Oppimisen tuki ja sen kirjaaminen Annukka Liikanen Erityissuunnittelija

  • Slides: 11
Download presentation
Oppimisen tuki ja sen kirjaaminen Annukka Liikanen Erityissuunnittelija Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetus, POP

Oppimisen tuki ja sen kirjaaminen Annukka Liikanen Erityissuunnittelija Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Perusopetus, POP 1

Pedagoginen arvio: apuväline yleisen ja tehostetun tuen rajapintaan • Moniammatillinen käsittely • Koulun tason

Pedagoginen arvio: apuväline yleisen ja tehostetun tuen rajapintaan • Moniammatillinen käsittely • Koulun tason päätös • Tuen vaihe merkitään primukseen • Toimeenpannaan oppimissuunnitelmalla A. L. 3

Oppimissuunnitelma • Tehdään mikäli pedagogisen arvion seurauksena oppilas on siirretty tehostettuun tukeen. • Voidaan

Oppimissuunnitelma • Tehdään mikäli pedagogisen arvion seurauksena oppilas on siirretty tehostettuun tukeen. • Voidaan tehdä opinto-ohjelman pohjalta, lisätään tehostetun tuen toimenpiteet, tavoitteet • Oppimissuunnitelma voidaan tehdä myös yleisen tuen oppilaalle A. L. 4

Mitä tehostettu tuki on • Tehostettu tuki = interventio, tutkitaan oppilaan lähikehityksen vyöhykettä •

Mitä tehostettu tuki on • Tehostettu tuki = interventio, tutkitaan oppilaan lähikehityksen vyöhykettä • Dynaaminen arviointi = miten voimakkaalla tuella yltää mihinkin • Tehostettua tukea tarvitaan usein myös käytöksen, tunneelämän, tarkkaavaisuuden alueilla • Asetetaan tavoitteita • Interventio pitää suunnitella ja sitä pitää pystyä arvioimaan, siksi dokumentointi tärkeää A. L. 5

Arviointi ei yksin opettajan harteilla • Kollegiaalinen tuki, työparityö • Lainsäädäntömme painottaa moniammatillista yhteistyötä

Arviointi ei yksin opettajan harteilla • Kollegiaalinen tuki, työparityö • Lainsäädäntömme painottaa moniammatillista yhteistyötä • Konsultatiivinen työote lisääntyy (ei uutta suomalaisessa ohtyössä, vaikka yksilötyö edelleen painottuu) • pedagoginen näkökulma painottuu perusopetuslaissa. A. L. 6

Onko tarvetta erityiseen tukeen? Sitä pohditaan valmistavan mittaan • Aikaa annettava, ennen kuin selviää

Onko tarvetta erityiseen tukeen? Sitä pohditaan valmistavan mittaan • Aikaa annettava, ennen kuin selviää • • • mikä S 2 –problematiikkaa, mikä kehityksen viivettä, mikä harjaantumattomuutta, Mikä trauman, psyykkisen sopeutumisen kuormituksesta johtuvaa Mikä kognitiivisen kapasiteetin puutteita A. L. 7

Pedagoginen selvitys – jos tarvitaan erityistä tukea valmistavan jälkeen • Tehostetun ja erityisen tuen

Pedagoginen selvitys – jos tarvitaan erityistä tukea valmistavan jälkeen • Tehostetun ja erityisen tuen rajapinnan arvio erityisen tuen tarpeesta • Laaditaan ja käsitellään moniammatillisesti • Erityinen tuki on hallinnollinen päätös (aluepäällikkö tekee, on oikaisuvaatimuskelpoinen viranhaltijapäätös, AVI) • Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen erityisen tuen päätöstä • ”Toimeenpannaan” HOJKSilla A. L. 8

Milloin tarvitaan asiantuntijalausunto liitteeksi pedagogiseen selvitykseen? • Jos erityisen tuen päätös tehdään suoraan ilman

Milloin tarvitaan asiantuntijalausunto liitteeksi pedagogiseen selvitykseen? • Jos erityisen tuen päätös tehdään suoraan ilman tehostettua tukea/rakenteellisia tukitoimia • Esitys pidennettyyn oppivelvollisuuteen (erikoissairaanhoidon lausunto) • Esitys erityiskouluun (psykologin ja/tai lääkärin lausunto, sosiaalityöntekijän) • Esitys yksilöllisistä oppimääristä (psykologin lausunto) • Esitys tuetulle erityisluokalle (lastenpsykiatrisen tiimin selvitys) • Esitys Sophie Mannerheimin koulun erityisluokalle (lastenpsykiatrisen tiimin selvitys) A. L. 9

Miksi kirjataan • kirjaaminen edistää vaikuttavuuden arviointia • Oppilaan tuen suunnitelmallisuus • Oikeusturva (sekä

Miksi kirjataan • kirjaaminen edistää vaikuttavuuden arviointia • Oppilaan tuen suunnitelmallisuus • Oikeusturva (sekä oppilaan että opettajan • Perusopetuslaki 16 §; 16 a §; 17 a § • OPS: • valtakunnalliset perusteet • kuntakohtainen ja koulukohtainen A. L. 10

Kun siirrytään valmistavalta eteenpäin • Vastaanottavassa luokassa oppilaalle laaditaan seuraavaksi vuodeksi oppimissuunnitelma • Useimmiten

Kun siirrytään valmistavalta eteenpäin • Vastaanottavassa luokassa oppilaalle laaditaan seuraavaksi vuodeksi oppimissuunnitelma • Useimmiten yleisopetuksen oppimissuunnitelma • Jos (ped. arvion pohjalta) siirretty tehostettuun tukeen tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma • Enintään yhtä luokkaa ikätasoa alemmalle luokalle – ei automaattisesti tätäkään • Vastaanottavassa luokassa jatketaan siitä mihin valmistavassa päästy – valmistavan vuoden aikana ei kaikkea saa selvitetyksi valmiiksi > siirtoneuvottelut tärkeitä! • Vapauttaminen oppiaineesta – harkitaan tarkkaan > ruotsia 6. alkaen • VSOP A. L. 11