Opakovanie podstatnch mien Mgr Simona Gondekov Opakujeme o

  • Slides: 27
Download presentation
Opakovanie podstatných mien Mgr. Simona Gondeková

Opakovanie podstatných mien Mgr. Simona Gondeková

Opakujeme Čo sú podstatné mená? • pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti, deje a) všeobecné

Opakujeme Čo sú podstatné mená? • pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti, deje a) všeobecné – pomenovanie osôb, zvierat, vecí. . . toho istého druhu - píšeme ich s malým začiatočným písmenom b) vlastné - mená jedinečných osôb, zvierat, vecí, zemepisných názvov, sviatkov - píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom - názvy dní v týždni a mesiacov NIE SÚ vlastné

Urč, či je dané podstatné meno všeobecné alebo vlastné: § pondelok – § múdrosť

Urč, či je dané podstatné meno všeobecné alebo vlastné: § pondelok – § múdrosť – § Vianoce – § Košice – § Karol – § láska – § sestra – § Nemecko – § január – § veverička – § Vysoké Tatry – § prázdniny -

Skloňovanie podstatných mien § podstatné mená sa v slovenčine ohýbajú podľa viacerých vzorov §

Skloňovanie podstatných mien § podstatné mená sa v slovenčine ohýbajú podľa viacerých vzorov § každý gramatický rod (mužský, ženský, stredný) má svoje vlastné vzory § najprv musíme určiť, akého rodu je podstatné meno, až tak môžeme určovať vzor § to, že vieme, podľa akého vzoru sa podstatné meno skloňuje, nám umožňuje dané podstatné meno správne používať

Mužský rod § vzory: chlap, hrdina, dub, stroj § pri mužskom rode určujeme aj

Mužský rod § vzory: chlap, hrdina, dub, stroj § pri mužskom rode určujeme aj kategóriu životnosti životné (ten – tí) neživotné (ten – tie) - končia sa na spoluhlásku alebo samohlásku -o - končia sa na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku VZOR CHLAP VZOR DUB - končia sa na samohlásku -a VZOR HRDINA - končia sa na mäkkú spoluhlásku VZOR STROJ

vzor CHLAP § podľa vzoru CHLAP sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu, ktoré

vzor CHLAP § podľa vzoru CHLAP sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na spoluhlásku alebo samohlásku -o vzor chlap N G D A L I singulár chlap (dedo) chlapa chlapovi chlapom plurál chlapi (dedovia, bratia) chlapov chlapom chlapov chlapoch chlapmi

vzor HRDINA § podľa vzoru HRDINA sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu, ktoré

vzor HRDINA § podľa vzoru HRDINA sa skloňujú životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na samohlásku -a vzor hrdina N G D A L I singulár hrdina hrdinu hrdinovi hrdinom plurál hrdinovia hrdinov hrdinom hrdinov hrdinoch hrdinami

vzor DUB § podľa vzoru DUB sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré

vzor DUB § podľa vzoru DUB sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku vzor dub N G D A L I singulár duba dubu dube dubom plurál duby dubov dubom duby duboch dubmi

vzor STROJ § podľa vzoru STROJ sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré

vzor STROJ § podľa vzoru STROJ sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na mäkkú spoluhlásku vzor stroj N G D A L I singulár stroja stroju stroji strojom plurál stroje strojov strojom stroje strojoch strojmi

Z textu vyber podstatné mená mužského rodu a urč ich číslo, pád a vzor

Z textu vyber podstatné mená mužského rodu a urč ich číslo, pád a vzor + životnosť Fero si pricvikol prsty na rukách. Robotníci sypú do základov betón. Domom sa rozliehal jeho mocný hlas. Cez vetráky sa na povalu doplazil hustý dym. Na večeru chystali zemiaky s mäsom. Po dvore pobehovali sliepky. Kvety vo váze nevydržali ani do západu slnka. Na hrade sídlil múdry kráľ. Celé roky spriadal veľké plány. Na brehu potoka mlčky sedel rybár. Na okraji lesa má líška svoj brloh.

