Osvcensk absolutismus Fridrich II Velik Marie Terezie Marie

  • Slides: 15
Download presentation
Osvícenský absolutismus Fridrich II. ? ? ? Veliký Marie? ? ? Terezie Marie Terezie

Osvícenský absolutismus Fridrich II. ? ? ? Veliký Marie? ? ? Terezie Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna

Marie Terezie (1740 – 1780) • Co víš o Marii Terezii? • Co mohla

Marie Terezie (1740 – 1780) • Co víš o Marii Terezii? • Co mohla dělat Marie Terezie proto, aby byla označována jako osvícená panovnice? (Abychom o její vládě mohli říct, že to byl osvícený absolutismus)

Marie Terezie „první a poslední panovnice Rakouské monarchie“ Karel VI. 1713 - Pragmatická sankce

Marie Terezie „první a poslední panovnice Rakouské monarchie“ Karel VI. 1713 - Pragmatická sankce nástupnictví i v ženské linii 1740 - Marie Terezie zdědila slabý stát i armádu, mnohonárodnostní monarchii hrozící rozpadem

Těžký začátek vlády Leopold Josef Maria von Daun - významný rakouský • Mnoho válekvojevůdce

Těžký začátek vlády Leopold Josef Maria von Daun - významný rakouský • Mnoho válekvojevůdce - Války o dědictví rakouské (1740 – 1748) - Válka sedmiletá (1756 - 1763) • Hlavní protivník – Prusko • Fridrich II. Ø Ztráta Slezska Ø Marie Terezie uznána Ernst Gideon von Laudon dědičkou trůnu - jeden z největších vojevůdců 18. stol. Ø její manžel František Štěpán Lotrinský císařem

Generál Laudon jede skrz vesnici, generál Laudon jede skrz ves, jede skrz vesnici má

Generál Laudon jede skrz vesnici, generál Laudon jede skrz ves, jede skrz vesnici má bílou čepici, generál Laudon jede skrz ves. Stůj ! Kdo tam ? Patrola ! Jaká ? Vojenská ! A kdo jí vede ? Ženská ! Jaká ? Blonďatá ! Blonďatou, blonďatou tu já mám nejradši, blonďatou tu já mám rád. Já jí pomiluju ona zase mě, mě, že je blonďatá trápí srdce mé !

, e c a u t i s á Těžk ek l á v

, e c a u t i s á Těžk ek l á v o h o n m nutnost osvícenských reforem Reformy Vídeň = Mill centralizace erov Kutn ohor ský vá urko o c o K Ko vá ř Nováček vá o k řá Dvo á

Reformy 14 let 3 dny v týdnu

Reformy 14 let 3 dny v týdnu

Reformy • Centralizace úřadů – hl. úřady ve Vídni - místo šlechticů úředníci -

Reformy • Centralizace úřadů – hl. úřady ve Vídni - místo šlechticů úředníci - úřední jazyk němčina • Sčítání lidu, soupis půdy (katastr) = daně • Sjednocení měr a vah • Jednotná měna (první papírové peníze - bankocetle) • Zrušení mučení • Číslování domů, jména ulic a lidí (příjmení) • Armáda (vzor Prusko, služba max. 14 let) • 1774 - povinná školní docházka (6 let) • 1775 - sedláci u Chlumce robotní patent (3 dny v týdnu)

Rodina Marie Terezie Ø Ø manžel František Štěpán Lotrinský (později císař římské říše) do

Rodina Marie Terezie Ø Ø manžel František Štěpán Lotrinský (později císař římské říše) do vlády jí nezasahoval, byl úspěšný podnikatel - 16 dětí (11 se dožilo dospělosti) smrtí Marie Terezie končí habsburská dynastie, nastupuje habsbursko-lotrinská

Rodina Marie Terezie SOUKROMÍ MARIE TEREZIE Mladá Marie Terezie byla půvabná modrooká blondýnka. Není

Rodina Marie Terezie SOUKROMÍ MARIE TEREZIE Mladá Marie Terezie byla půvabná modrooká blondýnka. Není divu, že uherští šlechtici pro ni byli ochotni jít do války. Krásně zpívala a tančila. Svého „Myšáka“ Františka Štěpána zbožňovala. O svatební noci se prý pod nimi rozpadla postel. Porodila mu 16 dětí, takže v prvních letech vlády byla neustále těhotná. Po smrti manžela nosila už jen černý šat a do konce života truchlila. Své šaty a šperky darovala svým dcerám. Vychovali ji jezuité a byla vášnivou katoličkou. Ve Vídni zřídila mravnostní policii. Pokud si nějaká dívka troufla po setmění jít ven bez doprovodu, riskovala zatčení.

Josef II. Rušení klášterů Toleranční patent

Josef II. Rušení klášterů Toleranční patent

Rovná daň Zrušení nevolnictví

Rovná daň Zrušení nevolnictví

Josef II. § § § od r. 1765 spoluvládce Marie Terezie "selský císař„ pohřeb

Josef II. § § § od r. 1765 spoluvládce Marie Terezie "selský císař„ pohřeb v rakvi považoval Josef II. obdivovatel Fridricha II. I Velikého za zbytečnost. Za jeho času se ve 1781 toleranční patent. Vídni (nábož. svoboda) pohřbívali nebožtíci do rušení klášterů kasárnyspolečného a chudobince hrobu. Zavázali je do pytle a zasypali vápnem. Bylo to levné zrušení nevolnictví a hygienické. stěhování, sňatky, řemesla, studia zlepšil situaci Židů § zrušení trestu smrti § Přes 6000 výnosů – velká část zrušena Hrabě Falkenstein

Co už bych mohl vědět o Josefu II. (1780 -1790) 1) Jaký byl vztah

Co už bych mohl vědět o Josefu II. (1780 -1790) 1) Jaký byl vztah mezi Marii Terezií a Josefem II. ? 2) Kdo to byl hrabě Falkenstein? 3) Kolik cca vydal Josef II. během svého vládnutí nařízení? 4) Popiš co je to Toleranční patent. Jaké změny přinesl do Rakouské monarchie? Proč vznikl a kdy byl vydán? 5) Popiš co je to nevolnictví. Kdy bylo nevolnictví zrušeno? 6) Jaké bylo postavení Židů v Rakousku? Jak se změnilo za panování Josefa II. ? Jaký je rozdíl mezi nevolnictvím a poddanstvím? Pro chytré hlavy:

Josef II. (1780 -1790)

Josef II. (1780 -1790)