Orgnov soustavy lovka ZKLADY PRODNCH VD Orgnov soustavy

  • Slides: 36
Download presentation
Orgánové soustavy člověka ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

Orgánové soustavy člověka ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

Orgánové soustavy člověka � Pohybová a opěrná soustava � Dýchací soustava � Oběhová soustava

Orgánové soustavy člověka � Pohybová a opěrná soustava � Dýchací soustava � Oběhová soustava � Trávící soustava � Vylučovací soustava � Nervová soustava � Smyslové orgány � Kožní soustava � Endokrinní systém � Rozmnožovací soustava

Pohybová a opěrná soustava � Je tvořena kostmi, svaly, šlachami, chrupavkami (pevná, pružná pojivová

Pohybová a opěrná soustava � Je tvořena kostmi, svaly, šlachami, chrupavkami (pevná, pružná pojivová tkáň – zmírnění otřesů), vazy, … � Zajišťuje oporu a umožňuje pohyb člověka

Kosti � Dospělý člověk – 206 kostí, 14% hmotnosti � Význam � Opora pro

Kosti � Dospělý člověk – 206 kostí, 14% hmotnosti � Význam � Opora pro svaly, orgány, možnost pohybu � Ochrana orgánů (lebka – mozek, hrudník – srdce, plíce) � Zásobní – především vápník a fosfor � Tvorba bílých, červených krvinek, krevních destiček – kostní dřeň (červená, žlutá) � Vznik � Osifikace – kostnatění vaziva, chrupavky � Růst do šířky – pomocí okostice (dynamické změny v dospělosti) � Růst do délky – jen v dětství - epifýzodiafyzární ploténka

Svaly � Aktivní pohyb – přeměna chemické energie na kinetickou � Flexory / extenzory

Svaly � Aktivní pohyb – přeměna chemické energie na kinetickou � Flexory / extenzory � Stavba – svalová vlákna (myofibrily) �Myofibrila – aktin, myozin �Zasouvání aktinových do myozinových vláken (spotřeba ATP) = kontrakce

Svaly � Druhy svalstva �Příčně pruhované – kosterní svalstvo, ovládané vůlí ○ Svaly končetin,

Svaly � Druhy svalstva �Příčně pruhované – kosterní svalstvo, ovládané vůlí ○ Svaly končetin, jazyk, dýchací svaly, … ○ Stavba: šlacha, svalové bříško, hlava svalu �Hladké – svaly neovládané vůlí, pomalejší kontrakce než příčně pruhované ○ Jícen, žaludek, střeva, cévy, duhovka, děloha, vzpřimovač chlupů, … �Srdeční svalovina – podobné příčně pruhovanému svalstvu, vůlí neovladatelné

Dýchací soustava � Výměna plynů mezi krví a vnějším okolím � Především kyslík a

Dýchací soustava � Výměna plynů mezi krví a vnějším okolím � Především kyslík a oxid uhličitý � Buněčné dýchání – série chem. procesů do nichž vstupuje kyslík a glukóza a vznikne oxid uhličitý, voda a energie (ATP) => nutno dodat kyslík a odstranit oxid uhličitý � Horní cesty dýchací � Nosní dutina, nosohltan, (mandle) � Význam: předehřátí, zvhlčení vdechovaného vzduchu; odstranění nečistot (prach, bakterie, . . . ) � Dolní cesty dýchací � hrtan, průdušnice, průdušky, plíce � Kůže – kožní dýchání (popáleniny)

Plíce � Milióny tenkostěnných váčku, propletených vlásečnicemi – alveoly (povrch až 100 m 2)

Plíce � Milióny tenkostěnných váčku, propletených vlásečnicemi – alveoly (povrch až 100 m 2) �velmi tenké buňky => volná difuze plynu �Produkce surfaktantu, makrofágy – fagocytóza prachu a jiných nečistot �Dýchání – roztažení bránice a mezižeberních svalů -> zvětšení objemu hrudníku => vlivem podtlaku je vzduch nasán do plic �Při výdechu dochází k pasivnímu vypuzení plynu pryč � (Spirometrie – jednoduché měření vitální kapacity)

Oběhová soustava (kardiovaskulární soustava) � Význam: přenos plynů (O 2, CO 2), živin, hormonů,

Oběhová soustava (kardiovaskulární soustava) � Význam: přenos plynů (O 2, CO 2), živin, hormonů, odvod odpadních látek, termoregulace, (homeostáza) obranyschopnost (bílé krvinky), … � Složení: �Krev (hemolymfa) �Cévy – tepny (arterie), žíly (vény), vlásečnice (kapiláry) �Srdce �Lymfatický systém

