Om detta material Detta manus r tnkt som

  • Slides: 25
Download presentation
Om detta material Detta manus är tänkt som komplettering till skolmaterialet ’Samhällsekonomi – så

Om detta material Detta manus är tänkt som komplettering till skolmaterialet ’Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd’ som finns att ladda ner på www. utbudet. se. I denna powerpointpresentation diskuteras hur det samhällsekonomiska kretsloppet hänger ihop. Detta görs utifrån ett välfärdsperspektiv. Saker som tas upp är: Sveriges ekonomi i stort, hur den privata och den offentliga sektorn hänger tätt samman, hur vi som privatpersoner deltar i kretsloppet. Dessutom diskuteras Sverige som del i den globaliserade ekonomin i termer av hur vi påverkas när ekonomin i viktiga handelsländer ändras samt hur det samhällsekonomiska kretsloppet påverkas av svartjobb. Det finns en mängd frågor som kan diskuteras i grupp eller enskilt och som också kan fungera som rena inlämningsuppgifter eller grupparbeten. Frågor att diskutera i klassen eller att använda som grupparbeten är markerade med röd text och/eller ett rött frågetecken: ? I presentationen finns också en del tips på diskussioner och/eller praktiska exempel. Till vissa av bilderna finns också länkar till ekonomifakta. se där du eller eleverna kan hämta statistik som kan vara bra att komplettera med.

Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd Hur hänger allt ihop? Colourbox

Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd Hur hänger allt ihop? Colourbox

Tänk om…. . …Sverige var en by med 100 invånare…. .

Tänk om…. . …Sverige var en by med 100 invånare…. .

Byn Sverige Hur många av de 100…. ? arbetar ? studerar ? är arbetslösa,

Byn Sverige Hur många av de 100…. ? arbetar ? studerar ? är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade ? är barn eller pensionärer ? är hemarbetande och övriga

Invånarna i Byn Sverige Invånarna i byn Sverige 49 arbetar 6 studerar 8 är

Invånarna i Byn Sverige Invånarna i byn Sverige 49 arbetar 6 studerar 8 är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade 34 är barn eller pensionärer 3 är hemarbetande och övriga. Avser år 2010 Byn Sverige

1. Sammanfattning I Byn Sverige jobbar nu nästan hälften av invånarna. Det betyder att

1. Sammanfattning I Byn Sverige jobbar nu nästan hälften av invånarna. Det betyder att varje person som jobbar försörjer 1 person som inte gör det. ? Räkna ut hur din egen kommun skulle se ut om den hade 100 invånare. Fundera kring: • Hur påverkas byn om några fler blir arbetslös? • Hur påverkas byn om fler får jobb?

Vad är välfärd?

Vad är välfärd?

Definition av välfärd: Ett samhälles invånares samlade välmående eller Individernas upplevda nytta

Definition av välfärd: Ett samhälles invånares samlade välmående eller Individernas upplevda nytta

Vad är välfärd för dig? Ren miljö? Att kunna åka på en resa? Något

Vad är välfärd för dig? Ren miljö? Att kunna åka på en resa? Något annat? Bra hemhjälp till far- och morföräldrarna? Bra skola till barnen? Att gå på bio? Att få träffa en läkare när man behöver det Inom rimlig väntetid? Tillgång till hemhjälp, målare, köpa varor?

Vad är kostnaden för välfärd? En kaffe på Pressbyrån? Att låna en bok på

Vad är kostnaden för välfärd? En kaffe på Pressbyrån? Att låna en bok på biblioteket? En gymnasieplats per år? En resa till Thailand i januari för 2 personer? En klippning på frisörsalong? Behandling av ett benbrott? Ett kejsarsnitt? En meter motorväg? Colourbox

Så här mycket är kostnaden för välfärd? Ca 15 kr Ca 50 kr/gång/per bok

Så här mycket är kostnaden för välfärd? Ca 15 kr Ca 50 kr/gång/per bok Ca 30 000 kr Ca 80 000 kr/elev/år i snitt Mellan ca 150 -500 kr Ca 54 000 kr Ca 40 000 kr Ca 10 000 kr Colourbox

2. Sammanfattning Det finns både privat och offentlig välfärd och båda kostar. Vi har

2. Sammanfattning Det finns både privat och offentlig välfärd och båda kostar. Vi har bättre koll på vad den privata kostar än den offentliga. ? Varför är det så?

? Fundera över hur din dag ser ut. Vad kommer från den offentliga sektorn

? Fundera över hur din dag ser ut. Vad kommer från den offentliga sektorn i din vardag och vad kommer från den privata sektorn? Hur kommer du till skolan? Vad gör du på rasten? Vad gör du efter skoltid? På din fritid etc?

Hur finansieras välfärden?

Hur finansieras välfärden?

Finansieringen av privat och offentlig välfärd: Den privata välfärden finansieras via privata pengar: Den

Finansieringen av privat och offentlig välfärd: Den privata välfärden finansieras via privata pengar: Den privata välfärden utgår från att det finns företag som startas av privatpersoner. Sen är det du som privatperson som betalar för den vara eller tjänst som du vill köpa (kaffe, flytthjälp, resa, bio etc).

