Orta v xarici otit o Orta otit orta

  • Slides: 8
Download presentation

Orta və xarici otit o Orta otit orta qulağın infeksiyasıdır o Xarici otit qulaq

Orta və xarici otit o Orta otit orta qulağın infeksiyasıdır o Xarici otit qulaq kanalının infeksiyasıdır o Orta otiti törədən ən əsas bakteriyalar: Strepococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, və Moraxella catarrhalis o Xarici otitin ən çox ehtimal olunan törədicisi Pseudomonasın növləridir

Diaqnoz və Müalicə o Orta və xarici otitin diaqnozu klinik əlamətlərə əsasən qoyula bilər

Diaqnoz və Müalicə o Orta və xarici otitin diaqnozu klinik əlamətlərə əsasən qoyula bilər o Kəskin orta otitin 80% hallarda spontan sağalması mümkündür o Orta otitin ciddi ağırlaşmaları: eşitmə qabiliyyətinin itirilməsi, təbil pərdəsinin perforasiyası, eşitmə sinirin iflici, mastoidit, beyin absessi və meningit

Antibiotikoterapiya Yaş Bakteriya Antibiotik 0 -2 ay S. pneumoniae Ampicillin 100 -200 mg/kg/24 s.

Antibiotikoterapiya Yaş Bakteriya Antibiotik 0 -2 ay S. pneumoniae Ampicillin 100 -200 mg/kg/24 s. Bu dozanı hər 6 -8 saatdan sonra VD verin və Gentamicin 5. 0 -7. 0 mg/kg/24 s. Bu dozanı hər 8 saatdan sonra VD verin yaxud Cefotaxime 50 -100 mg/kg/24 s. Bu dozanı hər 8 saatdan sonra VD verin H. influenzae Gp A Strep S. aureus Qram “mən”

3 ay-12 yaş S. Pneumoniae H. influenzae Amoxicillin 40 -45 mg/kg/24 s. Bu dozanı

3 ay-12 yaş S. Pneumoniae H. influenzae Amoxicillin 40 -45 mg/kg/24 s. Bu dozanı hər 8 saatdan sonra PO verin yaxud M. catarrhalis Erythromycin 40 -50 mg/kg/24 s. Bu dozanı hər 6 saatdan sonra PO verin Gp A Strep və Sulfisoxazole 100 -150 mg/k//24 s. Bu dozanı hər 6 saatdan sonra PO verin yaxud TMP 8 -12 mg/kg/24 s. Bu dozanı hər 6 saatdan sonra PO verin və Amoxicillin/Clavunate 40 -45 mg/kg/24 hs. Bu dozanı hər 8 saatdan sonra PO verin

Epiqlottit o Qırtlağın selikli qişasının iltihabı kimi təyin edilir o Klassik klinika: 2 -6

Epiqlottit o Qırtlağın selikli qişasının iltihabı kimi təyin edilir o Klassik klinika: 2 -6 yaşlı uşaqda hərarətin kəskin yüksəlməsi və intoksikasiya əlamətləri o Ağızın sulanması, həyəcan və tənəffüsdə kəskin distres inkişaf edə bilər

Kliniki əlamətlər o Uşaqlar “tripod” vəziyyətində oturur və tənəffüs aktında köməkçi əzələlər iştirak edir

Kliniki əlamətlər o Uşaqlar “tripod” vəziyyətində oturur və tənəffüs aktında köməkçi əzələlər iştirak edir o Karlaşmış nitq o Uşaqları qıcıqlandırmaqdan yan keçin, bu uşağın vəziyyətini ağırlaşdıra bilər o Uşağı müayinə etmədikdən əvvəl, tənəffüs yollarını idarə etmək üçün hazır olun

Diaqnoz o Boyunun lateral R-qrammı uşaq düz oturduqda çəkilə bilər o Tənəffüs yollarının açıqlığı

Diaqnoz o Boyunun lateral R-qrammı uşaq düz oturduqda çəkilə bilər o Tənəffüs yollarının açıqlığı təmin edilənə qədər, qan analizləri və D/D infuziyalar aparılmamalıdır o Epiqlottit ilə 50%-dən çox xəstələrdə obstruksiya inkişaf edir