ve azami tazminat limiti ile sektör ortalama hasar tutarının tespiti için Birlik Yönetim Kurulu’na görüş vermek • Takas Odasının ve üyelerin bu anlaşma çerçevesinde faaliyetlerin gözetmek • Üye sicilini tutmak • Üyelerden anlaşmanın uygulanmasını teminen bilgi talep etmek • Birlik Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapmak Takas Odası • Doğrudan Sigortacıların çözüme kavuşturdukları tazminat ödemelerinin bildirimlerini hesaplara işlemek ve kusurlu şirkete bildirmek, • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ortalama Hasar Tutarı hesaplama yöntemine göre belirlenen Asgari ve Azami Tazminat Limiti ile Sektör Ortalama Hasar Tutarını üyelere bildirmek, • İtirazları Yönetim Komitesine iletmek, • Üyelerin bu anlaşmanın işlerliği sonucu birbirleri nezdindeki borç alacak bakiyelerini hesaplamak ve kendilerine bildirmek, • Anlaşmanın işleyişi ilgili istatistiki veriler tutmak ve yayınlamak, • Üyelik taleplerinin işleme alınması ve üyelik işleminin tamamlanması, Yönetim Komitesi ile ilişkiler ve diğer ilgili işlemleri yürütmek, • Anlaşmanın uygulanmasına yönelik olarak atanan üyeler nezdindeki irtibat kişilerini ve bunların ilettiği bilgi ve verileri üyelere duyurmak, • Üyeler arası elektronik ve diğer haberleşme yollarını belirlemek,

Doğrudan Tazmin sistemiyle trafik sigortasını yaptıran kusursuz sürücü, hasarını sigortasını yaptırdığı şirketten alacaktır 1

Doğrudan Tazmin sistemiyle trafik sigortasını yaptıran kusursuz sürücü, hasarını sigortasını yaptırdığı şirketten alacaktır 1 6 7 Kusursuz Sigortalı Kusursuz Taraf Sigorta Şirketi 4 5 SBM Kusurlu Taraf Sigorta Şirketi Takas Odası Tamirhane 3 2 1 Kusurlu ve kusursuz sigortalılar, kaza tespit tutanağındaki ilgili tüm alanları belirtilen şekilde doldurur ve kusursuz sigortalı kendi sigorta şirketini arayarak kaza hakkında bilgilendirme yapar 2 5 Takas Odası sektör ortalama tutarını 6 Kusurlu Taraf Sigorta Şirketine borç; Kusursuz Taraf Sigorta Şirketine alacak olarak kaydeder ve taraflara gerekli bilgilendirmeleri yapar 3 Şirketler, kaza tutanağı ve varsa fotoğrafları ve kendi sorumluluk değerlendirmelerini elektronik ortamda SBM’ye bildirir Kusurlu sigortalının sigorta şirketi Takas Odası’na ay sonu ortalama tutardan borç ödemesini yapar 7 Kusursuz sigortalı, aracını kendi sigorta şirketinin yönlendirdiği servise teslim eder Takas Odası sektör ortalama tutarını, kusursuz sigortalının sigorta şirketinin hesabına yatırır 4 Kusursuz sigortalı sigorta şirketi, gerekli belgeleri SBM’ye ulaştırır ve yaptığı ödemeyi Takas Odası’na bildirilir

Anlaşma ve El Kitabı İş Kuralları Anlaşma ve El Kitabı • • • •

Anlaşma ve El Kitabı İş Kuralları Anlaşma ve El Kitabı • • • • Katılım gönüllülük esası Sigorta şirketlerinin anlaşmaya dahil olması Kazanın Türk trafik siciline kayıtlı araçlar arasında meydana gelmesi Kazaya karışan iki aracın sigorta şirketlerinin farklı olması Maddi hasarlı kaza olması KTT’ye konu olması Kaza alt limitinin 100 TL’den fazla; üst limitinin 7. 000 TL’den az olması %50 kusur oranında kazanın sistem dahilinde olup olmadığının belirlenmesi için toplam hasar tutarının dikkate alınması ve ortalama hasar tutarının ödenmesinde her bir hasar tutarının toplam hasar bedeline oranına göre ödeme yapılması Sadece kapanan dosyalar Geciken ödemeler için Teminat İletişimin sağlanabilmesi için şirketlerin iki yetkili belirlemesi Takas işlemi için özel hesap açılması İtiraz süreci

Ortalama Hasar Güçlü Yanları Ortalama Hasar Tutarı Artış Riski Dinamik Portföylü Şirketlerin Zarar Riski

Ortalama Hasar Güçlü Yanları Ortalama Hasar Tutarı Artış Riski Dinamik Portföylü Şirketlerin Zarar Riski A Zayıf Yanları Tek Ortalama • Kolay yönetilebilirlilik • Şirketleri maliyet kontrolüne zorlaması • Dinamik / farklı portföylere sahip şirketlerin haksız kar veya zarar etme riski Çoklu Ortalama • Dinamik / farklı portföylere sahip şirketleri maliyet kontrolüne zorlaması • Şirketlerin bir üst ortalamadan hasar tazmin etme isteğinin suistimali tetiklemesi • Baskılanan portföy yönetimi B C Gerçek Değer • Şirketlerin gerçek hasar tutarlarını alması ile kar veya zarar etme riskinin olmaması • Yükselen hasar maliyeti • Suistimal için artan risk Örnek Ülkeler İspanya Fransa Yunanistan Portekiz İtalya Rusya Belçika

