OMURGA Lama Omurga Kutu Omurga 362021 Levha Omurga

  • Slides: 26
Download presentation
OMURGA Lama Omurga Kutu Omurga 3/6/2021 Levha Omurga Yalpa Omurga 1

OMURGA Lama Omurga Kutu Omurga 3/6/2021 Levha Omurga Yalpa Omurga 1

DİP YAPISI Çift Dipli Gemiler Tek Dipli Gemiler 3/6/2021 2

DİP YAPISI Çift Dipli Gemiler Tek Dipli Gemiler 3/6/2021 2

DÖŞEKLER 1 -Dolu Döşek 2 -Boş Döşek 3 -Su geçirmez Döşek 3/6/2021 Sevilay CAN

DÖŞEKLER 1 -Dolu Döşek 2 -Boş Döşek 3 -Su geçirmez Döşek 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 3

GEMİ KAPLAMASI Dış kaplama; geminin dip, sintine, borda ve güvertesini çevreleyen levhalardan oluşan, geminin

GEMİ KAPLAMASI Dış kaplama; geminin dip, sintine, borda ve güvertesini çevreleyen levhalardan oluşan, geminin su geçirmez dış kılıfıdır. Enine ve boyuna mukavemet elemanlarıyla desteklenen tekne kaplamasının en alt kısmına, dip (bottom), her iki yandaki duvarlara borda (side) ve üst taraftaki kaplamaya güverte (deck) denir Görevleri: 1. Suyun içeriye geçmesini engeller ve geminin yüzmesini sağlar. 2. Su basıncı ile oluşan gerilmeleri karşılar. 3. Denizli havada oluşan gerilmeleri (basma-çekme) karşılar. 3/6/2021 4

GEMİ KAPLAMASI Dip kaplamasının orta sacına, levha omurga (flat plate keel) Omurgadan güverteye kadar

GEMİ KAPLAMASI Dip kaplamasının orta sacına, levha omurga (flat plate keel) Omurgadan güverteye kadar sac sıraları sırasıyla A, B, C, . . . diye ismlendirilir. Omurganın hemen yanındaki sac sırasına burma sac sırası (Garboard stroke) Dip kaplamayla borda kaplamasının birleştiği yerdeki sac sırasına sintine dönüm sacı (bilge stroke); Bordanın en üst sac sırasına şiyer sacı (sheer stroke) denir ve güverte kaplamasına güverte stringer sacı (deck stringer) ile bağlanır. 3/6/2021 5 Başa ve kıça doğru kaplanan borda kaplamaları; başta baş bodoslamayı (stem), kıçta ise kıç bodoslamayı (stern) oluşturur.

GEMİ KAPLAMASI AÇILIMI 3/6/2021 6

GEMİ KAPLAMASI AÇILIMI 3/6/2021 6

TEKNE KAPLAMASI TAKVİYELERİ n Tekne kaplaması birbirini kesen mukavemet elemanlarıyla takviye edilir. Bu takviyelerin

TEKNE KAPLAMASI TAKVİYELERİ n Tekne kaplaması birbirini kesen mukavemet elemanlarıyla takviye edilir. Bu takviyelerin enine olanlarına enine postalama (transvers framing), boyuna olanlara ise boyuna postalama (longitudinal framing) denir. n Enine postalama elemanları arasına döşekleri (floors), postaları (frames), güverte kemerelerini (beam) koyabiliriz. n Bu döşek–posta–kemere yapısı tekneyi halka gibi saran bir bütün oluşturdugundan posta halkası (frame ring) denir. 3/6/2021 7

BORDA YAPISI Tekne kaplamasının her iki yanındaki kaplamaya borda (side)denir. Bordanın mukavemetini artırmak için

BORDA YAPISI Tekne kaplamasının her iki yanındaki kaplamaya borda (side)denir. Bordanın mukavemetini artırmak için postalarla takviyelendirilir. 1 -Borda kaplaması; 2 -Güverte kaplaması; 3 -Borda stringeri; 4 -Derin posta; 5 -İç dip kaplama; 6 -Sintine braketi Postanın boyutu, gemi yüksekliği, postanın taşınmayan aralık mesafesi, posta arası, draft gibi faktörlerle belirlenir. ( posta taşınmayan boy, çift dibin üzerinden alt güverteye kadar olan mesafedir) Enine posta sisteminin yanısıra harp gemilerinde, tankerlerde ve maden cevheri gemilerinde boyuna sistemde de kullanılmaktadır. POSTA Modern gemilerde, güverte ve dip yapıda boyuna sistem, borda da ise enine sisteme göre inşaa edilmektedir. Çünkü tarafsız eksenden uzak olan dip ve güvertede boyuna gerilmeler daha fazla olmaktadır. Bordadaki postalar ise her geminin maruz bulunabileceği enine zorlamaya karşı bir takviye meydana getirmektedir. Baş çatışma perdesinden başa, kıç çatışma perdesinden kıça 3/6/2021 posta arası 610 mm den fazla olmamalıdır. Diger yerlerde 535 -955 mm arasında değişir. 8

Posta elemanı çeşitleri n n Lama Kösebent Holanda profili U köşebent Derin Posta Derin

Posta elemanı çeşitleri n n Lama Kösebent Holanda profili U köşebent Derin Posta Derin postalara sac postalar veya belirli aralıklarla konan postalarda denebilir. Makine ve kazan dairelerinde, kuruzlarda ve tulani posta sistemi üzerine inşa edilen gemilerde kullanılır. Bunların, derin kemereler ile beraber boyutları sınıflandırma kuruluşları tarafından verilir. Yük gemilerinde 6 postada bir, makina dairelerinde titereşim düşünülerek her 4 postada bir, kuruzlarda 5 postada bir konur. 3/6/2021 DERİN POSTA 9

