OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 OPLEIDING INTERVISIE MENTOR

  • Slides: 23
Download presentation
OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 OPLEIDING INTERVISIE MENTOR FOOCUS 2 Foocus 2 is opgezet

OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 OPLEIDING INTERVISIE MENTOR FOOCUS 2 Foocus 2 is opgezet vanuit de overtuiging dat zelfkennis de basis is om ieder tot zijn recht te laten komen in een groep, team of organisatie. Want zelfkennis is nodig om je bewust te worden van je gedrag en je gedrag heeft invloed op hoe je samenwerkt met anderen. Inzicht is de eerste stap. Pas als dit vertaald wordt naar nieuw gedrag en verankerd in de dagelijkse werkpraktijk komt er beweging in vastgeroeste patronen. Zowel van jezelf als in een team. Foocus 2 biedt de tools om in een continu ritme ieder tot zijn recht te laten komen in groepen, teams en organisaties.

VOOR WIE? Wil jij… dat intervisie MÉÉR oplevert dan de oplossing van één probleem?

VOOR WIE? Wil jij… dat intervisie MÉÉR oplevert dan de oplossing van één probleem? ontdekken hoe je PROFESSIONELE COMMUNICATIE coacht? Wil jij… SAMENWERKING op een hoger plan tillen? Wil jij… een leren een Voorzitter van een intervisiegroep Te COACHEN?

JOIN US! Ontdek wat je allemaal leert door een Voorzitter van een intervisiegroep te

JOIN US! Ontdek wat je allemaal leert door een Voorzitter van een intervisiegroep te coachen!

DIT LEVERT HET JE OP COMMUNICAT IE Je draagt PROFESSIONELE COMMUNICATIE over want je

DIT LEVERT HET JE OP COMMUNICAT IE Je draagt PROFESSIONELE COMMUNICATIE over want je bent al een expert. SAMENWERKEN Je coacht het SAMEN bereiken van hogere doelen. ZELFKENNIS Je coacht de Voorzitter op weg naar ZELFKENNIS via reflectie. PROFILEREN Je coacht de Voorzitter in PROFILEREN, spelen met POSTIES IN COMMUNICATIE en respectvol GRENZEN aangeven. WERKPLEKLEREN Wat je leert PAS JE TOE in je eigen werk. FOCUS Je coacht hoe je anderen kan leren hun FOCUS te richten op gedrag dat helpt om gezamenlijke doelen te bereiken.

MENTOR INTERVISIEGROEP Je wordt opgeleid tot MENTOR van een Voorzitter van een intervisiegroep. In

MENTOR INTERVISIEGROEP Je wordt opgeleid tot MENTOR van een Voorzitter van een intervisiegroep. In 5 cycli wisselen e-learning, coaching en intervisie elkaar af. Tussen de bijeenkomsten door, pas je geleerde vaardigheden toe in je dagelijks werk. Alle bijeenkomsten kunnen ook online worden georganiseerd en begeleid. OOK GESCHIKT VOOR TEAMS EN ORGANISATIES

OPZET OPLEIDING Voorbereidende bijeenkomst CYCLUS 2 CYCLUS 1 CYCLUS 3 Evaluatie bijeenkomst CYCLUS 4

OPZET OPLEIDING Voorbereidende bijeenkomst CYCLUS 2 CYCLUS 1 CYCLUS 3 Evaluatie bijeenkomst CYCLUS 4 CYCLUS 5

CYCLISCH LEERPROCES 1. EDe cyclus. LEARNING start met voorbereiding op je coachrol m. b.

CYCLISCH LEERPROCES 1. EDe cyclus. LEARNING start met voorbereiding op je coachrol m. b. v. e-learning. De theorie vind je op je PERSOONLIJK DASHBOARD. 6. REFLECTIE Na de coaching REFLECTEER je via het online-formulier op je rol als coach. Je kunt ervoor kiezen SCHRIFTELIJKE FEEDBACK op het reflectieformulier van de Voorzitter te geven. 5. WERKPLEKLEREN Je kiest PRAKTIJKSTAPPEN waarmee je coachingsvaardigheden in de praktijk oefent. 2. VOORBEREIDEN Je bereidt de coaching voor a. d. h. v. de ONLINEOPDRACHT van de Voorzitter. 3. Je bereidt de Voorzitter voor COACHING op de intervisie en COACHT de hem/haar a. d. h. v. coachingstructuur. 4. INTERVISIE Tijdens de intervisie OBSERVEER en COACHT de Voorzitter. Na afloop geef je feedback aan de Voorzitter.

