Ormanclk Tarihi Orman TarihiOrmanclk Tarihi 25 09 2019

  • Slides: 27
Download presentation
Ormancılık Tarihi Orman Tarihi-Ormancılık Tarihi 25. 09. 2019 (02. 10. 2019’da anlatıldı) C. ERDÖNMEZ

Ormancılık Tarihi Orman Tarihi-Ormancılık Tarihi 25. 09. 2019 (02. 10. 2019’da anlatıldı) C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

Evrenin ve dünyanın kısa tarihi • Evrenin yaşı yaklaşık olarak 15 milyar yıldır. •

Evrenin ve dünyanın kısa tarihi • Evrenin yaşı yaklaşık olarak 15 milyar yıldır. • Dünya ise yaklaşık 4, 5 milyar yıl önce Big Bang denilen patlama ile meydana gelmiştir. • 4 milyar yıl önce ilk organik moleküller ortaya çıkmıştır. • İlk basit tek hücreli canlılar 3, 6 milyar yıl önce oluşmuştur. • Çok hücreli canlılar ise 1, 7 milyar yıl önce oluşmaya başlamıştır. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

1 milyar yıl= 24 saat C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

1 milyar yıl= 24 saat C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

1 milyar yıl= 24 saat C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

1 milyar yıl= 24 saat C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

İnsanlar C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

İnsanlar C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

Bitkilerin evrimi • • 3, 5 milyar yıl önce fotosentez yapabilen siyanobakteriler, 1, 6

Bitkilerin evrimi • • 3, 5 milyar yıl önce fotosentez yapabilen siyanobakteriler, 1, 6 milyar yıl önce de fotosentez yapabilen ikinci canlı türü olan algler oluştu. Kara bitkilerinin öncüsü olan yeşil algler ise bundan 500 milyon yıl önce ortaya çıktı. Daha sonra kara bitkilerinin ilk örnekleri olan yosunlar ve ciğer otları ortaya çıktı. Bunlar yerçekimi ile mücadele edemeyen iletim borusu bulunmayan bitkilerdi. 433 milyon yıl önce ise ilk iletim borulu (damarlı) bitki olan Cooksonia’lar oluştu. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

 • 380 milyon yıl önce bitkiler odunsu doku oluşturmaya başladılar. Bu büyük ağaçların

• 380 milyon yıl önce bitkiler odunsu doku oluşturmaya başladılar. Bu büyük ağaçların ortaya çıkmasının ilk adımıydı. • İlk ortaya çıkan gerçek anlamda ağaç cinsi Archaopteris olarak bilinmektedir. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

 • 360 -290 milyon yıl öncesi değişik adlarla adlandırılır. Kömür Çağı, Ormaların Altın

• 360 -290 milyon yıl öncesi değişik adlarla adlandırılır. Kömür Çağı, Ormaların Altın Çağı ve Karbonifer bu adlardandır. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

 • Bu dönemde karaların çok büyük bir çoğunluğu bugünkü yağmur ormanları gibi ormanlarla

• Bu dönemde karaların çok büyük bir çoğunluğu bugünkü yağmur ormanları gibi ormanlarla kaplandı. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

 • Dinozorlar çağında (243 -66 milyon yıl öncesi) orman örtüsü de değişik bir

• Dinozorlar çağında (243 -66 milyon yıl öncesi) orman örtüsü de değişik bir karaktere büründü. Artık tohumlu bitkiler dönemiydi ve ormanlarda koniferler, ginkolar ve cycadlar (sikas) hakimdi. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

 • Günümüzden 130 milyon yıl öncesine kadar yalnızca açık tohumlu bitkiler ve ağaçlar

• Günümüzden 130 milyon yıl öncesine kadar yalnızca açık tohumlu bitkiler ve ağaçlar (Gymnospermae) bulunuyorken bu dönemden itibaren kapalı tohumlular da (Angiospermae) yayılmaya başladılar. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

 • 65 milyon yıl önce dünyaya büyük bir meteor çarptı. • Tüm canlı

• 65 milyon yıl önce dünyaya büyük bir meteor çarptı. • Tüm canlı türlerinin %60 -80’i yok oldu. • İklim bozuldu. Deniz seviyesi ve atmosferdeki kimyasal yapı değişti. • Karaların yayılışı ve kıtalar günümüzdekine benzer bir hal almaya başladılar. • Otsu bitkiler yaygınlaşmaya ve büyük otlaklar oluşmaya başladı. • Otlakların yaygınlaşması memeli hayvanların evrimini hızlandırdı. Kedigiller, köpekgiller ve ilk insansı maymunlar ortaya çıktı. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

65 Milyon Yıl Önce Dünya C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

65 Milyon Yıl Önce Dünya C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

Twitter: @forestercihan C. Erdönmez Instagram: @babaveogul

Twitter: @forestercihan C. Erdönmez Instagram: @babaveogul

 • İklimde meydana gelen değişmelerle birlikte kıtalarda sürekli birbirlerinden uzaklaşmaya devam ettiler. •

• İklimde meydana gelen değişmelerle birlikte kıtalarda sürekli birbirlerinden uzaklaşmaya devam ettiler. • Dünya üzerindeki genel koşulları ve doğal olarak ormanların yapısını da belirleyen gelişmeler günümüzden 55 -33 milyon yıl öncesi dönemde yaşandı. • Jeolojik hareketler, iklim değişiklikleri ile birlikte özellikle bitki örtüsü ile canlıların yayılışını etkileyen bir diğer etken de volkanik patlamalardı. • Günümüzden 5, 32 -1, 81 milyon yıl öncesi dönemde yeni bir buzul çağı yaşandı. Yalnızca deniz seviyesine yakın, korunaklı yerlerdeki ormanlar varlığını sürdürebildi. Havalar ısındıkça ormanlar yeniden yayılmaya başladı. • Son buzul çağı ise 20 bin-11 bin yıl öncesi dönemde yaşandı. Bundan sonra dünya coğrafyası dağları ve düzlükleri, ormanları ve otlakları ile bugünkü halini aldı. Elbette insan etkisiyle yaşanan değişimleri bu noktada göz ardı ediyoruz. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

Anadolu Ormanları C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

Anadolu Ormanları C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

 • Yaklaşık 16 milyon yıl öncesine kadar Anadolu’da sekoya, mamut ağacı, bataklık servisi

• Yaklaşık 16 milyon yıl öncesine kadar Anadolu’da sekoya, mamut ağacı, bataklık servisi ve ginkgo gibi ağaçlar yaygındı. Fakat soğuyan hava koşulları nedeniyle bu türler Anadolu’yu terk etti. • Terk eden ağaçların yerini meşe, çam, göknar, kayın, gürgen, ıhlamur, dişbudak, karaağaç ve akçaağaçlar aldı. • 11 bin yıl önce son buzul çağının da bitmesiyle Anadolu büyük ölçüde ormanlarla kaplandı. • 7 bin yıl önce Anadolu’nun iç kesimlerindeki soğuk ve düşük yağışlı otlaklar dışında hemen her taraf ormanlarla kaplıydı. C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul

C. ERDÖNMEZ Twitter: @forestercihan Instagram: @babaveogul