Krev � 5 -6 litrů (nebezpečná ztráta víc než 1, 5 l) � Složení:

Krev � 5 -6 litrů (nebezpečná ztráta víc než 1, 5 l) � Složení: �Červené krvinky (erytrocyty) – kolem 5 mil. /1 ml; 35% hemoglobin – transport O 2, CO 2 �Bíle krvinky (leukocyty) – 5 až 8 tis. /1 ml; mnoho různých druhů – tvoří specifickou imunitu (buněčná/látková) �Krevní destičky – 200 až 300 tis. /ml; význam pří srážení krve �Krevní plazma – 91% voda + rozpuštěné organické a anorganické látky

Krevní skupiny A - 41% B - 18 % AB - 9 % 0

Krevní skupiny A - 41% B - 18 % AB - 9 % 0 - 32 % � Krevní skupina určena: � Vlastnosti červených krvinek �Velké množství parametru – nejdůležitější: ○ Skupina - A ; B; AB ; 0 �Antigeny na povrchu červených krvinek, proti antigenům, které nejsou tvořeny na erytrocytech se vytvoří protilátky ○ RH (Rhesus factor) soubor antigenů, především D + - populace Rh(D)− Rh(D)+ evropský původ 16 % 84 % africký původ 0, 9 % 99, 1 % neevropský, 0, 1 % neafrický 99, 9 %

Krevní skupiny - dědičnost MatkaOtec 0 A B AB 0 0 0, A 0,

Krevní skupiny - dědičnost MatkaOtec 0 A B AB 0 0 0, A 0, B A 0, A, B, AB A, B, AB B 0, A, B, AB 0, B A, B, AB AB A, B, AB

Kompatibilita krevních skupin 0− 0+ B− Dárce B+ A− A+ AB− AB+ 0− 0+

Kompatibilita krevních skupin 0− 0+ B− Dárce B+ A− A+ AB− AB+ 0− 0+ B− B+ A− Příjemce A+ AB− AB+

Kompatibilita krevních skupin 0 A B AB

Kompatibilita krevních skupin 0 A B AB

Cévy

Cévy

Srdce � Pravá předsíň �Tlačí neokysličenou krev z těla do pravé komory � Pravá

Srdce � Pravá předsíň �Tlačí neokysličenou krev z těla do pravé komory � Pravá komora �Oddělena od pravé síně trojcípou chlopní (aby se krev nevracena zpět) �Neokysličená krev je tlačena do plic � Levá předsíň �Okysličená krev z plic je tlačena do levé komory � Levá komora �Oddělena od levé síně dvojcípou chlopní �Okysličená krev je tlačena do tělního oběhu �Nejsilnější část srdce

Plicní a tělní krevní oběh (malý a velký krevní oběh)

Plicní a tělní krevní oběh (malý a velký krevní oběh)

Srdce � � Systola – stah síní nebo komor Diastola – relaxace srdečního svalu

Srdce � � Systola – stah síní nebo komor Diastola – relaxace srdečního svalu �(tlak – ideálně 120/80) � Převodní systém srdeční – buňky schopné vytvářet vzruch nebo ho přenášet �Sinoatriální uzel – vznik vzruchu �Atrioventrikulární uzel – převádí vzruch ze síní do komor (v případě selhání SA sám začne vytvářet vzruch o menší frekvenci)

EKG - Elektro. Kardio. Graf � Vyšetření srdce – sledování elektrické aktivity (šíří se

EKG - Elektro. Kardio. Graf � Vyšetření srdce – sledování elektrické aktivity (šíří se od srdce všemi směry) � Několik svodových systémů (končetinové bipolární, hrudní unipolární) �Nejjednodušší jednokanálový končetinový podle Einthovena

Lymfatický systém � Význam: � Odvod tkáňového moku (lymfy , přebytečná tekutina) – zpět

Lymfatický systém � Význam: � Odvod tkáňového moku (lymfy , přebytečná tekutina) – zpět do krevního oběhu � Součást imunitního systému � Součásti � Lymfatické kapiláry, cévy � Lymfatické uzliny – tvorba lymfocytů, protilátek, filtrace protékající lymfy (450) � Lymfatické orgány ○ Brzlík – vývoj imun. systému v dětství ○ Slezina – vznik a vývoj lymfocytů, odbourávání zaniklých erytrocytů ○ Mandle – zachytávání cizorodých látek ○ Kostní dřeň ○ Apendix – lymfatická uzlina

Imunitní systém � Nespecifická imunita � Kůže, sliznice – mechanická obrana, vylučování antibakteriálních látek

