ORIENTUL ANTIC ISTORIE CLASA A VA Prof Osman

  • Slides: 18
Download presentation
ORIENTUL ANTIC ISTORIE CLASA A V-A Prof. Osman Adriana

ORIENTUL ANTIC ISTORIE CLASA A V-A Prof. Osman Adriana

POPOARELE ORIENTULUI ANTIC

POPOARELE ORIENTULUI ANTIC

Caracteristici geografice n Orientul antic este un teritoriu imens cuprins între Marea Mediterană şi

Caracteristici geografice n Orientul antic este un teritoriu imens cuprins între Marea Mediterană şi Oceanul Pacific n Este leagănul unor mari civilizaţii ale omenirii n relieful este foarte variat n Străbătut de mari fluvii( Nil, Eufrat, Indus, Gange, Fluviul Galben) n Pe văile acestor fluvii au apărut primele civilizaţii

n Oamenii au devenit sedentari n Au construit sisteme de irigaţie n Au exploatat

n Oamenii au devenit sedentari n Au construit sisteme de irigaţie n Au exploatat resursele naturale n Au întemeiat primele oraşe

Ocupaţiile oamenilor Agricultura Păstoritul Meşteşugurile Mineritul Comerţul- trocul Secolul VII î. Hr în regiunea

Ocupaţiile oamenilor Agricultura Păstoritul Meşteşugurile Mineritul Comerţul- trocul Secolul VII î. Hr în regiunea Lidia au apărut primele monede n Transportul – pe uscat- “drumul mătăsii” - pe fluvii şi mări – cu corăbii n n n

Popoarele Orientului Antic

Popoarele Orientului Antic

Mesopotamienii n Mesopotamia - este situată între fluviile Tigru şi n n Eufrat A

Mesopotamienii n Mesopotamia - este situată între fluviile Tigru şi n n Eufrat A fost locuită de mai multe popoare: sumerieni, akkadieni, asirieni, babilonieni, chaldeeni Este o regiune foarte fertilă în care s-a dezvoltat agricultura şi sistemele de irigaţii Mesopotamia şi valea Nilului alcătuiesc “semiluna fertilă” Aici au apărut primele oraşe din lume(Ur, Uruk)

Harta Mesopotamiei Identificaţi fluviile Tigru şi Eufrat

Harta Mesopotamiei Identificaţi fluviile Tigru şi Eufrat

Ruine din oraşul Uruk

Ruine din oraşul Uruk

Ceramică din Uruk

Ceramică din Uruk

Poarta zeiţei Iştar din Pergam

Poarta zeiţei Iştar din Pergam

Grădinile suspendate ale Semiramidei din Babilon Descrieţi imaginea de mai jos

Grădinile suspendate ale Semiramidei din Babilon Descrieţi imaginea de mai jos

Evreii n În Palestina a apărut prima religie monoteistă din istoria omenirii, aparţinând vechilor

Evreii n În Palestina a apărut prima religie monoteistă din istoria omenirii, aparţinând vechilor evrei n Au migrat din Palestina în Egipt unde faraonul Ramses II i-a transformat în sclavi n 1200 î. Hr. Moise i-a condus din Egipt spre Sinai n S-au aşezat în Palestina devenind agricultori şi comercianţi

Moise sculptat de Michelangelo Din cunoştinţele voastre de la religie, cine a fost Moise

Moise sculptat de Michelangelo Din cunoştinţele voastre de la religie, cine a fost Moise ?

n Fenicienii- au fost printre cei mari negustori şi navigatori ai antichităţii n Au

n Fenicienii- au fost printre cei mari negustori şi navigatori ai antichităţii n Au inventat alfabetul n Mezii şi perşii- locuiau în Pod. Iran şi au creat un imperiu imens – Imperiul Persan n Indienii- sunt un amestec se mai multe popoare care s-au aşezat pe valea Indusului n Chinezii- fac parte din rândul popoarelor mongolice şi au creat o civilizaţie de excepţie

Egiptul- un dar al Nilului

Egiptul- un dar al Nilului

Harta Egiptului antic

Harta Egiptului antic

n Egiptul s-a format pe valea Nilului n Datorită revărsării apelor fluviului pământul era

n Egiptul s-a format pe valea Nilului n Datorită revărsării apelor fluviului pământul era fertilizat cu mâl roditor n Egiptenii cultivau : cereale, in, papirus, legume, viţă de vie n Creşteau: oi, vaci, porci n Egiptul devine unul din marii producători agricoli ai antichităţii şi centrul unei strălucite civilizaţii