Op naar uitvoeringsprojecten Wat vragen we En wat

  • Slides: 18
Download presentation
Op naar uitvoeringsprojecten. Wat vragen we? En wat kunt u van ons verwachten? Door

Op naar uitvoeringsprojecten. Wat vragen we? En wat kunt u van ons verwachten? Door Jan Kerkhof voorzitter initiatiefgroep Dommelvallei

Introductie initiatiefgroep

Introductie initiatiefgroep

De stip op de Brabantse horizon • Onderlinge versterking in stad, natuur en productieland

De stip op de Brabantse horizon • Onderlinge versterking in stad, natuur en productieland • Hoe? Gewoon beginnen! • De stip verder vormgeven vanuit: • Mozaïek. Brabant en GS-programma • De watermachines • Bottom-up resultaten uit Mozaïekprojecten

Waarom nu actie? • • Vastlopende planologie Wateroverlast en droogte Omgevingswet Economisch herstel

Waarom nu actie? • • Vastlopende planologie Wateroverlast en droogte Omgevingswet Economisch herstel

In korte tijd naar manifest 1. Co-creatie: het bundelen van kennis, krachten en middelen.

In korte tijd naar manifest 1. Co-creatie: het bundelen van kennis, krachten en middelen. 2. Het tot stand brengen van nieuwe koppelingen waarin productieland, natuur en stedelijke functies elkaar versterken in plaats van verzwakken. 3. Het watersysteem inzetten als bron, drager, verbinder en motor bij integrale ontwikkeling. 4. Het ontwikkelen van een richtinggevende die gerealiseerd wordt in uitvoeringsprojecten.

Eerste ervaringen met koploperprojecten Enkele belangrijke stappen gezet, maar óók geworsteld met de veranderingen

Eerste ervaringen met koploperprojecten Enkele belangrijke stappen gezet, maar óók geworsteld met de veranderingen die een werkmethode van experimenteren & bottom-up werken met zich mee brengt

De dienende organisatie Dommelvallei • Bottom-up: initiatieven uit samenleving centraal. • Ambassadeurs ten dienste

De dienende organisatie Dommelvallei • Bottom-up: initiatieven uit samenleving centraal. • Ambassadeurs ten dienste aan innovatie en het veranderingsproces. • Slagvaardigheid en korte lijnen. • Al werkende leren, al lerende werken.

Waarom samen en niet apart 1. Middelen 2. Proeftuin 3. Kennis en expertise

Waarom samen en niet apart 1. Middelen 2. Proeftuin 3. Kennis en expertise

Middelen? • Onderzoek Agri. Food. Capital naar mogelijke financieringsbronnen • • GOB, Deltaplan Hoge

Middelen? • Onderzoek Agri. Food. Capital naar mogelijke financieringsbronnen • • GOB, Deltaplan Hoge Zandgronden, INTERREG, etc… Onder voorwaarden zijn resterende middelen van Project Agrarisch Landschapsbeheer beschikbaar

Waar gaan we voor? • 1 september, minimaal 11 projecten

Waar gaan we voor? • 1 september, minimaal 11 projecten

wat is daar voor nodig 1. Commitment 2. Initiatieven en initiatiefnemers

wat is daar voor nodig 1. Commitment 2. Initiatieven en initiatiefnemers

1. Commitment: • Intensivering bestuurlijk commitment in alle betrokken overheidslagen. We vragen u: •

1. Commitment: • Intensivering bestuurlijk commitment in alle betrokken overheidslagen. We vragen u: • Ambassadeur van Dommelvallei te worden in het netwerk. • het inrichten en operationeel maken van een Mozaïekloket (in Streekhuis Het Groene woud) te steunen. • Budgetten, ureninzet en bijdrageregelingen toegankelijk maken. • Blokkades weg te nemen.

2. Initiatieven en initiatiefnemers • Wij vragen u te komen met initiatieven en initiatiefnemers

2. Initiatieven en initiatiefnemers • Wij vragen u te komen met initiatieven en initiatiefnemers die invulling geven aan Mozaïek. Brabant. • Bottom-up! Uit de samenleving. • Er komen al initiatieven binnen.

Acties initiatiefgroep Stap 1 • Voor 15 mei verzamelen initiatiefnemers en initiatieven. • Hoe

Acties initiatiefgroep Stap 1 • Voor 15 mei verzamelen initiatiefnemers en initiatieven. • Hoe verder uitgewerkt projectvoorstellen zijn, hoe beter!

Initiatieven die aansluiten bij de doelen uit het manifest: • Co-creatie: bundelen van krachten

Initiatieven die aansluiten bij de doelen uit het manifest: • Co-creatie: bundelen van krachten en middelen tussen burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid. • Nieuwe koppelingen waarin stad, productieland en natuur elkaar versterken. • Watersysteem als bron, drager en verbinder. De initiatieven zullen altijd zelf ook een deel van het uitvoeringsbudget moeten bijdragen

Acties initiatiefgroep Stap 2 • Begin juni tweede werkatelier. • Doel van dit tweede

Acties initiatiefgroep Stap 2 • Begin juni tweede werkatelier. • Doel van dit tweede werkatelier: versterken van de initiatieven met behulp van de watermachines • Initiatieven en initiatiefnemers centraal. • Ondersteuning van creatieve ontwerpers en specialisten

Acties initiatiefgroep Stap 3 • De initiatieven verder uitwerken en bundelen tot een gezamenlijk

Acties initiatiefgroep Stap 3 • De initiatieven verder uitwerken en bundelen tot een gezamenlijk programma in conceptvorm. 1 september. • Bespreken hoe de samenwerking en uitvoering verder vorm te geven • Doorlopend uitdragen en delen van de initiatieven, ervaringen, co-financieringskansen en leerpunten op de website. www. dommelmozaiek. nl.