Oppilaan integroituminen yleisopetukseen valmistavasta opetuksesta toiminnallinen malli Kehittmiskohteena

  • Slides: 9
Download presentation
Oppilaan integroituminen yleisopetukseen valmistavasta opetuksesta, toiminnallinen malli Kehittämiskohteena Kannelmäen peruskoulu, luokka-asteet 5 – 9

Oppilaan integroituminen yleisopetukseen valmistavasta opetuksesta, toiminnallinen malli Kehittämiskohteena Kannelmäen peruskoulu, luokka-asteet 5 – 9 Anu Olli ja Tuija Viestilä 12. 2018

Taustaa Koulujen yhdistämisen myötä S 2 -oppilaiden määrä on kasvanut roimasti viime vuosina ja

Taustaa Koulujen yhdistämisen myötä S 2 -oppilaiden määrä on kasvanut roimasti viime vuosina ja on nyt noin 33%. Nykyiset käytänteet ovat löyhät, ja niitä sovelletaan ”tapauskohtaisesti”. Tieto S 2 -oppilaita koskevista asioista ei tavoita kaikkia opettajia. Kehitimme ratkaisukeskeisen toiminnallisen mallin, joka palvelee tehokkaasti oppilaita, opettajia ja koko oppimisyhteisöä. Työn kantava ajatus on, että hyvä integroituminen edistää kotoutumista ja ehkäisee radikalisoitumista.

Työn sisältö Taulukoimme valmistavan vuoden haasteet kolmisarakkeiseen taulukkoon. Sarakkeiden otsikot ovat Nykytilanne, Tavoite ja

Työn sisältö Taulukoimme valmistavan vuoden haasteet kolmisarakkeiseen taulukkoon. Sarakkeiden otsikot ovat Nykytilanne, Tavoite ja Toteutus Kuvasimme toimivan nivelvaiheen edellytykset: miten toimimme, jotta siirtyminen yleisopetukseen ja opintojen alku sujuu kitkatta kaikilta osapuolilta. Aikataulutimme S 2 -oppilaan opintopolun valmistavalla luokalla aloittamisesta yleisopetuksessa opiskelemisen ensimmäisen vuoden loppuun. Osana kehittämishanketta kokoamme tietopankin koulun henkilöstölle. Työn liitteenä on tietoa S 2 -oppilaan arvioinnista ja mahdollisista koejärjestelyistä.

Esimerkki valmistavan opetuksen haasteista Nykytilanne: Oppilas opiskelee vähintään 26 tuntia viikossa, mutta opettajalla on

Esimerkki valmistavan opetuksen haasteista Nykytilanne: Oppilas opiskelee vähintään 26 tuntia viikossa, mutta opettajalla on 24 opetustuntia. 2 tuntia täytyy saada integroitumalla yleisopetukseen. Integraatiotunteja on vaikea saada mm. siksi, että ne ovat keskellä päivää. Tavoite: Pidetään kiinni siitä, että oppilaalla on oikeus opiskella 26 tuntia. Oppilas voi osallistua yleisopetukseen myös vain kuunteluoppilaana, eikä häntä tarvitse arvioida. Toteutus: Ehdotamme, että valmistavan luokan oppilaille on oma ryhmä liikunnassa. Tunnit ovat joko aamulla tai iltapäivällä. Siten 26 tuntia täyttyy, ja muut integraatiotunnit voivat olla milloin vain.

Oppilaiden osallistaminen Buddy School – hankkeen avulla Koulumme toteuttaa me-koulu –ohjelmaa, jonka yksi osa

Oppilaiden osallistaminen Buddy School – hankkeen avulla Koulumme toteuttaa me-koulu –ohjelmaa, jonka yksi osa on Buddy School – toiminta. Buddy Schoolissa vanhemmat oppilaat opettavat nuorempia oppilaita esim. matematiikassa tai pitävät läksykerhoa. Ohjelma on tarkoitettu kaikenkielisille oppilaille, mutta se sopii erityisen hyvin S 2 -oppilaille. Ohjelman avulla hiljaisetkin oppilaat voivat löytää itsestään uusia voimavaroja ja saada onnistumisen kokemuksia. Ohjelma lisää vuorovaikutusta eri oppilaiden sekä oppilaiden ja opettajien välillä.

Tietopankki Kokoamme koulun henkilöstön käyttöön tietopankin. Tietopankista löytyy mm. seuraavaa: Tietoa S 2 -oppilaan

Tietopankki Kokoamme koulun henkilöstön käyttöön tietopankin. Tietopankista löytyy mm. seuraavaa: Tietoa S 2 -oppilaan arvioinnista Tietoa erilaisista koejärjestelyistä ja vaihtoehtoisista tavoista osoittaa osaaminen Lomakkeita suomeksi ja muilla kielillä Kehittyvän alkeiskielitaidon kuvaus Linkkilista

Mallin käyttöön ottaminen ja juurruttaminen Malli esitellään yhteissuunnitteluajalla. Ehdotamme, että jokin veso-päivä käytetään S

Mallin käyttöön ottaminen ja juurruttaminen Malli esitellään yhteissuunnitteluajalla. Ehdotamme, että jokin veso-päivä käytetään S 2 -oppilaiden asioihin. Pohdimme työpajoissa mm. seuraavia: selkokielinen materiaali S 2 -oppilaille; Buddy School –toiminnan toteutusideat; valmistavan luokan ja yleisopetuksen oppilaiden kummitoiminta; eri aineisiin soveltuvat arviointivaihtoehdot. Ehdotamme, että valmistavan luokan asiat käsitellään säännöllisesti talokokouksissa esim. ennen lomia. Silloin keskustellaan esim. lähiaikoina siirtyvistä oppilaista, valinnaisaineista ja integroinneista.