Organisasjonsgjennomgang 2015 2018 NTL skal i kommende landsmteperiode

  • Slides: 9
Download presentation
Organisasjonsgjennomgang 2015 - 2018 ”NTL skal i kommende landsmøteperiode foreta en organisatorisk gjennomgang, med

Organisasjonsgjennomgang 2015 - 2018 ”NTL skal i kommende landsmøteperiode foreta en organisatorisk gjennomgang, med grunnlag i anbefalingen i organisasjonsrapporten ”Organisasjonsbygging og framtidig styrke”. Vedtak fra landsmøte 2014.

Hva ønsker NTL å få vite noe om? Medlemsaktivitet Rekruttering av tillitsvalgte Verving av

Hva ønsker NTL å få vite noe om? Medlemsaktivitet Rekruttering av tillitsvalgte Verving av nye medlemmer Tillitsvalgte på arbeidsplassen; oppgaver roller prioriteringer 2

FAFO kartlegging om lokalt fagforeningsarbeid i NTL Tillitsvalgte på arbeidsplassene sier de bruker mye

FAFO kartlegging om lokalt fagforeningsarbeid i NTL Tillitsvalgte på arbeidsplassene sier de bruker mye tid på: • Lønnsspørsmål • Medvirkning ved omstillinger, prosjekter etc. • Bistå medlemmer i saker om ansettelser, oppsigelser etc. • Informasjon til medlemmer I følge de tillitsvalgte bruker de mindre tid på • Medlemsmøter • Kurs • Verving, rekrutteringsarbeid Tillitsvalgte sier de ønsker å bruke mer tid til medlemsmøter 3

Medlemsaktivitet på arbeidsplassen Til diskusjon: Hva ønsker dere at fagforeninga skal jobbe med? Hvordan

Medlemsaktivitet på arbeidsplassen Til diskusjon: Hva ønsker dere at fagforeninga skal jobbe med? Hvordan kan vi få økt medlemsaktiviteten på arbeidsplassen? Hvordan kan vi få flere medlemmer engasjert i NTL? 4

Medlemsaktivitet NTL på arbeidsplassen Hva kan NTL gjøre for at det skal bli enklere

Medlemsaktivitet NTL på arbeidsplassen Hva kan NTL gjøre for at det skal bli enklere å ha medlemsmøter? Har du ideer til andre NTLaktiviteter? Hvilke tema kan være aktuelle i medlemsmøter? 5

Rekruttering av nye tillitsvalgte Bør det følge en opplæringsplan med vervet? Hva kan vi

Rekruttering av nye tillitsvalgte Bør det følge en opplæringsplan med vervet? Hva kan vi gjøre for at flere medlemmer ønsker å jobbe med fagforeningsarbeid? 6

Tillitsvalgte på arbeidsplassen Hvilke oppgaver bør de tillitsvalgte prioritere? Hvordan kan tillitsvalgte bidra til

Tillitsvalgte på arbeidsplassen Hvilke oppgaver bør de tillitsvalgte prioritere? Hvordan kan tillitsvalgte bidra til mer aktivitet? 7

Er NTL et naturlig samtaletema på arbeidsplassen? VERVING – størrelse teller Hvorfor/hvorfor ikke? Hva

Er NTL et naturlig samtaletema på arbeidsplassen? VERVING – størrelse teller Hvorfor/hvorfor ikke? Hva skal til for at NTL blir mer synlig på arbeidsplassen? Hvordan kan vi gjøre det enklere å verve nye medlemmer? 8

Arbeidet videre for NTLs organisasjonsgjennomgang FRIST 1. APRIL 2016: Tilbakemelding fra organisasjonsledd og medlemmer

Arbeidet videre for NTLs organisasjonsgjennomgang FRIST 1. APRIL 2016: Tilbakemelding fra organisasjonsledd og medlemmer til [email protected] no 9