ORDFLJD sa Karlsson Nsnsgymnasiet Stenungsund www lektion se

  • Slides: 11
Download presentation
ORDFÖLJD Åsa Karlsson, Nösnäsgymnasiet, Stenungsund – www. lektion. se

ORDFÖLJD Åsa Karlsson, Nösnäsgymnasiet, Stenungsund – www. lektion. se

S V O När man skriver påståenden (meningar med punkt) gäller regeln subjekt verb

S V O När man skriver påståenden (meningar med punkt) gäller regeln subjekt verb objekt: Subjekt Han Johannes Khalid Hästen Det Jag Verb äter köper gillar äter är älskar Objekt mat. en bok. Maria. gräs. en stol. dig.

Ordföljd - frågor Frågor börjar alltid med verb eller frågeord. Finns det frågeord kommer

Ordföljd - frågor Frågor börjar alltid med verb eller frågeord. Finns det frågeord kommer verbet efter frågeordet. Frågeord Vad Hur länge Verb heter mår Dricker Hämtar ni äter Subjekt du? du Objekt kaffe? barnen? personalen lunch?

Ordföljd – ”inte” Ordet ”inte” kommer efter subjekt och verb. I påstående gäller fortfarande

Ordföljd – ”inte” Ordet ”inte” kommer efter subjekt och verb. I påstående gäller fortfarande S V O (subjekt – verb – inte – objekt), i frågor kommer frågeord och verb först. Exempel: Påstående: Jag heter inte Stefan. Fråga: Heter jag inte Stefan? Påstående: Massoud gillar inte grönsaker. Fråga: Gillar Massoud inte grönsaker? Fråga med frågeord: Vad gillar Massoud inte?

Påståenden + inte Jag heter inte Khalid. S v Jag älskar inte dig. S

Påståenden + inte Jag heter inte Khalid. S v Jag älskar inte dig. S v O Vi har inte lektion nu. S V O Du åker inte buss. S V O De pratar inte engelska. S v o Det regnar inte idag. S v Jag jobbar inte i Göteborg. S v

Frågor + inte Tränar du inte fotboll? V S O Äter du inte kött?

Frågor + inte Tränar du inte fotboll? V S O Äter du inte kött? v s o Åker du inte buss till skolan? v s o Sover du inte ordentligt på nätterna? v s Är vi inte lediga imorgon? v s Vem gillar du inte? FO v s

Ordföljd - hjälpverb Hjälpverb betyder verb som hjälper ett annat verb. Till exempel… Måste

Ordföljd - hjälpverb Hjälpverb betyder verb som hjälper ett annat verb. Till exempel… Måste Vi måste studera svenska. Vill Jag vill äta lunch. Ska Barnen ska gå till skolan. Har Jenny har jobbat som lärare i tio år.

Ordföljd - hjälpverb I påståenden sitter hjälpverbet ihop med huvudverbet: Jag måste äta mat

Ordföljd - hjälpverb I påståenden sitter hjälpverbet ihop med huvudverbet: Jag måste äta mat nu. De har sovit hela natten. Alla har simmat. Ingen har läst på läxan. I frågor kommer subjektet mellan hjälpverbet och huvudverbet: Har du köpt godis? Ska vi åka till Göteborg? Måste vi ha lektion nu? Vill du ha en kram? Varför kan du prata spanska? Hur länge har du gått på Nösnäs?

Uppgift! Gör färdigt s. 19 -20 i häftet om ordföljd. Kom ihåg: Påstående –

Uppgift! Gör färdigt s. 19 -20 i häftet om ordföljd. Kom ihåg: Påstående – först subjekt, sen hjälpverb och huvudverb Fråga – subjektet kommer mellan hjälpverb och huvudverb. Om det finns frågeord kommer det före hjälpverbet.

Ordföljd hjälpverb + inte I påståenden: Subjekt – hjälpverb – inte – huvudverb. Exempel:

Ordföljd hjälpverb + inte I påståenden: Subjekt – hjälpverb – inte – huvudverb. Exempel: Jag har inte gjort läxan. Hon har inte ätit frukost. Läraren ska inte göra läxan. Katter kan inte prata. I frågor: Hjälpverb – subjekt – inte – huvudverb eller. . . Frågeord – hjälpverb – subjekt – inte – huvudverb Exempel: Har du inte gjort läxan? Varför har du inte gjort läxan? Ska vi inte äta lunch nu? Varför ska vi inte äta lunch nu?

Uppgift! Gör sidan 21 -22 i häftet om ordföljd.

Uppgift! Gör sidan 21 -22 i häftet om ordföljd.