Organizasyon lkeleri ve Uygulamas Prof Dr Hayri LGEN

  • Slides: 7
Download presentation
Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması Prof. Dr. Hayri ÜLGEN Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması Prof. Dr. Hayri ÜLGEN Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

İKY - Planlama ◦ İş analizleri, işe yönelik bilgilerin belirli bir sistematik içinde analiz

İKY - Planlama ◦ İş analizleri, işe yönelik bilgilerin belirli bir sistematik içinde analiz edilmesidir. Tüm işlere yönelik bilgiler toplanır, değerlenir ve yorumlanır. Daha sonra iş tanımları ve iş gerekleri haline getirilerek ilgililere sunulur. ◦ Kimler yararlanır ? İK yöneticisi ve çalışanları Tüm yöneticiler Sendika yöneticileri ve temsilcileri İşi yapan işgörenin (çalışanın) kendisi

İKY - Planlama ◦ İş analizleri nerede kullanılır? İK planlamasında, İşe alınacak personelde aranacak

İKY - Planlama ◦ İş analizleri nerede kullanılır? İK planlamasında, İşe alınacak personelde aranacak niteliklerin belirlenmesinde, İşe yerleştirme, terfi ve atamalarda, Eğitime alınacak işgörenin belirlenmesinde, İşgören değerleme ölçülerinin saptanmasında, Ücret sisteminin kurulmasında, İşçi-işveren anlaşmazlıklarında kullanılır.

İKY - Planlama ◦ İş Analiz Süreci Analizi yapılacak işlerin belirlenmesi, Soru formunun hazırlanması,

İKY - Planlama ◦ İş Analiz Süreci Analizi yapılacak işlerin belirlenmesi, Soru formunun hazırlanması, İşle ilgili bilgilerin toplanması, Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

İKY - Planlama ◦ İş Analiz Süreci ile ortaya iş tanım ve gerekleri konulur.

İKY - Planlama ◦ İş Analiz Süreci ile ortaya iş tanım ve gerekleri konulur. İş Tanımları : İş analizi bilgilerinden yararlanılarak işle ilgili bilgileri belirli bir sistematik altında tek bir sayfada toplayan iş formlarıdır. İş analizindeki bilgilerin daha kolay anlaşılması ve algılanması için yapılır. İş Gerekleri : İş analizlerinden ortaya çıkarılan bir tablo da iş gerekleridir. İş tanımları, işi bütün olarak ele alır ve işin nasıl yapıldığını ortaya koyar. İş gerekleri ise, işi normal düzeyde yerine getirebilecek işgörenin profilini çıkarır.

İKY - Planlama İŞ ANALİZİ İş Tanımı Bölümü: İş Özeti: Görevler: Sorumluluklar: Gerekli Beceriler:

İKY - Planlama İŞ ANALİZİ İş Tanımı Bölümü: İş Özeti: Görevler: Sorumluluklar: Gerekli Beceriler: Çalışma Koşulları: Performans Standartları:

İKY - Planlama İŞ TANIMI İş Unvanı: Bölüm Yöneticisi: İş No: İş Özeti: İş

İKY - Planlama İŞ TANIMI İş Unvanı: Bölüm Yöneticisi: İş No: İş Özeti: İş ile İlgili Görev ve Sorumluluklar: İŞ GEREKLERİ İş Unvanı: Bölüm Yöneticisi: İş No: Gerekli Beceriler: - Eğitim - Analitik beceri - Karar verme becerisi - İletişim becerisi - Görünüm Gerekli Çaba: Çalışma Koşulları: Diğer: