Opady i osady atmosferyczne prezentacja autorstwa Magorzaty Klimiuk

  • Slides: 26
Download presentation
Opady i osady atmosferyczne prezentacja autorstwa Małgorzaty Klimiuk

Opady i osady atmosferyczne prezentacja autorstwa Małgorzaty Klimiuk

Opady i osady atmosferyczne wszystko to co spada z nieba nazywamy opadami atmosferycznymi

Opady i osady atmosferyczne wszystko to co spada z nieba nazywamy opadami atmosferycznymi

Rodzaje opadów i osadów Zarówno opady jak i osady mogą przybierać różne formy w

Rodzaje opadów i osadów Zarówno opady jak i osady mogą przybierać różne formy w zależności od warunków fizycznych, w jakich powstawały. Podstawowymi typami opadów i osadów są: Opady: deszcz ® mżawka ® śnieg ® grad ® Osady: rosa ® szron ® szadź ® gołoledź ®

Rodzaje opadów DESZCZ Jest opadem kropel wody. Deszcz może mieć różną intensywność, dlatego też

Rodzaje opadów DESZCZ Jest opadem kropel wody. Deszcz może mieć różną intensywność, dlatego też wyróżniamy: deszcz nawalny, średni i mały. Deszcz jest zjawiskiem, które możemy stosunkowo często oglądać w naszej szerokości geograficznej. Są jednak miejsca na ziemi, gdzie deszcz jest zjawiskiem tak rzadkim i niespotykanym, że obserwacja go może być trudna czy wręcz niemożliwa (nawet przez lata a czasem i dziesiątki lat).

Rodzaje opadów DESZCZ

Rodzaje opadów DESZCZ

Rodzaje opadów DESZCZ

Rodzaje opadów DESZCZ

Jak powstaje deszcz ? ® ® ® parująca z powierzchni mórz i oceanów, a

Jak powstaje deszcz ? ® ® ® parująca z powierzchni mórz i oceanów, a także rzek, jezior i gleby, woda wędruje do góry wraz z ogrzanym powietrzem im wyżej w atmosferze tym zimniej unoszące się powietrze wraz z parą wodną oziębia się para wodna w takich warunkach zaczyna się skraplać (mniejsze kropelki łączą się w większe krople) gdy już są za duże zaczynają opadać na powierzchnię ziemi, przyciąga je siła grawitacji gdy temperatura powietrza jest ujemna - pada śnieg lub grad

Rodzaje opadów MŻAWKA Mżawka jest powolnym opadem bardzo drobnych kropelek wody, dość uciążliwym dlatego,

Rodzaje opadów MŻAWKA Mżawka jest powolnym opadem bardzo drobnych kropelek wody, dość uciążliwym dlatego, że nie można się przed nią schronić gdy idziemy np. ulicą. Dlaczego? Dlatego, że parasolka nam nie pomoże - mżawka opada tak powoli, że idąc wchodzi jak gdyby pod parasol. Idąc podczas mżawki dokładnie nią nasiąkamy!

Rodzaje opadów MŻAWKA

Rodzaje opadów MŻAWKA

Rodzaje opadów ŚNIEG Jest opadem płatków różnej wielkości, zbudowanych z drobnych kryształków lodu. Intensywne

Rodzaje opadów ŚNIEG Jest opadem płatków różnej wielkości, zbudowanych z drobnych kryształków lodu. Intensywne opady śniegu przy silnym wietrze nazywamy zawieją. Zjawisko mające miejsce podczas silnego wiatru, gdy śnieg przestał już padać, a płatki są porywane z powierzchni ziemi i przenoszone na duże odległości tworząc zaspy, nazywamy zamiecią. Każdy płatek śniegu ma inny kształt i wielkość. Największe płatki śniegu mogą mieć średnicę nawet 20 cm!

