Open ScienceForskningsdata Open Science Open Access publikationer Open

  • Slides: 33
Download presentation
Open Science/Forskningsdata

Open Science/Forskningsdata

Open Science • • Open Access - publikationer Open Source - källkod Open Data

Open Science • • Open Access - publikationer Open Source - källkod Open Data – (forsknings-) data …

Open Linked Data • Open Science? • Forskningsdata? • Nja….

Open Linked Data • Open Science? • Forskningsdata? • Nja….

Länkade data • ”Publishing structural data so that it can be interlinked and become

Länkade data • ”Publishing structural data so that it can be interlinked and become more useful” • RDF, SPARQL • Något system måste konsumera

Länkade data - cases • Me. SH • Libris XL • ORCID

Länkade data - cases • Me. SH • Libris XL • ORCID

Open Access (OA) • Publikationer (artiklar) • Krav från forskningsfinansiärer (2010)

Open Access (OA) • Publikationer (artiklar) • Krav från forskningsfinansiärer (2010)

Hur blir en artikel OA? • Publicera som OA från början • Parallellpublicera

Hur blir en artikel OA? • Publicera som OA från början • Parallellpublicera

OA från början • Publicera i OA-tidskrift (Gold OA) • Publicera i hybrid-tidskrift (Hybrid

OA från början • Publicera i OA-tidskrift (Gold OA) • Publicera i hybrid-tidskrift (Hybrid OA) • Ofta (hög) avgift - APC

APC • • Article Processing Charge Forskaren betalar Universitetet betalar Inbyggt i prenumerationen

APC • • Article Processing Charge Forskaren betalar Universitetet betalar Inbyggt i prenumerationen

Parallellpublicering • • • Publicera manuskriptet Green OA Repositorium Ofta accepterade versionen Ofta med

Parallellpublicering • • • Publicera manuskriptet Green OA Repositorium Ofta accepterade versionen Ofta med fördröjning

Hur hitta OA? • • Unpaywall Repositorier Google Hänglåset!

Hur hitta OA? • • Unpaywall Repositorier Google Hänglåset!

Open Access vid KIB • DSpace – tillgängliggöra • Rådgivning • OA i bibliometrin

Open Access vid KIB • DSpace – tillgängliggöra • Rådgivning • OA i bibliometrin – följa upp

DSpace

DSpace

Open Access vid KIB

Open Access vid KIB

Forskningsdata • Genom hela projektet • Administration!

Forskningsdata • Genom hela projektet • Administration!

Forskningsdata - hantering • Datahanteringsplan • ELN (labbdagbok) • Arkivering

Forskningsdata - hantering • Datahanteringsplan • ELN (labbdagbok) • Arkivering

Datahanteringsplan • ” Datahanteringsplanen är ett formellt dokument som beskriver hur datamaterialet ska hanteras

Datahanteringsplan • ” Datahanteringsplanen är ett formellt dokument som beskriver hur datamaterialet ska hanteras under forskningsprojektet och vad som ska ske med det efteråt. ” (SND, Svensk Nationell Datatjänst)

ELN

ELN

Arkivering Hur ska materialet vara förvarat vid inlämning? • Väl ordnat i lådor/pärmar •

Arkivering Hur ska materialet vara förvarat vid inlämning? • Väl ordnat i lådor/pärmar • Ta bort gem, plastfickor och post-it-lappar • Enkelsidig utskrift • Pärmar och kartonger ska vara uppmärkta med dokumenttyp, namn på projektet, ansvarig forskare, volymnumrering och datum • Gallringsbar forskningsdata ska märkas upp med gallringsår/projektavslutsår. (10 år efter projektavslut) … se https: //ki. se/medarbetare/arkivering-av-forskning-0

GDPR • (Kapitel för sig)

GDPR • (Kapitel för sig)

Forskningsdata - kringtjänster • Visualisering • Shiny • Statistik

Forskningsdata - kringtjänster • Visualisering • Shiny • Statistik

Shiny • Ett verktyg för att bygga interaktiva datavisualiseringar baserade på R

Shiny • Ett verktyg för att bygga interaktiva datavisualiseringar baserade på R

Statistik • SPSS (statistikpaket) • KI erbjuder licenser (? ) • En del bibliotek

Statistik • SPSS (statistikpaket) • KI erbjuder licenser (? ) • En del bibliotek erbjuder hjälp

Sci. Life. Lab

Sci. Life. Lab

Open Data • Krav från tidskrifter • Krav från finansiärer

Open Data • Krav från tidskrifter • Krav från finansiärer

Open Data – vad är det? • Excel-fil i figshare • DNA-databaser vid NCBI

Open Data – vad är det? • Excel-fil i figshare • DNA-databaser vid NCBI • …

DNA

DNA

Biblioteken • Vad kan de göra?

Biblioteken • Vad kan de göra?

So. W • Vad kan vi göra?

So. W • Vad kan vi göra?

So. W – att bevaka • • Integrera saker Unpaywall R, Shiny SPARQL

So. W – att bevaka • • Integrera saker Unpaywall R, Shiny SPARQL