Den offentliga välfärden finansieras via skatter: Skatt på arbete: Direkt på lönen (ca 475

Den offentliga välfärden finansieras via skatter: Skatt på arbete: Direkt på lönen (ca 475 mdkr) och indirekt via arbetsgivaravgifter (ca 400 mdkr) Skatt på konsumtion: Moms (cirka 320 mdkr, vilket motsvarar ungefär 34 000 kronor per år och invånare). Punktskatter: Energiskatt ca 40 mdkr Koldioxidskatt 27 mdkr Skatt på tobak och alkohol 18 mdkr Not: Avser Ekonomistyrningsverkets prognoser 2010

3. Sammanfattning Välfärden finansieras via privata pengar och via skatter. Alla skatter syns inte

3. Sammanfattning Välfärden finansieras via privata pengar och via skatter. Alla skatter syns inte så tydligt. Trots att du kanske inte arbetar så betalar du antagligen skatt ändå. ? • Vilka skatter betalar du?

Det offentliga och det privata påverkas hela tiden av varandra När något förändras i

Det offentliga och det privata påverkas hela tiden av varandra När något förändras i samhällsekonomin så sprider det sig som ringar på vattnet. Sveriges ekonomiska kretslopp är inte isolerat från resten av världen utan påverkas av vad som sker i andra länder.

? Vad händer när…. . …arbetslösheten stiger/sjunker? …företagandet stiger/sjunker? …det blir skuldkris i Europa?

? Vad händer när…. . …arbetslösheten stiger/sjunker? …företagandet stiger/sjunker? …det blir skuldkris i Europa? …efterfrågan i andra länder för svenska produkter stiger/sjunker? …fler jobbar svart?

? Sammanfattning Vad är det 4. för skillnad mellan det som är skrivet i

? Sammanfattning Vad är det 4. för skillnad mellan det som är skrivet i rött och det som är skrivet i grått? Papperskorgarna i skolan, biobiljetten, lillasysters stelkrampsspruta, din skola, rutschkanan i lekparken, utställningen på museet, din moped, sjuksystern på vårdcentralen, MP 3 -spelaren, besöket i simhallen, datorn hemma, målen i innebandyrinken, brandmännens brandspruta, föräldrarnas bil, tunnelbanevagnarna, din cykel, gipset på ditt brutna ben, glassen på fiket, den gröna parkbänken, dina nya jeans, läroboken i skolan, datorn på biblioteket, huset ni bor i, plinten i gymnastiksalen, medlemsavgiften till tennisklubben, asfalten på vägen, statyn mitt i fontänen, resan till Gotland, postlådorna utanför kiosken, tacomiddagen på fredagskvällen, lärarens lön, möblerna i ditt rum, mormors nya rullator, övergångsställena, polisen, blomsterrabatterna i stan……

? Sammanfattning Vad är det 4. för skillnad mellan det som är skrivet i

? Sammanfattning Vad är det 4. för skillnad mellan det som är skrivet i rött och det som är skrivet i grått? Papperskorgarna i skolan, biobiljetten, lillasysters stelkrampsspruta, din skola, rutschkanan i lekparken, utställningen på museet, din moped, sjuksystern på vårdcentralen, MP 3 -spelaren, besöket i simhallen, datorn hemma, målen i innebandyrinken, brandmännens brandspruta, föräldrarnas bil, tunnelbanevagnarna, din cykel, gipset på ditt brutna ben, glassen på fiket, den gröna parkbänken, dina nya jeans, läroboken i skolan, datorn på biblioteket, huset ni bor i, plinten i gymnastiksalen, medlemsavgiften till tennisklubben, asfalten på vägen, statyn mitt i fontänen, resan till Gotland, postlådorna utanför kiosken, tacomiddagen på fredagskvällen, lärarens lön, möblerna i ditt rum, mormors nya rullator, övergångsställena, polisen, blomsterrabatterna i stan…… Betalas av oss alla via skatten oavsett konsumtion Betalas av oss som privatpersoner vid konsumtion

Sammanfattning Skatten kommer in framför allt från de som jobbar, både inom offentlig- och

Sammanfattning Skatten kommer in framför allt från de som jobbar, både inom offentlig- och privat sektor. • Skillnaden är att skatten finansierar den offentliga sektorn men inte den privata. • Vi är alla delaktiga i det samhällsekonomiska kretsloppet. Som arbetsgivare, arbetstagare, företagare, konsumenter eller producenter. • Alla ekonomiska beslut som du tar, även om det bara handlar om att spara 50 kr i veckan eller köpa en glass på 7 -Eleven, påverkar det ekonomiska kretsloppet. •

? Rita ditt eget ekonomiska kretslopp Tips på ord att använda: Företagare Lön Offentlig

? Rita ditt eget ekonomiska kretslopp Tips på ord att använda: Företagare Lön Offentlig välfärd Skatter Producerar Intäkter Finansierar Privat välfärd Investering Skatteintäkter Kommun Jobb Varor och tjänster Säljer Anställer Exporterar Anställd

Så hänger allt

Så hänger allt

Källor: Statistiska centralbyrån, www. scb. se Sveriges kommuner och landsting: www. skl. se Vägverket:

Källor: Statistiska centralbyrån, www. scb. se Sveriges kommuner och landsting: www. skl. se Vägverket: www. vv. se Ekonomistyrningsverket: www. esv. se Ving: www. ving. se Ekonomifakta: www. ekonomifakta. se