OSOBN DOPIS prost sdlovac styl Autorem materilu a

  • Slides: 16
Download presentation
OSOBNÍ DOPIS prostě sdělovací styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

OSOBNÍ DOPIS prostě sdělovací styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

OBSAH: § § § § § Funkce osobního dopisu Znaky, vlastnosti Jazykové prostředky Kompozice

OBSAH: § § § § § Funkce osobního dopisu Znaky, vlastnosti Jazykové prostředky Kompozice Cvičení 1 a příklad řešení Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4 Použitá literatura

OSOBNÍ DOPIS FUNKCE § § Udržuje přátelské styky, pokud není možný osobní styk. Nahrazuje

OSOBNÍ DOPIS FUNKCE § § Udržuje přátelské styky, pokud není možný osobní styk. Nahrazuje osobní styk s rodinou, přáteli, známými. Pomáhá překonávat pocit osamění. Informuje o názorech pisatele, vzájemných vztazích mezi pisatelem a adresátem.

OSOBNÍ DOPIS ZNAKY Neoficiálnost; § Přátelskost; § Nenucenost; § Srdečnost; § Živost; § Neformálnost

OSOBNÍ DOPIS ZNAKY Neoficiálnost; § Přátelskost; § Nenucenost; § Srdečnost; § Živost; § Neformálnost (ale pečlivost, úhlednost, členění na odstavce). §

OSOBNÍ DOPIS JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY Text se má přiblížit ústnímu hovoru. § Spisovnost; § Hovorová

OSOBNÍ DOPIS JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY Text se má přiblížit ústnímu hovoru. § Spisovnost; § Hovorová čeština; § Expresivní výrazy; § Archaismy a knižní slova – funkční užití; § Přivlastňovací a osobní zájmena s velkým počátečním písmenem jako projev zdvořilosti: Ty, Tvůj, Vy, Váš.

OSOBNÍ DOPIS KOMPOZICE 1. Místo a datum napsání; § Vpravo nahoře; 2. Oslovení adresáta.

OSOBNÍ DOPIS KOMPOZICE 1. Místo a datum napsání; § Vpravo nahoře; 2. Oslovení adresáta. § Milý, drahý, …; Pozor na důvěrná oslovení a kamarádské pozdravy čau, ahoj, nazdar – soulad autora a adresáta; Za oslovením píšeme čárku. § §

OSOBNÍ DOPIS KOMPOZICE 3. Úvod dopisu. Poděkování za dopis; § Důvod vzniku dopisu; §

OSOBNÍ DOPIS KOMPOZICE 3. Úvod dopisu. Poděkování za dopis; § Důvod vzniku dopisu; § Nepoužíváme fráze; (Předem mého dopisu přijmi srdečný pozdrav a stálou vzpomínku na Tebe…). §

OSOBNÍ DOPIS KOMPOZICE 4. Vlastní sdělení; § Názory, zážitky, plány; Výzvy k odpovědi, prosby,

OSOBNÍ DOPIS KOMPOZICE 4. Vlastní sdělení; § Názory, zážitky, plány; Výzvy k odpovědi, prosby, pozdravy, rozloučení; § Adresa, telefon, mail. § 5. Závěr; 6. Podpis; 7. Kontakt na pisatele.

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 1 Opravte stylistické, jazykové a kompoziční chyby v osobním dopise: Ahoj,

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 1 Opravte stylistické, jazykové a kompoziční chyby v osobním dopise: Ahoj, Mílo! Je poslední tejden před prázdninama a já plánuju program na červenec. Pojedu k babče do Lužan. Před pár rokama tady v rokli přehradili potok Kamenici a vybudovali vodní nádrž. Je z toho bezva koupaliště. Dozrávají tady taky jahody a rybíz. Přijede taky kamarád Vašek a budem jezdit na kolech. Měj se! Jirka

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ1 PŘÍKLAD ŘEŠENÍ Liberec 22. 6. 2012 Milý Mílo, zdravím Tě od

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ1 PŘÍKLAD ŘEŠENÍ Liberec 22. 6. 2012 Milý Mílo, zdravím Tě od nás z Liberce a píšu Ti, protože se blíží prázdniny a já plánuju, co budu v červenci podnikat. Počítám s tím, že bychom se mohli také setkat a něco si užít. Nejdříve pojedu k babičce do Lužan. Dozrává tam právě rybíz a jahody. Já trhám, babička zavařuje nebo peče koláče a knedlíky. Kdo neochutná, jako by nežil.

