Olen mit en ole en ole mit olen

  • Slides: 6
Download presentation
Olen, mitä en ole; en ole, mitä olen – narratiivisen työtavan koulutus 3 Tapio

Olen, mitä en ole; en ole, mitä olen – narratiivisen työtavan koulutus 3 Tapio Malinen www. tathata. fi HPI/10. 12. 2009

Michel Foucault – narratiivisen työtavan taustafilosofi no. 1 • Ajatusjärjestelmien historian tutkija (hulluus, seksuaalisuus,

Michel Foucault – narratiivisen työtavan taustafilosofi no. 1 • Ajatusjärjestelmien historian tutkija (hulluus, seksuaalisuus, rikollisuus). • Tiedon, vallan, retoriikan ja itsetekniikkojen näkyväksi tekijä. • Valta kätkee olennaisen osan itsestään; vallan näkymättömät teknologiat.

Perinteinen / moderni valta • Sosiaalista kontrollia ylläpidetään hallitsijan taholta rangaistuksin ja moraalisin määrityksin/sosiaalinen

Perinteinen / moderni valta • Sosiaalista kontrollia ylläpidetään hallitsijan taholta rangaistuksin ja moraalisin määrityksin/sosiaalinen kontrolli perustuu sisäistettyihin normeihin. • Ulkoinen ”poliisi”/ sisäinen ”katse”, ”aivopoliisi”. • Minän määritys moraalisen arvon perusteella/ normatiivinen arvon perusteella. • Toimii ylhäältä alas/ toimii paikallisen kulttuurin sisällä.

Perinteinen / moderni valta • Tehokas ja epätaloudellinen/tehokas ja taloudellinen. • Rajoittaa, tukahduttaa, kieltää/

Perinteinen / moderni valta • Tehokas ja epätaloudellinen/tehokas ja taloudellinen. • Rajoittaa, tukahduttaa, kieltää/ itseteknologiat so. oman elämän muokkaaminen kulttuurissa rakennettujen vallitsevien normien mukaan. • Ulkoisen vallan teknologiat (julkiset rangaistukset, seremoniat) /normit, standardit, mittatikut, luokitukset sisäistettyinä vallanpitäjinä.

Työntekijän valta-asema • • Keskiössä ja vaikuttava. Keskiössä ja ei-vaikuttava. Ei-keskiössä ja vaikuttava.

Työntekijän valta-asema • • Keskiössä ja vaikuttava. Keskiössä ja ei-vaikuttava. Ei-keskiössä ja vaikuttava.

Kirjallisuutta • Madigan, S. ( 1998): Practice Interpretations of Michel Foucault. Situating Problem Externalizing

Kirjallisuutta • Madigan, S. ( 1998): Practice Interpretations of Michel Foucault. Situating Problem Externalizing Discource. Kirjassa Madigan, S. & Law, I. (Eds. ): Praxis. Situating Discource and Politics in Narrative Therapy. • Swan, V. (1998): Narrative and Foucault. Samassa kirjassa kuin edellinen artikkeli. • White, M. (2002): Addressing personal failure. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work. No. 3.