OPTICK VLASTNOSTI OKA Zdrav oko Do zdravho oka

  • Slides: 10
Download presentation
OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Zdravé oko Do zdravého oka, vstupujú svetelné lúče a lámu sa tak, aby dopadli

Zdravé oko Do zdravého oka, vstupujú svetelné lúče a lámu sa tak, aby dopadli na sietnicu do bodu najostrejšieho videnia (do oblasti žltej škvrny). Takéto oko vidí dobre a ostro.

Chyby oka Ak sa lúče prichádzajúce do oka rovnobežne lámu tak, že dopadnú pred

Chyby oka Ak sa lúče prichádzajúce do oka rovnobežne lámu tak, že dopadnú pred alebo za sietnicu, sietnicu ide o chybu oka, a to krátkozrakosť, krátkozrakosť ďalekozrakosť alebo astigmatizmus

Krátkozrakosť Je to chyba, pri ktorej človek vidí blízke predmety ostrejšie ako vzdialené Svetelné

Krátkozrakosť Je to chyba, pri ktorej človek vidí blízke predmety ostrejšie ako vzdialené Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú pred sietnicou a nie na sietnici, čím vznikne rozmazaný obraz na sietnici.

Ako odstrániť chybu?

Ako odstrániť chybu?

Krátkozrakosť odstránime rozptylkou Rozptylky svetelné lúče rozptyľujú, čím vytvoria ostrý obraz na sietnici

Krátkozrakosť odstránime rozptylkou Rozptylky svetelné lúče rozptyľujú, čím vytvoria ostrý obraz na sietnici

Ďalekozrakosť Je to chyba, pri ktorej človek vidí vzdialené predmety ostrejšie ako bližšie Svetelné

Ďalekozrakosť Je to chyba, pri ktorej človek vidí vzdialené predmety ostrejšie ako bližšie Svetelné lúče prichádzajúce do oka sa preto zbiehajú za sietnicou a nie na sietnici, čím vznikne rozmazaný obraz na sietnici.

Ako odstrániť chybu?

Ako odstrániť chybu?

Ďalekozrakosť odstránime spojkou Spojky svetelné lúče spájajú, čím vytvoria ostrý obraz na sietnici

Ďalekozrakosť odstránime spojkou Spojky svetelné lúče spájajú, čím vytvoria ostrý obraz na sietnici

Astigmatizmus je nerovnomerné zakrivenie rohovky, rohovky pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľovitý tvar, ale

Astigmatizmus je nerovnomerné zakrivenie rohovky, rohovky pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľovitý tvar, ale je v niektorých smeroch sploštená alebo naopak viac zakrivená. Časť svetelných lúčov sa preto zbieha mimo miesta najostrejšieho videnia a na sietnici vzniká deformovaný, neostrý obraz