OSNOVNA OBELEJA PROIZVODNJE POJAM PROIZVODNJE POJAM RAZMJENE POJAM

  • Slides: 11
Download presentation
OSNOVNA OBELEŽJA PROIZVODNJE • • POJAM PROIZVODNJE, POJAM RAZMJENE, POJAM RASPODJELE, POJAM POTROŠNJE.

OSNOVNA OBELEŽJA PROIZVODNJE • • POJAM PROIZVODNJE, POJAM RAZMJENE, POJAM RASPODJELE, POJAM POTROŠNJE.

PROIZVODNI PROCES

PROIZVODNI PROCES

FAKTORI PROIZVODNJE • PROIZVODNJA JE PROCES PRETVARANJA PROIZVODNIH FAKTORA (INPUTA) U NOVE PROIZVODE I

FAKTORI PROIZVODNJE • PROIZVODNJA JE PROCES PRETVARANJA PROIZVODNIH FAKTORA (INPUTA) U NOVE PROIZVODE I USLUGE (OUTPUTE), • INPUTI SU: 1. RAD, 2. KAPITAL, 3. PRIRODNI RESURSI.

FUNKCIJA PROIZVODNJE • FUNKCIJA PROIZVODNJE OZNAČAVA MAKSIMUM PROIZVODNJE KOJA SE MOŽE PROIZVESTI UZ DATU

FUNKCIJA PROIZVODNJE • FUNKCIJA PROIZVODNJE OZNAČAVA MAKSIMUM PROIZVODNJE KOJA SE MOŽE PROIZVESTI UZ DATU KOLIČINU INPUTA. • UKUPAN PROIZVOD PREDSTAVLJA KOLIČINU PROIZVODA KOJI SE OSTVARI RAZLIČITOM KOMBINACIJOM I ULAGANJEM FAKTORA PROIZVODNJE. • PROSJEČAN PROIZVOD JE ODNOS IZMEĐU UKUPNOG OBIMA PROIZVODNJE I KOLIČINE UPOTREBLJENOG FAKTORA PROIZVODNJE. P=Q/L • MARGINALNI PROIZVOD POKAZUJE PROMJENU U UKUPNOM OBIMU PROIZVODNJE KOJA JE NASTALA KAO REZULTAT DODAJNE JEDINICE INPUTA. MP=ΔQ/ΔL.

PROIZVODNJA – PRIMJER SA DVA INPUTA

PROIZVODNJA – PRIMJER SA DVA INPUTA

PROIZVODNJA – PRIMJER SA JEDNIM IMPUTOM

PROIZVODNJA – PRIMJER SA JEDNIM IMPUTOM

PROIZVODNA FUNKCIJA

PROIZVODNA FUNKCIJA

UKUPAN PROIZVOD I GRANIČNI PROIZVOD

UKUPAN PROIZVOD I GRANIČNI PROIZVOD

EKONOMSKI KRITERIJI USPJEŠNOSTI PROIZVODNJE • MINIMAX PRICIP EFIKASNOSTI PROIZVODNJE: ZAHTJEV DA SE OSTVARE MAKSIMALNI

EKONOMSKI KRITERIJI USPJEŠNOSTI PROIZVODNJE • MINIMAX PRICIP EFIKASNOSTI PROIZVODNJE: ZAHTJEV DA SE OSTVARE MAKSIMALNI REZULTATI UZ MINIMALNA ULAGANJA. • PARCIJALNI PRINCIPI EFIKASNOSTI PROIZVODNJE: 1. PRODUKTIVNOST, ODNOS IZMEĐU OSTVARENE PROIZVODNJE I RADA ULOŽENOG U TU PROIZVODNJU. 2. EKONOMIČNOST, ZAHTJEV DA SE OSTVARE ŠTO VEĆI REZULTATI UZ ŠTO MANJE TROŠKOVE FAKTORA PROIZVODNJE. 3. RENTABILNOST, ZAHTJEV DA SE OSTVARI MAKSIMALNA DOBIT UZ ŠTO MANJA ANGAŽOVA SREDSTVA U PROCESU REPRODUKCIJE.

PITANJA ZA PONAVLJANJE GRADIVA 1. Objasnite proizvodni proces na jednostavnom primjeru? Posebnu pažnju obratite

PITANJA ZA PONAVLJANJE GRADIVA 1. Objasnite proizvodni proces na jednostavnom primjeru? Posebnu pažnju obratite na precizno razgraničenje pojedinačnih faktora proizvodnje? 2. Zavisno od angažovanja rada i kapitala, proizvodni procesi mogu biti radno i kapitalno intenzivni. Navedite primjer radno-intezivne i kapitalno intenzivne proizvodnje? 3. Koji faktor proizvodnje je najvažniji za konkurentnost preduzeća? 4. Obradite jednostavan primjer Vašeg učenja predmeta Ekonomije i dobijene ocjene. Prikažite taj odnos grafički? 5. Na bazi podataka iz prethodnog primjera, izračunajte Vašu produktivnost rada? 6. Preuzmite podatke iz Bilansa uspjeha odabranog preduzeća i izračunajte koeficijent ekonomičnost tog preduzeća u dvije uzastopne godine. 7. Preuzmite podatke iz Bilansa uspjeha i Bilansa stanja odabranog preduzeća i izračunajte koeficijent rentabilnosti tog preduzeća u dvije uzastopne godine.

DOMAĆI ZADATAK • ODABERITE JEDNO OD, NA PRETHODNO DATOM SLAJDU, PITANJA, ODGOVORITE I KOMENTARIŠITE

DOMAĆI ZADATAK • ODABERITE JEDNO OD, NA PRETHODNO DATOM SLAJDU, PITANJA, ODGOVORITE I KOMENTARIŠITE ODGOVOR? • ODGOVOR NE SMIJE DA BUDE DUŽI OD JEDNE STRANICE, A 4 FORMATA, ALI NI MANJI OD DESET REČENICA. • ODGOVORE SLATI NA EMAIL PROFESORA: [email protected] edu. ba • ODGOVORI ĆE BITI OSNOV ZA UTVRĐIVANJE BODOVA ZA PREDISPITNE AKTIVNOSTI IZ PREDMETA.