Bu çıkarımlar doğrultusunda Türkiye’de uygulanacak DTS modeli için en uygun ortalama hasar modelinin Yunanistan

Bu çıkarımlar doğrultusunda Türkiye’de uygulanacak DTS modeli için en uygun ortalama hasar modelinin Yunanistan ve Portekiz’de uygulanan rassal model olduğu ortaya konmuştur Ortalama Hasar Tutarı Değerlendirmesi Dinamik Maliyet Düşürme Portföyleri Koruma Etkisi Yönetilebilirlik Ölçeklenebilirlik Toplam A Tek Ortalama B Çoklu Ortalama C Gerçek Değer Düşük Yüksek

Çoklu Rassal Ortalama 1 1. ve 3. kategorilerin sınırları rassal olarak her bir kategorinin

Çoklu Rassal Ortalama 1 1. ve 3. kategorilerin sınırları rassal olarak her bir kategorinin aralığı içerisinden seçilir 2 2. Kategorinin sınırları ise rassal olarak belirlenen 1. ve 3. kategorinin %100’den çıkarılmasıyla bulunur 3 Bütün hasar dosyaları artan sırada sıralanır ve her bir kategorinin ortalama hasar tutarı aritmetik ortalaması hesaplanarak belirlenir 1. Kategori 1 124 23 250 2 134 24 269 3 145 25 298 4 155 26 304 5 165 27 314 . . . 18 186 88 19 207 20 3, 822 /22 = 174 2. Kategori 100%- (1. Kat +3. Kat) %70 %40 -%79 Rassal 3. Kategori %8 %1 -%10 3. Kategori 62, 986 /70 = 900 . . %22 %20 -%50 2. Kategori En Düşük Hasar Dosyası Rassal 1. Kategori Hasar tutarlarına göre 3 farklı grup için ortalama belirlenir 93 3, 186 94 3, 560 95 4, 150 1, 082 96 4, 267 89 1, 098 97 4, 560 227 90 1, 120 98 4, 780 21 238 91 1, 245 99 5, 144 22 248 92 1, 255 100 6, 432 ∑ 3, 822 ∑ 62, 986 ∑ 35, 743 . . 35, 743 / 8 = 4468 En Yüksek Hasar Dosyası

Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili 2007/27 Sayılı Genelge’de düzenlenen süreç uygulanacak Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili 2007/27 Sayılı Genelge’de düzenlenen süreç uygulanacak Kaza Tespit Tutanağı Öne Çıkan Noktalar 1 2 Kusursuz Taraf Sigorta Şirketi Kusurlu Taraf Sigorta Şirketi SBM 1 Kusursuz taraf asgari ve azami tazminat limitini aşmayan zararlara ilişkin başvuruyu tutanak ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda en geç takip edilen işgünü sonuna kadar SBM’ye iletir. 2 SBM, bu belgelerin birer kopyasını, kazadan ve belgelerden haberdar olmayan kaza ile ilgili diğer üyeye belgelerin alınmasını takip eden en geç bir işgününde elektronik ortamda duyurur. 3 Kazaya taraf üyeler, tutanak, ilgili belge, bilgi eklerinin SBM tarafından kendilerine iletilmesini müteakip 3 işgünü içinde Anlaşma ekinde yer alan Kaza Senaryolarını dikkate alarak, tutanak, bu belgeler çerçevesinde %0, %50, %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesi yaparlar. 4 4 3 5 Kusur Tespit Komisyonu Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda SBM’ ye bildirir. 4 Üyelerin mutabakatı halinde SBM, mutabık kalınan sorumluluk 5 Üye değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının, mutabık kalınmadığının tespit edilmesi halinde, tutanak ve varsa diğer bilgi ve belgeler, SBM bünyesindeki Kusur Tespit Komisyonuna, SBM tarafından derhal iletilir. Komisyon, sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç SBM aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda duyurulur. oranlarını hemen kazaya taraf üyelere bildirir. Bildirim tarafları bağlayıcıdır. Yukarıdaki maddeye göre üyenin süresinde cevap vermemesi halinde olumlu yanıt verdiği kabul olunur.

Ödeme 1 Doğrudan sigortacı sıfatıyla hareket eden üye, tazminat alacağını Tazminat Limitini aşmamak üzere

Ödeme 1 Doğrudan sigortacı sıfatıyla hareket eden üye, tazminat alacağını Tazminat Limitini aşmamak üzere öder ve ödemeyi takip eden ilk işgünü SBM aracılığıyla elektronik ortamda Takas Odasına bildirir. 2 Takas Odasınca, ödeme yapıldığının kusurlu tarafın sigorta şirketine derhal bildirilmesini takiben, kusurlu tarafın sigorta şirketi 5 iş günü içinde sektör ortalama hasar tutarını doğrudan sigortacının hesabına yatırır. 3 Ödemenin süresi içinde yapılıp yapılmadığı Takas Odası tarafından takip edilir. 4 Çözüme kavuşturulan her talep, Takas Odasına ayrı bildirilir.

Teşekkürler

Teşekkürler