Oppsett Ekstern nettbutikk Kundenavn 7 4 2014 Agenda

  • Slides: 10
Download presentation
Oppsett - Ekstern nettbutikk Kundenavn 7. 4. 2014

Oppsett - Ekstern nettbutikk Kundenavn 7. 4. 2014

Agenda • Hva er eksterne nettbutikker? • Eksterne nettbutikker i praksis • Oppsett av

Agenda • Hva er eksterne nettbutikker? • Eksterne nettbutikker i praksis • Oppsett av brukerroller • Aktivere en leverandør

Hva er eksterne nettbutikker? • Et alternativ til katalogbestillinger • Positivt for leverandører med:

Hva er eksterne nettbutikker? • Et alternativ til katalogbestillinger • Positivt for leverandører med: • Store og kompliserte sortiment • Sortiment utsatt for hyppige endringer • Artikler som krever konfigurering (PC, mobiltelefon etc) • Bakdeler • Man gir avkall på den gode kontrollen man har med kataloger • Man mister automatisk kontering av artskonto

Eksterne nettbutikker i praksis • Søk frem leverandøren • Gå inn i nettbutikken •

Eksterne nettbutikker i praksis • Søk frem leverandøren • Gå inn i nettbutikken • Lag en handlevogn i nettbutikken • Artiklene lastes tilbake til systemet • Videre saksgang i Enterprise • Alle linjer må konteres • Handelvognen må godkjennes

Oppsett av brukerroller • Eksterne nettbutikker kan avgrenses på brukerroller • Det kan være

Oppsett av brukerroller • Eksterne nettbutikker kan avgrenses på brukerroller • Det kan være fornuftig å sette standard bestillerrolle uten tilgang til eksterne nettbutikker og lage en ny rolle for bestillere som skal ha tilgang • Anviser må godkjenne handlevogn på fritekstordre før bestilling sendes leverandør

Aktivere en leverandør • Forhåndsarbeid • Finn en leverandør som er gunstig • Meld

Aktivere en leverandør • Forhåndsarbeid • Finn en leverandør som er gunstig • Meld inn til Capgemini at man vil aktivere leverandøren som «punchout» • Capgemini aktiverer på sin side og oversende nødvendig informasjon • Oppsett i Enterprise e. Handel • Leverandørparametre e. Handel • Innkjøpsordre behandling: e. Handelsplattformen – grønn leverandør • Ekstern nettbutikk: «Ja» . Legg inn URL, brukernavn og passord • Lukk Enterprise, start på nytt og test leverandørens nettbutikk

Oppsett ekstern nettbutikk • Legg inn leverandørens TPID / Provider ID • Huk av

Oppsett ekstern nettbutikk • Legg inn leverandørens TPID / Provider ID • Huk av for Ehandelsplattformen og Grønn leverandør (katalog)

Oppsett ekstern nettbutikk • Huk av for «leverandøren tilbyr ekstern nettbutikk (Round. Trip) •

Oppsett ekstern nettbutikk • Huk av for «leverandøren tilbyr ekstern nettbutikk (Round. Trip) • Kopier inn følgende parametre fra Capgemini: URL til leverandørens søkeside, brukernavn, passord og eventuelt andre utgående parametre

Flere brukere samtidig – ekstern nettbutikk • Håndteres av den enkelte nettbutikk/leverandør • IBX/Cap

Flere brukere samtidig – ekstern nettbutikk • Håndteres av den enkelte nettbutikk/leverandør • IBX/Cap avklare med leverandøren hvordan man håndterer flere brukere i forbindelse med aktiveringen av ekstern nettbutikk og at leverandøren kan lese parameteret i nettbutikken. • Leverandøren oppgir hvilke parametre som dere skal legge inn under 'Leverandørparametre e. HandelEkstern nettbutikk'. Disse sender e. Handel med til nettbutikken. Hvis leverandøren bruker samme brukernavn og passord på alle brukere, må de ha en metode for å skille den enkelte bruker fra hverandre når flere er pålogget samtidig. • Det kan legges inn parameter for å sende med en unik "bruker-id" for pålogget bruker i e. Handel. Leverandøren benytte denne for å skille brukerne fra hverandre i nettbutikken.