Organisk kemi Vad r det Organiska molekyler Grunden

  • Slides: 33
Download presentation
Organisk kemi � Vad är det? Organiska molekyler Grunden till allt liv Östrogener Adrenalin

Organisk kemi � Vad är det? Organiska molekyler Grunden till allt liv Östrogener Adrenalin DNA

Organisk kemi kallas också för kolföreningarnas kemi Förr i tiden trodde man att dessa

Organisk kemi kallas också för kolföreningarnas kemi Förr i tiden trodde man att dessa molekyler endast kunde bildas av levande organismer Nu vet vi att det inte är så, men uppdelningen mellan organisk och oorganisk kemi finns kvar. 90 % av alla kemiska föreningar på jorden är organiska!

Var finns kolföreningar? Överallt! Kolföreningar kan se mycket olika ut, men alla innehåller kol

Var finns kolföreningar? Överallt! Kolföreningar kan se mycket olika ut, men alla innehåller kol och väte!

Levande organismer �Alla växter, djur och människor är uppbyggda av organiska ämnen. �En enda

Levande organismer �Alla växter, djur och människor är uppbyggda av organiska ämnen. �En enda liten cell i din kropp innehåller mer än 15000 olika organiska ämnen, ofta miljontals molekyler av varje ämne.

Arbetsområdet organisk kemi UNDERLAG FÖR BEDÖMNING Hur du visar kunskaper i arbetet på lektionerna,

Arbetsområdet organisk kemi UNDERLAG FÖR BEDÖMNING Hur du visar kunskaper i arbetet på lektionerna, vid t ex genomgångar, frågor, diskussioner och laborationer Labbrapport Fördjupningar Skriftligt prov

1 - Förmåga beskriva och förklara �Grundämnet kol och dess egenskaper Kolets former Fotosyntes

1 - Förmåga beskriva och förklara �Grundämnet kol och dess egenskaper Kolets former Fotosyntes Kolets kretslopp Råolja och fraktionerad destillation Fossila bränslen Kolväten, alkoholer och organiska syror

2 - Förmåga Kommunicera och ta ställning 1. Fördjupningsarbete miljö 2. Diskussioner i klassrummet

2 - Förmåga Kommunicera och ta ställning 1. Fördjupningsarbete miljö 2. Diskussioner i klassrummet 3. Plaster

3 - Förmåga Systematiska undersökningar �Laborationer 1. Rena med aktivt kol 2. Koldioxidutveckling 3.

3 - Förmåga Systematiska undersökningar �Laborationer 1. Rena med aktivt kol 2. Koldioxidutveckling 3. Torrdestillation 4. Lika löser lika 5. Estrar

Reaktionsformel �Atomer kan varken nybildas eller försvinna. �Det finns alltid lika många atomer av

Reaktionsformel �Atomer kan varken nybildas eller försvinna. �Det finns alltid lika många atomer av varje slag efter en kemisk reaktion som före den. �När man skriver en reaktionsformel måste man därför balansera lika många atomer eller joner av ett visst slag på vardera sidan om pilen. �T. ex.

Fotosyntes Ordformel för fotosyntesen: koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas Kemisk

Fotosyntes Ordformel för fotosyntesen: koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas Kemisk formel för fotosyntesen: 6 CO 2 + 6 H 2 O +Solenergi C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 CO 2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet) H 2 O från rötterna

Fotosyntes �Är reaktionsformeln balanserad?

Fotosyntes �Är reaktionsformeln balanserad?

Kemis värld �Makro �Mikro

Kemis värld �Makro �Mikro

Egenskaper hos kolatomen �Kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt – fyra bindningar.

Egenskaper hos kolatomen �Kan sitta ihop med fyra andra atomer samtidigt – fyra bindningar. �Kolatomer kan bygga långa kedjor �Det kemiska tecknet för kol är C.

Ordlista Pyrolys Process vid vilken ett ämne upphettas utan närvaro av syre. Amorf Något

Ordlista Pyrolys Process vid vilken ett ämne upphettas utan närvaro av syre. Amorf Något som är formlöst, strukturlöst. Allotropi Beteckning för fenomenet att ett grundämne under samma yttre betingelser kan existera i olika former , exempelvis som diamant kol och grafit. Zirkon Hårt, genomskinligt, starkt ljusbrytande mineral som används bl. a. till smycken. (s. k. falsk diamant). Fulleren Namn på varianter av kol, uppbyggda av molekyler med polyederstruktur. Mest bekant är C 60.

Kolets kemi en mycket mångsidig atom �Den här filmen berättar om kolets betydelse för

Kolets kemi en mycket mångsidig atom �Den här filmen berättar om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp. �Vi undersöker träkolstillverkning, kalksten, diamanters egenskaper och användningsområden – inklusive syntetiska diamanter - och grafit. �Ett experiment som visar att kalksten innehåller kol. Testet som visar förekomst av koldioxid demonstreras och begreppet fullerener förklaras.

