Ostrzeganie i alarmowanie ludnoci o zagroeniach Alarm Jest

  • Slides: 12
Download presentation
Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach

Alarm Jest to sygnał ogłaszany za pomocą aparatury, informujący o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia

Alarm Jest to sygnał ogłaszany za pomocą aparatury, informujący o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia w najbliższym czasie zagrożenia.

Wybrane środki alarmowe • rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne • syreny (elektryczne, ręczne) •

Wybrane środki alarmowe • rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne • syreny (elektryczne, ręczne) • dzwonki alarmowe (w szkołach, hotelach) • gongi (w małych zakładach) • dzwony kościelne • sygnalizatory świetlne • megafony

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze Alarm – ogłaszany jest w wypadku wystąpienia spodziewanego niebezpieczeństwa na

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze Alarm – ogłaszany jest w wypadku wystąpienia spodziewanego niebezpieczeństwa na danym terenie Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami – ogłasza się w wypadku zagrożenia skażeniem, które może nastąpić nie wcześniej niż przed upływem 30 minut Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami – ogłasza się gdy na danym terenie istnieje poważne zagrożenie Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska – ogłasza się w wypadku klęsk żywiołowych i ekologicznych Szczegółowe informacje – podręcznik str. 127

Ogólne zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia: Szybkie działanie, bez paniki; Wyłączenie źródeł i

Ogólne zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia: Szybkie działanie, bez paniki; Wyłączenie źródeł i odbiorników prądu i gazu oraz zabezpieczenie mienia; Ciągłe słuchanie komunikatów radiowych; Udzielanie pomocy ludziom potrzebującym; Rozsądne korzystanie z zapasów; Słuchanie rad i poleceń osób uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń; W razie konieczności bezdyskusyjne opuszczenie miejsca zamieszkania.

Po ogłoszeniu alarmu osoby znajdujące się w domu powinny jak najszybciej: Ubrać się; Wyłączyć

Po ogłoszeniu alarmu osoby znajdujące się w domu powinny jak najszybciej: Ubrać się; Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień; Zabrać dokumenty osobiste, przygotować zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, latarkę elektryczną, zapasowe baterie i koc; Zamknąć drzwi i okna, Zawiadomić o alarmie sąsiadów; Pospiesznie, ale spokojnie przejść do najbliższej budowli ochronnej.

Ewakuacja szkoły Ustalona alarmowa sygnalizacja dźwiękowa przy pomocy dzwonka elektrycznego (ręcznego) zobowiązująca do natychmiastowego

Ewakuacja szkoły Ustalona alarmowa sygnalizacja dźwiękowa przy pomocy dzwonka elektrycznego (ręcznego) zobowiązująca do natychmiastowego opuszczenia miejsca przebywania: Dźwięk trwający 5 sekund, powtarzany przez 5 minut, z przerwami 10 sekundowymi

Z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole: słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela. bądź opanowany,

Z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole: słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela. bądź opanowany, nie ulegaj panice, po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą, drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki, pomagaj osobom słabszym, bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym, nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.

W sytuacji ogłoszenia alarmu pożarowego: • pozamykać wszystkie okna i drzwi, aby zmniejszyć ilość

W sytuacji ogłoszenia alarmu pożarowego: • pozamykać wszystkie okna i drzwi, aby zmniejszyć ilość dopływającego tlenu (klucz pozostawić w zamku), • wyłączyć wszystkie media, • w sposób zorganizowany bezzwłocznie opuścić budynek szkoły wyznaczoną drogą ewakuacji, • szczególną uwagę zwrócić na koleżanki i kolegów, przeciwdziałając panice oraz pomagając tym, którzy zasłabli lub są w szoku, • w przypadku zadymienia zabezpieczyć doraźnie drogi oddechowe i poruszać się w pozycji schylonej.

Po ogłoszeniu alarmu bombowego i terrorystycznego: • otworzyć wszystkie okna i drzwi w celu

Po ogłoszeniu alarmu bombowego i terrorystycznego: • otworzyć wszystkie okna i drzwi w celu zmniejszenia skutków wybuchu, • wyłączyć wszystkie media, • zabrać ze sobą wszystkie osobiste rzeczy w celu ułatwienia pracy służbom specjalistycznym (wyeliminowanie pakunków przedmiotów podłożonych), • szczególną uwagę zwrócić na koleżanki i kolegów, przeciwdziałając panice oraz pomagając tym, którzy zasłabli lub są w szoku.