Oppimisen tavoittelu TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Olli

  • Slides: 10
Download presentation
Oppimisen tavoittelu TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Olli. Hypponen@tkk. fi http: //opetuki. tkk. fi/

Oppimisen tavoittelu TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Olli. [email protected] fi http: //opetuki. tkk. fi/

Mitä osaamisen syntyminen vaatii? Carl Bereiter: "Conceptual changes that took centuries for scientists to

Mitä osaamisen syntyminen vaatii? Carl Bereiter: "Conceptual changes that took centuries for scientists to work their way through cannot be expected to happen with students in a couple of lessons. But it is not simply a matter of repetition, of convincing students and getting them adjusted to a matter of fact. ” Lähde: http: //www. observetory. com/carlbereiter

Väitteitä – Miten nämä ilmiöt näkyvät nykyisessä opetuksessa? n n n ”Voiko käsitellä tietoa

Väitteitä – Miten nämä ilmiöt näkyvät nykyisessä opetuksessa? n n n ”Voiko käsitellä tietoa yrittämättä painaa sitä mieleensä? ” ”Luento on tiedon hankintaa (jotakin varten) ”Aloittelijaa saatetaan pitää pitkään alistetussa asemassa ennen kuin hänet päästetään merkityksellisen tiedon ääreen” ”Oppiminen ja taidon hallinta ovat toiminnan tuloksia, eivät sen edellytyksiä” ”Opiskelijasta ei tule asiantuntijaa, vaikka hänelle jollakin tavalla pystyttäisiin välittämään kaikki asiantuntijan hallitsema tieto. ” ”Uuden tiedon luominen on olennaisesti sama prosessi kuin aikaisemmin luodun tiedon syvällinen ymmärtäminen” Lähde: Hakkarainen, Lonka & Lipponen. 2004. Tutkiva oppiminen - Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä.

Opetus - verkko vai laatikosto Kuva: Microsoft Clipart Kuva: http: //www. esv. org/assets/blog/2007. 01.

Opetus - verkko vai laatikosto Kuva: Microsoft Clipart Kuva: http: //www. esv. org/assets/blog/2007. 01. nt. social. network. big. png

Käsityksiä oppimisen kumuloitumisesta n Mieli säiliönä: Sisällöt + pinoaminen. ¡ n Poikkemat pyritään estämään,

Käsityksiä oppimisen kumuloitumisesta n Mieli säiliönä: Sisällöt + pinoaminen. ¡ n Poikkemat pyritään estämään, yksilöt palautetaan ruotuun. Kaikille on samat hyvät tavoitteet. Management. Sisällönanalyysit (usein). Laatukontrollina on arvosanan 1 saaminen. Mieli verkkona: ¡ Yksilölliset opinpolut, kumuloituvuus hyväksytty ei täysin hallittavana asiana. Leadership. Taitojen kehittäminen.

Harha: Opitaan mitä arvioidaan et d Uu ll a v i e ks t

Harha: Opitaan mitä arvioidaan et d Uu ll a v i e ks t u o Arviointinäkökulma (haluttu oppiminen) Oppiminen moniulotteista ja laadullista Arviointi usein yhteismitallista ja numeerista!

Osaamisen heterogeenisyys ongelma? n Ongelman ratkaisut ¡ ¡ n Tasokurssit Valikointi (esikarsinta) Kertausmateriaalit Esitietojen

Osaamisen heterogeenisyys ongelma? n Ongelman ratkaisut ¡ ¡ n Tasokurssit Valikointi (esikarsinta) Kertausmateriaalit Esitietojen pakollisuus Ongelman poistaminen ¡ Menetelmävalinnat – yksilölliset opintopolut

Opettajien haasteet n Liian kunnianhimoiset tavoitteet ¡ n n n Hienot tavoitteet =/= hieno

Opettajien haasteet n Liian kunnianhimoiset tavoitteet ¡ n n n Hienot tavoitteet =/= hieno oppiminen Tavoitteet laaditaan erossa toiminnan ja toimintaympäristön suunnittelusta Tavoitteiden muoto ei auta johtamaan niistä toimintaa ja tavoitteet ovat opettajan tavoitteita. Tavoitteita on liikaa (yksityiskohdat hämärtävät kokonaisuuden) Opettaja yrittää hallita, arvioida ja johtaa kaiken tiedon käsittelyn oppimisessa Opettaja ei yritä johtaa kurssia isompia kokonaisuuksia tai johtaa niitä sisällöllisestä näkökulmasta

Johtopäätökset n n n Uudet tavat suunnitella oppimisympäristöjä kursseja laajempiin ajanjaksoihin (OPS työn kehittäminen)

Johtopäätökset n n n Uudet tavat suunnitella oppimisympäristöjä kursseja laajempiin ajanjaksoihin (OPS työn kehittäminen) Opiskelijoiden osaamisen heterogeenisyyden hyväksyminen ja käsittely opetuksen suunnittelussa Kiinteistä tietosisällöistä taitojen opiskeluun Lukemisesta tiedon käyttämiseen Opitun testaamisesta opitun osoittamiseen Jokainen kurssi on erilainen yhteisiä oppimisaihioita, joissa rakenne kiinteä, mutta tavoitteet ja tietolähteet vaihtuvat

Mikä opinpolku yksilölle syntyy? Karikoiden vättäminen Hyvään virtaukseen pääseminen Oma aktiivinen toiminta ja siitä

Mikä opinpolku yksilölle syntyy? Karikoiden vättäminen Hyvään virtaukseen pääseminen Oma aktiivinen toiminta ja siitä palkitseminen 1. On hauskaa 2. Opitaan joka päivä jotain uutta 3. Tehdään töitä kuin hullut.