Organisasi dan kepimpinan ORGANISASI SEKOLAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH

  • Slides: 10
Download presentation
Organisasi dan kepimpinan

Organisasi dan kepimpinan

ORGANISASI SEKOLAH

ORGANISASI SEKOLAH

CARTA ORGANISASI SEKOLAH PENGETUA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DISIPLIN BAHAGIAN PENTADBIRAN GURU KANAN MATA PELAJARAN

CARTA ORGANISASI SEKOLAH PENGETUA PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DISIPLIN BAHAGIAN PENTADBIRAN GURU KANAN MATA PELAJARAN PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN PETANG PENDAFTARAN PELAJAR KANTIN BAHAGIAN SUKAN SPBT RUMAH SUKAN BAHAGIAN KURIKULUM BIMBINGAN & KERJAYA PUSAT SUMBER PENOLONG KANAN KOKURIKULUM KAUNSELOR BAHAGIAN KELAB/ UNIT BERUNIFORM OLAHRAGA/ PERMAINAN PERSATUA N/ KELAB UNIT BERUNIFORM KETUA PANITIA MATA PELAJARAN Sumber : Buku Perancangan SMK Tarsician Convent Ipoh

Struktur Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran PENGERUSI [Guru Kanan Mata Pelajaran] NAIB PENGERUSI [Ketua Panitia]

Struktur Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran PENGERUSI [Guru Kanan Mata Pelajaran] NAIB PENGERUSI [Ketua Panitia] SETIAUSAHA AHLI [Guru Mata Pelajaran] Sumber : Pusat Perkembangan Kurikulum(2001)

GURU KANAN MATA PELAJARAN Ketua bidang mata pelajaran Lantikan oleh Jabatan Pelajaran. Negeri Melibatkan

GURU KANAN MATA PELAJARAN Ketua bidang mata pelajaran Lantikan oleh Jabatan Pelajaran. Negeri Melibatkan elaun khas guru kanan

PERANAN GURU KANAN MATA PELAJARAN Ꮬ Pengajaran & pembelajaran yang berkesan. Ꮬ Penyelaras panitia

PERANAN GURU KANAN MATA PELAJARAN Ꮬ Pengajaran & pembelajaran yang berkesan. Ꮬ Penyelaras panitia bidang mata pelajarannya Ꮬ Mentadbir & mengurus kurikulum bidang mata pelajarannya Ꮬ Pengurus stor & inventori bidang mata pelajarannya Ꮬ Kemajuan staf akademik & bukan akademik dalam bidang mata pelajarannya

Agihan Mata Pelajaran Mengikut Bidang BAHASA • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Bahasa

Agihan Mata Pelajaran Mengikut Bidang BAHASA • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Bahasa Arab • Bahasa Cina • Bahasa Tamil • Dsb SAINS & MATEMATIK • Sains Paduan • Sains Teras • Sains Tambahan • Fizik • Kimia • Biologi • Matematik Tambahan • Dsb TEKNIK & VOKASIONAL • Kemahiran Hidup Bersepadu • Sains Pertanian • Lukisan Kejuruteraan • Teknologi Maklumat • Ekonomi Rumah Tangga • Perdagangan • Prinsip Akaun • Pengurusan Perniagaan • Dsb KEMANUSIAAN • Geografi • Kesusasteraan • Pendidikan Moral • Sivik & Kewarganegaraan • Tasawur Islam • Pendidikan Seni • Pendidikan Jasmani • Dsb

PENGETUA Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian

PENGETUA Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran. Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah. Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

KAUNSELOR Menolong pelajar untuk memahami dirinya dalam hubungannya dengan dunia sosial dan psikologi di

KAUNSELOR Menolong pelajar untuk memahami dirinya dalam hubungannya dengan dunia sosial dan psikologi di tempat pelajar berada. -memahami sikap -minat, bakat, kebolehan -peluang untuk penyempurnaan kendiri