Oppslutning deltakelse og omvendelse i norsk frikirkelighet Innledning

  • Slides: 14
Download presentation
Oppslutning, deltakelse og omvendelse i norsk frikirkelighet

Oppslutning, deltakelse og omvendelse i norsk frikirkelighet

Innledning • Historisk og aktuelt: før og nå • Skille fra 1970 -tallet •

Innledning • Historisk og aktuelt: før og nå • Skille fra 1970 -tallet • Frikirkene i relasjon til Den norske kirke og til lavkirkeligheten • Medlemskap/forsamlingsdeltakelse • Omvendelse/etterfølgelse

Medlemstall trossamfunn (Kilde SSB og Breistein 2003) Metodist 1875 1890 1910 1930 1950 1960

Medlemstall trossamfunn (Kilde SSB og Breistein 2003) Metodist 1875 1890 1910 1930 1950 1960 2011 2015 2775 8187 10986 12207 11186 11196 11055 10566 89 3382 6127 7788 8968 9315 9922 10296 DELF 197 5024 11131 15972 16860 18562 19614 19499 DNM 1609 3093 2871 3459 4421 9091 10406 Pinsebev 7858 30036 34122 39599 39149 460 1004 2046 2827 4753 7875 83018 95655 Baptist RK

Medlemskap i trossamfunn 2013 Den norske kirke Prosent Antall 3, 825, 784 75 Andre

Medlemskap i trossamfunn 2013 Den norske kirke Prosent Antall 3, 825, 784 75 Andre kirkesamfunn 312, 925 6 Andre religioner 150, 414 3 86, 061 2 Uten medlemskap 733, 872 14 Befolkning i Norge 5, 109, 056 100 Livssynssamfunn (sekulære)

Den norske kirke – medlemmer og oppslutning

Den norske kirke – medlemmer og oppslutning

Gudstjenestedeltakelse og kirkelige handlinger (Kilde: Fjeld 2012) Tall for Dnk: 2008 Tall for andre:

Gudstjenestedeltakelse og kirkelige handlinger (Kilde: Fjeld 2012) Tall for Dnk: 2008 Tall for andre: 2009 Gudstjeneste-deltakere Den norske kirke Baptistkirken Metodist kirken Misjonsforbundet Frikirken 6 330 752 103 800 86 558 188 900 1, 6 42 599 11 119 8 92 21 (12) 132 227 11, 0 12, 2 8, 3 15, 1 (8, 3) 11, 6 Antall konfirmasjoner 41 655 87 305 Ant. konf. per 1000 medl. 10, 7 10 536 7, 8 40 15, 6 54 2, 7 3, 6 2, 8 Årlig gudstjenestebesøk per medlem Antall dåpshandlinger Dåpshandlinger per 1000 medlemmer Antall vigsler per 1000 medl. Vigsler per 1000 medlemmer

Oppslutning og deltakelse • På 1970 -tallet ble «dissenter» -begrepet erstattet av begrepet «trossamfunn»

Oppslutning og deltakelse • På 1970 -tallet ble «dissenter» -begrepet erstattet av begrepet «trossamfunn» • Langsom, men jevn vekst for de fleste frikirker • Grace Davie: Evangelikale karismatiske menigheter og Den katolske kirke vokser • Felles: tilbyr mennesker opplevelser, ikke bare dogmer

Religionen og markedet • Enda sterkere konkurransesituasjon, monopolet i ferd med å avvikles •

Religionen og markedet • Enda sterkere konkurransesituasjon, monopolet i ferd med å avvikles • Økumenisk utfordring • Takt og tone i Norges Kristne Råd: om retten til å drive evangelisering • Er NKR blitt et kartell?

Penger: hva betyr dette for menighetsvekst?

Penger: hva betyr dette for menighetsvekst?

Omvendelse Historisk • Territorialtenkning kontra individualisme • Dåp kontra bekjennelse • Visse markører for

Omvendelse Historisk • Territorialtenkning kontra individualisme • Dåp kontra bekjennelse • Visse markører for omvendelse: alkohol, spill, dans, teater osv. Nåtidig • Territorialtenkning kontra forsterket individualisme • Dåp kontra bekjennelse • Markører for omvendelse?

Etterfølgelse • Mens Den norske kirke fastholder dåpen som det eneste medlemskriterium, holder frikirkene

Etterfølgelse • Mens Den norske kirke fastholder dåpen som det eneste medlemskriterium, holder frikirkene fast på at omvendelsen skal vise seg i levd liv • Finnes det fortsatt markører for hva som er et kristent liv kontra det «alle andre» lever?

Idealer og virkelighet • De fleste pastorer vil antakeligvis si at det fortsatt finnes

Idealer og virkelighet • De fleste pastorer vil antakeligvis si at det fortsatt finnes markører • Umulig å drive kirketukt i et postmoderne samfunn? • Ikke all teologi blir forkynt: fortapelsen, skilsmisse/gjengifte, avhold fra rusmidler, rikdom/fattigdom • De bibelkyndige medlemmene er i mindretall

Utfordringer på godt og vondt • Menighetsmedlemmene er mer lik verden omkring (isolasjon kontra

Utfordringer på godt og vondt • Menighetsmedlemmene er mer lik verden omkring (isolasjon kontra dialog) • Strenge krav til livsførsel tiltrekker noen, avskrekker andre (riset bak speilet) • Lokale forskjeller • Forholdet mellom idealer og virkelighet: stille endring og troverdighet

Hvor går veien videre? • Høyere utdannelse blant menighetsmedlemmene krever velutdannede pastorer og menighetsarbeidere

Hvor går veien videre? • Høyere utdannelse blant menighetsmedlemmene krever velutdannede pastorer og menighetsarbeidere • Frikirker i dialog med omverdenen – eller velger vi en annen vei? • Hvordan vil det religiøse markedet se ut fremover?