Rodzaje opadów ŚNIEG

Rodzaje opadów ŚNIEG

Rodzaje opadów ŚNIEG

Rodzaje opadów ŚNIEG

Rodzaje opadów GRAD Jest opadem bryłek lodu różnej wielkości, od ziarenek pieprzu aż po

Rodzaje opadów GRAD Jest opadem bryłek lodu różnej wielkości, od ziarenek pieprzu aż po wielkość jajek kurzych. Grad jest opadem rzadko spotykanym, występuje najczęściej latem podczas gwałtownych burz. Może być krótkotrwały, ok. 5 minut, może też padać dłużej. Przed gradem najlepiej schować się pod jakieś zadaszenie. Grad może być bardzo groźny w skutkach, może np. uderzyć w głowę i zranić. Czasem wybija szyby w samochodach, domach, niszczy uprawy na polach.

Rodzaje opadów GRAD

Rodzaje opadów GRAD

Rodzaje osadów ROSA Są to kropelki wody na powierzchni gruntu, na roślinach i przedmiotach.

Rodzaje osadów ROSA Są to kropelki wody na powierzchni gruntu, na roślinach i przedmiotach. Rosa to inaczej skroplona para wodna, która osadziła się na powierzchni ziemi. Rosę można łatwo zaobserwować wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem w cieplejszej porze roku. Zimne podłoże (ziemia) ochładza powietrze będące bezpośrednio nad nią. W chłodnym powietrzu para wodna ulega kondensacji i osadza się na podłożu (skrapla się).

Rodzaje osadów ROSA

Rodzaje osadów ROSA

Rodzaje osadów ROSA

Rodzaje osadów ROSA

Rodzaje osadów SZRON Podobnie jak rosa, szron osadza się na powierzchni ziemi. Zbudowany jest

Rodzaje osadów SZRON Podobnie jak rosa, szron osadza się na powierzchni ziemi. Zbudowany jest z kryształków lodu. Występuje jesienią i wiosną, gdy ranki są już albo jeszcze chłodne i towarzyszą im przygruntowe przymrozki. Podobnie jak w przypadku rosy, zawarta w powietrzu para wodna, osadza się na powierzchni ziemi, roślin i dodatkowo zamarza. Tworzy się białawy nalot, skrzące igiełki lodu.

Rodzaje osadów SZRON

Rodzaje osadów SZRON

Rodzaje osadów SZRON

Rodzaje osadów SZRON

Rodzaje osadów SZADŹ To osad, który występuje w postaci cienkich igiełek lub łusek narastających

Rodzaje osadów SZADŹ To osad, który występuje w postaci cienkich igiełek lub łusek narastających podczas mrozu. Powstaje na krawędziach różnych przedmiotów. Szadź tworzy się po stronie, z której nadciąga mgła. Jest to bardzo malownicze zjawisko, które łatwiej można obserwować na wsi niż w mieście dlatego, że klimat miasta jest troszeczkę cieplejszy niż otaczających terenów. Miejscem dogodnym do obserwacji szadzi są doliny rzeczne, obszary wokół dużych zbiorników wodnych (rzek i jezior) oraz wszędzie tam gdzie w mroźne, zimowe dni jest w powietrzu dużo wilgoci.

Rodzaje osadów SZADŹ

Rodzaje osadów SZADŹ

Rodzaje osadów SZADŹ

Rodzaje osadów SZADŹ

Rodzaje osadów GOŁOLEDŹ Jest to powstawanie osadu lodowego na powierzchni ziemi w wyniku padania

Rodzaje osadów GOŁOLEDŹ Jest to powstawanie osadu lodowego na powierzchni ziemi w wyniku padania mżawki lub deszczu. Temperatura powierzchni ziemi jest wówczas niższa niż 0 st. C. W momencie zetknięcia się z jakąkolwiek powierzchnią, spadające krople niemal natychmiast zamarzają, pokrywając ją warstwą lodu. Grubość lodu powstającego podczas gołoledzi może dochodzić do kilku centymetrów. Ulice i drogi zamieniają się wówczas w ślizgawki. Podczas występowania opadu, żadne działania służb drogowych nie przynoszą efektów. Kierowcy muszą zachować wyjątkową ostrożność.

Rodzaje osadów GOŁOLEDŹ

Rodzaje osadów GOŁOLEDŹ

Rodzaje osadów GOŁOLEDŹ

Rodzaje osadów GOŁOLEDŹ