LEERDOELEN OVERTUIGINGEN bij jezelf en anderen herkennen, onderzoeken en tools bieden tot ombuigen. FEEDBACK

LEERDOELEN OVERTUIGINGEN bij jezelf en anderen herkennen, onderzoeken en tools bieden tot ombuigen. FEEDBACK FEEDFORWARD Coachen in op professionele wijze kunnen toepassen van FEEDBACK en FEEDFORWARD. OORDELEN EN EMOTIES SAMENWERKING COMMUNICATI E VAARDIGHEDEN HOUDING ACTIEF LUISTEREN Coachen in ACTIEF LUISTEREN toepassen in de praktijk. Coachen in op effectieve wijze OMGAAN MET OORDELEN en EMOTIES. KENNIS OMGAAN MET GRENZEN Coachen in het herkennen van en respectvol aangeven van GRENZEN

LEERDOELEN OVERSTIJGENDE BLIK Een OVERSTIJGENDE BLIK aannemen in communicatie aannemen m. b. t. het

LEERDOELEN OVERSTIJGENDE BLIK Een OVERSTIJGENDE BLIK aannemen in communicatie aannemen m. b. t. het gedrag van anderen. NIEUWE PERSPECTIEVEN Coachen in het ontdekken van NIEUWE PERSPECTIEVEN m. b. v. reflectie en geleerde strategieën. OEFENE N REFLECTIE Coachen in het herkennen en bijsturen van de relatie tussen gedrag en GEZAMENLIJK DOEL. COACHEN MISSIE VOORBEELGEDRAG VOORBEELDGEDRAG toepassen in de praktijk. Eigen gedrag herkennen en afstemmen op gezamenlijke doel. GEZAMENLIJK DOEL VISIE ONLINE OMGEVING Coachen in het effectief gebruiken van de ONLINEOMGEVING.

BIJEENKOMSTEN CRKBO 1 Evaluatie bijeenkomst 1 Voorbereidende bijeenkomst 5 X INTERVISIE 5 X COACHING

BIJEENKOMSTEN CRKBO 1 Evaluatie bijeenkomst 1 Voorbereidende bijeenkomst 5 X INTERVISIE 5 X COACHING Alle bijeenkomsten kunnen OOK ONLINE worden georganiseerd en

Studiemateriaal op persoonlijk online dashboard Foocus 2 PLANNING Complete PLANNING opleiding in Foocus 2

Studiemateriaal op persoonlijk online dashboard Foocus 2 PLANNING Complete PLANNING opleiding in Foocus 2 met alle gegevens per organisatie, groep en bijeenkomst. Gekoppeld aan verschillende online agenda’s. E-LEARNING ONLINE-FEEDBACK BIBLIOTHEEK E-LEARNING in de vorm van presentaties, video’s, teksten, handige overzichten, documenten en literatuurlijst. FEEDBACK geven op reflectie van de Voorzitter doe je eenvoudig ONLINE. Al het leermateriaal eenvoudig terug te vinden in de BIBLIOTHEEK. HERINNERING TO-DO-LIJST THEMA Je wordt herinnerd aan taken en bijeenkomsten. Je wordt herinnerd aan taken zoals feedback geven aan de Voorzitter. Taken die je hebt uitgevoerd verdwijnen automatisch van je TO-DO-LIJST maar zijn wel terug te vinden in een handig overzicht. OPTIE: Optie: Het is mogelijk om FEEDBACK ervoor te kiezen SCHRIFTELIJKE FEEDBACK door een professionele coach te ontvangen op jouw feedback aan de Voorzitter. Aan een groep, team of organisatie kan een THEMA worden gekoppeld waarmee meer focus kan worden gelegd op de het gezamenlijke leerproces.