Imunitní systém � Nespecifická imunita � Kůže, sliznice – mechanická obrana, vylučování antibakteriálních látek (kys. mléčná) � Žaludek – kyselina chlorovodíková � Fogocyty – pohlcují cizorodé částice a patogeny � Interferony – zabraňují množení viru v napadané buňce � Specifická imunita � B – lymfocyty: látková imunita – vyrábějí protilátky � T – lymfocyty: buněčná imunita – ničí cizorodé organismy, napadené, poškozené buňky (rakovina) � Imunologická paměť – význam při očkování – uchování specifických protilátek proti konkrétnímu patogenu (nemusí se hledat vhodné buňky k produkci protilátek)

Trávící soustava � Účel – mechanické a chemické zpracování potravy, vstřebávání živin; odstranění nestravitelných

Trávící soustava � Účel – mechanické a chemické zpracování potravy, vstřebávání živin; odstranění nestravitelných odpadních látek �Ústní dutina �Hltan �Jícen �Žaludek �Tenké střevo �Tlusté střevo

Ústní dutina, hltan � � Mechanické a chemické zpracování Slinné žlázy �Tvorba hlenu –

Ústní dutina, hltan � � Mechanické a chemické zpracování Slinné žlázy �Tvorba hlenu – ochranná funkce �Ničení bakterií a choroboplodných zárodků �Štěpení škrobů � Hltan �Nosohltan �Ústní část hltanu (křížení dýchacích a polykacích cest) �Hrtanová část – hrtanová příklopka �Jícen – tvořen hladkou svalovinou – rytmické pohyby – posun potravy (peristaltika)

Žaludek Význam: mechanické a chemické trávení potravy � Objem – 1 až 2 litry

Žaludek Význam: mechanické a chemické trávení potravy � Objem – 1 až 2 litry � Mechanické �Rytmické kontrakce (mísící pohyby) � Chemické �Žaludeční šťávy � ○ Kyselina chlorovodíková – baktericidní účinek, natrávení potravy, správná funkčnost enzymů, . . ○ Enzymy – pepsin(štěpení bílkovin), lipáza(štěpení tuků), mucin (ochrana žal. sliznice), …

Tenké střevo � Význam – konečné natrávení a vstřebávání potravy � Šířka 3 cm,

Tenké střevo � Význam – konečné natrávení a vstřebávání potravy � Šířka 3 cm, délka 5 -6 m, zvětšení povrchu střeva (větší plocha pro vstřebávání potravy) pomocí klků �Střevní šťávy – vznikají ve slinivce, žlučníku i vlastním tenkém střevu – štěpení tuků, bílkovin, cukrů �Živiny se vstřebají přes stěnu klků do krve a jsou vedeny vrátnicovou žílou do jater

Tenké střevo

Tenké střevo

Tlusté střevo � Význam – vstřebávání vody, minerálů, vitamínů, solí (zahuštění) � 1 až

Tlusté střevo � Význam – vstřebávání vody, minerálů, vitamínů, solí (zahuštění) � 1 až 1, 5 m dlouhé, 7 -8 cm široké � Velké množství symbiotických bakterií (střevní mikroflóra) -> produkce plynů -> kvasné a hnilobné procesy

Játra Největší žláza v těle, největší orgán břišní dutiny � Význam: životně důležité metabolické

Játra Největší žláza v těle, největší orgán břišní dutiny � Význam: životně důležité metabolické procesy, detoxikace organizmu, udržení homeostázy, … � �Přeměna živin, energetická a látková výměna ○ Metabolizmus sacharidů, lipidů, aminokyselin �Tvorba srážecích faktorů �Zásobní funkce – glykogen, vitamíny, železo, … �Detoxikace – amoniak, cizorodé látky �Degradace – hormony, hem, cholesterol, … �Tvorba hormonů - angiotenzinogen (voda, sůl, tlak), erytropoetin (tvorba červených krvinek), …

Játra � Životně důležité, nelze nahradit � Velká funkční rezerva a schopnost regenerace �

Játra � Životně důležité, nelze nahradit � Velká funkční rezerva a schopnost regenerace � Nejčastější hepatotoxin – etanol �Cirhóza jater – vlivem etanolu nebo virové infekce -> nevratné poškození funkčnosti jaterní tkáně

Žlučník � Zásobník žluči, dochází zde k jejímu zahušťování � Vlivem hormonální stimulace žluč

Žlučník � Zásobník žluči, dochází zde k jejímu zahušťování � Vlivem hormonální stimulace žluč vypouštěna do tenkého střeva � Žluč �Vzniká v játrech 0, 5 až 1 l /den �Pomáhá trávení tuků