Rád se tu chodím koupat do rokle na koupaliště. Je to vlastně přehrazený potok.

Rád se tu chodím koupat do rokle na koupaliště. Je to vlastně přehrazený potok. Až přijede kamarád Vašek, chceme na kolech projezdit celé okolí. Kdybys chtěl, mohl by ses k nám přidat a jestli nemáš čas, tak něco společně vymyslíme na srpen. Brzy mi napiš, co budeš v létě dělat Ty a jestli uvažuješ o mé nabídce. Těším se na setkání a společné zážitky. Ahoj Jirka Ještědská 78, Liberec

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 2 Zhodnoťte dopis z hlediska obsahu, členění textu a jazykových prostředků:

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 2 Zhodnoťte dopis z hlediska obsahu, členění textu a jazykových prostředků: Ahoj, Zdeňku, píšu Ti několik dojmů z vodáckého tábora. Utábořili jsme se na Jesenické přehradě. Stany jsme stavěli za vydatného deště a první noc jsme se klepali jako osiky. Druhý den se ale objevilo sluníčko a my vyjeli na Ohři. Voda byla klidná, nikoho nenapadlo, že by se mohlo něco přihodit. Najednou lodě

před námi začaly zpomalovat. Když jsme připluli blíž, spatřili jsme převrácený kajak a pod

před námi začaly zpomalovat. Když jsme připluli blíž, spatřili jsme převrácený kajak a pod ním Petra. Chvílemi se vynořoval, ale prudký proud ho unášel dál. Než jsme se stačili vzpamatovat, byl náš Pepek Námořník u něj a tahal ho z vody. Oddechli jsme si. Tím, že náš vedoucí jednal rychle, Petra zachránil. Jsme rádi, že máme mezi sebou takového kamaráda. Zítra máme sjíždět po řece 26 km, tak už jdu spát. Napiš, jak si užíváš léto Ty. Pavel Jesenice-Ohře, červenec

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 3 Nahraďte nespisovné výrazy spisovnými: § Při zkoušce jsem prolít. §

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 3 Nahraďte nespisovné výrazy spisovnými: § Při zkoušce jsem prolít. § V práci se jen fláká a kecá u kafe. § Furt si na něco stěžuje a remcá. § Jeho ksicht se nedal přehlédnout. § Je mi to šumák. § Žvanil samé nesmysly. § Byl odtud cejtit hroznej smrad. § Když vypili flašku vína, byla sranda.

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 4 Nahraďte výrazy knižní a archaismy současnými výrazy. § podzim; §

OSOBNÍ DOPIS CVIČENÍ 4 Nahraďte výrazy knižní a archaismy současnými výrazy. § podzim; § jeseň; § vesnice; § dědina; § měsíc; § luna; § větev; § haluz; § les; § hvozd; § hrdina ; § rek; § starý člověk; § kmet; § jídlo. § krmě.

POUŽITÁ LITERATURA: § § § RUDOLF, Stanislav. Napsali jsme sloh za vás: nepostradatelná pomůcka

POUŽITÁ LITERATURA: § § § RUDOLF, Stanislav. Napsali jsme sloh za vás: nepostradatelná pomůcka pro žáky, studenty a jejich rodiče: obsahuje vypracované slohové práce od 3. třídy ZŠ až k maturitě, jak je požadují osnovy českého jazyka. 1. vyd. Praha: Erika, 2000, 171 s. ISBN 80 -719 -0085 -0. MARTINKOVÁ, Věra. Český jazyk 2: alternativní učebnice pro 2. ročník středních škol. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1992, 191 s. ISBN 80 -855 -7302 -4. HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. , v SPN 1. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 1996, 278 s. ISBN 80859 -3730 -1.