MOTIVATORAPP PRAKTIJKSTAP OEFENEN PRAKTIJKSTAP Alle intervisieleden vertalen hun inzicht uit de intervisie in een

MOTIVATORAPP PRAKTIJKSTAP OEFENEN PRAKTIJKSTAP Alle intervisieleden vertalen hun inzicht uit de intervisie in een praktijkstap die zij dagelijks oefenen. Zo VERANKERD iedereen nieuw gedrag in het dagelijks werk. MOTIVATOR De C 2 Mindfulness. App van Clooser 2 heeft een handige TOOL die je helpt om nieuw gedrag effectief te verankeren in je dagelijkse werk en leven.

OPZET TRAJECT PLANNEN TEACH-THE-TEACHER Elk traject kan een nieuwe Voorzitter starten die wordt begeleidt

OPZET TRAJECT PLANNEN TEACH-THE-TEACHER Elk traject kan een nieuwe Voorzitter starten die wordt begeleidt door een Mentor. De EXPERTISE in de groep groeit door het voortdurende cyclische proces van kennisreflectie-inzichtpraktijkstap. TRAINER De organisatie kan kiezen voor een eigen BEGELEIDER Foocus 2 die het proces organiseert. De begeleider houdt het overzicht de voortgang en continuïteit van het proces en ondersteunt en stuurt bij waar nodig. De begeleider volgt de opleiding gedurende een traject Foocus 2. T-T-T TRAINER OPLEIDING PLANNEN INTERVISIEGROEPEN We PLANNEN in overleg met je groep, team of organisatie vóór de start alle bijeenkomsten van het traject. INTERVISIEGROEP(EN) VORMEN Je vormt een of meerdere INTERVISIEGROEPEN samen - met je team beroepsgenoten of interdisciplinair.

GEZONDE SAMENWERKINGSCULTUUR bereik je samen met Foocus 2 OLIEVLEKWERKING IN ORGANISATIE Elk volgend traject

GEZONDE SAMENWERKINGSCULTUUR bereik je samen met Foocus 2 OLIEVLEKWERKING IN ORGANISATIE Elk volgend traject wordt professionele communicatie en samenwerking verder verankerd. Resultaat: een GEZOND SAMENWERKINGSKLIMAAT verspreitd zich als een olievlek in je team en organisatie. TEACH-THE-TEACHER Na de opleiding wordt de VOORZITTER die je opleidde MENTOR van een nieuwe Voorzitter. VOORBEELD VOOR ANDEREN Je wordt gestimuleerd om een VOORBEELD te zijn in professionele samenwerking, communicatie en gezamenlijke focus. Je tilt zowel in intervisie als in je team, professionele samenwerking op een hoger plan. OPLEIDING MENTOR Je wordt opgeleid tot MENTOR van een intervisiegroep. E-learning, coaching, intervisie en toepassen in de praktijk wisselen elkaar in een cyclisch proces af.

Praktische informatie OPLEIDING INTERVISIEVOORZITTER Startkwalificatie De opleiding is geschikt voor iedereen met minimaal een

Praktische informatie OPLEIDING INTERVISIEVOORZITTER Startkwalificatie De opleiding is geschikt voor iedereen met minimaal een MBOniveau. Bij accreditatie kunnen andere instapvoorwaarden gelden. Instapvoorwaarde Je vormt een eigen intervisiegroep, van minimaal 3 en maximaal 8 personen (incl. voorzitter en evt. mentor). Alle deelnemers van de intervisiegroep kunnen zich KOSTELOOS aanmelden voor de opleiding ‘Deelnemer Foocus 2’ mits VOORZITTER en/of MENTOR de opleiding Foocus 2 volgen. Grotere intervisiegroep Bij meer dan 8 deelnemers per groep worden extra kosten in rekening gebracht. Feedback online-opdrachten De Mentor geeft SCHRIJFTELIJKE FEEDBACK op online-opdrachten van de Voorzitter. Optie: Het is mogelijk om ervoor te kiezen SCHRIFTELIJKE FEEDBACK door een professionele coach te ontvangen op jouw feedback aan de Voorzitter.