BORDA YAPISI Postaların taşınmayan aralık boyunu azaltmak amacıyla boyuna mukavemet elemanı olan borda stringerleri

BORDA YAPISI Postaların taşınmayan aralık boyunu azaltmak amacıyla boyuna mukavemet elemanı olan borda stringerleri kullanılır. Tekne kaplamasının içeri çökmesini önlemekle beraber esas fonksiyonları, postaları eğilmeden muhafaza etmektir. BORDA STRİNGERİ POSTA 1 -Borda kaplaması; 2 -Güverte kaplaması; 3 -Borda stringeri; 4 -Derin posta; 5 -İç dip 3/6/2021 kaplama; 6 -Sintine braketi 10

Tankerlerde enine ve boyuna sistemde borda ve sintine yapısı 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz

Tankerlerde enine ve boyuna sistemde borda ve sintine yapısı 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 11

Enine ve boyuna sistemde en kesit örnekleri 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 12

Enine ve boyuna sistemde en kesit örnekleri 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 12

Dökme yük ve konteyner orta kesitleri 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 13

Dökme yük ve konteyner orta kesitleri 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 13

3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 14

3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 14

Genel yük gemilerinde orta kesit yapısı 3/6/2021 15

Genel yük gemilerinde orta kesit yapısı 3/6/2021 15

GÜVERTE Çift dip kaplamasından sonra geminin genişliğinde ve boyuna devam eden ikinci bir yatay

GÜVERTE Çift dip kaplamasından sonra geminin genişliğinde ve boyuna devam eden ikinci bir yatay düzlemdir. En üsteki devamlı güverteye Ana Güverte denir. Görevleri: n Yükün korunmasını, yolcu ve mürettebatın yerleştirilmesini sağlar n Üst kısmın su geçirmezliğini sağlar n Boy mukavemetine katkı sağlar 3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 16

3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 17

3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 17

GÜVERTE ALTI TAKVİYELERİ KEMERE BRAKETİ POSTA 3/6/2021 18

GÜVERTE ALTI TAKVİYELERİ KEMERE BRAKETİ POSTA 3/6/2021 18

KEMERELER Bordadan bordaya güverteyi taşıyan konstrüksiyon elemanıdır. Güverte kemereleri konstrüksiyonu için değişik köşebentler kullanılabilir.

KEMERELER Bordadan bordaya güverteyi taşıyan konstrüksiyon elemanıdır. Güverte kemereleri konstrüksiyonu için değişik köşebentler kullanılabilir. Geminin büyüklüğüne göre, eşit kenarlı köşebent, eşit kenarlı olmayan köşebent, düz lama, balblı lama kemere olarak kullanıldığı gibi en fazla Hollanda profilleri kullanılmaktadır. Kemerenin bir faydası da iki borda arasında bağlantıyı kurmaktır. Boyutlandırmadaki faktörler: n Güvertenin tipi (yolcu güvertesi, yük güvertesi, en üst güverte veya ara güverte gibi) n Gemi ortasında kemerelerin uzunlukları, (gemi genişliği) n Puntel sıra sayısı, (kemerelerin taşınmayan aralık boyu) n Kemere arası uzaklığı n Gemide başka bir çelik güvertenin bulunup bulunmaması n Güverte üzerindeki veya güverte altındaki yükün varlığı (asma yük taşıyan gemiler) 3/6/2021 19

ENİNE POSTALAMADA ANA VE ARA GÜVERTE 1 -Üst güverte kaplaması; 2 -Kemere; 3 -Parampet;

ENİNE POSTALAMADA ANA VE ARA GÜVERTE 1 -Üst güverte kaplaması; 2 -Kemere; 3 -Parampet; 4 - Borda kaplaması; 5 -Posta; 6 -Enine perde; 7 -Puntel; 8 -Derin güverte altı tulanisi; 9 -Mazerna; 10 -Gladora 3/6/2021 güverte kaplaması 20

3/6/2021 21

3/6/2021 21

3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 22

3/6/2021 Sevilay CAN 2008&2009 Güz 22

Baş Pik 3/6/2021 23

Baş Pik 3/6/2021 23

Kıç Pik ve Makine Dairesi 3/6/2021 24

Kıç Pik ve Makine Dairesi 3/6/2021 24

Üst Bina ve baca 3/6/2021 25

Üst Bina ve baca 3/6/2021 25

KATODİK KORUMA (TUTYA) n Gemi sacı tuzlu suda oksitlenmeye maruz kalır. Özellikle gemi pervanesi

KATODİK KORUMA (TUTYA) n Gemi sacı tuzlu suda oksitlenmeye maruz kalır. Özellikle gemi pervanesi bronz malzeme ile gemi sacı arasında deniz suyu içerisinde oksitlenme görülür. Eğer hiçbir önlem alınmazsa zamanla gemi sacı oksitlenmeden zarar görür ve gemi sacında incelmeler ve/veya delikler görülür. Bunu önlemek amacıyla tutya adı verilen anotlar gemi karinasına kaynak edilir. n Tutya oksitlenmeyi kendi üzerine alır ve böylece gemi sacının zarar görmesini engeller. Gemi havulzandığı zaman tutyalar zarar görmemiş ise gemi sacının inceldiği yada delindiği şüphesi doğar ve kontrol edilir. Tutya erimişse tutyanın görevini yaptığı anlaşılır. 3/6/2021 26