Podstatné mená daj do správneho pádu a čísla uvedeného v zátvorke: výkres ( N

Podstatné mená daj do správneho pádu a čísla uvedeného v zátvorke: výkres ( N pl. a I pl. ) ________ stupeň (L sg. ) ____________ stĺp (A pl. ) ___________ výherca (I pl. ) ____________ pretekár (D sg. ) __________ preukaz (G pl. ) ___________ kľúč (I pl. ) ___________

Ženský rod § vzory: žena, ulica, dlaň, kosť končia sa na -a končia sa

Ženský rod § vzory: žena, ulica, dlaň, kosť končia sa na -a končia sa na spoluhlásku - pred –a je tvrdá spoluhláska - v N pl. majú koncovku –e VZOR ŽENA VZOR DLAŇ - pred –a je mäkká spoluhláska v N pl. majú koncovku –i VZOR ULICA VZOR KOSŤ

vzor ŽENA § podľa vzoru ŽENA sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú

vzor ŽENA § podľa vzoru ŽENA sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na samohlásku –a. Pred –a je tvrdá alebo obojaká spoluhláska. vzor žena N G D A L I singulár žena ženy žene ženu žene ženou plurál ženy žien-Ø ženám ženy ženách ženami

vzor ULICA § podľa vzoru ULICA sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú

vzor ULICA § podľa vzoru ULICA sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na samohlásku –a. Pred –a je mäkká spoluhláska. vzor ulica N G D A L I singulár ulica ulice ulici ulicu ulici ulicou plurál ulice ulíc-Ø uliciam ulice uliciach ulicami

vzor DLAŇ § podľa vzoru DLAŇ sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú

vzor DLAŇ § podľa vzoru DLAŇ sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú v N pl. zakončené na samohlásku –e. vzor dlaň N G D A L I singulár dlaň dlane dlani dlaňou plurál dlane dlaní dlaniam dlane dlaniach dlaňami

vzor KOSŤ § podľa vzoru KOSŤ sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú

vzor KOSŤ § podľa vzoru KOSŤ sa skloňujú podstatné mená ženského rodu, ktoré sú v N pl. zakončené na samohlásku –i. vzor kosť N G D A L I singulár kosť kosti kosťou plurál kosti kostí kostiam kostiach kosťami

Z textu vyber podstatné mená ženského rodu a urč ich číslo, pád a vzor.

Z textu vyber podstatné mená ženského rodu a urč ich číslo, pád a vzor. Na strome sedela mačka. Dedkovi som daroval knihu. Maliarka namaľovala krásny obraz. Pri rieke rástli košaté jelše. Babka čistí nazbierané huby. So skúseným sprievodcom sa nebojím ísť do hory. Volejbalistky vyhrali dôležitý zápas. Záhradník popolieval všetky rozkvitnuté ruže. Učiteľka nadiktovala poslednú vetu z úlohy. Išli sme na povesťami opradený hrad. Cestou sme si spievali ľudové piesne. Z hory vyšli chlapci a v taške niesli žalude.

Podstatné mená daj do správneho pádu a čísla uvedeného v zátvorke: soľ (G sg.

Podstatné mená daj do správneho pádu a čísla uvedeného v zátvorke: soľ (G sg. ) - __________ pieseň (I pl. ) - _________ tlač (D sg. ) - __________ čižma (A pl. ) - _________ ruža (L pl. ) - _________ tabuľa (G sg. ) - __________ lavica (L pl. ) - ________

Stredný rod § vzory: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča končia sa na -o končia sa