VOORZITTER WORDT OPGELEID De Voorzitter is de AMBASSADEUR voor de nieuwe, gewenste samenwerkingscultuur in

VOORZITTER WORDT OPGELEID De Voorzitter is de AMBASSADEUR voor de nieuwe, gewenste samenwerkingscultuur in de groep, het team of de organisatie. VOORZITTER WORDT MENTOR Je bent opgeleid als MENTOR en hebt je vaardigheden verbreed en verdiept en bent een voorbeeld van de nieuwe samenwerkingscultuur die je samen nastreeft. CULTUURVERBETERING OLIEVLEKWERKING van nieuwe samenwerkingscultuur wordt steeds verder verankerd in teams en organisatie. LEERSTRATEG IE De opleiding is een vorm van WERKPLEKLEREN. De opgedane kennis en vaardigheden worden direct in de praktijk vertaald, door het stellen van korte termijn doelen en oefenen van nieuw gedrag, gericht op het gezamenlijke doel. Vaardigheden geleerd in de coaching worden direct geoefend in de daaropvolgende intervisiebijeenkomst en in de werkpraktijk. Ervaringen opgedaan in de intervisiebijeenkomsten worden elke cyclus vertaald in nieuwe doelen door middel van reflectie.

STUDIEBELASTING TIJDSINVERSTERING ZELFSTUDIE 14 uur: e-learning feedback geven op online opdrachten voorzitter online reflectieopdrachten

STUDIEBELASTING TIJDSINVERSTERING ZELFSTUDIE 14 uur: e-learning feedback geven op online opdrachten voorzitter online reflectieopdrachten leerverslag afsluitende evaluatieopdracht - 16 uur contactmomenten: - voorbereidende bijeenkomst - coachingsbijeenkomsten - intervisiebijeenkomsten - evaluatiebijeenkomst Totaal 30 uur

DOCENT De opleiding wordt gegeven door Karien Cloostermans. Daarnaast kan een gecertificeerd coach of

DOCENT De opleiding wordt gegeven door Karien Cloostermans. Daarnaast kan een gecertificeerd coach of supervisor op ten minste hbo-niveau opgeleid worden door Clooser 2 tot Begeleider Foocus 2

CERTIFICERING Je ontvangt een CRKBO - CERTIFICAAT. Voorwaarden: 80% aanwezigheid uitvoeren alle opdrachten uitgevoerd

CERTIFICERING Je ontvangt een CRKBO - CERTIFICAAT. Voorwaarden: 80% aanwezigheid uitvoeren alle opdrachten uitgevoerd in geplande periode Voor accreditatie kan een ander instapniveau gelden of aanvullende opdrachten worden gevraagd, afhankelijk van de eisen van de beroepsvereniging.

OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 CONTRACT EN ALGEMENE VOORWAARDEN Wanneer je de opleiding Mentor

OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 CONTRACT EN ALGEMENE VOORWAARDEN Wanneer je de opleiding Mentor Foocus 2 volgt, onderteken je een OPLEIDINGSCONTRACT. Daarnaast onderteken je, net als de andere leden van je intervisiegroep, een INTERVISIECONTRACT. Hierin staan zaken als geheimhouding vastgelegd. Dit contract is een voorwaarde voor het borgen van een veilige omgeving om intervisie in te houden. Op de contactpagina van Clooser 2 vind je de Algemene Voorwaarden en het Privacy document.

OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 CURSUS KOSTEN De kosten worden berekend per intervisiegroep. De

OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 CURSUS KOSTEN De kosten worden berekend per intervisiegroep. De kosten voor de opleiding van de MENTOR, alle DEELNEMERS en VOORZITTER van een intervisiegroep van maximaal 8 personen bedragen 2850 euro, Btw-vrij. Per extra deelnemer: 295 euro. Clooser 2 is een CRKBO-gecertificeerd opleidingsinstituut en is derhalve niet Btw-plichtig. Bij accreditatie worden extra kosten berekend, afhankelijk van de kosten en investeringen per beroepsvereniging.

CONTACT NIEUWSGIERIG? Ben je nieuwsgierig of Foocus 2 een meerwaarde is voor jouw intervisiegroep,

CONTACT NIEUWSGIERIG? Ben je nieuwsgierig of Foocus 2 een meerwaarde is voor jouw intervisiegroep, team of organisatie? Of ben je op zoek naar een intervisor voor BEGELEIDE INTERVISIE? Vul dan je telefoonnummer in op het aanmeldformulier en vraag om een terugbelverzoek of spreek je naam en telefoonnummer in via 077 -8200216. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 WWW. CLOOSER 2. NL

OPLEIDING S INSTITUUT CLOOSER 2 WWW. CLOOSER 2. NL