OlliPekka Luhta Teollisuuden Voima Oy MILJ OCH KVALITETSCERTIFIERING

  • Slides: 11
Download presentation
Olli-Pekka Luhta Teollisuuden Voima Oy MILJÖ- OCH KVALITETSCERTIFIERING Seminarium om KVALITET I STRÅLSKYDDSARBETET PÅ

Olli-Pekka Luhta Teollisuuden Voima Oy MILJÖ- OCH KVALITETSCERTIFIERING Seminarium om KVALITET I STRÅLSKYDDSARBETET PÅ KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR 14 - 15 november 2001, Malmö Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 1

INNEHÅLLET AV PRESENTATIONEN • Allmänt om TVO • Standarder · · ISO 14001: 1996,

INNEHÅLLET AV PRESENTATIONEN • Allmänt om TVO • Standarder · · ISO 14001: 1996, Environmental management systems ISO 9001: 2000, Quality management systems • Byggandet och utvecklandet av systemet • Certifieringsprocess och betydelsen av en certifikat • Läget i TVO Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 2

KÄRNKRAFTVERK I FINLAND Olkiluoto OL 1 BWR 840 MW OL 2 BWR 840 MW

KÄRNKRAFTVERK I FINLAND Olkiluoto OL 1 BWR 840 MW OL 2 BWR 840 MW Loviisa 1978 1980 LO 1 PWR 488 MW 1977 LO 2 PWR 488 MW 1979 Olkiluoto Helsinki Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta Loviisa 10/30/2020 3

TVO’S SHAREHOLDER COMPANIES AND SHARES Public sector %-share Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 6. 5 Fortum

TVO’S SHAREHOLDER COMPANIES AND SHARES Public sector %-share Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 6. 5 Fortum Power and Heat Oy 26. 6 Kemira Oyj 1. 9 Oy Mankala Ab 8. 1 ---------------------------------43. 1 Private sector Graninge Energia Oy 0. 1 Pohjolan Voima Oy 56. 8 ---------------------------------56. 9 Total 100. 0 Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 4

PERMANENT STAFF, VARIOUS STAFF GROUPS 2001 At Olkiluoto In Helsinki Total Teollisuuden Voima Oy

PERMANENT STAFF, VARIOUS STAFF GROUPS 2001 At Olkiluoto In Helsinki Total Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 470 11 481 10/30/2020 5

Electricity Production (Twh, net) and Capacity Factor (%) in Olkiluoto TWh % Teollisuuden Voima

Electricity Production (Twh, net) and Capacity Factor (%) in Olkiluoto TWh % Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 6

NÅGRA KRAV AV STANDARDER ISO 9001: 2000 ISO 14001: 1996 • process utseende •

NÅGRA KRAV AV STANDARDER ISO 9001: 2000 ISO 14001: 1996 • process utseende • kunders krav för produkten • planering, kvalitets föremål • mätning • ständig förbättring • kvalitetshandbok (system dokumentation) • kvalitets politik • kontroll av dokuments • kontroll av data (records) • interna audits • kontroll av avvikelser • korrigerande åtgärder • preventiva åtgärder • instruktioner för att effektivt genomföra processer • ansvar och befogenhet • ledningens genomgång • system dokumentation • kontroll av dokuments • kontroll av data (records) • miljöaspekter, betydande miljöaspekter • lag och andra krav • miljöpolitik • planering, miljöföremål, handlingsplaner • mätning • ständig förbättring • interna audits • kontroll av avvikelser • korrigerande åtgärder • preventiva åtgärder • ansvar och befogenhet • ledningens genomgång Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 7

Byggandet och utvecklandet av systemet • Företagets beslut • Lämplig projektgrupp, effektivt projektarbete, ledningens

Byggandet och utvecklandet av systemet • Företagets beslut • Lämplig projektgrupp, effektivt projektarbete, ledningens stöd • Kartläggning av miljöpåverkandet och lag/kundkrav, • Miljö politik / Kvalitet politik • Miljö– och kvalitetsföremål • mätning – ständig förbättring • Allmän beskrivning av systemet Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 8

Certifieringsprocess • Kan börjas, när systemet är färdigt och har använt så länge, att

Certifieringsprocess • Kan börjas, när systemet är färdigt och har använt så länge, att ständig förbättringen kan bevisas • Preliminär besök (ca. 1 dag): kriterier, dokumentation, preliminär audit plan • Certifierings audit ( 2 -3 dagar): enligt audit plan • Avvikelser: stor / liten, kategori 1 / 2, betydande / liten • Korrigering av avvikelser (3 -4 månader) • Utlämnandet av en certifikat (0 -2 månader) • Periodvisa audits ( 9 -12 månader), omvärdering ( 3, 5 - 4 år) Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 9

Betydelsen av en certifikat Företaget äger inte certifikaten Certifikaten har en giltighetstid, (3, 5

Betydelsen av en certifikat Företaget äger inte certifikaten Certifikaten har en giltighetstid, (3, 5 – 4 år) www. iso. ch: ISO 9000 is not a product quality label or guarantee. ISO 14000 is not a “green” label for products. When an organization has a management system certified to an ISO 9000 or ISO 14000 standard, this means that an independent auditor has checked that the process influencing quality (ISO 9000), or the process influencing the impact of the organization’s activities on the environment (ISO 14000), conforms to the relevant standard’s requirements. Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 10

LÄGET I TVO • MILJÖSYSTEM certifierat mot ISO 14001: 1996 i slutet av 1999

LÄGET I TVO • MILJÖSYSTEM certifierat mot ISO 14001: 1996 i slutet av 1999 EMAS-registrering (T 00039) mot Emas 761/2001 i slutet av 2001 • KVALITETSLEDNINGSSYSTEM QA-handboken har ersatts med TVO’s verksamhetssystem i början av juli 2001. Accepterad av STUK på basen av direktiv YVL 1. 9 Teollisuuden Voima Oy Energi med ansvar O-P Luhta 10/30/2020 11