Origin of the Philippine Music Philippine Music Filipinos

  • Slides: 11
Download presentation
Origin of the Philippine Music

Origin of the Philippine Music

Philippine Music Filipinos are known to be great musicians worldwide. This is due to

Philippine Music Filipinos are known to be great musicians worldwide. This is due to their dedication and intense love for music. Even from its pre-Hispanic life, Filipinos expressed themselves through their ethnic musical instruments. These early settlers in fact played variety of musical instruments including flutes, nose flutes, and guitars to play appropriate songs in celebration of courtship, marriage, harvest and offerings. The music of the Philippines is a mixture of Indigenous, Asian, European and American Influences.

Spanish and Mexican colonizers left their musical mark on the Philippines, introducing another rich

Spanish and Mexican colonizers left their musical mark on the Philippines, introducing another rich culture, Christianity and its attendant religious music. The guitar and other instruments, as well as zarzuela (a form of operetta) were popular and soon became an important part of the customs and traditional elements of the culture of the Philippines. Awit and Kurido or Corrido (The earliest foreign-influenced Filipino entertainment) a musical show of dances and songs replacing the ancient epics during the conversion of early Filipinos to Christianity. Local talents adapted and performed this musical form into several dialects such as Pampango, Ilokano, Ilongo, Tagalog and Bicol. Sarswela (Zarzuela), a pleasing show of combined acting and singing introduced by the Spanish in the late 19 th century along with the arrival of American productions. That time, Zarzuelas were performed as a means of political protest and criticism against the colonizing Americans. Today, Zarzuelas are common festival shows taking part in commemorating the country's rich traditions.

Harana And Kundiman are lyrical songs popular in the Philippine Islands dating back to

Harana And Kundiman are lyrical songs popular in the Philippine Islands dating back to the Spanish period. Harana are traditional courtship songs in the Mexican. Spanish tradition based on the habanera rhythm while the Kundiman, which has pre-colonial origins from the Tagalog region, uses triple meter rhythm. Its lyrics depict a romantic theme, usually portraying love, passion, or sadness. Phlippine culture and traditions is presented not only in music but also in dance, literature, architechture and fine arts. These are some examples of Philippine folksongs popularized according to the country's ethno-linguistic groups:

TAGALOG: Paruparong Bukid Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papagaspas Isang bara

TAGALOG: Paruparong Bukid Paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas Ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad May payneta pa siya -- uy! May suklay pa mandin -- uy! Nagwas de-ohetes ang palalabasin Haharap sa altar at mananalamin At saka lalakad na pakendeng. Bahay kubo, kahit munti Ang halaman doon ay sari-sari, Singkamas at talong Sigarilyas at mani Sitaw, bataw, patani Kundol, patola, upo't kalabasa At saka meron pang Labanos, mustasa Sibuyas, kamatis Bawang at luya Sa paligid nito puno ng linga.

Magtanim ay di biro Maghapong nakayuko Di naman makatayo Di naman makaupo Bisig ko'y

Magtanim ay di biro Maghapong nakayuko Di naman makatayo Di naman makaupo Bisig ko'y namamanhid Baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimintig Sa pagkababad sa tubig. Kay-pagkasawing-palad Ng inianak sa hirap, Ang bisig kung di iunat, Di kumita ng pilak. Sa umagang pagkagising Lahat ay iisipin Kung saan may patanim May masarap na pagkain. Halina, halina, mga kaliyag, Tayo'y magsipag-unat. Magpanibago tayo ng lakas Para sa araw ng bukas (Braso ko'y namamanhid Baywang ko'y nangangawit. Binti ko'y namimintig Sa pagkababad sa tubig. )

Dandansoy, bayaan ta icao Pauli aco sa Payao Ugaling con icao hidlauon Ang Payaw

Dandansoy, bayaan ta icao Pauli aco sa Payao Ugaling con icao hidlauon Ang Payaw imo lang lantauon. Dandansoy, con imo apason Bisan tubig di magbalon Ugaling con icao uhauon Sa dalan magbobon. Sarung Banggi Sarung banggi sa higdaan Nakadangog ako hinuni nin sarung gamgam Sa luba ko katorogan Bako kundi simong boses iyo palan Dagos ako bangon si sakuyang mata binuklat, Kadtong kadikloman ako nangalagkalag Si sakong pagheling pasiring sa itaas Naheling ko simong lawog maliwanag

ILOCANO: Pamulinawen Pusok imdengam man Toy umas-asug Agrayo ita sadiam. Panunotem man Dika pagintultulngan

ILOCANO: Pamulinawen Pusok imdengam man Toy umas-asug Agrayo ita sadiam. Panunotem man Dika pagintultulngan Toy agayat, agruknoy ita emmam. Itdem ta diak kalipatan Ta nasudi unay a nagan, Uray sadin' ti ayan, Lugar sadino man, Aw-awagak a di agsarday Ta naganmo a kasam-itan No malagipka, pusok ti mabang-aran! T i ayat Ti maysa nga ubing Ti ayat ti maysa nga ubing, Nasamsam-it ngem hasmin Kasla sabong nga apag-ukrad Iti bulan ti Abril Ti ayat ti maysa a lakay, Aglalo no agkabaw, Napait, napait a makasubkar. Anansa a tao lelong, Agsapulka tay balo A kapadpad ta ubanmo Ken dayta tuppolmo Ta bay-am a panunuten Ti ayat ti maysa nga ubing Aglalo, aglalo no addan makin-aywanen.

KAPAMPANGAN: Atin cu pung singsing Metung yang timpucan Amana que iti Quing indung ibatan

KAPAMPANGAN: Atin cu pung singsing Metung yang timpucan Amana que iti Quing indung ibatan Sancan queng sininup Queng metung a caban Mewala ya iti E cu camalayan. Ing sucal ning lub cu Susucdul king banua Picurus cung gamat Babo ning lamesa Ninu mang manaquit Quing sing cung mana Calulung pusu cu Manginu ya caya.

Rondalla is performed on ensembles comprising mandolin instruments of various sizes called banduria composed

Rondalla is performed on ensembles comprising mandolin instruments of various sizes called banduria composed on the Iberian tradition. Other instruments including guitars, octavina, laud and double bass.