OPAKOVN SLOVEK pracovn list 1 DRUHY SLOVEK URIT

  • Slides: 6
Download presentation
OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK (+ pracovní list) 1. DRUHY ČÍSLOVEK- URČITÉ / NEURČITÉ základní, řadové, druhové,

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK (+ pracovní list) 1. DRUHY ČÍSLOVEK- URČITÉ / NEURČITÉ základní, řadové, druhové, násobné 2. ČÍSLA NAPIŠ SLOVY- 25 - dvacet pět (pětadvacet) 826 - osm set dvacet šest (šestadvacet) 1732 - jeden tisíc sedm set třicet dva (dvaatřicet)

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK 3. Číslovky sto, tisíc, milion skloňujeme podle vzorů : sto - město

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK 3. Číslovky sto, tisíc, milion skloňujeme podle vzorů : sto - město tisíc - stroj milion - hrad

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK 4. Rozhodni, kde se za následujícími číslovkami bude psát tečka : Do

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK 4. Rozhodni, kde se za následujícími číslovkami bude psát tečka : Do mateřské školy chodí děti od 3 do 6 let. První stupeň tvoří žáci 1. – 5. ročníků. Od 17. listopadu 1939 byly české vysoké školy uzavřeny až do konce 2. světové války. V roce 1948 se v Praze konal XI. všesokolský slet. Dočteme se o tom v 1. díle na straně 46– 49. Na mistrovství světa v Chile obsadili naši fotbalisté 2. místo. Naši hráči se ujali vedení teprve ve 12. minutě. Václav IV. byl synem Karla IV. a dokončil stavbu nového mostu. Začátek představení je ve 20 hodin. Vyhrál jsem 1. místo.

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK 5. Číslovky neurčité : málo, několikátý, mnoho, několikrát 6. Doplň správný tvar

OPAKOVÁNÍ ČÍSLOVEK 5. Číslovky neurčité : málo, několikátý, mnoho, několikrát 6. Doplň správný tvar číslovky dva : Najdi číslo dělitelné dvěma. Utkání se hrálo ve dvou poločasech. Uviděla jsem dva spolužáky. Svým dvěma sourozencům jsem koupila míč. O těch dvou už to vím. Přišel tam se dvěma kamarády. Poslouchej oba dva.

Digitální učební materiál: Autor: Mgr. Petra Adamčíková Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ

Digitální učební materiál: Autor: Mgr. Petra Adamčíková Stupeň a typ vzdělávání: 2. stupeň ZŠ Ročník: šestý Předmět: český jazyk Počet vyuč. hodin: 1 Škola : ZŠ a MŠ L. Kuby 48, 370 07 České Budějovice Vytvořeno: srpen 2011 Druh uč. materiálu – prezentace –Microsoft Power. Point-výklad a procvičování • Školní rok 2011/12 a dále • Registrační číslo: 7_I_12_Čj • •

Zdroje • Krausová, Z. , Teršová, R. , Český jazyk 6 učebnice pro základní

Zdroje • Krausová, Z. , Teršová, R. , Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 1. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. 136 s. ISBN 80 -7238 -206 -3 • Styblík, V. , Čechová, M. , Hauser, P. , Hošnová, E. , Český jazyk pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2. vydání. Praha: SPN , 2001. 176 s. ISBN 80 -7235 -148 -6 • Seifertová, A. , Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6. -9. ročník ZŠ 2. vydání. Hájek Studio BLUG 2006. 207 s. 154 -00 -26