Syfte/inlärningsmål Lektion �lära sig om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp �att

Syfte/inlärningsmål Lektion �lära sig om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp �att förstå hur kol är uppbyggt och vad dess användningsområden är

Kolets kemi - en mycket mångsidig atom �Kol är ett grundämne som är mycket

Kolets kemi - en mycket mångsidig atom �Kol är ett grundämne som är mycket viktigt för oss. �Alla levande varelser är uppbyggda av kemiska föreningar med kol i. �Kol är det ämne som har lättast att förena sig med andra ämnen. �Kolets kemi, den organiska kemin, är därför cirka fyra femtedelar av all kemi. �En stor del av allt kol på jorden är koldioxid i luften. En del koldioxid finns löst i havens vatten. Mycket kol finns förstås i de levande växterna och djuren och även i myllan på marken. Den består till stor del av döda och multnande delar av växter. Stenkol som man bryter i gruvor är döda växter som har legat i jorden i miljoner år. �Träkol är trä som man har hettat upp tills det bara är kolet i träet som är kvar.

Diskussionsfrågor � Var hittar man kol i naturen? � Vad använder man kol till?

Diskussionsfrågor � Var hittar man kol i naturen? � Vad använder man kol till? � Hur gör man träkol? Vad kallas den nedbrytning man använder? � Vad är amorft? � Vad är en allotroper? � Hur är kolatomerna ordnade i Grafit? � Var används grafit? � Hur skapas diamanter? � Hur är kolatomerna ordnade i en diamant? � Hur kan diamant vara så hårt? � Vad är zirkon? � Hur kan man enkelt skilja på zirkon och diamant? � Hur kan man skapa syntetisk diamant? � Hur kan man använda diamant förutom i smycken? � Vad är en fulleren och var finns de?

Kolmila

Kolmila

Grafit �Kolatomerna sitter som i ark �Gör grafit mjukt �Leder ström mycket bra

Grafit �Kolatomerna sitter som i ark �Gör grafit mjukt �Leder ström mycket bra

Diamant �Nätverk av kolatomer som bildar en kristall

Diamant �Nätverk av kolatomer som bildar en kristall

Diamant upphittad i gruva i Sydafrika

Diamant upphittad i gruva i Sydafrika

Fulleren och nanorör -kolatomen upphör aldrig att överraska

Fulleren och nanorör -kolatomen upphör aldrig att överraska

Grafen En tunn skiva, endast en atom lager tjockt.

Grafen En tunn skiva, endast en atom lager tjockt.

KOL I VARDAG � AKTIVKOL: Tekniskt kol erhålles vid torrdestillation av exempelvis slakteriavfall och

KOL I VARDAG � AKTIVKOL: Tekniskt kol erhålles vid torrdestillation av exempelvis slakteriavfall och socker. Det tekniska kolet kan behandlas vidare så att kolet blir "aktivt". Aktivt kol har förmåga att ta till sig lukt-, smak- och färgämnen och används i skyddsmasker. Om man misstänker att man fått i sig tungmetaller är det bra äta någon tesked med aktivt kol. Tungmetallerna adsorberas, fastnar på kolets yta, och följer sedan med ut den naturliga vägen. � TRÄKOL: är ett svart material som framställs genom upphettning av trä i en syrefattig miljö, en process känd som pyrolys (torrdestillation). � TEKNISKT KOL: Förutsättning att framställa tekniskt kol är socker och slakteriavfall och utesluten syre

Kol i vardag Brunkol Grillkol

Kol i vardag Brunkol Grillkol

Kol i kemiska föreningar �Kolväten �Alkoholer �Organiska syror �Estrar �Kolhydrater �Proteiner �fetter

Kol i kemiska föreningar �Kolväten �Alkoholer �Organiska syror �Estrar �Kolhydrater �Proteiner �fetter

Kol i kemiska föreningar �Gasol, bensin, diesel, parafin med fl. �Metanol, glykol, glycerol m.

Kol i kemiska föreningar �Gasol, bensin, diesel, parafin med fl. �Metanol, glykol, glycerol m. fl. �Karboxylsyror - myrsyra, ättiksyra, citronsyra m. fl. �Nitroglycerin, smaksättare, doftämnen plast �Socker, stärkelse och cellulosa �enzymer. , äggviteämnen m. fl. �Animaliskt fett, vegetariskt fett

Kolets kemi - en mycket mångsidig atom �Den här filmen berättar om kolets betydelse

Kolets kemi - en mycket mångsidig atom �Den här filmen berättar om kolets betydelse för livet och om kolets kretslopp. �Vi undersöker träkolstillverkning, kalksten, diamanters egenskaper och användningsområden – inklusive syntetiska diamanter - och grafit. �Experiment som visar att kalksten innehåller kol. �Testet som visar förekomst av koldioxid demonstreras och begreppet fullerener förklaras.