OSVOBOZEN SR VY32INOVACE58OSVOBOZENSR Autor Lenka Mulaov Vzdlvac oblast

  • Slides: 13
Download presentation
OSVOBOZENÍ ČSR VY_32_INOVACE_58_OSVOBOZENÍ_ČSR Autor: Lenka Mulačová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor: Dějepis Vytvořeno

OSVOBOZENÍ ČSR VY_32_INOVACE_58_OSVOBOZENÍ_ČSR Autor: Lenka Mulačová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor: Dějepis Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1. 4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

 Jednání exilové vlády (EB) se SSSR v Moskvě=> 12. 1943 = čs. -sov.

Jednání exilové vlády (EB) se SSSR v Moskvě=> 12. 1943 = čs. -sov. smlouva o přátelství a poválečné spolupráci – orientace na SSSR Po válce měly existovat jen 4 čes. polit. str. ( KSČ, Str. lidová, národně socialistická, soc. dem. ) + 2 slov. str. ( KSS, Demokratická str. ) = vznik Národní fronty (NF) Z polit. života vyloučeny Sd. P, Agrární str. 2. 4. 1945 – prezident – Edvard Beneš – jmenování nové vlády Národní fronty

 5. 4. 1945 – zasedání vlády v Košicích – Košický vládní program –

5. 4. 1945 – zasedání vlády v Košicích – Košický vládní program – orientace na SSSR, místní moc – národní výbory (z představitelů NF) Od r. 1944 – zesílení partyzánského hnutí (Beskydy, Českomoravská vrchovina) Oživení dom. odboje – Rada tří (R-3) = napojena na partyzány, komunistický odboj Jaro 1945 – hroucení něm. odporu, Rudá armáda – osvobození Brna + další postup, americká 3. armáda (gen. Patton) – osvobození Plzně, zastavení na linii Karlovy Vary-Plzeň-Čes. Budějovice

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 5. 5. 1945 – vypuknutí Pražského povstání zformování České národ. rady (ČNR,

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 5. 5. 1945 – vypuknutí Pražského povstání zformování České národ. rady (ČNR, Albert Pražák) – nejvyšší odbojový orgán, v čele povstání, zmocnění budovy Českého rozhlasu (vysílání žádosti o pomoc) barikády X něm. vojskům 8. 5. 1945 – kapitulace něm. armády

Mapka Pražské operace

Mapka Pražské operace

Jagdpanzer 38(t) Hetzer v Dušníkách (nyní část Rudné), doprovázející jednotky 3. a 4. pluku

Jagdpanzer 38(t) Hetzer v Dušníkách (nyní část Rudné), doprovázející jednotky 3. a 4. pluku 1. divize ROA při postupu na Prahu, ráno 6. května 1945.

Tři Hetzery 1. divize ROA při postupu na Prahu. Nesou kamufláž větvemi stromů.

Tři Hetzery 1. divize ROA při postupu na Prahu. Nesou kamufláž větvemi stromů.

T-34/76 1. divize ROA přijíždí na Náměstí Kinských v Praze na Smíchově 6. května

T-34/76 1. divize ROA přijíždí na Náměstí Kinských v Praze na Smíchově 6. května 1945.

Sovětská vojska v Praze – maršál Koněv

Sovětská vojska v Praze – maršál Koněv

Olšanské hřbitovy (čestné pohřebiště padlých sov. vojáků při osvobozování Prahy)

Olšanské hřbitovy (čestné pohřebiště padlých sov. vojáků při osvobozování Prahy)

Prameny. Dostupné z www: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pra%C 5%BEsk %C 3%A 1_operace. jpg

Prameny. Dostupné z www: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pra%C 5%BEsk %C 3%A 1_operace. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Prague_liberatio n_1945_konev. jpg http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Red_Army_secti on_Olsany_Cemetery_Prague_CZ_056. jpg http: //www. konr. webz. cz/ROA_cz. htm

 Literatura: Augusta, František; Honzák, František. Dějiny v obrazech. Československo 1918 – 1938. Praha:

Literatura: Augusta, František; Honzák, František. Dějiny v obrazech. Československo 1918 – 1938. Praha: Albatros, 1992. ISBN 80 -00 -00311 -2. S. 2 -3. Augusta, Pavel; Honzák, František; Pečenka, Marek; Luňák, Petr. Dějiny moderní doby. I. díl. 1. vyd. Praha: SPL – PRÁCE, Úvaly : ALBRA, 2000. ISBN 80 -86287 -05 -X. S. 102 - 105. Válková, Veronika: Dějepis 9. Nejnovější dějiny. Praha: SPN, 2009. ISBN 978 -80 -7235 -428 -3. S. 87 - 88.

Anotace: Prezentace určena pro výklad učební látky, dále použit obrazový materiál, připraven zápis pro

Anotace: Prezentace určena pro výklad učební látky, dále použit obrazový materiál, připraven zápis pro žáky. DUM vytvořen 5. 2. 2012 pro žáky 9. tříd.