Stredný rod § vzory: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča končia sa na -o končia sa na -ie VZOR MESTO VZOR VYSVEDČENIE končia sa na -e VZOR SRDCE končia sa na –a, -ä VZOR DIEVČA

vzor MESTO § podľa vzoru MESTO sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú

vzor MESTO § podľa vzoru MESTO sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na samohlásku –o. vzor mesto N G D A L I singulár mesto mesta mestu mesto meste mestom plurál mestá miest-Ø mestám mestách mestami

vzor SRDCE § podľa vzoru SRDCE sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú

vzor SRDCE § podľa vzoru SRDCE sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na samohlásku –e. vzor srdce N G D A L I singulár srdce srdca srdcu srdce srdci srdcom plurál srdcia sŕdc-Ø srdciam srdciach srdcami

vzor VYSVEDČENIE § podľa vzoru VYSVEDČENIE sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú

vzor VYSVEDČENIE § podľa vzoru VYSVEDČENIE sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na dvojhlásku –ie. vzor vysvedčenie N G D A L I singulár vysvedčenie vysvedčenia vysvedčeniu vysvedčenie vysvedčením plurál vysvedčenia vysvedčení vysvedčeniam vysvedčeniach vysvedčeniami

vzor DIEVČA § podľa vzoru DIEVČA sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú

vzor DIEVČA § podľa vzoru DIEVČA sa skloňujú podstatné mená stredného rodu, ktoré sú v N sg. zakončené na –a alebo -ä. vzor dievča N G D A singulár dievča dievč-ať-u dievča plurál dievč-at-á dievč-at-Ø dievč-at-ám dievč-at-á L dievč-at-i dievč-at-ách I dievč-ať-om dievč-at-ami

Z textu vyber podstatné mená stredného rodu a urč ich číslo, pád a vzor.

Z textu vyber podstatné mená stredného rodu a urč ich číslo, pád a vzor. Kedysi žil kráľ, ktorý sa v jedno poobedie vydal so svojimi deťmi na more. Keď sa vzdialili od pobrežia, zadulo silné vetrisko. Ich plavidlo odnieslo na otvorené more. Zapadlo slnko a nastalo prítmie. A s prítmím prišlo aj bezvetrie. Nad ránom uvideli neznáme pobrežie. Cesta k pobrežiu viedla cez nebezpečné skálie. So šťastím a v zdraví sa dostali k pevnine. Vystúpili pri ústí mohutnej rieky. Na nábreží rieky videli množstvo neznámych vtáčat a zvierat.

Podstatné mená daj do správneho pádu a čísla uvedeného v zátvorke: lístie (I sg.

Podstatné mená daj do správneho pádu a čísla uvedeného v zátvorke: lístie (I sg. ) - __________ mláďa (I pl. ) - _________ Slovensko (G sg. ) - __________ dieťa (L pl. ) - _________ žriebä (N pl. ) - _________ jablko (G pl. ) - __________ umenie (L pl. ) - ________

Podstatné mená daj do základného tvaru a urč ich vzor (pri mužskom rode aj

Podstatné mená daj do základného tvaru a urč ich vzor (pri mužskom rode aj životnosť): od zlosti – s korisťou – o deťoch – s umením - bez kôrky – hokejistom – za vôňou – na zábudlivosť – otcovia – dedkovi - za garážami – slonovi – bez soli – s čerešňami – za trolejbusom – žriebätám - v pekárni – v objatí - v žiadosti – tabletky – v zákaze – rodičom - šťastí – nárečím - cez noc – húsatá – Jurkovi -

Doplň i/í, y/ý v podstatných menách: nášmu správcov__, pomôcť otcov__ , najlepší huslist__, nezbední

Doplň i/í, y/ý v podstatných menách: nášmu správcov__, pomôcť otcov__ , najlepší huslist__, nezbední chlapc__, dlhé zástup__, chutné pokrm__, čerstvé chleb__, cudzie jazyk__, písané na papier__, nezrelé citrón__, vzorní traktorist__, zastrúhané ceruzk___, pád hviezd__, zaujímavé hr__, do neskorej jar__, po chvíl__, vojsť do izb__, stop__ divej zver__, zo strmej hor__, z vysokých jedl__, zakvitnuté lip__, sliepk__ a hus__, úkryt z haluz__, počuť húkanie sov__, kytica ruž__, ležať na postel__, zhasnuté lamp__, jesenné oberačk__ , v tejto chvíl__, ovocné šťav__ , tanec víl_, zastavenie bolest_ , v zem_ , u mojej babičk_, v krv_ , o usmievavom dievčat__, fotka so zvieratam__, o dnešnom počas__, zo zelených pol__, žije v zahranič__